Magyar Nemzet, 1945. október (1. évfolyam, 125-150. szám)

1945-10-02 / 125. szám

w fcí>»'V,v. £ -Tr.-\ '••* j/P. * ÍT; *:....... *;".v ■ •■•«£ .•* * - aáÉK-^ ••^!>,7 tftrJT.tfs* •••♦•'.’ ‘V^-; •* • * '. • ‘-' •■■*• ,, '••' ; ’.X’ '■ i,.' * jfc.,;- •,. :. '.. ‘...',. •;•:•• •; *•- * • •* * V • • • ■*■' • -■■ • ■-' • •% Ai »*- rv;** • >*^4 ;*• ••• •«-■ **r /•*'', -*, *» +* f - ,, ■ v -v • * * >.., h-. • • - #•« ,*ü , r, .;■■? l •- <.v »•• ív?. • •. ••• • • - " 1 , .'■/ , * -j * • » • ►wu »■ V. ♦■i *v * V;- 3 '*+r y «... ■»»'«. * '■■ V*' • ’ i, -4 ■* - 1 - , ;■ «■ » ? **y, * •-= • • . . .. -< «... ■»• . - .£ V Vi A il, V '•■ 4 • “* .• n »tó ; '.v: , . UÍ « X/.i / ", ' % V -'.".-V • . »».? • *" ** ' íSáft JSVlt ..V.Us *nr-^ ? 4S&! ^ ■v.'.^ff’VV *.v'.í -=5; ^ ^ Wí'. Si.l e'.vCL 1 * ''••••. 'r***í , r' . ............ ; : - >-■ - ,. .., , , . ...„. ~ v,.^. .... . .............. ... r:.-r •^**>‘*»-'Ui-7rv.r:. .- •«£*>•• -/V* ■ ««t-. • ' » - •. **» • < » - • ' * ..................> • ■ • • ' • ' .v - '., .•••>* • j» •..........,^Á.r '■ - '*■-■■• ■ « ' — •- . ‘ "•» •• ■ -f• • ' 1 .................... ■. ... „...'. .' ; ...:v. , *ÍVV - - ’"•*■' .* -*m...................*“*■ / •' ’ \ ' » J .',. v; :. |*« | R P” ■ J|i -r-»v .• • 1 ,<V. • ■ ; „ . ,„. . »- -V. >• 4J ‘ ,,',..*1, ...v:.,-.. * .•: ví'., ,/ : ■- - . tt V- . ■ 1 •* S í ................................' •• íüa|iKr- > tr r- '2*§f4*dí 1^ ífi '■ -y. , '. ... , .. • '.va,' .. » .« t:- A r ” • .. . ’Ö' l’."• X:íCT.U:(, • . *r ráfi 1 \ *.# «• -* *>■ «*•••* A * :«.»»« .» , |» n *v • 1 • ’.í . 1 * • f '• .a.’4 , r .-i^. v' ' >-At ■'■■■ ^.-y- • *. v’; r-' •.- f**. -* • V:- i'T.; í -*• •. ' t ^ .v7:; ;V í i \ ■ ^ "c .'V. .T .5^..: f *- ! * ■ •. 1 • ■ • Itt * í“ ■ r • J .. V J *** Í*’M* .&>■ £ •JT-' * *• *-**>**« *%r# V i • .*.**>' f • >■ -j < V. - t ' » ►' í *r/ ' I, ,. ' í. •• f I “--V '* :'V*t ;;; a,... * *.-«r v»v--...........v..>.. .. - . . . •■, ••. ■•••,!», r , <.-.w ív. a A - ■ 1 . -- ' - • ti \ » , i • '* ............t . ! • * í x '. . • ■ f •• • ■ ‘"i® ?•*•'.. . • ..... . .• ■ ' ■ • , . • * t i»« i ■ ; , . • ' • ’ . .................... ■ ." '. ........ ••-..* , • . . •* y -r> ' ... • V . I ■’ * ' • '< ■ ’r j ^ ■‘f\ •*'•.»' »v *. • '* • ................ • r ’ * » f'- ■ f»*» ’ > ... • 1* .M0a •? Xf'VX ! ^ . ' ............... : -te -' :' 1 ■'..........j . mm ^ I 1 ■ ...........rw _ ------------ ! ;:r,-s| fefesí . ; !; • .