Magyar Nemzet, 1947. december (3. évfolyam, 274-297. szám)

1947-12-02 / 274. szám

9 Két különös rovatcímmel ta­lálkozunk a Szabad Szó hasáb­jain. Az egyik: „A paraszt a munkást szidja'­; a másik: „A munkás a parasztot szidja." — Két veszekedő közül a harma­dik —; a reakciós — nevet. *­­ Szák­ó István írja a Nép­szavában az új párt Ingókról: „Tudjuk jól, akadtak közöt­tük nem lebecsülhető számmal, akiket egyesegyedül a konjunk­túra, az érvényesülési vágy ve­hetett."­­ De sokan vannak a m­eggyőződésnélküli új párt­tagok között olyanok is, akik nem karriervadászatból, hanem a puszta megélhetés miatt lép­tek be egyik-másik pártba. * Marosán György legutóbbi beszédében élesen kikelt azok ellen a külföldi szociáldemo­kraták ellen, „akik együtt­működnek, paktálnak és szövet­keznek szocialista-üzenes ke­­resztny szocialistákkal és pol­­gárok­kal."­­ Jelenkorunk fo­galmi zűrzavarára mi sem jel­lemzőbb, hogy íme vannak szo­­cialista­ellenes szocialisták is. Időjárás jelentés Hazánkat vasárnap nyugat felől hűvös levegő árasztotta el. A szél néhol viharossá erősödött. Ország­­szerte volt­ eső, sőt a Dunántúl déli részén, a Duna-Tisza közén és a Mát­­rában zivatarokat és jégesőt is ész­leltek. A hőmérséklet Sopronban csak 5, a fővárosban 11, Békéscsabán és Debrecenben még­­ 16 fokig em­el­­ked­ett. Ma hajnalban egy-két helyen talajmenti fagy alakult ki. Buda­pesten hétfőn délben a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre­­ átszámított légnyomás 759 mm, alig változik. Várható időjárás kedd estig: Mög­é­lnkülő déli szél. Felhős, ködös idő. Holnap délnyugatról terjeszkedő eső. A hőmérséklet emelkedik. A fővárosi lakásügyi döntőbizottság központi hivatalának nőtagjai decem­ber 6-án, szombaton délután 6 órá­ig éjfélig tartó jótékonycélú műso­ros Mikulás estét rendeznek a hiva­tal VI., Nagymező­ u. 1. szám alatti helyiségeiben. A bevételt az alkalma­zottak gyermekei karácsonyi felsegé­­lyezésére fordítják. Vasárnap délelőtt Kapos­várott, Vörös Bála, a Berzsenyi Társaság főtitkára a társaság képviseletében koszorút helye­zett Vaszary Jánosnak, a nagy­nevű néhai festőművésznek zárdaidén­­ szülőházán arra az emléktáblára, amelyet az idén tavasszal a társaság állíttatott abból az alkalomból, hogy nov. 80-án volt Vaszary János szüle­tésének 80. évfordulója. 411 a Rába-híd. A magyar hídépítők november 30-án, va­sárnap ismét tanújelét adták tudásuknak, dolgozni akarásuk­­nak: két és fél hónap alatt ké­szült el a vasszerkezetű, 60 méter hosszú rumi Rába-híd. A hároméves tervben kijeb­b hi­dak közül egyike a sokaknak ez a híd, amely teljes egészé­ben lerombolt hidak vasanya­gából készült. Lósport Az Orosz Sándor-emlékverseny nagy meglepetéssel végződött. Vilmos D., mely néhány nappal előbb helyezet­­lenül futott a Partizán által meg­nyert versenyben, ezúttal 80 méter előnnyel indulva, erős küzdelem után győzött a favorit Ocskás és a másod­­torban fogadott Koppány ellen. (Tót: 10:02, befutók: 1­22 és 137). A