Magyar Nemzet, 1947. június (3. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

2 Színházi műsor Operabáli Tosca (7 órakor) Nemzeti: Az ész bajjal jár (7) Magyar Színház: A tisztességtudó uc­­calány, Androklész és az oroszlán (7) Víg: A nők összeesküvése (6) Belvá­rosi: A mostoha (7) Madách: Titanic keringő (7) Művész: Arzén és leven­dula (7) Fővárosi Operett: Rigó Jánosi (3,7) Medgyasszay: ígéret hölgye (1) Pesti: Vera és családja (7) Pódium Pesti fűrész (Vas) Kamara Varietét Parodisták (7) Fővárosi Cirkusz: Júniusi új műsor (4, 1) Mozik műsora ÁTRIUM (457-121): A vádlott közbeszól (iás. 1­66, 168. sz., v., v. este­­,10 íz) UITY (128-129): Nincs időm a szerelem­hez (am.) (144,­­6, 168, sz. v­ii. 112) CORSO (182-819): Végre együtt (am.) 044. *46, 168, sz. 142, v. 0. 11 is) CORVIN (339-933): Nincs időm a sze­relemhez (am.) (4, 6, 8, v. ü. 11, 2) )ÉCSI (121-343): Végre együtt amerikai) (4, 6, 8. sz. v 11­2 is) FÓRUM (189-707): Gilda (amerikai) (Előadások kezdete: 4, 8. 149 (Jábor) KAMARA (423-901): Nincs időm a sze­relemhez (am.) (4, 6, 8 sz. v. ü. 2) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-499): Mafirt, orosz, francia, amerikai híradók. Villamosság vidéken. Tervgazdálkodás. Folytat. 9—22-ig, sz. v. a 9 -23-ig. I.I.DVD: Rhapsody in Blue (amerikai) (Előadások: 3. 140. 8. v. fl. 12 is) OMNIA (189-093): Máltai ház (fr.)­­ (4. 6, 8, sz. v. v. 144. 148. 168. 1410) ROTÁL APOLLO (222-292): Félkegyelmű (4. 8,­­8, sz. v. 0. 144. 146, 168. 1610) SCALA (129-150): Waterloo Bridge (4, (1, 8, sz. v. 0. Ki. 146. 148. 1410) URÁNIA (136-888): Njahimov tenger­nagy­ (orosz film) (Előadások: 4, 6, 8) VÁROSI (136-456): Halálóra (francia) (144, 166. 168) UTÁNJÁTSZÓ MOZIK­­ADY: Lydia (4, 6, 8, sz. v. fl. 2) BELVÁROSI: Arat a vihar (praer.) (14­4, 146, 168, v. ü. 167) Bálterem­: V. Az orosz hadjárat (144,169, v. ü. délelőtt 1411-147) BETHLEN: Tartan New Yorkban (amer.) (145, 147, 149) BODOGRAF: Madách (magyar film) (144, 146, 148, vas. ünnepnap 142 is) BUDAI VIGADÓ: Az élet újra szé­p (amerikai) (4. 0, 8) CAPITOL: Ördög az emberben (144. 068. 8, v. a. 142 is) ELIT: Vigyázz ha jön a nő (Lancia) (164. 146. 148, vásár, ünnep 142 is) HOMEROS: Szerelem nem tréfa (am.) (5, 7. V. ü. 3) HUNNIA: Mrs. Miniver (am.) 044. ?­5, 8, v. ü. 142. 144. ?46. S­­IPOLY: Két férfi asszonya (francia) (144. 166, 168, szomb. v. fl este 141­1) J. ATTILA: Madách (4. 6, 8, v. fl. 2) KRISZTINA: Egy bolond százat csinál (144. 166, 168, vasár- és ünnep. 142) KOSSUTH: Lydia (angol) 044, 146, VS. sz. v. fl. este 1410 is) OLYMP­IA: Arat a vihar (amer.) (2. 4, 6. 8) 10—2: Leszámolás Távol-Keleten. OTTHON: K 225-ös korvetta (am.) (164, 166, 148) PALAUE: öt lépés Kairó flé (11,1,3, 5, 7, 9) PATRIA: Tarzan New Yorkban (4. 6. 8) PETŐFI: Arat a vihar (am.) 044, 140. 148, v. v. 2. 064. 146 148­ PIIÖNIX: Szemben a halállal (amer.) (11, 1, 3, 5, 7) ROXY: Arat a vihar Cl. 4. 6. 8, v. 0. 1412, 142, K4. 146 148) SAVOY: Két férfi asszonya (fr.) 044, 146, 168) STÚDIÓ: Elvesztett boldogság (142, 144, 146, 8) SZABADSÁG: Lehull az álarc (fr.) 064, 166,­­8, sz. V. fl. este 1410 is) TATIJA: Onem­ház fan­tomja (nmrr.1 (164, 140. v.8, v. fl. 2, 4. 