•' x % " •' > 7% SÍ i ■ - • ' ' ‘5 I . , • I * > ■ , ,1 l> ' *t:Jf. ^‘ w . . M ' v> -v% íjé-'.Jr'-y'. •• ^ x ?. ■;• .Á .< 1 j m . . , VJy . - - < .i , ..... ' . ’’ ’**' L , , *• J. .. v ' *• . , ’■ '' I ’ ' •' . r * ..•••.4ÍÍ *'.'..»•■• »» - [ • *• •'.' ■' /» ’ ’ • M ^ r»... «. ' • ’ ■ I ...»,•••• tx.ixy ^.:c •..."•*■• •■ ^ * •“ » ^ *■*>>— } «•■!.»»•#» i 'íNrt^MÉ4 * é* • w ÍJ ,#* r. •• * » .jvr r^f) *->?-* r • • r, 7. •» ‘• -v rrw... -a ■ ni ! ■ • . , ■ ■ • :m v, ' • • ‘ ' v.'i } -! ' - i* ' ■ ■ ' ' ^ * . ■ •■' . •■'.'*•■ . : < • ■ \ • .. • . - ..•■'■•■. • • , ,.•>■- ........... .: I * f a* • ' ír-‘"-: \ ■; f ?• - t-v g u jir.’wáw ; .v ;j f . .............; f-. ■- ...................... • ^ ° ^ * ' ’ • '• </«»*'• * 'f V ” ?'■ ' I *í ■•••* } '4 , .JU |'r. /f ’ -"*■_> ' ’ * V ■|*‘ ~ y ® '■ # ' ' . .'**»» »'.* ^ * ‘t>;_ ' • »« -• • '••.• ' "•;‘V i ,:r ! ••’.■ j ‘ XÍ 1 ’ ‘ i •.-•-'.s u ' 1.:-^'í*: . j ... r. ,i" ^'.íiU ; ,4 iíia-;- „U .... oíH 1 .. , .... . 1 - ... *-3;f ..: V. .. U *-r\ •; ; .. ;V ,*jf „ . ; >" y#, ^ . ■:. . - e ■ X A ? i . 'VÍ,,' >:?..í ,\... ■' ». ! fi! ' ' ' rví < V.-í ^ ‘rn 1 f-v 1 X* - j ... t< . » . ,v ,..: . 4 ,i( ; r .'r/» . '„i ,1 ^ v. *, $ , ^ ■ "* '!■ • — ' r\ •*» • • * •« J ..................... vl *■ éi\ta ^ u. t “ ’ -'.rS'J-.-j \ e-. * ; • . ti ■ ’’ ' í rs r .< 1 V . . ‘ • ' ■ •? j <v* >•'■■■' - «« j V y • I. . v . -f )’.l í -i-i i ii ■ *..'•••,.•? • - 4. •...;• ••■; • *. í •-*•• -1: •'’••■ ' ' *•*— ‘ Ml -. ^.Y i . • ' ..rt . .. ”■: l t ‘I f. , , . • . t 1 . * *r’' lV ’ ‘ ’ ' j . 0 . . . ...» * *k\ ■ ’’ • ' • ......«í ..... ' ■' • • ' •• í • — - • ' • ■ •: • ' i ... * .ff 1^. W •• „X •. : ■ X^ r '... „ , ' . • " ^ t -X , r.-j. „X . .. . ’ -W~‘ <>■ '.V-.*.X - : , vi._ ,|. r . * ■ . A í *r4.«í iW*i ».-■* .M ^ i» * * ■’ •'* • • ' r' 1 >- -••• •»* ■' # >••--• • -•** 2 • " : ., . . : f-jfr* ' * ■■ . / i - ■■ ■ ... .... a te?. - . . -. „. •-.v• .-•.... • n .. * ■■■ ■ ............... — ■ ' . i ^ -tf’.'iZiv í - J. re\<- tti ' '-I %*]... ... . i -t-M ••1 - ; v.i. . • ; i x í v „•* M -r . * .%,•-? * f ? % Ti, w í ’ ! *--- •• • . ..... , *<* '.#* í .v'V'-* í? V>«.í ■ ’» | V- ..' J . *■<•*, « •* *fC? i • »• *,íj‘ ” * ^ <* *>»i- - Í.'UU'U'ÍI ; ' ’-** *• • ' ’ V... - itr***!' ” M tíLíí 1 ' *\ . V® | j .