vasár­napi ügetőverseny további eredményei a következők: I. Pandúr (10:18), AP­right, Gyuri (bef. 39 és 35), II. Áb­ránd (10:13), Intermezzo, Siralmas (bef. 34 és 36), III. Szellő (10:36), Jupiter, Joli (bef. 114 és 139), V. Champion junior (10:53), Bob, Fene­gyerek (bef. 1030 és 172), VI. Flunka (10:58), Hegyes, Igazgyöngy (bef. 404 és 478), VII. Jormy­­(10:16), Bobi, De­ rare-boru (bef. 34 és 30), VIII. Mály­va (10:20), Cudar, Bogár (bef. 72 és 119), IX. Cigány (10:19), Kacér, Ottawa (bef. 42 és 55). A rádió műsora BUDAPEST­­ 130: Falurádió. *.45: Torna. ?: I. ?,S*t Attrtepítisi közlemények. ?.t­* keceli zene. 8: E. 8.13: Orosz Szes­­­z.tk muzsikája. »: Operettrészt­etek. N­: H. 12: H. 12.13: Operarésztettk. 12.43: E. 13: Szalonegyüttes. 14: 11. 14.11: E. 14.23: A Budapesti Állami Mária Tercera Leánygimnázium ének­kara. 14.45: Szövetkezeti negyedóra. 15: Rádióiskola. 15.55: Műsorism. 18: A Zeneművészek műsora. 17: H. 17.10 Tildy Zoltán köztársasági elnök be­szél a magyar munkásokhoz. ÍR: E. ill.15: Mit üizen * rádió. 18.45: Wa©. ncv: Tannhäuser. 19: Cigányzene. 18.31: E. 19.43: Dicsőség vására. Sza­tíra három felvonásban. Irta l'ágnot és Nívnix. 20.41: H, sport. 22: H m­o­­szul. H magyarul. 23: Vita Arról, amit hallottunk. 23.25: Brahms: B-dur hatos. 24: H. D.10: H franciául. 0.20: N­ angolul. BUDAPEST D. 17: Jazz. 18: H. 18 05: Kamarazene. 18.45: E. 19: Zenekari művek. 19.45: E. 20: Filmrészletek. 20.30: A Rátk­ó Szabadegyeteme. 21: II. 21.15: Tánc­­zene. 22.15: Művészlemezek. Sporthírek A Ferencváros tönkreverte Kispest csapatát és ezzel a győzelmével ugyan alaposan rácáfolt azokra, akik már** már elparentálták, de még mindig megoldatlanul hagyta a találós kér­dést: hogyan történhetett, hogy egy hétte előbb, nehéz iűnekleleim­ben* ép­pen csak egy góllal tudott győzni az Üllői­ úton is Salgótarján csapata el­len, melyet most vasárnap a Mateosz is megvert, még­hozzá­­ Salgótar­jánban?" Azt mondják: Ilyen a futballszerencse"? De a Ferencváros ezúttal iveni szerencsével győzött Kis­pesten. "Sőt! Egyenrangú ellenfelét olyan biztonsággal győzte le 4:1 (2:0) arányban, hogy némi szerencsével féltucat gólt is lőhetett volna. Igaz, a kispesti védelem ezúttal csődöt mondott és a csatárok is gyengébben játszottak a maguk megszokott sáros pályáján, mint a Ferencváros a neki idegen pályán. Pedig az első félidő­ben még fölényben voltak, ám a fe­rencvárosi védelem keményen állotta a kispesti rohamokat és idjőben le­szerelte azokat és a kapus is meg­tette a magáét, az viszont erősen a kispesti védelem terhére írható, hogy a félidő utolsó perceiben egy sarok­rúgásból és egy gyors lefutásból fo­­lyóan kétszer is a kispesti hálóba került a labd­it. 2:0-ra vezetett hát a Ferencváros és a második félidő leiéő elején Deák 3:0-ra növelte a ferenc­városiak előnyét, ami akkor már be­hozhatatlan volt. Kispest csapata egy ü­res büntetőrúgásból csak 3:1-re tu­dott szépíteni, utána már csak egy pofonra tellett, amit az egyik ferenc­városi csatár kapott, de az nem szá­mított, ezzel szemben a 37. percben Deák újabb gólt lőtt és ezzel betel­jesedett a Kispest végzete. 