8. 8) TINÓDI: Tarzan New Yorkban 044. 166, 2.8) TÚRÁN: Arat a vihar CL, 4. 6. 8) d. e. 10—2. VI. Leszámolás Távol-Keleten. VESTA: Tarzan New Yorkban (10. 12, 2. 4, 2. 8) -öregségtől óvakodjon Gras­seau­s vízben mosakodjon! — Halálozás. Fóliák Mórné, Spitzer Adél temetése 11 óra­ikor lesz az szr. temetőben. Hornyánszky Flóra, hosszas szenvedés után, május 30-án elhunyt. Temetése június 3-án, kedden 2 órakor lesz a farkas­réti temetőben. Felejthetetlen drága Édes­anyánk özv. Bárdos Hanny sírkőavatása ma 12 órakor rá­koskeresztúri izr. temetőben, .17. parcella, 29. sor. Kováts Géza hitess könyv­vizsgáló (Zugligeti­ út 27.) új te­lefonja: 127—380. — Ahol ATOM G. G. van — ott poloska nincs! — Budapesten legismertebb Márkus* kárpitozott bútortisztítása. Bárhol helyszínen. Nefelejts­ utca 43. Találkozói A Lajos-utcai polgári iskolában 1937-ben végzett IV. B. osz­tály, kiket Gáspár Mária tanított, f. hó 8-án, vasárnap d. 10 órakor tartják 10 éves találkozójukat az is­kolában. Szeretettel hívják a végzett növendékeket, valamint a tanárukat. A budapesti piarista gimnázium VIII/B. osztályának 1922-ben végzett növendékei júlnius 11-én, délelőt­t 11 órakor huszonötéves érettségi talál­kozóra jönnek össze a Piarista­ utca 1. szám alatt. Felvilágosítást ad dr Pu­­rébl Győző tanácsjegyző és Baross Miklós lőmérnök a központi város­házán. Sporthírek Budapest és Belgrád válogatott csapatai vasárnap délután 6 órakor mérkőznek az újpest-megyeri sport­telepen. A magyar csapat összeállí­tása a következő: Tóth — Rudas, Lab­orcz — Kirády, Szűcs, Lakat — Egresi, Szusza, Deák, Puskás, Zsen­­gellér. A Millenáris-versenypályán vasár­nap délután 6 órai kezdettel kiürül megrendezésre a 25 kilométeres kerékpáros pontverseny-bajnokság, a páros­ bajnokság második futama 50 kilométeren és a 20 és 25 kilo­méteres motorvezetéses verseny. A Ferencváros csapata Pozsonyban játszik vasárnap revánsmérkőzést a Bratislava csapatával. Franciaország vívócsapata nyerte meg Lisszabonban a tőrvívó-világbaj­­nokságot az olaszok ellen. Harma­dik Belgium lett. Motorosnapot rendez vasárnap a Ferencvárosi Torna Club. Gyüleke­zőt a Bazilikánál. Ló*, port A vasárnapi lóverseny főszáma a 2000 méteres Júniusi-hendikep, m­ely a Magyar Derby komoly előfutamának tekinthető, elsősorban Adonis újabb startja révén. A versenyre benevezett öt ló indulónak is van jelentve éspe­dig a következők: Mario (60, Keszt­helyi), Fibula (57, Papadopoulos), Adonis (56 V4, Gulái), Touch­wiod (53 és fél, Pfettdller) és Tallér (­9. Kolo­­nics). Adonis a palit vasárnapi győ­zelméért megkapta az alapos súly­többletét, ám a három hossz, mellyel Fibula előtt végzett, de még inkább a stílus, ahogyan győzött, mindenkép­pen elegendőnek látszik ahhoz, hogy kiegyenlítse azt a 7 és fél kilót, mellyel mai versenyében rosszabbul áll Fibula-val szemben, mint egy hét­tel ezelőtt. De ezenkívül is bizo­nyosra vehető, hogy múltkori verse­nye újabb kilókkal vitte előre