Magyar Múzeumok, 1999. 4. szám (Vol. 5.)

A szerkesztők levele , számunk egyik fő témája a karácsony, az ünnep­kör és néhány ehhez kapcsolódó múzeumi gyűjte­ményi anyag bemutatása. Tudjuk persze, hogy ka­rácsony minden évben van, a sokak által ebben az évezredben utolsónak tekintett azonban jó alkal­mat kínált egy ilyen válogatáshoz. Biztosak va­gyunk benne, hogy számos más megközelítés is le­hetséges és a későbbiekben szívesen is adnánk közre akár a karácsony, akár más ünnepkör kap­csán hasonló közleményeket. Másik, több írással is szereplő témakör az egy­házi gyűjteményeké. Tudjuk, hogy ezen a területen még sok felfedezésre és bemutatásra érdemes anyag van. Reméljük, hogy az érintett szakemberek e közlemények olvastán kedvet kapnak saját gyűj­teményeik bemutatására. Várjuk jelentkezésüket! Még valamire külön szeretnénk felhívni olvasó­ink figyelmét. Ez év augusztusában töltötte be nyolcvanadik életévét a magyar múzeumi szakma jelentős alakja, a Pulszky Társaság alapításának egyik kezdeményezője, munkájának sokáig motorja és első tiszteletbeli elnöke, Szentléleky Tihamér. Munkássága és személyisége előtt tisztelgünk az­zal az írással, melyet Éri István a vele folytatott be­szélgetés alapján készített. Kívánunk jó egészséget és reméljük, még sokáig számíthatunk halk szavú, barátságos és bölcs tanácsaira. Olvasóink, támogatóink, előfizetőink megértésében bízva már most jelezzük, hogy 2000-ben kénytele­nek leszünk emelni a MAGYAR MÚZEUMOK árát. Ezért kérjük, előfizetés esetén az alábbi díjakat ve­gyék figyelembe: előfizetés egy évre 2800 Ft, egy­­ szám ára 700 Ft. Egyéni előfizetők kedvezménye:­­ éves díj 1600 Ft, egy szám ára 400 Ft. Helyreigazítás A MAGYAR MÚZEUMOK ez évi 3. számában, a szí­nes mellékletnek „Az Év Múzeuma“ pályázat idei győzteseit bemutató középső oldalain a Thorma János Múzeumot tévedésből, figyelmetlenségből kétszer is Kiskunfélegyházára helyeztük át. Ezért ezúton kérünk elnézést a múzeum munkatársaitól, Kiskunhalas polgáraitól és olvasóinktól. Szerzőinkhez A MAGYAR MÚZEUMOK szerkesztősége kéri a szerzőket, legyenek figyelemmel az alábbiakra: - a kéziratokat lemezen (Word, IBM kompatibilis) és kinyomtatva is kérjük; - az illusztrációkat pontos képlistával és képaláírá­sokkal kérjük, a képeket fontossági sorrendben sorszámozva, a fotós(ok) nevének feltüntetésével; - rövid (maximum egy oldal) rezümét kérünk (ma­gyarul vagy angolul); - külön lapon kérjük megadni az alábbi adatokat: a szerző neve, születési éve, végzettsége, tudomá­nyos fokozata, foglalkozása, munkahelye, beosztá­sa (a szerzőket bemutató rovathoz). Kérjük továbbá a kéziratok leadási határidejé­nek pontos betartását. Lapzárta: első szám: no­vember 30; második szám­: február 28; harmadik szám: április 30; negyedik szám: augusztus 31. Levélcímünk: MAGYAR MÚZEUMOK Szerkesztősége 1476 Budapest 100. Pf. 206. Tel.: 210-1330/155, fax: 210-1336 MAGYAR MÚZEUMOK 1999/4 Tél KARÁCSONY A MÚZEUMBAN Szacsvay Éva: Kisjézusok...........................................................................................................3 Basics Beatrix: Karácsony a képzőművészetben.................................................................5 G. Szabó Zoltán: Karácsonyi dudások........................................................................................6 Szalontay Judit: Karácsonyi asztal........................................................................................8 Limbacher Gábor: A karácsonyi „szent idő“. Tárgyak a Palóc Múzeumban..............................9 Juhász Katalin: Angyalföldi karácsonyok. Mozaikok a karácsony ünneplésének XIII. kerületi történetéből.........................................11 MŰHELY Bereznai Zsuzsanna: A vallási élet emlékei a Kiskunságban...................................................12 Bánki Horváth Mihály: Mária-szobrok és út menti keresztek a Kiskun Múzeumban...............13 Rontsics Imre: Rejtőzködő kincsek a kalocsai Szentháromság tér alatt.................................15 Starkné Koltai Margit - ifj. Káposzta Lajos: A soltvadkerti evangélikus templom feliratos kövei az 1840-es évekből.......................................................................................17 Jaksa Éva: A közgyűjtemények és a tudomány. Konferencia Budapesten (1999. július 1-2.)