4:11 Tizen­kétezer néző előtt! N­em akadt egyéb meglepetés is a vasárnapi fordulón. Újpest csapata csak 2:2 (1:1) arányú döntetlen eredményt tu­dott kierőszako­li a Mogürt csapatá­tól és még örülhetett hogy a mér­kőzés nem végző idet •R­osszabbul! Az­után az MTK is leadott egy pontot Szent­lőri­nc csapatának, 1:1 (1:0), Sal- A­gótarjánban pedig a Mateosz megverte a bányászok csapatát, mely eggy hét­tel előbb Budapesten is kemény el­lenfele volt a Ferencvárosnak. Az 1:0 (1:0) arányú eredmény még nem is szemlélteti hív­en a Mateosz fölé­nyét. Meglepetés tehát bőven akadt vasárnap és nem lehetetlen, hogy azok a szerencsések, akik ezeket az eredményeket az embersport-fogadá­­sok­ múlt heti szelvényein eltalálták, talán­­ megálmodták azokat? A to­vábbi eredmények: FAITE—Haladás 1:1 (1:0), Debrecen—Szeged 1:0 (1:0), Szolnok—­Elektromos 1:0 (1:0), Vasas- Győri ETO 4:2 (2:1). — A mérkőzé­seknek összesen 35 ezer nézője volt. Nem sok! Az embersport-fogadások szempont­jából számba jövő további eredmé­nyek a következők: Soproni Vasutas— Dorog 5:1 (2:1), Kecskeméti AC— Goldberger 2:2 (1:1), Ganz—Hatvani Vasutas 4:3 (2:2), másodosztályú mér­kőzések­ Az angol ligában Derby County—Arsenal 1:0, Manchester City­­—Liverpool 2:0, BTK—Előre­­ 14:2 ökölvívó-csapatmérkőzés­, UTE— KAOE 12:4 (4:1) kézilabdamérkőzés. Az ökölvívó-csapatbajnokság harma­dik fordulója: Csepel—B. Vasutas 10:6, BTK—Előre 14:2. Asztali­­tenniszezteink 5:0 arányban győztek Hollandia csapata ellen a Nymwegenben tartott mérkőzésen. Vívóink Hollandiában kardverseny­­ben 5:4, tőrversenyben 6:3 arányban győztek. Nyáry (BEAC) nyerte el Vívó Szö­vetség női válogató-tőrversenyét. A kultuszminisztérium úszóverse­nyén Kovák Ilona és Temes 1 p 10.2 mp-et úsztak a női 100 méteres gyorsúszásban. Harmadik a kis N­o­­monnai Kató lett 1 : 13.3 mp-es i­dő­vel. fi könyv a legolcsóbb, értékálló karácsonyi ajándék! LUXUSADÓ NEM TERHELI Üj magyar regényt Új külföldi regény! Kosáriné réz lolai eric knigist­. Part, Kalifornia Az asszonyok sorsán át világ Napsütés, szerelem, szenye­gítjt meg nemzedékek életét. dély. Kötve 48.— Ft Kötve 24.— Ft A LEGNAGYOBB SIKERŰ GYAKORLATI KÖNYV! Hit kössék­­ őszre, télre? M. Recht Márta rendkívül népszerű kötő­könyv sorozatának legújabb kötete, ötven új modell. Ara 24.— Ft CJ IDŐK kiadás. Kaphatók minden könyvkereskedésben. Hsw Vsnzí Gazdasági hírek A tőzsde­i tőzsde forgalma igen cse­kély volt. Az áralakulás nem volt egyöntetű. Előfordult kö­tések: Bauxit 11, Kőszén 52, Salgó 4.10—4.25, Ganz 2.56, Gschwindt 380, Kamut 15, 1914. föv. kötes. 60, 1927. főv. kötes. 1325. Zárlati kurzusok: Nem­zeti Bank 25.5, Budapesti Gőz 2.60, Bauxit 69, Borsodi Szén 1.40—­1.00, Kőszén 52—53, Lam­­part 5—5.25, Rima 7­—7.20, Na­­szi 45—46.5, Trust 8.20—8.50­, Magyar Cukor 72, Georgia 7.30, Izzó 54, Hungária Sz. 90, Lu­kács 30 pénz, Cs­ropin 20, Hun­gária Vegyi 21, K­otild 17—17.5, Féltén 50, Gumi 53, Vasútfor­­galmi 6,50 pénz, Zagyvapáli. 