formá­jában, helyből bírja az Iram­ot, álló­­képessége pedig vitán felül áll. H ha valamelyik 16 küzdelemre kényszerít­heti, az véleményünk szerint elsősor­ban Tuch­wood lehet, mely a ker­­ierhe­t is számítva, 9 és fél kilót kap tőle. Mario futásán átszámítva, némi összehasonlítást fogunk kaphatni az Intermezzo 11-höz való viszonylatban is, mely tudvalévően jó másfél hosz­­szal végzett Mario előtt a Nemzeti és Hazafi díjben. Az 1300 méteres hendikepben Rio Rik­a ezúttal Sor­­rento előtt végezhet, mert­ a súlyvi­szonyok 9 kilóval változtak meg a javárt. Jelöltjeink a versenyre a kö­vetkezők: I. Marika—Nurmi­­n, Kis­­koma—Helyes, III. Buona Sera n.— Mimóza, TV. Adonis—Touch­enod, V. Kincses—Biró, VT. Eleonóra—Mazurka, VII. Blo Ritta—Sorrento, VIII. Pe­tárda IL—Csibaó. A verseny délután 3 órakor kezdődik. Az Osztrák Kancadtt vasárnap ke­rül lefutásra Bécsben. A 32.000 schil­­linggel díjazott 2400 méteres verseny­ben indul Amondó is, de nagy kér­dés, hogy állja-e egyáltalán a másfél mérföldes távolságot? Igaz, ellenfelei is nagyon mérsékelt képességű négy­lábúak. Házasság. Szánthó Éva és Budai Miklós május hó 31-én házasságot kötöttek. (Mindez­ külön értesítés helyett.) Boltenberg Klári és Éket Ödön 1947 június 1-én a Do­hány­ utcai templomban 1 óra­kor házasságot kötnek. özv. dr Stadler Viktorné sz. Bóna Rózsa és Schubert Andor műszaki- és gépkereskedő, szakíró, a­ Műszaki Kereskedők Orsz. Egyesülete, a KOKSZ szakosztálya főtitkára, június 5-én déli 1 órakor tartják eskü­vőjüket a­­dohány utcai izr. temp­lomban.­­ Keleti Ernő és Majorné Szántó Ica házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés he­lyett.) Szíkierné Feldmann Klári Budapest és Dévényi Jenő, Új­pest, jegyesek: T. Hodászy Ida és Váczy La­jos házasságot kötöttek. (Min­den külön értesítés helyett.) Váradi Edit és Forbáth György jún. 1-én házasságot kötnek. Művészi bérmálási felvételek propagandaáron, Várkonyi Stú­dió, Deák­ tér 3. — Eljegyzés, számos Sarolta és Géher Lajos László jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Új megszólítás a rendőrségen. Rajk László belügyiminiszter rend­eletet írt alá, amelynek ér­telmében a rendőrség kebelében a hivatalos megszólítás a boj­tárt lesz. (MTI) AZ OFFICINA I KöNYVNAPJA FALuDY GYÖRGY: ŐSZI HARMAT UTÁN Versek az emigrációból .Ara fűzve 12.—, kötve 16.­— * POGÁNY Ö. GÁBOR:­­ MAGYAR FESTÉSZET FORRADALMÁRAI Nagy alak, több mint 100, rész­ben színes képpel 'Ára félvászon kötésben Ft 46.—­­ József körirt 37. Telefon 137-3 Jüfegérkvseré a tízlemezváltós Pa­gg"BSfi vili. gramofon |f | S/wtL" RÉSZLETRE IS KAPHATÓ iMflRHISZ ..laoartsenais_ Gazdasági Elírek Az Ingatlanpiac Az ingatlanforgalom szinte ki­zárólag használati ingatlanok adás-vételére szorítkozik: örök­lakások, családi házak, kisebb üzemépületek stb. cserélnek gaz­dát. Ezt az utóbbi hónapokban megfigyelhető szabályt e hét ingatlanforgalmának keretei sem lépték túl: túlnyomórészt csa­ládi házak keltek el. Csupán egy bérház talált vevőre és há­rom telek került eladásra. E hét ingatlanforgalma egyébként a jelzett keretek között élénk volt. Az ingatlanforgalom részletei: öröklakások és házrészek: II., Retek­ u. 17. öröklakás 16.000 Ft. II., Kitaibel Pál-u. k­. örök­lakás 12.500 Ft. II., Kapás-u. 41. öröklakás 9000 Ft II., Retek-u. 17. 51/1000 része 5000 Ft. V., Fürst Sándor-u. 10. öröklakás 20.000 Ft. V. Fürst Sándor-u. 25. öröklakás 9500 Ft V., Sze­­mere-u. 19. öröklakás 15.000 Ft. V., Szemere-u. 21. öröklakás 10.000 Ft. XI., Orlay-u. 11. örök­lakás 7000 Ft. XI., Bartók Bélá­ért 35. öröklakás 12.000 Ft. XII., Törcsvár-u. 2. házrész 15.000 Ft. XI., Böszörményi-út 40. öröklakás 17.000 Ft. XI., Kis János-u. 33/b. házrész 34.000 Ft. XIII., Petneházy-u. 43. családi Ház felerésze 20.000 Ft. VIII., Jázmin u. 17. házrész 2500 Ft. Családi házak, villák és ki­sebb házak: I., Werbőczy-u. 21. egyemeletes, adóköteles családi ház 172 n.-ölön 25.000 Ft. II., Garas-u. 5. egyemeletes családi ház 300 n.-ölön 52.500 Ft. II., Budakeszi-írt 28. családi ház 30.000 Ft. II., Szabó Ilonka-u. 6.­­ romház 8000 Ft. II., Csónak-u. 9. családi ház 58 n.-ölön, föld­szintes, adóköteles 25.000 Ft. II., Pasaréti-út 127. földszintes, adóköteles villa 721 n.-ölön 90.000 Ft. II., Fenyves-u. 6. egy­emeletes, adómentes, családi ház 262 n.-ölön 25.000 Ft. II., Karpy­­u. 41. földszintes, adómentes családi ház 657 n.-ölön 20.000 Ft. III., Szérűskert-u­. 50. föld­szintes, adóköteles családi ház 176 n.-ölön 17.000 Ft. III., Szemlőhegy-u­. 25/b. földszintes, adóköteees családi há® 312 n.­­ölön 30.000 Ft. III., Lajos-u. 25.­ földszintes, adóköteles, családi­­ ház 292 n.-ölön 16.000 FL III., Szileskert-u. 71. földszintes, adóköteles családi ház 312­­n.­­ölön 9000 Ft. III., Barlang-u. 6. • földszintes, adómentes, családi ház 300 n.-ölön 8000 FL VII., Grassalkovich-u. 23. egyemetetes, adóköteles családi ház 15.000 Ft XIII., Szent László-út 6/a. földszintes, adóköteles, családi ház 182 n.-ölön 15.000 Ft. Vill., Kisfaludy-u. 20. földszintes, adó­köteles ház 9009 Ft. VIII., Szi­­gony-u. 11. földszintes, adókö­teles ház 240 n.-ölön 35.000 Ft. X., Elnök-u. 8. földszintes, adó­köteles családi ház­ 180 n.-ölön 50.000 Ft XI., Budaörsi ért 87. földszintes, adóköteles családi ház 319 n.-ölön 15.000 Ft. XI., Kende u. 15. földszintes, adókö­teles családi ház 181 n­.-ölön 12.000 Ft. Albert­ u. 36. földszin­tes, adóköteles családi ház 302 n.-ölön 25.000 Ft. XI., Hid­eg­­kúti-út 59. földszintes, adóköte­les családi ház 867 n.-ölön 52.000 Ft. Hidegkúti-út 79. föld­szintes, adóköteles családi ház 893 négyszögölön 42.500 Ft. XIL, Nagyszalonta-köz 6. földszintes, adómentes csa­ládi ház 188 n.-ölön 21.000 Ft XIII., Béke-u­. 115. földszintes, adómentes családi ház 164 n.­- ölön 9000 Ft. XIII., Kere­­kes­ utca tizennyolc, földszintes, adóköteles családi ház 400 n.­­ölön 23.000 Ft. XIV., Cinkotai­­út 105. földszintes, adóköteles családi ház 168 n.-ölön 12.750 Ft. XIV., Káldi­ u. 26. földszin­tes, adómentes családi ház 92 n.-ölön 9000 Ft. XIV., Egressy­­út 200. földszintes, adómentes családi ház 18.000 FL XIV., Er­zsébet­­királyné­ út 108. földszin­tes, adóköteles családi ház 789 n.