........................................................................18 Hazatért műtárgyak Benkő Elek: Egy elveszettnek hitt műkincs: a segesdi keresztelőkét....................................20 Paróczai Sándor: Egy XV századi keresztelő medence megtalálása.­­Akcióban a „műkincsrendőrség”........................................................................................22 SZENTLÉLEKY TIHAMÉR KÖSZÖNTÉSE Éri István: A 80 éves alapító.....................................................................................................24 VISSZATEKINTÉS Fogarasi Zsuzsa: Egy 300 év előtti advent és a Ráday Múzeum................................................26 Bóna István: Szilágysomlyó......................................................................................................27 Demeter Zsófia: 1849 ismeretlen epizódja: a haleszi felkelés.................................................30 Mészáros Ferenc: Petényi Salamon János (1799-1855).........................................................34 Gócsáné Móró Csilla: 125 éve született Kincsem, a csodakanca.............................................36 SZÁMVETÉS Löffler Erzsébet: Az egri Érseki Gyűjteményi Központ............................................................37 Kárpáti László: Ortodox kincsek a Janovics-házban...............................................................38 Kis múzeumok a nagyvárosban Mojzes Ildikó: A Rákospalotai Múzeum....................................................................................39 KIÁLLÍTÁSOK Székely Zoltán: A Győri Egyházmegyei Kincstár kiállítása......................................................41 Perger Gyula: Két tudománytörténeti kiállítás a győri bencés rendházban............................43 Vesztróczy Zsolt: A jéghegy csúcsa. Válogatás a Testnevelési és Sportmúzeum gyűjteményeiből..............................................44 Érdemes megnézni! Lukács László: A sukorói Néprajzi Ház....................................................................................46 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Basics Beatrix: Europalia 99 Hungária..................................................................................47 Kócziánné Szentpéteri Erzsébet - Vámos Éva - Klug Ottó: Újra látogatható a Műszaki Múzeum Bécsben.................................................................................................48 Deme Péter: Lettországi jegyzetek...........................................................................................49 Kriston Vízi József: „Szellemi szüret". Tanácskozás az erdélyi és a magyarországi tájházak fejlesztéséről. Bogdánd, 1999. szeptember 24-26..............................................51 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Balázs György: A műtárgyvédelem és a restaurálás szervezése a múzeumokban.................53 Hajdrik Gabriella - Kustár Rozália: A régésztechnikus kézikönyve........................................54 Mátraházi Zsuzsa: Az egyéves Műértőről. The Hungarian Art Connoisseur...........................56 Gerelyes Ibolya: Iszlám gyűjtemények. Museum International 203. (1999/3.).......................58 Wellmann Nóra: Museum heute 16-17. (1998. december- 1999. május)..............................59 Demne Péter: Museumvisic 1999/1., 1999/2. és 1999/3..........................................................63 SZAKMAI DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK..................................................................................63 A PULSZKY TÁRSASÁG HÍREI..............................................................................................63 E számunk szerzői.................................................................................................................64

Next