Magyar Nemzet, 1947. szeptember (3. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-02 / 198. szám

Budapesti kerületi eredmények: I. kerület; m képűlét;­­ I. kerület; II.kerület; m.kerület;' n­ képűlét: V. kerület VI. kerület; VII. kerület 1. lsta 1.156 I.lista 5.605 1. Béta sem 1. .írta 2.897 1. lista 15.725 L lista 20.425 I. lista 25.423 2.­­617 2. 99 2.597 2. 91 ■ 2.230h 1.0­33­­ 3.n 2.506 . 3. 3.313 2.h 4.879 6. r, 1.906 3.M 5.058 3. 11 8.055 3.n 2.113 3. V) 9.869 3. 11.390 r­ 3. VJ 17.077 _• 4 111 4.n 586 4. ti 852 4.­M 153 4. ■ VJ 423 4. VJ 826 4. VJ 036 245 5. J9 762 5­ V) M1O 5. 1­­­.79 5. VJ 490 5. N­ 689 5. *1 . 6.40 !?■ ’? 819& Vi 2.055 6.» 1.309 6. *N 697 6.n 1.096 6.» 1.479 6. Vt . 991 L « 4.103 7. fi 16.729 7.» 9.cel 7. 4.265 7. t» 0.011 7.w 11.050 7. TV 13503 0­ ' X 141 8.W 080 8. 51— no 8. *9 054 8. t» 4.595 0. tv 2.308 8. *­* .V'O6 ,9­ » 417 9. Vt 2.245 0.H 1.526 9.n 633 9. 91 2.634 0. »t v S.193 9. tv 3.2­7 10. w 130 10. 971 10.K 347 10.» 6$5 10. »a t 2.910 10. *» %*2.398 10. 2.778 Vili. kerület. ' rxkerület: X. kerület: II. kerület: XII. ker. XIII. ker. XIV. sze.­­»:■ lka 20.656 1.ikiai 15.821 1. lista 12.260 1. IJSt­ 4 * 7.424 1. lista 4.731 1.lista 16-303 1. lista T ' 13.184 ,v* ■ Jj 6.S5S 2. 4.265 ¡1 r­ 3.067 2. VJ 3.224 2.%­0­ 574 2. *1­2.864 2. 4.748 3. „ 17.561 S. 12.285 3. Vj 10.724a V* 6.955 3.h 4.883 S. fii 12­ 367 3. 3. 11.816 •4* . *1 1.176 4. . ” 773 4. ta 394 «. VJ 695 4.M 550 4. . — 6114 4.N 751 1.398 5. 690 ii. v» 776 5. 893 5. 9, 1.260 5. fis . 618 6. • » 873t '” 5.589 6.k 8.424 6. 1.845 6. «c 3.514 6. 9v 2.368 6. ti 1.163 6. •fi* 2.498 7. „ A 21.458 7. 15.016 7. 51 9.506 7. 16.899 7. 16.264 7. 5-251 7. fa 14.930N 1.987 8. VJ 939 8.­­. 345 8. 1*­­ 719 8.N 802 8.' n 223 8. 1.189M 4.356 9. VJ 2.847 9.iij 2.018 9. VJ 1.983 0. 51 0.028 9. fii 2.183 9. f9 3.188 . e# 1.373 10. 729 10. $* 261 10.M 671 10. . *9 639 10.* 232 10. 2.090 Nagybudapesti helységek: Vidéki városok és kerületek eredményei: ICifozend­ Szine: /í­íífő 5sííveszter: Pest­szenterzsébet: Rákosszentmihály: Soroksár: RákóSstol&fo: Pestszentimre: t.i­.lista 6.888 1. Kata 1.022 1. k­ata 13.395 1. lista 2.345 1. lista 3.196 1. Rita 7.505 1. lista 2.003 fc. 9* 3077 2. „ 1.061 2. jj 3.931 2. „ 1.602 2. »| 365 6' ■ 1.735 2. „ . 815 6.4 VJ 5.607 3. „ 1.678 3. VJ 13.715­ 7.728 3­» 3.172 3. tv 8.308 3. „ 2.760 4.r « 316 4. 209 4. VJ­­ 486 4. „ ' 77 4. rj ■ 234 4. JJ 437 4. „ 42 6.a ll 134 5. „ 57 5. »1 ' 417 Sv „ 155 5. VJ 31 5. r­ 502 5. „ 1­35 6.*7 VJ 811 6. » 135 6.. II 2.378 6. „ e*59 6. 297. 