Molnár Imre (szerk.): A magyar muzsika könyve (Budapest, 1936)

ZENEI GYŰJTEMÉNYEK ÉS EGYESÜLETEK - A XX. század zenélő Magyarországa (szöveg)

Reisman Anna zongoratanárnő. *Ungvár. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán vé­gezte. Tanára: Szatmári T. A Váci Zeneiskola tanára. Reismann Pál brácsaművész. *1911, Buda­pest. Tanulmányait a Zeneművészeti Főisko­lán végezte 1934-ben. Tanára: Waldbauer I. A Budapesti Szimfonikus Zenekar szólóbrá­­csása. Több hangversenyt adott: Rejtő Gábor gordonkaművész. *1916, Bu­dapest. Tanulmányait a Zeneművészeti Fő­iskolán végezte, ahol művészi oklevelet nyert. Tanára: Schiffer A. 1932 nyarán Lipcsében Julius Klengelnél is folytatott tanulmányokat. A Zeneakadémia növendékhangversenyein kívül részt vett számos nyilvános hangverse­nyen, így többek között közreműködött E. Rethberg hangversenyén a Zeneakadémián (1930), több ízben szerepelt Olaszországban Aureliano Pertile társaságában. 12 éves kora óta gyakran szerepel a magyar rádióban. Reizer Mária (Csatári Jánosné) zongora­tanítónő, Szigetvár, lengyeltóti. Zenei ta­nulmányait a Nemzet Zenedében folytatta. Hangversenyeken mint kísérő gyakran szere­pelt. Kamarazenével foglalkozik. Zenepeda­gógus: Rékai András, a m. kir. Operaház rende­zője. *1901, Budapest. Zenei tanulmányait Thoma Józsefnél és Radnay Miklósnál foly­tatta. 1919-ben került a m. kir. Operaházhoz. Közben egy évet a berlini színháztudományi egyetemen és különböző színházaknál tölt. 1925 óta állandóan rendez (Úrhatnám szol­gáló, Remete csengetyűje, Orfeusz, Traviata, Otelló, Rigoletto, Végzet hatalma, Sevillai borbély, Bohémélet, Mártha, Rövid élet, Szök­­tetés a szerályból, Szent fáklya, Azra, stb.). Rendezte 1934 nyarán a debreceni ünnepi játékok alkalmából a Háry János szabadtéri előadását. 3 tanéven keresztül a Zeneművé­szeti Főiskolán rendkívüli tanár. (Dittersdorf: Doktor és patikus, Mozart: Cosi fan tutte, Cimarosa: A titkos házasság színpadi beállí­tásánál működik). 1929-ben a Klebelsberg­­ösztöndíjjal Olaszországba ment. Operákon kívül több prózai darabot is rendezett (Szín­­padművészeti Stúdió, Shakespeare-est, 1928, Hasenclever: Antigone a Margitszigeten 1924, Mennybemenetel, expresszionista dráma, 1923). Rékai Nándor a m. kir. Operaház karna­gya, zeneszerző. *1870, Budapest. Zenei ta­nulmányait, hegedű: Hubay Jenő, zongora: Gobbi Henrik és Benkő Henriknél végezte. 1887-ben a m. kir. Operaház mélyhegedűse, 1893—1901-ig a Grünfeld—Bürger-vonósné­­gyes mélyhegedűse, 1901-ben az Operaház korrepetitora, 1912-ben karmestere és 1927- ben a kultuszminiszter rangelső karnaggyá nevezte ki. Ezen idő alatt munkaköre kiter­jedt a klasszikus művekre, az összes Wagner­­operákra és a modern művekre. 