30 pénz, Népsk. frontkölts. 320, 1927. főv. költs. 1325—1335. Megszűnt a cukoriroda A pénzügyminiszter a köz­­ellátá­sügyi kormányzattal egyet­értésben rendeletet adott ki, mely szerint a cu­korirodá­t azonnali hatállyal megszüntetik és hatáskörét a pénzügyminisz­teri számvevőség fogyasztási adóügyi csoportja veszi át. A KISZ vasárnap országos nagygyűlést tartott, amelyen egyenlő jogo­kat követeltek a kereskedők számára a parasztokkal és munkásokkal. A gyűlés kéri a kormányt, hogy a kiskereske­dői kölcsönakciót újból indítsa meg, hogy az Anyaghivatalban helyet adjanak a kereskedők képviselőinek, hogy a pártvál­lalatokat­­december­ 31-ig tény­leg szüntessék meg s vessenek véget a szövetkezetek külön kedvezésének. Az iparosok a kettős árrendszer s egyéb sérelmek miatt vasár­nap tiltakozó gyűlést tartottak a KISOSZ és IPOK keretében. A határozati javaslat megálla­pítja, hogy az iparosság nem bírja sem anyagilag, sem morá­lisan a további terheket December 15-től Január 15-ig Iskolai szénszünet Az idei iskolai szénszünettel kapcsolatban Szoboszlay Ferenc dr, a főváros közoktatási ügy­osztályának vezetője közölt­e, hogy a főváros alkalmazkodik az állami iskolákhoz. Hivatalos értesítés még nem érkezett a városházára, azonban értesülé­se szerint az idei iskolai szén­szünet december 15-én kezdő­dik és a jövő év január 1- éig, tehát egy hónapig tart. A hiva­talos értesítés valószínűleg 2-3 nap múlva érkezik meg a vér fogházára. A m­ezsik­aboPVSság Madaras Gábor tanácsa hétfőn hirdetett íté­ltet Szabó Lajos vendéglős, a Debrecen Étterem tulajdono­sának bűnügyében és Szabó Lajost 8 pád­ig következm­ényei alól felmentette, viszont Banka Árpádnét zsemlyedi­ágítás miatt 600 forint pénzbüntetéssel és a tulajdonos fiát, Szabó László vendég őssegédet, mert bor­jú­húsból készített bécsi szeletet, 3000 forint pénzbüntetésre ítélte. Vázsonyi Endre igazgatót, a Budapesti Irodalmi és Művé­szeti Intézet vezetőjét, az üze­mi III., Sár­ántil László admi­nisztratív vezetőt pedig az üze­mi V. fizetési osztályba nevez­ték ki. Carneol a modern nő hajfesté­ke. Készíti: Kanitz, Váci­ u.10.­­ Halál a futballpályán Debreceniben vasárnap egy amatőr bajnoki futballmérkőzé­­sen halálos végű szerencsétlenség történt. Zs. Nagy László 22 éves labdarúgó, a debreceni­ HÉV csapatának tagja, a mér­kőzésen felugrott a labdáért, hogy elfejelje. Az ellenfél játé­kosa — amint ezt labdarúgó­nyelven mondják — aláfekü­dt, Zs. Nagy átesett ellenfelén,nya­kára zuhant és eszméletlenül terült el a földön. Nyakcsigo­lyája ültörött és meghalt. Eperjesi Witileh Zoltán festő­művészt a NŐT múlt évben kötélhalálra ítélte, mert Újpes­ten mint leventeoktató kegyet­­lenkedett a leventékkel és ki­igényelte egy üldözött lakását és azt kifosztotta. Újra perfel­­vételi kérelem folytán hétfőn tárgyalta bűnügyét a népbíró­­ság Késmárki-tanácsa és az új