Magyar Nemzet, 1947. december (3. évfolyam, 274-297. szám)

1947-12-31 / 297. szám

V. jf* / Kis- es aprohirdetesek Magyar »«»**­ Komoly ^Lh,f *'• «S2 - Főszerkesztő: Hegedős Gynl« KOrOSQu­ n»«m« irodáin, de­ ízlettel, bára-«»s te •*. DÍJSZABÁS -------------------------------- Foram­koUxs: Parragi Győrgy fokozós ést '' Aprohirdetétek eza van kisit köznap A.60. vasár- és CSODAVÉTELI Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Bajcsy-Zsilinszky-gt H. Telefon: 125-34* IClfClVos­suth Lajos-utca négy vamg fo.aaduba._____ nap 1.20. (Állást keresek a felét fizetik.) # r+miM*n 20 Előfizetési dij: 1 hóra 10 forint, negyedévre ol*forint. Postaiak, csekké.: 36.1962 Hatói, akvizícióban jár- Teljen: 188-035. iittitrALa* Keretes apróhirdetés lm 1.-. r^rnap I ]*T „a*! „ Szerkesztésért és fásért felelős: Hegedűs Gyula tós férfiak fe ^ »JTJt 2.­. Az első és minden vastagon szedett szó I gyümölcsös, 2 Hungária Hirlapnyom­da Rt., V.. Bajcsy-Zsivackyfrút 34. Felelés: dr Bródy Liszl* f . /^Aatóra /Jarasílhy Vince** ov cs­úcsnak mondott bar­két .gónak arámit. ti.hird.ti,.­­ soronfca. k­­lob. t.ti. ■............... A sziveg kjró.ti hird.tfaek - Jdk­el v«H»k ch­átra r SSX&JttS ml na M ink­iS.TM kozn.-u l.aa vasárnap *.«. 1­.. * présa^wl. . .»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. MbieilAh*.1 sinnywmwa irodája leány. Hozomány la.i.*i __________—1~ U J’?'0.TM Ch­itáradásor* araiéi Varrógép Sinacr. súly Hárrm «o6a hall. vagy — -----—-------------------Megfigyel! Nyomoz! In­ forint. Jelige: nervjn nrnrM JM u * MP­ 57PS 8fe· 11 v.gatlant. Keresztényi­lyesztős sörAösen el- 1 ■ szojx13 lakást tere- . t'deiheUMl Mis- Siintérekben. böffékV.n. formál! VII., Erscséhet szem ejszakaja u. t?a» MK S8 i« a ” 9 aLl Nagytétény szeretettel gondozom, adó. Két kocsis-utca 21. sek. lehetőleg V. kerül kele legforgakm­a- korcsmákban be*éze- körút 17 III. 14. Tele- —.-------------­DEZES SS- TWI RÁDIÓ pP n­e­vit 2300 ._­öl : mindezmel ellátom. II. évi. 16. 304 leiben. „Sürgés 4“ jel- sabb, legszebb k­e­ telt ügynökök a' nál's fen: 222—802. ;g|PeleSCS8ft kereSffgfl — ----— — .. ,i­ ....■■■—■gyám., lakóház, t „űrök bála" jeligéit? -w—---------*-------—— igére.­lyén. négy utcake- cikkre ajánlks­zanak —■. ■ ■ ■ '*^gh '*Kr~“ C ?-«l­r Bt Valódi Bns^ndorfer zon­i | *sl. sörg. cD-1 kiadóba. 676 Slnger süllyesztő* —-------------------VT VT* rész­­e­zésénél. lég- ..Kereset: lehet Még 115“ ig Fuvarozás gf Egy rendkívül jóor** - ' T " g0ra 301­0-ért eladó.! I 3f’6. „Zala.4* r------------------------ mm*mwe*mm Egy—kétswbér Ja**scn: modernebb sarok jeligére feklartva. . . galina traf.4 f.atal fii-gyermekágy .­­ . 7T Fenyőné. Erzsébet-krt. I 4A es vili. vég-­i vxLateiko.t II— ^ írókat, a a komoly terí- i portálig!, újonnan -—-—------—~~C7~T~ Be-autóntat bérbeadmm lajdono^ keresi oly Fokka ..... t.- huszinh­at zongora-: I állomástól % ^ kerfi letek­ben elad­ó. lést fizeek. „Lehetőleg, építve, gyönyörű ki- Alt. tér. wj?. pogaég ko- vagy eadnarn: Opel Su- cs nos, fiatal hogy is­i'recon felszerelve 55 terem ím órányi-e 15 h kérés­re. Tulajdonosok Cim a főkiadoban. P-'s'en 3 jei'ge-e. vitelben eladó vagy moly. szabijóKepes cé- W. g-nci^lozv­a uj gu- mere.ságét, ház^s^.itf „ f .TCTö.k8rá-J-------------------------------1 (»S?rok kén-etleo ajánlatát „Ar- -------------------------^ -• .0.-..........------------- bérkradá. Érdeké falt kíoV elejét vállal- imkkaL Wkat.ter tíz JilbióT ki üzlete t£ Jtvrut huszonkettő l'i., kombinált zene- ■ jcaathán gjfl- w*«plolessel o4» «- ét ELYÉB dés* ..Azonnal meg. )t vi..t,.e. „General td.ein­e.et kellő.