1907-ben Helsingforsban két, magyar szerzők művei­ből összeállított hangversenyt vezényelt áll. kiküldetés alapján. Szerzeményei: Az erdő­ben (3 vonós kvartett szvit, Filharmonikusok, Kuruc nyitány (1903), Változatok egy magyar téma fölött (1905), A nagyidai cigányok (1906, Operaház), György barát (1911, Operaház), dalok, hét dal új zenekari átírásban (Filhar­monikusok, 1933), A nagyidai cigányok zené­jéből összeállított és újra hangszerelt II. szvit (1934), Délibábos rónaságon, zenekari han­gulatkép (1936), stb. Relle Gabriella, a m. kir. Operaház magán­énekesnője, Budapesten született. Tanulmá­nyait a Zeneművészeti Főiskolán végezte (1924) az opera-főtanszakon. Tanárai: Anthes Gy., Szabados B. Utolsó éves akadémiai növendék korában szerződtette az Operaház, ahol Lohengrin­ Elsa szerepében debütált. 1930-ban Berlinben a Staatsoperban és a Städtisches Operban vendégszerepeit. 1932- ben Reinhardt sztáregyüttesével vendégsze­repelt ugyancsak Berlinben. Szerepei: Mes­terdalnokok: Éva, Lohengrin: Elsa, Bolygó Hollandi: Senta, Faust: Margit, Bohémélet: Mimi, Pillangókisasszony: Csocsoszán, Othello: Desdemona, Turandot: Liu, Zsidónő: Reha, Hegyekalján: Márta, Thais címszerep, Mo­solyországa: Lisa, Bajazzók: Nedda stb. stb. A magyar rádiónak gyakori szereplője: Reményi Béla zeneszerző. *1883, Nagy­várad. Zenei tanulmányait magánúton foly­tatta (Beleznay A., Kun L.). Szerzeményei: műdalok, chansonok, magyar nóták, táncszá­mok, amelyek nagyrésze közismert lett és hanglemezen is megjelent. Ismertek: Mi­kor az est mesélni kezd, Testamentum, Le­vél egy úrilányhoz, A tarka ló, Festett ku­listák világa, Szívem mi nem megyünk Páris­­ba, Ha majd a trombiták utolsót fújnak, A hintáslegény, Az egyetlen, Ne jöjjön még az ősz, Maga a legszebb kislány Pesten, Bujdosó kuruc rigmusa, Fehér liliomszál, stb. stb.; magyar dalok: A lehulló csillagokat, Az a fehér rózsa, Ha megkérdeznének, Hes fiúk az élet mégis csak szép stb. Szerkesztette a Tánc- és Filmzene c., folyóiratokat. Jelen­leg zeneszerzéssel és zenekritikával foglal­kozik. Tagja a Zeneszerzők Szövetkezetének és több egyesületnek. A rádióban 1933-ban volt szerzői estje. Reményi László hegedűkészítő mester. *1895, Budapest. Zenei tanulmányait a Zene­­művészeti Főiskolán végezte (gordonka). Érettségi után kitanulta a hegedűkészítést és mint segéd Hamburgban és Párisban dolgo­zott a háború­ kitöréséig. Végigszolgálta a háborút, honnan több kitüntetéssel mint had­nagy tért vissza. 1918-ban belépett apja cé­gébe mint annak társtulajdonosa. 1933-tól a bpesti kir. törvényszék hites szakértője. Reményi Mihály hegedűkészítő mester. *1867, Budapest. Zenei tanulmányait magán­úton végezte (hegedű). Nemessányi sógorá­nál, Bartók Edénél és Tanczernál tanulta a hegedűkészítést, mely után Bécsben és Bu­dapesten több mesternél dolgozott. 1890 óta önálló. Több kiállításon vett részt és sok dí­jat nyert. A Zeneművészeti Főiskola Reményi­díjának megalapítója. Rendes Albert, a Budapesti Hangverseny­­zenekar tagja, cselló. *1893, Boksánybánya. Zenei tanulmányait magánúton folytatta. Majd a szibériai hadifogságban tökéletesítette. Vé­gül Kerpely J.-nél folytatta. Alapító tagja a

Next