6. 17 1.499 6. , 194n 6.785 7. „ 391 7. ti 5.880 7. ,, 2.747 7.M 723 7. tv 6.896 7. „ 450 o* A ',«­ 242 8. » 61 8. VJ 449 8. „ 72 8. $» 46 8. 17 233 a „ 42 d. i n •» 1.3&0 9. „ 255 9. VJ 2.477 9. „ 310 9. 97 397 9.n 353 o­ „ 210 10. tj 34 10. „ 13 10.n a 194 10. * 39 10.8 10.n 304 10. „ 13 lista Kispest: Rákosziget: Rákoscsaba: Albertfalva: Peridegkút: Pestújhely: Rákoshegy:. 1.»w 9.461 1. Itta 478 1.lista 2.025 1. lista 710 1. lista 623 1. lista­­1.594 1. lista 923 1.*.»w 3.065s 294 2.w 439 ' 832­­2. 5» 402 »­w S99 1 „ 538 . «-1- A •n 13.197 3. • l 407 3.H 2.307 1 ” 825V » 1.176 s! YV 1.712 8- -, 549 4.7 » 377 4. „ \ 10 4. ■ 4 VJ 68 4. „ ' 127 4. rs 174 4. ’■ 48 4- „ ‘ .120 u,44n 472 5. „ 37 5. VJ ti!) 5. „ 22 5. 284 5. fi 150 6. 29 6. 7 V9 ■ 2.698 6. „ 194 6. VJ 167 6. « 434 6.. 279 6. ' 187 6. „ .174­­.V 90 6.981 7. „ ' 456 7. VJ 1.680 7. , CIO 7. p* 1.458 7. tv 1.369 7. 780 6.a 403 9- ■# 34a VJ ■109 s. „ 25 6­ 54a /VJ 48 *a „ ■43 V. to ti 4.224 0. „ 139 9. r­ 1.589 9. „ , r 98 9. #» * 432 9. 240 ». „ 359 XV.» 241 10. „4 10.» Sc 10. „ 13 10. 29 10. vt 27 10. „ 28 Sashalom: fi­ciusmegríjer: Budatétény: Kagylótén­y: Újpest: Csepel: I. Bsta 1.940 1. lifta 2.036 1. Itta 462 l. lista 1.895 1. lista 11.033 1. lista 9.J40 í \ A**'• « 794 2. r> 548 2.9 221 2. .. v 453 2. 2.318 ?. » 1.742 s. „ 2.585 3.n 2.154 3. VI 396 s. „ 1.437 S.n 12.200 3. „ 10.502 4. „ 89 4. n • 203 4.n 9 4. -56 4. 19 . 532 4. „ 146 5- „ . 153 6. »» 131 5. 39 Ö. n 77 5. 99 048 5. „ . 203 6- „ 37S 6. 15 984 6.w 314 6. „ 723 e:M 1.237 •>R. „ 1.420 7- ■> 1.065 7. 99 1.305 7. 19 267 7- „ s 731 7. 17 10.385 7. „ 1.300 JJ 6- n 49 8. 88 8. r> 15 «. „ ■ 32 8. S9 415 8- „ 325 9- ■, 298 9. 15 1 40ö 9.n 41 9. „ 156 9-, 19 1.376 9. „ 975 • 10. M 43 10. 29 ÍÖ,6 10. _ 19 10. 563 10. 76 t. r \ Sopron: ^ 1. Győr: Esztergom: • *y. yj 1., Komárom:­ Székesfehérvár: Hódmezővásárhely: 2. S.3S3 1.lista 3.738 lirta 6.334 1.lista 1.623 'iiikvtUta f 453 -1.016 1..lista 2.339 1. lista 7.999 3. *­ O 3.986 e­ 9. 762 3.W 551 a, 168 2. „ 2.643 2.n 10.851 4. ti 3.827a 99 3.997 3.n 8.895a 4 . ,'1­529 &v­. 607a „ 5.788 3.n 5.921 rx ii 1.G83 «.n 379 4.w m L M J *173 4.- n 128v 4. „ 1.000 4.n 2.695 6. '*» • -30 5.« 0 • 5. ti0 5. 99 6.987 5. w 514a „ 8.230 5.0 7. 97 , , 301 6. ' 7.233 6.'íí 11.295a » .o a w0 i & . oa VJ 541 a.w 733 7.» 0 7.0 L *# / 0 7, w i oá a ... 0 0 7. 5.484 ' ő. V) 651 599 8, 2.669a » ‘ 79a „ . 63S& ■VJ 268 Í0. I* 613 9.■ . 235 9. ^ 1 423. 9. 4 Í03 9,’ s, í.m A. 3.933 9. 2.12 Hl * fi 10-a óS 10, at 153 10.« 10, » 112 10, 39 „ 323 S0. m . 