___ _ lendi­lséhtz anyagiak­--------------:-----------------szekrény zárt a. gramo- {| c3^. átadóba kenem. « ulmn ■ bas. ewtleg ko^ortos rontható.. jeligén »h*v-- ‘átadóba. i­n.| kai és eter^ ommal Ha nincsen pénze. fón nélkül eladó. Na-| || óvom ss 7.".--------7-------77—.-,' AD, VETEL^ te.j. k.adóhivatal továb- ,------- —'' "■" , Hi M,AK,A . hozzijá­ralna. .Hod.rok­v­egyen hite be p nta keltéig. Vili.. II c/.r ..Zala.“ . Hárem negyszo..a» oroV- W ,ek ..Há_aso.a­.do lta­bit. I Az ország legna- L,A«»i .Iái kant 1M7” stí^ace ió-M ',TAnT Szeszgyár..., a H. 1.1. J H “ ’^T1 rVTtkT i M Bőr és vászon igll?rei............................ ..............- _ -,obb iUbbiwr- és D© T9 U TO SM»a. B­ÚTOR I || I nv | ■ IAK4SOKJ • ara­szobásr," oszt- ZSEBNAPTÁRAKAT , P^-o Rák^-att. férfiruhás. || holyban és vidékre HnezenMront- ével K­ARDOS HtlinAMIj IXhASOK. hatt) k5nllyen megkó- legolcsóbban W* lakáson biruutyea bra Katóis üzletrészt al-; tik el^AZiró?a. az T ' 139—258 érettsé* znt. jó á'lisl m TESTVÉREKNÉL HANGSZERÜZLET ! p ^rtó"hV BÉKÁS MIKLÓS ^ ISSs ország mm^na! Wesselényi--itt! 1S. zongorák, páantnók, har- 8 cselédszobás, van' teligérc földadóba Vönyvksté­ zstében--------------------------1-----Mkisdóba. gjob.) va.ódában TÁRS. £?tk |... ]., ' j Vi és hasznátf-bátorok, i­óniumok. tangóharmo- R komf.. 1UOO. . ..7^. szerezheti t--. Ki­rútskon­ belül egy M----------------------^ képviseleteket alti ^ §1§ %•?£ -iJ -----------------.--------------nlkált és. mindenneműi U ..Zdla.** 1 M ÜZLET & Eötvös-n.ca 2S. -vobt és. kelMseobás hal fi ÁLLÁS Ék (A, . •v“ TM PLNZ El !”? t ,Wrt3s t' R ekütlié f* ,, i I ÜZEM B -----1T °j:. V1?~.?r7. .. ^KyfrS^z^kMoi. fi VALLALK P dák 2ti'nlaláig,..\­ R.srttdwnak angol vagy házasság résiába . Va'a* nd­kdl.ii­c S.z.o.l­.t. a n t| Ra! bikfilt i . fi . W ..g_.ka 3 ' J fi---------------------BT I41mik­Wk W«- franca ndlszabót ke- szokat a fökiadób* 4-14 Fl-től SAKOCZ,'UT ! U ”°ha hat «*. su,:*, piacnál, nagy- VODO^RFZ­­E Szoba, ellátás Éb A Férfi áfái jeligére a főkiadóba rései belvire i­s/a . Szerelem fontos lüi&i" ., *, Telefon: 1S3-130. I I cs.-szob. áL0d°. , lakással. tVAWJRW ^MWi.«wiwp l-lSISS-P kérjük. onomba. _.Tril.piage“ jeligere. Hasznai, botor csere. -----------------------------—­­ I «*»«*• ázonnál elfogla'ha ó. o’- aluminiuim­. Felép.söházból gózfülé- Valié,** férf- jó ének. ................. i jellére Blocknerhzz, , ■ ' Peding «»V«-ca__bal. harm­ón mr,ot.| Bartók B­ül-n licsón eladó. Ter-éz-Vó,út HRÓTAT tís pazar szoba fürdő- hangjai fivéig. Kató- Galakiteomb­­é* Mr- Városház-ntea. milf­ür^'aki'^ rendezet Ikaola recamieres gvft- Pi«timót­ zongorát. -| A S szoba komf.. . harmincnyolc. Iroda. IHiWIWI benyílóval vidékinek, likas Népibisszié. Kis- kabát gomb -gyár vidék- ^7117 77, wvátri vkronv. k költV* nvörü ga­nilura kora Hi’r.“ IV ■ 10Ilfru,?aI fi ^;"-L I------.-----------7 #* kötelet _ fémhuUadé. Bövebtxn FBntz Sándor- pest. Sá-róty Pálit..5. „ övezetett figynóköt sii­'Tbávitó céliaró és keresi "cv 2V-ot n WÉVÉsMI r-NiTAMfiHH KbbeIdT1^^ primer ^ki «gi^‘vt,400’... Cf; D­ynL' sv*t, \%ST£ií£!£u&: 423-952 ’'^a^1e:W^’ Nevelőnök iTM utSlhoz^ ^s^dk­ itar ryérű székkel. 2-k- A,/Vf.va :■ NI kel­li leijén. As raktár á adó. Alán- A* V Kzpress. Erzsobet-kó.n. .C1.”*18­. fJ 1Vnn 7Avrtk' s 0!n van­ ..Brazia a- j flgére a fókádéba. á-6 fokos sn:ze..te ...5m íAv:„-u.Vós l-W.i II tz:!._lz2 komf.. .Atok ..Kaka aludom Trágya, ' érett, félérett. .&!-' harom'Szakértelemmel, raktár- Wm gUbh a lakban ingére fökiadóba. —...................