• [ .;S| , ... „ , | f • ^ 5 tU ■. •« H4Í l ? •• ‘ «*••»» K-r;*Tt a ‘-p-x * 1 t:4 ; ;;,r v 1 ,: .•■' ax-x ^i • .. #*'. •.*< • .,.m-ÍKt» *« ; g ., " •1 • " > >* . . * /,! ' ^ : :■ J ' •' ’ T" '■ " '/ 1 ' ^ ’ 1 ' ' , ■ ...... : ' r " n. r ■* . '-i *• ■.-. ... .. *ws ** '#*'■ f .t . . • • i - ■*•' »- , .. . • r... „ i, • '■ . ^ J, ._ : , Jt •_ *•* ; ‘■l> >■ -a—....... >£* .•'• ; . .' .-. t ,.v- ?. •* - ,J„V. r -’,4 * r& - x-.: " ix-'- - ! •-vh :r:Z '■.'**.* ^ ; * ‘ '' ■ j - -x; r*' ^^ ÍV- 1 *»***■:> •' ' ' »>' '■* ^ : ■’ 1 ej*. ..... .-...- ; '• - ' ; ’ ' . . *** Y, i a *xit '• n-1 Hlr j _ '•*✓*.’ ’ •'-■• ' * ’ , .. . I - . ' J”'’’ ' '| ■ r^ • - ■ ■•••*'' . .'‘A >• •*v» »• «^.ut ! t *■'•<•»*• ..... ‘ • ’ . * '.............•* ’ “■ ,r:'"í" í ••• .X-' ■»« : -x.-w. I-, ?.* i IY. •• X ..r I r ,r, t ...........* : , • „ ... . .. . .. . .' - •' -* ■ " »*••.' -v .... , X* - • ' 'la I C. .. . '.'ttKVr ' .. ' - r-.T t;l,- . * •. . . , . _ ’ ' * " •• .•• •>'• " • ' • . .!*-«• p MúriiÉ -í., '• í.vjl. íC - . , «*• .r . x. mi •’ ; . : , , . .v."-. u':t • •*.;‘ * ’ ,:.w »v-'aifc:.'';'.!*. ‘ 1 •' '• - l i ’ ‘ ! !■*> í.,. Ír. 1 <i vtti . ..ú. i “ Y.-~. j •' . - ' ' u <* .■*’ ■. •' . ' ' - » jaar. .■v.-o-.i'.s, -'.. i »; ; ?'. ' ' '•***; t v i J, , 1 W/V > ..-irt- «. ; i' ...... I • f je®', ;■< 3*.i -• : rtr*.*?.■*-?1 ■. ’v ■ }- AiMS m ■ ‘ ** ■•"i ; '. • ' . .... .... » . . . sav;' .7 , ...5l • 1 . ... . —,íí f'“’. ‘ r. ■■\.v M tv.^j Í-X.7WU *< j ..rr.:.(* .V.---V j -*S -i'í - >n a -s.«n- - •- ' • * •• jr. a ati Y*' v:vx .... fi i w. i mí í ■Á - M. ' # ! i* a ■ i^*« ...... 1 ; ... . •i'jfe? r !'.! " ;.2 \V.T:' : !;-i» : " » • >» C__• -'■* *1 j r; tg ••;'■• ^ , á < ... . • 1 • -r • '» . »• ...... , ; •rí' '. f,r. ’ ; - k í'.'. * ?**->•*• • ’ **• .......................... :■ • * • * • Wi'.,' V ■ .. • ' V •■' • ■ \ ' Ü itr» .. ’• 1 '•........V' ■ 7j • ■ j k’ • ■ 1 ! 'í ■ .í-.y. . í; ’ 1 i - ’í.. ,. ,i fv.<n< ■ ‘ '* . ’ . ’ ‘ V- . ■< »•!>'* • -í í ■ »- ' ., ' * » * . . , _ .. * ^...... i ,^. ú'4 v-v ; ,-v -'Vv ' rt.. :.. j—r \-£T " ; , •' ' a ...........V ‘ •, i ; :t. .;'•■• ' ' ■ *:v ^ ; t ÍLT1 i v£* . I ‘ ' r. ; « Y'-f m ............"’i •*.. ' -5-* ■* *• ”'r í' >' 1 ' , rv wji; >4 “i. j •-a í .' 'i ' • ’• < »'• i. ■,..... «*’■ ........: •.. ; ........... - .... .... V /* •’ .-•■■■! • - ! .: •-................................. . ..