tanuk meghallgatása után Eper­jesi Witt­ch Zoltánt életfogytig­­lani fegyházra ítélte. Az ítélet nem jogerős. Rádió, villanyszerelés, javí­tás. -Csillárok, Holstein, V., Te­leki Pál-UI. egy. T. 384—589. — Karácsonyra villamos kávé­főzők, darálók, pörkölök, Kadel­­burger-nál, Szent István-krt 5. — Krencsits Sándor é­s üdvözli összes hozzátartozóit a 7171. lágerból és várja a viszont­látást. Á­RVERÉSI CSARNOKBAN Kiállítóé'­t 1947. évi december hó 6-án 10— m­uillióO. 13 óráig és 15­—18 óráig. To­vábbá 7-én és 8-án 10—14 óráig. 1947. évi december hó 9-től 20-ig. 1 Árverée* vasárnap kivételével naponkéntJ 'tek HIwClub. 15 órai kezdettel.y / Ugyanakkor kőnyvárverés is. M­Á­V STxi igazolványkép lftFt BY2«KQ S­a J B pgjg p/frjsi NAGY ÁRUHÁZ Színházi hírek A Pódium­­Arccal a nívó felér című­ műsora hétfőn ér­kezett el 10. előadásához. Az előadások során a unióban ní­vóra törekvő kabarém­űsor meg­érett és kiteljesedett, Karádi Beát, a polgármester a főváros kezelésében lévő színházak, főtitkárává nevezte ki. A Vígszínházban vasárnap délelőtt kultúrügyi megbeszé­lést tartottak, amelyen Jób Dá­niel rámutatott a színház köte­lességére, amelyet az elhanya­golt magyar színpadirodalom felélesztésében és fellendítésé­ben lát. A színház megérti a mai idők szavát és azt, hogy Budapest kiskeresetű polgárai nem tudják megfizetni a teljes helyárakat és ezért a színház hajlandó áldozatot vállalni a dolgozók kulturális szükségle­tének kielégítésére. A kultúr­­megbeszélésen Bóka László ál­lamtitkár, Hont Ferenc, Egri István és Marton Endre is fel­szólaltak. Lubitsch Ernő filmrendező, aki 25 évvel ezelőtt ment Né­metországból Hollywoodba, 55 éves korában szívroham követ­­keztében­ meghalt. Holttestét hollywoodi villájának fürdőszo­bájában találták meg. Babits Ernő Berlinben szü­letett. Reinhard tanítványaként előbb színész, majd rendező volt. Amikor már a berlini fi­mgyártásban nagy szerepet játszott, meghívták Hollywood­ba, ahol az úgynevezett fran­ciás stílusú vígjátékokkal szer­zett magának világhírt. Sokat forgolódott a ho­lywoodi ma­gyarok között néhány szót ma­gyarul is megtanult, a tévhit, hogy Lubits Ernő is magyar­­származású. Utolsó filmjét, Imádlak, de elvágok címmel nemrégen­ mutatták be Pesten. Béres Mária ária és da’este az előbbinél még megnyerőbb portré. Az ifjú Kmister Sándor, G­áriel professzor neveltje­, noha kiváló balkéz is erénye, hegedűje miatt nem érvénye­sült ke­lően. Az olaszos jellegű hangszer nemes, de két közép­ső húrja teremben nem visz. Laurisin Miklós kísért. Ha már Thoma is elhelyezkedett, nem lehetne ezt az értékes mu­zsikust rehabilitálni? Darré zenekari zongoraestje a tavayinál sokkal jobb forma. Francia parfüm páratlan bil­­lentéskultúrája, remek techni­kájú játéka. A Chopin f-mol koncert lassújában kezdett föl­­melege­dni A 111. tételt ilyen finoman még nem hallottuk. Szép momentumok gyönyör­ködtető sokasága a hangzás­szép Schumann verseny. A Pillatmón,a Chopin kísérete gyenge, a bevezető