——~ h*ec!crm€icr ?-7. kronyek n, s,i. i\rt.. vv.i ..H­­ .0! jryv.m. f K,.r. ;ei £A e kanháló TeI**cn* . . . . . . rSJv??Ar«y ?IT ai TTT—7T~------------~ ^*yv«n ”tu›s* JOgvest­«k.¡ón. „Deca^ió-4. Egye- jx^ér 3 ió em«»r I A mm. „Zala.44 . 1 ■• J —---------------- “.0T7- “i' ' t" '"'rT'/ pénzzel. ..{^pAGÓGIÁ -ból. iparomat kibe tett el!ami tanácsi. twi u. 7. Megtekia hcWj--------------T-----1--------1_ |I Gel a^fhegy u F r CuUorkaüzl t* új berep j ‘*j................. ^ 1./^o. úrnai,. l + p^rházBarab­ciával kép­ ;yJz.Rim y**y\ magasabb műve.l5égű. Teres Tálné-u. ló. V. ! GttIMM MESTEU |_ ajtójén 4 **r . dezésse.. nagy galéria -----L*— ------------------ ^""obákath'kevlddetet vállalnék. TanArne- T— 1.^96L- ds'i'?|kvJ‘,t­t'l­"‘ Jc''i anyagditg is irr-gfeie.e. t e- zonnoratemie Q ^ |fe.-kS —a 1MS‘ “9 Itk in^^TiSi^.65 ^ I# SraiSt'lS:S f^;,,adi *&** ^^ -; , ^9 ^ A kedvezmény. Berényl. hangolás, b-rirt. verés. M ” I hete. „Sürgős AU‘ ie- Szab,', n. hgsz.obhérom. ____i_-------------Gépész­tehnikus nz.ern: * fók adóban műk, dT,1 T‘ fíT u------ZTI-----0­~ 11. Hunyadi Jánost Méfon: i­.V­ MS. 1 f »»­•»«*«. XI.. , jBére fünlapóba. --------.-----FWépesöházi. különbé- Wak" atta álladó. '»}■_ znakodeadel 9_ foa.; Husznnot eves fia a c:,,., három. Tét: ’ j.‘ . . ,i I Bartók B.-útSz. [ -------------------Scri jtPS DI tt- 14»!v. W-WWtJ-fülé**, fiHki“'toonkát ' kerít. f!S?M,5«nW,é^,‘t«0 ‘T’kéT­'h1* ízf!r' hozzáillő' ’"f­alat*' hölgy t'titt 1* koJSS: zongorakészlső m ...................................... f| A P irományt szobát keresek .heten- ^ ---------j? korlat földadóba:’ áiliu£n* tfkéretes gyV ^ ^ íT£a% gONCiORA £■ vennék .pHváttó, eső. ^ Kár! M^etesS W‘ -----—--------------„ m vra n. tO n.fő S­óba -balos ősig- rendu !« o.tonyszove- e, , , S t n­­ . ,. . és széleskörű gazdaság­ “kowa.u, nyelveket latot „Töke nem fel---------------------r------------­Szenzációs bütirhitel! SIAN4»©EiAS, kom­ortos, áronnál be fel- Telefon: 522 föld. i­anbat r" PWazhoz, könyvelői (többrend. tel- faktadéba. Fiatalos külsejű aggta. Ismét megkezdjük ivu !vz... rMTTt költözhetö. gyönyörü la- --------------.-----^ ' . dajcsy Z­sil'nszky út 29. Szerű átsró). gyakorlat.- JüIZiZ, ^ZZZTT 7~ gény .40-45 éves fi­g­asiágonkat. 'vf ' ’lííl­­ it ívh­á i"' SZBBIteMSftatHitte Zelinka Sándor r~jr.",T kuJ, lat: 'u,tót. vezetek. Mn­ h*75 kdl»ktrich nrt 4Ta» ír" írembe iparit"’ fel,Vn. ***•"/?? !­«* de^ V^jcnö o rsón |­­, L . * - eo­­­h Wan értékének FÉRFIRCHAKERT apest, YN­.. Miksa-:.. 5. WebwlTsárdw-ntcTa hasaló bizalmi állásba, kteftmúffiel^ vagy uSk TM minden 10fT forint utári | 7nnnn­ ii­.tQn||rtlán; i'V/n i:c»,-n'éj ;ó!'f SZŐNYEGÉRT­­elefon: 429—SW- ” BWoaltikkal mint In- „Konyhaművészetben anélkül. Választ , Grafkus t(B7-1-* W, forint havi .részletre !£y0ylNl!|(iHylHOll Knge! Twéz-korút öt SPIEGFU ---------------------------’ szivében. «yo kaszán, vagy .Firkái járta?"­yl­gére.____________ m lengere tokiadóba, jeligére főkiadóiba kérek. rkllepe, Idvin-út hu- SMkhirálatot. Tib el C2-P14._____________ Teréz-körút 2. I ». OrNftr* *«k bútorozott al- munkás u 333, jelent- fia U, Komo­j. töWv,n tár- -asonke­ttd. Grófc.______ adásnál szakaaerdeu Brb8lt«rhfl« sarokhoz T. ^1-ufKl Wladare Jtedk: • _ •»,«ndé«- hérI J *n*»inos --------•— ------------------tizztvigeMitó négyéves sülnek vagy rádió és hw*\. ^fpen ber-n.l -') e r. oT? Barié* Dezső. ®h Tlethelyséi: fA|# ni^blfT 1« eUásra" fimn­ációs ArMk kiad*’ - Cím: FelstffMrfakoUf. vég- admiusztrációval., kar- elektromossá|i _ üzletet /ett iskásse,, megismer-J főnStrOWK., . Bérshen végz­.t h.mgye, , p!n. g-kel. kerttel, CQff PÉNZT «*'* Őrilveszlerl) ul- Hunnw, SstáUn-tér ti- ve.t műszaki tieztyWd {^tek géi|»k.neve.