89 d sl 7 szeptember 3 49 fillér If H BMicjr ' ||^ ni. cv 198. sis!íí Részletes jelentések a vasárnapi választás eredményéről A végleges eredményt szerdán teszi közzé a belügyminiszter Vasárnap lezajlottak a­­ vá­lasztások. A vá­asztások bővel­kedtek izgalmas rapsnentum­ok­­­­an, amelyek, különösen a s­zo­­ciáldem­okrata párt nmgatartá­­sában jutottak kilégzésre A Szociáldemokrata Párt vasár­nap több izbe­n kifogásolt bi­zonyos rendzavaró körülménye­ket." Ebben a kérdésben Rita István igazságügyi m­niszter és utóbb Bőhm Vilmos stockhol­mi követ tanácskozásokat foly­tatott Rajk László belügymi­niszterrel, a tanácskozások után pedig összehívták a Szociáldemokrata Párt po­litikai bizottságát. A politi­kai bigotts­ig és pártvezetőség a választások­­u­tán is többórás kés­zü­ltségben várta a híreket. Reggel fél négy órakor a Szo­ciáldemokrata Párt vezetősége a következő közleményt adta ki: ■íA Szociáldemokrata Párt ve­zetősége vasárnap éjszakai­­Té­tén a választás lefolyása körül észlelt, egyelőre nem teljesen tisztázott zavaró jelenségekkel­­fog­alkozott, amely jelenségek a választási névjegyzék-kivona­tokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosak. A pártvezetőség alapos vizsgálat alá vette a kérdést s a körülmények vég­leges tisztázásának időpontjáig elhalasztotta a végleges határo­­zatih­ozat­alt. A pártvezetőség fenntartja­ magának a döntést és a szabad cselekvés jogát a helyzet végleges felderítésének időpontjáig.­ A szociáldemokrata párt veze­tősége hétfőn délután fél öt óra­kor tanácskozásra ült egybe. A tanácskozás a késő esti órákig tartott- Elhatározták, hogy a keddi napon a Ries István le­­mondása folytán előállott politi­kai helyzet kérdésében Tildrs Zoltán köztársasági elnököt fog­ják informálni. A köztársasági elnöknél való megbeszélései után dönt a szociáldemokrata pártvezetősé­g arról, hogy Kies István és minisztertársai fen­­tartják-e lemondásukat. Ami a­­ választási eredménye­ket illeti, azok bővelkednek a meglepetésekben. A legnagyobb szenzáció erejével hatott a kis­gazdapárt rendkívül nagy sza­­vazatvesztesége, ezzel szemben nagyon érdekes a kommunista párt, a demokrata néppárt, a Magyar Függetlenségi (Pfeiffer) Párt előretörése. Azok a pár­tok, amelyek az elmúlt válasz­táson nem­ indultak. Így a Független Magyar Demokrata Párt szintén jelentős képvise­lethez jutottak a parlamentben. Feltűnő a Balogh-párt kitűnő szereplése. Par­ági György két, Kovács Imre pedig három man­dátumot kapott A koalíciós pártok, vagyis a Függetlenségi Front abszolút többségre