- « ’M . ’-.v .: ! d.:- ..'f . .. . ■ • ... •: i .. ' ' •; %«!\vr ‘t*r. . Vi ■ .r.-■ < . 4 . .. :,. . ’ ,’•.. 4 ' 'r ... ! *♦*">.»•' 4.+. . >.*»** • •. ..." . f .. •, I k •>•': j I- '•*»•»' I .... .. - • I t-r ■ /.-v . . . .. -1 : iv i ! •' ’ ■ . ...... a'-I . ..! X'- . ■„................. . I ’ ..«■!- ...........................■' '■ * a * ............. .•• .. * • -J . i ■ •' - ‘ ' . : .... e.x* > í ■ - •.* x.....-....... '■ '■ ' .: ; Sy. ■ ; , ■ . .. ' ! ■■ ; . . ‘ .... . •V;.. i ' ' ' '1 . ' ' ; f ■ ' , -. . •' . i ... ; ' . . . i . . • * ■ a **«■- •"•■ ■ * i *o" * •• í r’"' ' : . • -......... . ••- . . • * ina • í > ... ,ii) • **”' ; I • ‘ i , . 5 ' . .. • ~ K ;i ’ ’ ■ \ . í . ■ f - , r . . : ..... ... ... ... j . . ‘ i • ... ‘ - t • ' • í ‘ ' • •- 1 :!<•■> ■ S* i ' ' _ . . .* ,r • ,, , *>• • “*•■ ... t .. ..... ... .. . * « i. | 1 • ' •*" '. *. • i . f Ó * •..,’ ■ .. • >•. i ;■ -----; . -• , S f ’..VÍ . t f * ' X 1 “ • ••«•>. , » • ,, ^ , t • Jfi- - ’ jl. , •« N / -f .. I » £****". ‘, *■ r t f 1 * ét** .* k# ‘'YHM'Mvi 1 * ■'■**) ■ ’ . , a. ...» ... ’ ............... ■■ - - vvp* . - l j * _ "• '• \ * .■ :'r*r* r 'TívvUl ír- . Z'*?f --------• : ‘ Í •’ vn . . : * ■». \ :* * J -s .. . * " * á.» I -A..-.' • ; .'•» | *■' ► Pr> ' • ' ' * ** *■ •** " -1 ■*:rí- 4,;. * • •• v . -r^ . v . •' i N: * ■ :-‘M- J i . >• • J f , ^ , • • '*f ' •• *. *« V \v "*^ ^ • •' •;••••; ■.<. ifi ■ xyr«"f ............1 ' -V ■ I c*x ■»** t . ‘i j*-.-.-; .*. •' ■ . «•«£» .♦ * * ( ’ * • • •> t — ;• ;í?'^ •. •’ a .•: u - • ‘ ’ . / ■ j - ' ■ ' • - • . - . . j f " .r. h • ( ii\* ^ ^ jf*: W) *» -v /.-/‘-fi ,' ^'v : v« <t'j j *«*•-«■? **. r ’ " . ’ * J **■ vr-fcr't ' i.V*T':r-} ’ ‘,*xl*. >'i ’ ' . ..... ^ " 5’*'-. 1-.4.. >' : ‘-r, .. /. . .. . :. :4.V •••.■:>• | .tó. ., ,ú utw.i.u ... v . It,.-.rí. ! '....X, . . -*0.4 i .'■ 4 • • ' I ........ _J .S” „ '*• v. . \ j. ■ i, •••... I : > ‘ 4 : * : * /• i •; y/j éf*-#* » . ?• *f - * ’ ’ * • ^ ' ‘ • - J J ~' * • ' • • tj.J ;■»?. 7 * - ‘‘, | > . ■ * - ■ ••'»** * \ .* «■•#:.■■ ; | A-- « - * *•* •• - í* í *'í. </ •• •• “-• **; *’ f » • . . .... »>••; ' .... •».» ~ •* ! • :v...- j *♦ •' .» <•• • ■. y . \ • ' •.; ' ' .. ’ • -V • - . ; -■»** *• *■ «*)<■' • ■t'iVIt-Z- 1 ' * * * •• • >•- * »*’') «4- , 1 . • * ■-»* «-Mtt i, •; • >-4 v inékt 2Á.ZZ ............... h ' 1 ' •' Krf > 0* '■ • ' ■> ■ .* ? A, . . '• ' '*;

Next