«btft, ^.V^.-*,sk,^:®aber kedr.e .00 év '.ö, üli. lo-Laubercer fa Gloss ta- 1(y ,|viségekkel. JVArklUl ^ Egyedüli készítő ,-m­éffe I •­­hérmdyen szakmáb,l­evelezésben számlázás- j-.igére főkiadoba.___ mo v úrral, hazát- a­lttOaa&Múf(& oltványa- ESIvea-u. 2 dn ;!i „ n;',mntén hilaj- í* férfiruha kérL Pefaer. E*anády-u. tiz. ±J.---------vágó elfoglaltságot ke- bán, segédkönyve,is- • a céljából. „Mev-s ot:l-,a P rTelefon: 421—824. -« ezerért llZ^t cipdkért. -------------------------------Knta*»r«M s»oh-lk it- »». «Sokold*k­i. gya- ben. OH. Main. adó- bita.-zaionoa a*- il428“ j, isz re fok.­^^JjeÁeA. sy— - y Pdtsrráterzaébet. Ma­ . , £ , fehérnemültért GyemekkeeeL «?»• utazik * tírabé­letek f^51Jn 4‘ solcsén fő- ügyészen­, bérelt rémo- adóba.­­CZ* -----2 / pn^flón . dáeh-níca' tiz. Salgó. József­ , mekágy, orszecsukós alaBiatri kaphW vá-­btad,óba.,_____________,aaban stb tartás ,j.r- 1­­ endsikfc ----------------------------­.-s • fiVlHWyCW I­­......— -------■'—----- körút 47. T.: 138-CrJ vasági-»k. xYohós xKa­­rosszert c. 1-tcrtek Erc ~axT~ HT 8.3!yfri plhelyerAcd:^. £i­t *crc (k ,0- 3et­ ,\PCyven eves, jóvá. ;Vw ....-« ^ ; I \ri*rk kóexpónJrfrt 1—8 ___Htvasrw jövök _ síg.árból VI.. 7,khy '51, '*27—238 Mérletfét.. adóbevallá. Jegyszedőnek, ruhátá- Társulna kózmmikö- *n' biírte* * I rf&Jl Zenegép Cpli:riI­t/érl :£?VUf ■ diimeBte: «?: %«ros?£/ *r~L~~~3^ — , ;j vagy környékén. í.'gy- ■ SSTITUIl .-Cll-----—---------------------------------------------------------- a­önyvelo.___________hasonló elfoglaltságot, u-.]e­ vf vállalko 'aiL-f dei'.-zó hölgy ismerei­ i . A —~-r'* A.BSCS&S : nek kizárva. Ajánla­s*flnye*ért legtöbbet fi- Vennék sürge-.en nagy Két do­gocó nü bírna n^UaénUdii . ' otthoni tmunkát i* vét­ .1Iezf,r‘cs .Korrekt öó­­sí**'- háza­ssig céljai ói. WL^*eJ ’,77 Ujokat . Arki­aula.áscsi zelek. Hívóra lövök briliánst (hibásat is), hútorózó­t. ■ vagy ürti. S­­­ÍTT, “ egész nap. „Élet- féliitere fökraffia „Kom­oly üzletasszony fie0auifj.ésm CSODÁS JÓ ÉS SZÉP (j .­ó kiadóba. Bálkor- -utca 52. ebédlő-, összekötöszó- szobát. Teheé-ég külön- ^SIS" kérdés 1997“ jelgére .1... ---------------­----7----- 10329" jeligére a fö-HftviflSFItrn T­ -- ------—-----•—7—77 „Sasi" Tel.. 127-808 *»­*«• hat-vagy Ezen- hejárapal. konyhahasz. Tó v? kt­ale,'h^v£k ‘.---------------------------------Hatvanezer I* finanszí kiadóba «/--■» A ttOa-Ur Hpr-ZTgh AdátO Pasarétnél egyszer a hal-------------------------------kétszemélyes ernstké­z- nál átlt.1. MAY Kon-16 X1~ berstlethezi 340. Tra­ikkel!és^ keresek ,1 óznék, tár.-unék. Szűk- 7.------------------------------­T-------------—TV- VT. Andrássy-út 11. . ros. luxus„ 37.0öfz. Ver- Férfi ruháért ~u' vm zum, Kerepesi út &'a. — Klingyrl kés. kitelezü óvadéval. Közvetütt­ség esetén üzem és keresem azt a 20­01 t és hasznait ilal»k. pe é't­á:nál kettő*^oha , • ■ . .. - 014... koncertzon*orat, fjtskayfté. . számlakere­ten adó díjazok. Paulikné. Szív- raktárhely .seggei r«n­ ko, oh, Mgkedélyu. ipo­. •illomált szobák, ebé­d­ , p . bárkinél magasabb, .ott­ pianmót, tangóharmo- -^*-|— ------------------utca négy dalkezem. Tf" ./eleie biz- veit. csinos. ba- 1 T. I. Thék és egyéb 15»* ****--. "‘V**1 mocera hallos, modern, 32.000.,s­eget fizetek. TÓTH. nikát, perzsakabátot, albérleti 1-2 szépen ,6a mtézém ^m­lá- «-----------—________ __________ tess­ék előfeltétel , Ga- Lányi házasság­­­és tí­márlás úriszobák, egyes '“'korák. garanciást Macgithidnál egyszobás apest (Belváros). 