Szentiván­­éji-nigitány hamis basszusairól nem is szólva, ilyen sforza:ók­kal sohasem kel életre a no­vemberben száz éve elhunyt Mende­lsohn tündérvilága. Ve­zényelt Ferencsik János. Beethoven-est. Lovesteri Kon­stantin rokonszenves karmes­tertalentum. Bizonyára maga sem elégedett kilencedik szim­fónia produkciójával. Az első tétel még csak-csak, de a többi színtelen, lötyögő, Scherzo trióban és adagiójában re­ménytelenül gyors, végzetes tempójú, tartamot egytizeddel rövidítő rekord. Itt azonban nemcsak őt, a hivatalos helye­ket is eadó rendezést, hanem a bérkoncertjeivel saját kultúr­­programjának konkurenciát csi­náló hamis Fővárosi Zenekart, annak még vonós éspedig a szekünd mellett prím részlegét, valamint timpanisát is ke­l ma­rasztalnunk. Most, hogy az­­ együttes a maga ura, egyre visszafelé csúszik? It.gó, Birkás, Rösler, Losoncig csupa torok, fáradt négyese, sem technikai­lag sem muzikálisan nem elé­gített ki. A fura hangsú­lú­­Liszt Kórus nem jut tovább a ritmusnál. A hegedűverseny Luzzato Vanda karcos produk­ciója. Ennyire nem szabad az ujjaknak elszaladniok. (G. E.) Színházi műsor Opera: József legenda, *8tb. C. 7. (1) Vígopera: Szöktetés a szerájból (71) Nemzeti: Az orosz kérdés (M*8)­ Nemz. Kamarai Szerelmi házasság (V8) Vígszínház: A szélhámos (M*8 órakor) Festi: Az idegen gyermek (K8) Madách: Fiuk, lányok, kutyák (MiS) Belvárosi: A dicsőség vására (318) Magyar: Navarrai Margit (Ve8) Művész: Boldog vasárnap (k8) Pól­dium­: Arccal a nívó felé (/28) Főv. Operett: Marica grófnő (7) Medgya­­ssay: Doktor úr (1'aS) Kamu V auktor Felfújta a szél Mozik műsora ÁTRIUM (457-121): A hónapért élni kell (aiiv) (t¥A, 6, ^29, vas.­­nn. 1 is) CITY (128-129): Egerek és emberek (Vv1, V20, V1­8, szomb., ír n. is) CORSO (182-818): Az év asszonya (4, 6, 8, szomb., vas., finn. 2 is) CORVIN (339-933): Knock out (orosz) (Előadások: 4, 6, 8, v. n. 11 és 3 is) 1)ÉCSI (121-343): Az év asszonya (am) (6, 7, 9, szomb., vas. ünn. 3-kor is) FÓRUM (189-707): Haligátni arany (ír.) (4, Y­l, lí­ J, szomb., vas., ütn­. 2 is) KAMARA (423-901): Egerek­ és emberek (Előadások: 4, 6, 8. sz., v., v. 2 is) K. HÍRADÓ (222-499): Mafirt francia híradó, Szovjetúnió hírei, Rigoletto. Csodálatos sziklák vidéke, Mafirt vir­lághiradó. Haladó tudom­ány (9— 23-ig) LUOYD: Egerek és emberek (amer.) (Előadások: 5, 7, t1. sz., v. ü. 3 is) OMNI­A (139-692): Az év asszonya (4, V27, 9, szomb. vas. ünn. el is) ROYAL APOLLO (2­ 22-656): A holt napért élni kell (4, 17, 9, v., ü. 3/12) SC­A­LA (120-150): Hotel Bijou (fr.) (4, %7, 9, szomb., vas. finn. ^2 is) URÁNIA (136-888): Knock out (orosz) (Előadások mindennap: 4, 6, 8 órakor) VÁROSI (137-540): Korzikai testvérek C/H. 8) MÁSODHETES MOZIK: ADY: A mennyország kulcsa (am.)­­TM, %6, 8, szombat, vas., am­. 