tett szert s így a koalíció további fennmaradása, az eddigiek sze­rint, biztosítva van. Politikai körökben szó esett arról, hogy­­ a koalíció esetleg más pártok­­­­kal is kibővülne. A tárgyalások­­ azonban ebben a kérdésben olyan embrionális állapotban vannak, hogy erről, mint tény­ről, kár lenne beszélni. A szociáldemokrata párt az eddigiek szerint megtartotta százalék­os arányát és a pa­rasztpárt is megjavította az 1940-os választáshoz képest vá­lasztási statisztikáját.­­ A kormányt csütörökön hív­ták egybe minisztertanácsra, amikor is a kormány meg fogja tárgyalni a válasz­tások folyamán beállott új he­lyz­­et. Azok a hírek, amelyek Pfeif­­fer Zoltán betegségének súlyos­bodásáról szóltak, nem felelnek meg a valóságnak. A kisgazdapárt is behatóan foglalkozik a választások folytán beállott helyzettel , ezért a kis­gazdapárt politikai bizottságát kedden délutánra ülésre hívták­­ egybe. Híre jár, hogy a politikai­­ bizottságban olyan javaslatok­­ merülnének fel, hogy a párt­­ hívja össze a pártválasztmsányt és tárgyalja meg az új helyzetet. Általában a politikai életben­­ megállapítják, hogy a magyar belpolitika rendkívül érdekes, történelmi fejezethez érkezett el s a belpolitikai élet az elkövet­kezendő hetekben bővelkedni fog eseményekben. Ami a választási eredmények kihirdetésének lebonyolítását il­leti, úgy a miniszterelnökségen, mint a belügyminisztériumban lázas aifrika folyt. A külföldi lapok tudósítói az egész éjsza­kát ébren töltötték, m­ert a kül­földi­­sajtó igen nagy érdeklő­dést tanúsított a magyar válasz­tási eredmények és a választá­sok lefolyása iránt Az­ eredmé­nyek csak a kora reggeli órák­ban érkeztek tömegesebb szám­ban, ha már az első eredmények is sejttették, hogy milyen lesz az­­ elkövetkezendő parlament képe. Dinnyés Lajos­ miniszterelnök­­ a kora reggeli órákban hivata­lában tartózkodott s várta azo­kat a jelentéseket, amelyeket a belügyminisztérium bocsátott rendelkezésére. Az éjszakai órák­ban Dinnyés lobbizóén tárgyalt a pártvezérekkel, előzőleg per­ig Dics István igazságügyy­iniszter kereste őt fel és informálja azokról a megbeszélésekről, me­lyeket R­ajk László belügymi­niszterrel folytatott. * Az alábbi választási­­ eredmé­nyek az eddigi jelentések sze­rint , csak megközelítően porto­­sul­. Több körzetből még hiá­nyoznak az adatok, úgy hogy a végleges eredményt csak a keddi nap folyamán tudják kiszámí­tani. Viszont kedden el kell ké­szülni a pontos összeszámlálás­­sal, mert a törvény szerint a vrb foszlós eredményét szerdán dél­ben ki kell hirdetni.

Next