1­.. képeket. vidékről Is. bútorozott szobát kere­­ng**sn ’ 77T‘ ie'-’gé-e'* E Házi állás IS* Jancia 22' jel­­ére ’ bél, aki egy joáliisu. 27 darabok. Győri bútor *??♦.“¡' hgr“* esszkom'pro- i'é^ia-u. r. iFerenciek- Majorosi. Eszterházy. »ek. konyha. fürdőszoba ■n‚?8an j73 iC lg*r e:. m_U51h-='El_Ft ,ianc.a zz jeegere.----- fWra v-tu _ Sí-„,. Iván. C.volt bútor­­,j na.igsz r.e.cprn, ka na.)- ___• ' ‘ terénél). Tel.: 381—064 utca t zenhet. Telefon: használattal főútvonal Gumd­aystóseeed hnst- Önállóan, jól főző min­­i#—25.089 forintot ke- nég és vagyon 10333 fcvdrf bútor olcsón kap- Bl2Lfl2IHLf­.____ff,n.,Lal­a vc----------------------------------------------------1.'.',-07.. wattén isn. elsejére. StO­SI­akSriSual «§& aanea. hosszú b’zo-­rezek Arefce fektetésre. jeligére a fókUdóba. ható. Király-Utca 112. jSS mtA pb liHí. b?k 5.tőzbe:fk. — BA-f jPI1I,iá B 0 T.'felelopóal előnyben' i«rea. ,Meghlíható nyitvánnyal, 2 személy- „Haszonrészesedés 031“ ~——~—-----~~“ Lövölde-térnél. » /0T0* I.evev, József kr.. kettő­. * V*E W fökiadóbs. 6922, jeligére kiadóba, hez felvétetik. Frisch. fökiadóba. X ezelSid.nsban levő ,1 --------------------------- Bp OPTIKA flfi ... eladni, venni, fi —.--------------------------------------------------------------Király-utca -S0 • udvar- :---------------------------------éves, jóképű, barna H___Szőnyeg Jp fi---------------------W T ROSTHOZ f FSZépesülést különbeji- Kiválóan képzett fiatal lián. Mechanikai L*zövőképek-jf­atalprnhst keresi *,'y — -----IS' Linei( cpnlazot, Rol- Drsk’.jias Pasaréten ÉRDEMES mettlAi EZÜSTÖT, ratst flartootójbát kent­vegyénkéntik jelentős —7—------------—-----7. tel rendelkező, első- 20—_5 éves, csinos H. Mindenfajta b­ifexet és mis feny- „1,7^ ? -,,a,a hallis: imvTAi I NÉMETET. sek kimondottan m­­­eraanikus . gyekorlattal. Bejáró, szorgalmas kő- rendű, szagkébzett mes. nas barna kény­e­me­s S Z­­I NY E UET k^'^'t a legnl.1 JAndékí-ni hut» V11' Klaui!!,,-u- 21 i ERDÉLYIT "«lyem ..Vidéki" jeli- nyelvtudással, felmbn­­twiAsk* v­iszonyit­­tered társulnék. Forgó retséget házasság céljv magas arban V^*ek. sabb áron v«*«. Hel­ .Teli- Telefon: 546.­­­ffére. fekwdobs. dalian vezetd illást tánnyal. bárm­nyen lökét, nyersanyagot *s bol. Levele: var­ga: Vegei László. Akaefa-u. városi Optika fotó IV. in„ m *-104' m minnif iHimminn * VESZEK -----------------------T^TT felcserélné. „Svntht­.A» munkat vállalok, per-­a kereskedelmi részét ft’ on 11 m­ fontos 10127 4 tizenhárom. Tel.: 422-128 Petőfi Sándor-u. tiz. ’ _________mmmmSHm■ Hlfilliai­­privó| |Rj. Nyugdíja hasonállósdl 3000“ jeligére kiadóba, ckl ffl^Ti6._Vörösmihrty- vallatom. „B­alos jövő jeligé-e a főkiadóba.­­ “ ' ■ —- Öröl Tiltások- eevvobás Hozza be férfiruháját, főkiadók.8 Budán négytagú kei- -----------:____________utca 57, II. 23. 13“ főkiadóba. ~ ~ ~ ,0­~ Leien TI.-t vennék ^ ^ « f»J't M----------—^ ^ S^TSi*ítójozmo. gC­------------------hb »«t e^ “ te a «-akas i | házasság § nyolc. Tel.: 424- 012.! főkiadóba, ár­i, ^7Tnha­'nfc? ‘X fi____________„P ^íten°*?w U«i- főzöraindene, ^---------------------W Ml .azzal « eavins­_ aj _ o® megjelöléssel. ,Oc­ikkká... Apjrássv.út Tói.: százharminchét­ ..... .. .- ban perfekt előnyben" i Stadóban­u vétetik fi hozzaillo. finomh­lltü \*± lufA'^ek'1:— ?«• ^JTte^rterüt ^ -1_____— iSWK­I EJÉL^JIS^JE ^urnann,^. .ok^et IGrá'. J'*dfwi5fA#i­zékokat, ftetleg vizát kőVoz.,„'tói 2VCOO. Te- Ve«sek ágyneműt­­zkS^p‘éVéri*'6 kereskedőknél kései rakpart 11-__________ Amerikába kivándorlók, nyújtó., jól fizetett ál-Ksr«.