1 is) BELVÁROSI: Nincs időm a szerelemi­g (Vz4, %6, ^28, v. ü. 3­17, %9) Bálterem Színes rajzfilmek &14—128-ig minden órában, vas., ünn. 3A4, V15, ^6-kor) BETHLEN: Lowoodi árva (amerikai) (vMdV. ¥*7, H9, v. ü. ¥­3) ItODOGRÁFI Gyilkos vagyok* (4, 6, 8, v. ü. 2 is) BUDAI VIGADÓ: Mennyország kulcsa (2, Yx5,­­1A7, %9, vas., ünn. vii 1 is) CAPITOL: Afrikai vőlegény (amer.) (Vi2, fi, vas., útin. 11 is) ELIT: Lowoodi árva (4, 6, 8, v. ü. 2) BON­EROS: Vasöklü kormányos (am.) (^4, %6, vas., ünn. Yz2-kor is) HUNNIA: Egy ballerina szerze’.mol (•), 6, 8, v., ü. 12 és 2’ is) IPOLY* Szerelmi házasság (amerika­i) Hiradó (%4, 6, 419, vasár-, ünnepnap %-) J. ATTILA: Pankrációs­ cowboy (am.) (4, 0, 8, vas., ann. 2) KRISZTIN-v* Mindenkit szeretője ,%4, %6. v. %2. KOSSUTH: Hajsza (francia) Híradó (4, 127, 9, vasár-, ünnep-, %2-kor is) MARX: Légből kapott vőlegény (ara.) (4, %7, 9, vasár., ünnepnap Vi2 is) OLYMPIA: Ignác az ezred kedvenc® (¥­ 1, ¥j4, ¥,(], ^8, vas., ünn Hl2) OTTHON: Vádllott közbeszól (amer.) (VA, ¥2$, vasár­. ünnepnap (42) PALACE: A levél (amer.) Híradó (Előadások: ti, U 3, 5, 7, 9) PÁTRIA* Légből kapott vőlegény (amerikai) (Előadások: VA, Vj5, Vil, V. PETŐFI Ártatlan (fr.V­­%4, 12), v. a. (VA, V68, vas. és ünn­e­kör is) PH­ŐNIX: Boldog idők. Ki a gyakor (Előadások: 11. 1. 3. 5. 7. 9) ROXYI Viborgi városrész (fr. 1, 3,. 5, 7. 9) L­VOY: Légből kapott vőlegény (V­A. 6, %9, vasár­, ünnepnap­­ is) STÚDIÓ: Magam, útját­­ járom (am.) (1, *44, 8, vas. ann. ^1H is) SZABADSÁG: Imádlak de elvjilek (4. Hfi, %9t vasírT?­, i­onennnn 1 is) TÁTRA: A három sárkány (magyar) tt. 6, 8, vas., ann. 1. 3, 5 , 9) TINÓDI: Légből kapott vőlegény (5. T. 9­, vas., ann. 3 is) TÚRÁN* Idegen nő (am.) (3. 5, 7, 9. v., t. 11 és 1 is) VESTA: Erdei banditák, Tör­vény nevében (Kt 12, 2, 4, 3, 8) — ^Kedd, 1947 decensr • HanisTorsonTfk MAINARDI—SILVESTRI 7-én, Z. A. S. Ih­craU­ffordonkn. verseny, Csajkovs­ky VI. és HL Leonora-nyitány. Jegyek Libertas-nál (Madách T.­­út 5. T. 223-492) és Zeneakadé­­mián. (Libertás.) — Házasság. Geleji Géza (9 Kell Magda házasságot kötöt­tek. (M. k. é. h.) Fonyó Sándor Szolnok és Koms­tássy Ferencné Bpest, XI. 29-én, Szolnokon házasságot kötöttek. A Belgrád—Budapest légi­járat első gépe Budapestre ér­kezett. A repülőgépen érkezett Ljubo Kovacsevics külügymi­niszteri osztálytanácsost Kos Imre légügyi tanácsos üdvözöl­te Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter képviseletében. Ko­­­­vacsevics válaszában hangsú­lyozta, hogy a légi járat meg­nyitása is lépés a magyar-ju­­goszláv barátság útján. Az Országos Szövetkezeti Ta­nács szakoktatási bizottsága december 3-án délelőtt 9 óra­kor szakoktatási és népnevelési ankétot tart a Nádor­ u. 22. sz. alatt. Az ankét tárgya: a téli szövetkezeti tanfolyamok végle­ges programjának megbeszé­lése. Pártkülönbség nélkül összefogja a haladó magyar írókat a CSILLAG Nagy irodalmi folyóirat. Irodalom, művészet, riport, kritika. ÁRA 3.­FORINT Főszerkesztő: Németh Andor, munkatársai: Benedek Marcell, Déry Tibor, Kassák Lajos, Nagy István, Nagy Lajos, Szabó Pál, Lukács György, Tóth Aladár, Zelk Zoltán. CSILLAG KIADÓHIVATAL X VI. Rózsa Ferenc-utca 111. szám.

Next