-ölön 38.000 Ft. XIV., Kassai­­út 51. földszintes, adómentes családi ház 58 n.-ölöm 13.000 FL XIV., gr. Gvadányi-u. 32. romos családi ház 112 n.-ölön 4500 Ft. VI., Bajza-u. 19. csa­ládi ház 200 n.-ölön 120.000 Ft. Bérházak: VIII., Berzsenyi-u. 3. Kétemeletes, adóköteles, bér­ház 12.800 , alapbérrel 173 n.­­ölön 70.000 Ft. Telkek: V., Bessenyei-u. 9. te­lek 2600 Ft. X., Gyömrői-út 17/d. 237 n.­ös telek 7000 Ft XIV., Mogyoródi-út 77. 320 n.­­ös telek 13.000 Ft. A tőzsde Csak elvétve fordultak elő kötések a szombati tőzsdén és az érfolyamok végig a kínála­tot jelzik, mert vevő alig je­lentkezett. Árfolyamok: Ker. Bank 30.75, Szén 84.50, Salgó 6.50, Ganz 4.75, Láng 28, Rímé 11.40, Georgia 20, Népszövetségi dollárkölcsön, am. 790, 14-es fővárosi 81, 27-es fővárosi 1050. Kötés nélkül, áru: Hitelbank 18, Leszámítolóbank 10, Nem­zeti Bank 106, Bauxit 95, Na­­sici 47.50, Trust 23.75, Izzó 112.50, Dreher 117, Gschwindt 630, Goldberger 55, Hungária Műtrágya 37, Gumi 60, Nyári munkaidő a bankoknál A pénzintézetek az illetékes hatóságok hozzájárulásával jú­nius 2-tól további intézkedésig szombaton és ünnep előtti hét­köznapokon pénztáraikat 12 órakor zárják é­s a hivatalos órák 13 óráig tartanak. A Ma­gyar Nemzeti Ban­k pénztárait e napokon ugyancsak 12 óra­kor zárják. A Fodor-féle Magyar Közgazdasági Kompasz előrehaladt munkálatai szüksé­gessé teszik a közzéteendő fo­­rintmérlegek mielőbbi beiktatá­sát. A kompasz szerkesztősége (Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky­­út 34) ezért felkéri a nyilvános számadásra kötelezett vállalato­­­­kat, hogy­ forintmérlegeiket azok­nak megjelenése után nyomban juttassák el a szerkesztőséghez, különösen azok a vállalatok, amelyek kimutatásaikat nem a Magyar Közlönyben, hanem egyéb sajtótermékben hozzák nyilvánosságra. A szokásos kam­­paszszerű adatokon kívül közöl­ték az ügyvezetőségek és az üze­mi bizottságok névjegyzékét, vagy a bizalmi nevét is. A beik­tatás — mint már közöltük — díjtalan és azt a magáncégek is kérhetik. A kompasz kiadó­­hivatala a szükséges kérdőívet az arra jogosultaknak készsé­gesen megküldi. A cipőtalpalási májusi utal­ványok beváltási határidejét az Anya­ és Árh­ivatal június 30-ig meghosszabbította. Ezen utalvá­nyok bármely önálló iparigazol­vánnyal rendelkező lábbeli­­készítő kisiparosnál leadhatók. A bőrkereskedők az ipartestü- letek által lebélyegzett utalvá­nyokat fogadhatnak el, mert az Anyag- és Árhivatal csak ilyen utalványokra utal ki bőranya­got. Ugranak, futnak, jásznak, tenniszeznek, birkóznak, síel­nek és lecsúsznak közéleti nagyságaink a Szabad száj új számában. Megjelenik hétfő délben. i* /T tt REPÜLŐJÁRATOK nt­ AZ MWtICC 4 VILÁGRÉSZBEN! hetenként háromszor: PÁRIA — NEW YORK — RIO de JANETRO — MONTE VIDEÓ — BUENOS AIRES Prág*—Párti . . . . Ft 700.— Pária—Lor­don s s i Ft 335.— Strassburg—Pária . s „ 205.— Pária—Stockholm , . „ 1240.— Basel—Pária , . . . „ 335.— Pária—Nice 4K5­— Zürich—Pária , s , n 390.— Páris—Alger . 3 g ■­­. 1020.— Róma—Pária , s , g », 925.— Pária—Le Caire «­­ „ 3025.— cWi­ix ||rt£■ Felvilágosítások COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE a fő­elárusítón­ál: VII. Bajza­ utca 4, I. 2.—Tel. 426-514 d. e. 9—1 óra között Vili, Baross-tér 3. — Telefon 137-641. BALLON VELEMIG, V., Hádor-utca 13 KERESÜNK 1 drb kb. 800 LE 380 V. 50 periódusú, váltóáramú, használt aszinkron motor­ megvételre GAZGYAN, Anyaggazda­gi főprztély, VIII. Kötztársaság-tér hmmdik szám. Meg­nyíl! az újjáépített PALOTA PENSI0 MI­NDEX IGÉNYT K­SSEGÍT. Tel. 226— Színházi hírek Arzén és levendula Művészszínház Nehéz fel nem ismerni a Mű­vészszínháznak azt a törekvé­sét, amellyel mintha már is specializálta volna színpadát, a testi és lelki aberrációkat kite­regető színművekre. Cocteau-től Anouilh-on keresztül Sartre-ig a franciák szállították az anya­got, hol nemesebbet, hol dur­vább szövésűt és a színpadon ödipus­tól de Sade márki­ig a lelki és testi eltévelyedés sok változata öltözött színészi jel­mezbe. Tőlük már csak egy ug­rás Krafft-Ebing, vagy Wag­­ner-Jauregg elmekórtanának kedvenc világa, amelyben a pszichopatológia díszpéldányai virulnak. De míg a franciák vé­resen komolyan veszik a grand­­guignolt, addig az angolszászok szerelik a szituációk burleszk­­jében feloldani a rémületet. Ez történt most is Joseph Kessehring amerikai író „Arzén és levendula‘‘ című darabjában, amely az Óceánontúl divatos crasy-irányzat egyik legfrap­pánsabb képviselője. (A dara­bot már Frank Capra világfilm­je márkázta!) Képtelenségnek látszik, de az az igazság, hogy a közönség valósággal gurul a kacagástól, amikor az elmeba­jos társaság tömeggyilkosságát nézi, amikor az őrültek az ál­dozataik számát mint sportsze­rű eredményt hasonlítják össze és derül a két paranoiás vén­kisasszonyon is, akik gyermeki ártatlansággal gyengéd magya­rázatát adják a gyilkosságaik­nak és azzal a csámcsogó mű­gonddal beszélik meg az álta­luk kotyvasztott méreg össze­tételét, mintha valamilyen ízes konyha-receptről volna szó. A bolond szemszögébe állítani a dolgokat és úgy mondani ítéle­tet vallási túlbuzgóság, ájtatos képmutatás, álkegyelet, szem­forgató jótékonyság, vak igaz­ságszolgáltatás felett — ez a szerző legbiztosabb alibije. És olcsó eszköz is, bár kétségtele­nül rendkívül hatásos! Hiszen alakjai őrültek, tehát minden képtelenség indokolt. Mennyivel nehezebb lenne ugyanezt tenni írói eszközökkel, mint­­ rög­eszméket cserélni a színpadon. Apáthy Imre rendezése kitű­nő együttest forrasztott egybe, s remekül játsszák ezt a furcsa műfajt, a grandguignol-bur­­leszket. Ő maga is egyik kitűnő szereplője a „mulatságos*­ őrül­tektől és ,nevetséges" halottak­tól nyüzsgő színpadnak. Gobbi Hilda nyájasan őrült vén­kisasszonya, Bilicsi Tivadar harsonázó bolondja, Várkonyi Zoltán egészséges humora és hatalmas tem­pója, Földényi László Drakula imitációja, az üde színfoltként jelentkező Medgyánszky Ági, a jó karak­ter­alakot nyújtó Gömöri, Pécsi és Ascher Oszkár, a furcsán vi­dám előadás hordozói. Csak az a kérdés, hogy a kö­zönség belemegy-e a játékba és a tőlünk merőben idegen figu­rák elbirják-e a mi színpadi at­moszféránkat?! Stób Zoltán Nádasy balett stúdió vizsga­előadása június 22-én a Fővá­rosi Operettszínház­ban! Jegyek: Konzertnél és a színháznál. — Kérj* minden síaköztetben ! NŐI- ÉS FÉRFI­PANKRÁCIÓ MINDEN PÉNTEK, SZOMBAT és VASÁRNAP a Sportcsarnok­ban ’­68-kor este, flncyogó nemzetközi műsor. .Vasárnap, 1947 frintal ! A mostoha Bemutató a Belvárosi Színházban Furcsa a dicséretet ezzel a szóval kezdeni: kár— És még­* is így esik. Kár, hogy a szezon második magyar írói művét, ami egyben drámai érzékű, ép­kézláb darab (az első Déry Ti­bor „Tükör** című írása volt), ilyen későn mutatják be, nyárs­ba hajló és válságba robbanó napokon. A színház kitűnő direktorai és egyben a Mostoha gondos rendezője, Bárdos Artúr a be­mutató meleg fogadtatása után azt mondotta: „normális vi­szonyok között 100—150 elő­adás van ebben a darabban.** Csakugyan, lehetett volna. Illés Endre, a Mostoha írója —­ író és nem szerző — már ed­digi színműveiben is rátalált szavakra és jelenetekre, melyek nem halványodtak el egészen az emlékezetben. A regényírót biztosan untatná, ő a novel­­lisztikus forma és a rokon drámai szűkszavúság kedvelőin és éppen ez az írói kettősség adja színművei színét. A mos­­toha is csupa novella-téma, novellisztikus ötlet, de szeren-* esés módon ezek a kis novel­lák a dráma egészét, sőt ami ritka eset, cselekményét szol­gálják. De a kettősség meg* marad és ezért merjük mon* dani, hogy „A mostoha**, szé* pen, finoman csiszolt briliány* kövecskék összerakosgatása kissé mesterkélt és nem egé­szen egyenrangúan sikerült foglalatba. A darab elején az egész drámai beállítás gyakran tűnik túlságosan kiagyaltnak, laboratóriuminak és ez az érk­ezés csak a bátor és igaz har­­­madik felvonásban engedi el a nézőt. Itt a kettősség feloldó* dik és a színmű nagy lélekzet* re kap. Az írói alkatnak ezzel a röt­vid elemzésével csak azért pró* bálkoztunk meg, mert Illés Endrének legalább van írói jellegzetessége és a mostani be* mutató után kitűnő színműírói rangja. Annyiban kegyes volt hozzál a sors, hogy a címszerepre olyan színésznőt szerződtetett: a belvárosi, aki majdnem fölé* be nő a darab alkotójának* Mezey Mária ez alkalommal----­úgy látszik — meg akarta mu­tatni, mi rejlik benne. Sikere megérdemelt és majdnem Ba­­jor Gizihez hasonló fényben* ragyogtatja fel tehetségét. Dé­nes György volt még egyetlen jelenetében hibátlan és megértő színész. Vádnál Éva megbirkó­­zik szerepével, ami elég nagy szó, Bartha Mária ismét be­­bizonyította, hogy jövője van. A többiek inkább statisztáltak, Vámos Magda Sportoló politikusok és poli­tizáló sportolók a Szabad szél új számában. Megjelenik hétfő délben. f------------------------------­MWIMI mmn liniségű a legkiválóbb. ESÉS- és PRIKIHY­­ISTÓSZER Minden szakészletben újból kapható. Gyártja MEZOKÉMIA VIII. Farkas István­ utca 8. Csillaghegyen Üdülő-part 58. szám alatt a Duna csónakházban csónaktárolókeltett kiadók Érdeklődni: 125—386 telefonon. N­ALALGAZ POLOSKAIRTÓ POR BIZTOS! Már kapható: drogériákban, tilalmer­­tárakban és festékü­zletekben. .... ....... .

Next