%-n hwisnígy t* vennék. „Objektív 1934 rér-kő-úl harmi^rnvokc ' *5 - rí, •'Megtéri .es- ratú eiesiÁr.i KtoWil ke- ravonba­n Idva’óun I v«- z ^ . Zl Férjet keresek, akit k.- lásba juttatja, -hretí-Rakeezl-ut neisvenket.o ^ Mnirods ’ ’ KCX't'^trílú *t’ 3*“2X'- n\iH iparát. Alán- %^v\uÍTZ£-. taT ^,nékt'-ari- s^- }nf2S* ——-------•-».---------------------———---------—--------------------kátmggopjt, toieno —■ - -------- latokat „Vidéki k­ilis cnkorki- wavi kötött- “10‘1 Vr'ek. . . ajánlkozó. 110 Tenzerhez. Szer- a fokiadóba. Kozveti-IfEnyd* bernna, E Prec­­en készül a szem- GyümőlesSs 350 n­ öl. kéz-munkai, asztal- Lukasok Egytől ötszo- j£,i£érc fökiadóba. im.z.k^upi, Ön", ^ozéfkoru úrasszony _ vi:a.Wr. tők kíméljenek. J--------—--------T** üveg. Gyim-Sl Optka. szőlő USD n-«. Buda- neműt. \ rés Puma. f bssig városszerte nagy- ---------------------- káTMa 9“' főkiadóba P­ . Kosm.l­ La- —---------------------— -- ---------------------­Paiar márkás érkesz- gervÁros Semmelweis 1 -esb­ől 20 percre ' e* u'r:l négy­­earok- választékban kiadok. M *7­­ . jos.tér Sz-nnyök­, \. Csinos, barna, hazias. Kereskedői, könyvből letek, kiistányh­álak, kom­­utra’nyöle. Telafon. adó. .Sürgős 1243.' fél. helyreállitási térítések- fi HELYISÉG Be Me.Msb.ló. é.rettsési- Bmcset kötő. jóállású tjsz.visílőnő rulinnal rendelkező 88 l»6to?. likőrkesz.ek­.jc, -----------^ — -----------■■ ----- —■ ' mn—...... ért, állandóan kapba- ifi ..-n fivifttVmhrr b ,, .. . r~Z “ m g.Süserkedne hazas- eves t.s­.!viselö hazax­disz­árgyak bizományiul , ^ Ak-viransl azonnal M- lók. Benők. Erzsébet- --------------- .Wr Z' ll ^lÁTOn''nek ság céljából 40—IS év Rág céljából megkmc-­megbizásból olcsón. ?BBa JAHMU BB veszek. Dr Kegji. Te Pl­atm SPAIIA körút ötvenegy. 727—238. .*•- . . ut ** * ?.*v' .,as'zo­ly UI,bazhoz. körüli, magas, jól ke­­kedne üzem­, azDltulaj­„Decasio4*. F.gyetem­-u. ifi#1 • lefen: liA-781. ■ la %»■ N­ Ql vl\Q-------------------------—- - i i7Anin^ll/(^Piér-------------* - - Csib­ikk­é, Tiza-utca bá­­reső. kimondott uriem, donospov**!. — ..Komoly ber. Fiók: Kossuth L.- ------- új. priváttól privátnak Cjjéépitett laiáás Er- 14CIIIIICiy#Cy ' Mérle»sképek fókönyvelő 10m’ & bérrel. — „Fínomlelkű 1948“ jeligére. utca öt. 3«0-as NSl. tcher-nan:- mINDFNKINEK #­zsébet-térnél, modern- 100—150 m2 nagyságút. külföldi levelező űze. jgT'"'"á.UTr**"T^ 103*39“ jeligére fő ~~ ~ ~ . . . . ----------------------~ kocsivá., o drb gumi- T*‘ Va­iára- Délután t-y-ig. luxus, egyszobás gaz- lehetőség 2-3 részré­mi, üzleti szállítmá- ■ Oktatás­i kiadóba. Diplomás, jó megjelenés B. U. g. K. t1?dí°i-H€madUtCa tű gőzmalom. 5 iá- Akácfa-utca 22 III. 21 ^z1'*a, ipari -áraitmiai. nvozási gyakorlattal ^ ~~7 “ 77 negyvenes, kis.bb .tok^ o k. ugyfeleitirk Kot- 2'" -------- ratú,vízimalom.100 Eladj. Ica U Hetei • .^j” ^5en^ftfem‘-,jel-U Vezető munkeer?1^' KADWAI "“^állami’ állát kisülne üzletbe. ,, ler csiVárkézzitű- « ISKW .^“g -TVmZI rendkívül olcsó’ áron Köröz.dnfl költőszoba "Balogh hirdetőbe*" útit*, főkiadóba gyorsírt­- és cénkró­­tan lévő úribiny meg- üzembe. Jelige tKeresz-O mester, Dobozi-u. « lmw t0L.zf*~í« ítí??’ * belvárosi divatszáló- hallos, Perele József- Szirm Kvámtérút 4 ° - ____- iskolában magyar- ismerkedne művelt, 30- ,énv 1948, a tizenöt. T. 139-555 «» luxuscabenolette. príma­­ nők modelldarabjait, rakparton kettőszoba 1 metezer forint márosi- angol-franchi-ném­et 34 év közötti megán-----­--------------------------­O—o—o— O —o—o—O motorral eladó. V. Kiss J®*10 . , JVL­ IV., Váci utca tíz. 11. hallos, gyönyörű hyper- „ és ingatlannal pénz- gyorsítás, tisztviselővel, házasság Magas, molett. dolgozd -------------------- ----------József­ utca 39. Tóth. „ 1 m^emelet. Modellkiárusí- modern lakások, 29.000 Parkettás pince Te- beszedői vagy bármi- Gyorsirástanítói kikép- célj­ából. . .Szeressük negyvenes intellek:u lt /i­ifT Tf 4T|rfi"T T~ 7\Za Líi cváiiisi­r­­tási Divatház. Telefon: építési hozzájárulásbal, réz-körúton 2(t1 mi­lyen állást keresek, zés. IV. Pázmány Pé­­gymást 10241“ jelyére elvenne Máv fe'.ügyelő LfeiLLAR 1 1?poM- « r­­is “fibrL G6­­3*0-016. i.adót Lóv.y. 535-711, bármilyen üzemnek. Megbízható nig. ter-tér 5. Te’... 38-10-38. főkiadóba. 760. főkiadó. V t­zumnivj XI.. Budafoki-út 3». romtabtapolcan __ __ József-körút ket’.ő. raktárnak, boros- ----- ------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------­renaKsar . va'v Szatmári. ?a,nf,io!í- tm­eén fi —— ----—------777- pincének alkalmac. Mérlegképes könyvelő­ * I • Csinos, 45 éves özvegy Bachefor negyvrmié­barotik korabelit b­­aletkez. Miskolcon “*7''' Ke­ttesszoba ha.low kakas, azonnalra bérbeadó, vé felelősséggel kikén;:' I AnflAni hozzá llő komoly biz- «J'cS- izr- levelezne in* \tp# TEI/ VK^ bzemkepes alja- csaladiházak ház- m SZERSZÁM fil .eresek, épitesz hozzaiá­ . „Központi ftllés" főkönyvelő: Bezerédi- LUllUUÍII . ’ teil’gens. foglalkozassal V&2&2.CÍV pótban euaó Megte-­hepek eladok. Or- ----------------------W ruhnert. - „Közvelett jeligére a kiadóba. utca Ti., fsz. 2. Nem­ . . .. , los megélhetést nyújtó bir. .,szt­sséges úrnő. . . . . Hinthető bármikor, szagos ismeretség ., ,,, nélkül" jeligére: Film­s­zetinél. Délután négytől egyesek­et végzett fiatal ism­­retségét keresi fel házasság céljából. Ajánlatokat Jeney, Izabella­ utca 4­. gém réven komoly . Tas«tak­oijepe». jo aha- servcc \TI.. linsefcct J_______________urind angol konverza- ....... .. ^ r'imPTD* aVt R V­i­^ ^Tei^r^.^.btC SSr Szsssr Jsm­­'il? s^ * ’ ie,iKe; TiVim­Wt **re“--------Fiat... e-etise^rr^ KÖLCSÖNBE m.val. Cim a a­­dóban. , tíiusgyár. T: 68-1/. wd6 • Mroriti ’bI? bsszkomfortos, központ;-----------------2------------- főkönyvelő »­. C/^U&áir^T KI* **yfzera ««««»- il’ó é'elnrs.-crkerevWA N7FVFK érzTáI0K ■ ■, „,,,,. ’ fütéses társbérletem Tezfikereskedésre al- gsu -7 “ '" 11 w-1 fia lifa 3 i Jt 8 - asszony trelvér meg- megismerkedne i:■ a KTÍ\ví'T:nIA r-SÍSí . .... ^-2k.-------------------- 1 szobáért Budán.­­T.e- kalmas helységet kere- ’H Ügynök, képv. ^ J vl I Svt í \J I Lsmerkedne házasság mu'.la csinos, m­o’gtt EVŐESZKÖZÖK. Zsu féltonnás tehe- M^rteStít*S l Cilinderek berakott he,61« .. . DnBaparton ,ek „Forgalmas helyen T------------------j ^ u p ■ r ;,A l i céljából 45-55 körüli vidéki gazdálkodv­ány «FA u f) BIT. 1 víztekintheM: , , _________ acéldúval. felverő 4^» 10" jeligére. Sok pénzt kereshetnek £tNCI JIVULA *­»#?*. _a moly..fér. nyal va«v ’ őzve-«vel.V * ” ■ , ‘ J ,. . , ■■ . , Tudomására adom mind- . . -------------------------------- Szilveszterkor vendég- ., fival. .Flórán 103.8p­zasság céljából -Eró-Nénszi máz-utca 63. XI. Kalotaszegi-út négy. azott,.lk akiket ibet és taizvak ma' ^ ^Wháfial egyszo- Kisebb üzethelyiséget lökben, motatóhelyeken Tengóharmonita- jeligére a főkiadóba. Sen mo’­lt, jel. kiadó. Telefon: 135-174. Varga fűszeres._______ érdekel, hogy nec­.erek.Jűágyat ma­k, összkomfortos társ keresek Szent István- nők, férfiak. Bővebbet oktatás -----------------------------— ^--------------i---—r . sieyr Wl­as Cabriolet. PARSON díja Riegelmann Bn -,r’?ifmet erb­i­r,4!r­ém körúton. Ajánlatot ké- Múkímyvkönészettan. Vfakedélyű, m­aga­s. sző- M-nunf U-jllóSf AI^TlIf If P9FT “i gumival. Igen oi- INGATLANFORGALMI XIV Nagy {fir» ki’ •,e!’fl0l.?t. Lehel­ piac-­rek a főkiadóba „az­ Eszt rházy-utc­a húsz. KajCST' ke tisz v selena _meg s. liaQyGUld.lUa MLz i I !\ S\f. r L I csen eladó. —, Kovácsv ibODAT NYITOTTAM lálvai'h 60. T­iefor.- !?rr,-''‚’'t,1 lethelyiség 07" jeligére. lvK. kkiutkiT 7^:iin~a¡vLr y ,Ti! Ti”TM hazassag cél- f. . XV-XVIJ szi*idtah autószalon, Andrássy-ül . . . „ eq/DJ? 1 ie‘on- „Azonnal 370" fokiadóba —------------------------- FÉRFIAKNAK N0KNF GSlURSKkJ4MJ j4MI magas, barna, flflVP IRAhO o’asz fiam hol­ négy Izet körömbe fel vettem .96-3S7.-------------------------------------------------------Jőkal­ utrán. Liszt Fe- állandó nagy _______________— vigkedélyü, 10-45 év ligyCiH.ISUC Ja--------------------Paks és környékbe i m­ . palack jwrul-ötsze­­renc-léren fizlethelyisé- KERESETET ffl M.-nyom020 IÉ LArüli komoly úrral.­­ Minden készüléknél tőVV nm 49 fi *sl'anok, adás-Vetelének •«» , «n’®rse» P^hisi* Erzsébet-térsé­­get keresek műszaki n, n i I n n k. fi ’ TOnl°—fi Leveleket kérem . Szil bet ér a szájról való V tefitó. ^-a*&nifiil •**. INGATLAN ■fozvctités-t és célUl tuZ* orsorogépek .löOO írt, kiu­t­ók. lelakható hozzá, üzlet részére, esetleg . Jubileumi Nyerget, nyomoz, mec­ vesiter 10135“ jeligére, leolvasás Korkü­­nbség Ajánlat 9 m tc.n. k** u^* kapható. Tel.: 291»~387. Jarulassa­, Teréz-körút üzletet .is átveszek. kalendériumon­ figyel, informál. Rákó a főkiadóba. ré­gül mindenki meg* „Gyűjtő 48** jel.aire 1 .-------------- .Cy- 1m*j eler--------------------------------harmincnyolc. InRalian­ ..Műszaki 93‘4 jeligére árusítására azonnal re- cii-út JW. T.: 325—314.---------------------------------- tanulbettó mafiár­a'.nn a főkiadóba |*‘jbrokutam­ Dunangba"», i­Tc.edu,;i*e k szolgaijam. n(3nix ^-cs r pp úk iroda. .‘ókiadóba. 765 lentkezzenek minden rá---------------------------------|n!e|.ig'ns. fczo id. na x% Maaantanu­óknak ele* .—_____------:--------------- rökö is:, kizárólag víz jypercser I^aszlo. Paks, kaphatók m­űdén meny ------------1---------------------- .----------------------------------rősból. kőzsécből árusl- Ma»»ánírgyHTei maaán zia . prol., szóVí úri- pár óra f.z a^ap* Használt. túzmentes partján keresek kisebb | -i A * nyiségben. T.: 216—387. Kiadó elegáns lakrész. Kisebb fizleth^yiságet tünk. Barabakereset. Le nyomozó irodámhoz reVny, mg^’l-nncl. 'ér - Sm­eret elsajátilásáhozu pér­zszekrények nagy gyüknőstsöst vagy telket.(­|||]*|7|2|nfközvetít--------------------------------villanyboyler. autó- keresek, lehetőleg Bel- ve’ek 12 filléres válasz- forduljon! Dr Smoring hegmenne,45 körüli, biz- ' .. % k­á asztékbar Universál. víkend- vagy kis ház- u 10-es kötő?építik?t na- busz-, villamosmegálló, városban vagy Kör- bélyettae.I. Maayar Nem- ny. rendőralezredes les megélkezésű úrhoz, femtagositast nyújt: Bál VII., Wesselényi­ u. zsl. „Bekemi­re 32b“ jel- László ír. Bajcsy Zs.-trt gyerik megrendelésre Telefon hétköznap, úton. „Rövidára 86“ zet Torna. Budapest V., Kecskem­éti.utca 2. Te ,Komoly 12588. jeligére SIMONYI SÁNDORNÉ Byd­e* Tel.: 227.898. igére, főkiadóba. . I tizenkettő.­­ Tel.: 187-782. gyártok. Tel.: 296—387. 386-614. jeligére főkiadóbe. . Vadaséi. 9.­küldendők, relpo­­tai—671. - - főkiadóba. . IV Veres Pálné-u. 10. . .............. ..... Haesrlied *****1947 december 311

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék