Magyar Nemzet, 1948. május (4. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-01 / 101. szám

9 Nem vasárnap a vasárnap nmmmm nélkül! Apák Zoltán barátom tíz évvel ez­előtt nősült. Tíz éven át vá­gyott gyermek után. Most tel­jesült a vágy, Zoltán apa, a gyermek már pár hónapos. Illő volt, hogy meglátogattam őket. A csöppség aludt. Úgy éreztem, angyalok muzsikálják be csepp­nyi álmait, mert mosolygott. Zoltán barátom szemébe könnyek tolultak, nagy, csontos keze megremegett. Szája körül a leírhatatlan boldogság külö­nös redői, hangja lágy volt, suttogó és rajongó, ahogy be­szélni kezdett:­­ — Tudod, tudod barátom, alapjában véve boldog ember voltam eddig is. Szeretem a fe­leségemet, becsületesen megért­jük egymást. De most, hogy ez a csöppség megérkezett! Feléb­redek reggel — már ébren van. És mosolyog! Fekete szeme van. Ebből az ártatlan, édes, fekete szempárból úgy száll a szívemre a mosolya, hogy meg­százszorozza az erőmet. Be­szívom a mosolyát és Indulok dolgozni. Tízszer annyit dolgo­zom. Megfiatalodtam. Az utcán dúdolok. A világ szép lett. ó, Ha a te tudnád, Jóskám, mit je­lent a gyermek mosolyai Bevallom,’ megfájdult a szi­szivem. Igen, gyönyörű volna, ha én is egy áldott kis gyer­mek mosolya mellől indulhat­nék el naponta. Megérem egy­szer? Nem tudhatom... Géza barátom tizenegy évvel ezelőtt, nősült. Különös, náluk is csak nemrég szállott le a gólya. Géza az utcán mesélte, hogy kisfiúval gazdagodtak és az ő hangja is valami különös, érett, erőteljes férfiboldogság­­gal volt tele: — Istvánnak kereszteltük. Erős! Kövér! Te, idehallgass. Tudod, hogy tud sírni? Bará­tom, olyan vörös lesz, mint a posztó. Szinte kicsattan. Két kis keze ökölbe szorul, az az egész, tenyeremnyi arcocskája úgy el­torzul, hogy nem ismerek rá. Üvölt az Öreg, olyan eső van a torkában, hogy egész éjjel vir­rasztok mellette. A szomszédok, bocsáss meg, hülyék. Átüzentek, hogy csináljak valamit a gye­rekkel, mert megőrülnek örö­kös sírásától. Pedig nincs iga­­zuk. Erősödik a tüdő, a hang­szálak, a mell- és torokizmok, hadd sírjon! Mikor sírjon? Vő­legény korában? Nekem édes zene ez a sírás, megerősít, úgy megyek a munkahelyemre, hogy alig várom a munkakez­­detet. Ha egy gyerek mosolyog, az semmi. Az, közhely bará­tom. Közhely. Az a gyönyörű, ha ilyen egészségesen bömböl! Gyere él, hallgasd meg! Le fo­god hottám­ a sírását! Mu­zsika, Jóskám, muzsikai Ugy­e, Igaza van Zoltánnak is, Gézának is ... Apák... Babaö­léssel A meleg idő tovább tart A Meteorológiai Intézet­­•­­térfi: Európa nyugati felében to­vább tart a hűvös, szeles, csa­padékos idő. Közép-Európában meleg légtömegek jutottak ura­lomra. Oroszország nyugati vi­dékein leszálló légáramlás ala­kult ki. Hazánkban csütörtökön a hő­mérséklet újból 20 fok fölé emelkedett, sőt egyes helyeken a 25 fokot is elérte, az éjszaka folyamán csak a talajmenti ré­tegben süllyedt 5 fok alá. Eset nem volt Budapesten pénteken délben a hőmérséklet 21 fok Celsius, a tengerszintre átszámí­tott légnyomás 754 mm, gyen­gén süllyedő irányzatú. Várható időjárás szombat estig: Élénk déli- délnyugati szél. Változó felhőzet. Többfelé —­ főleg a Dunántúlon — átvo­nuló eső esetleg zivatar. A me­leg idő tovább tart A magyar-osztrák teniszmér­kőzés vasárnapi műsorán két egyes mérkőzés szerepel. Adam ellenfele Specht, Rabóthé pedig az osztrák bajnok Hédi, aki tudvalévően félkarú a balkar­ját súlyos sebesülés folytán el­veszítette, de ennek ellenére is nagyszerű játékos. A verseny színhelye a BLKE lágymányosi pályája, kezdeti délután 4 őrt' lel, A rádió múmmom •BOMBÁT BUDAPEST L Mfi Zenés május 1­1 Sbresztő. *: H. 8,2*1 Kórusok. 8,46; Szabiék há­rom májusa. Történelmi rádióriport. Irta Máté György. ui As t. honvéd kerületi fúvószenekar.­­*: H. 16,16; Helyszíni kütv. a dolgozók ünnepi felvonulásáról. 12: H. 12,K­i Hangle­mez. 12.50: Énekkar. 13.16: Jazz. 14: H. 14.10: Költők májusa. 14.30: Könnyű zene. 15.30: Nógrády Sándor május 1-i krónikája. 15.45: Magyar tánczene. 15.55: Missonism 10: Társ­bérlet. 16.15: Gyermekrádió. 16.45: Május 1-i hangképek. 17: H. 17.16: A Magyar Dolgozók Kulturszövetsége ünnepi műsora. 18: Népdalok verbun­­kósok. 18,50: Dolgozók rádiószínháza. 20; H. sport. 20,20; H oroszul. 20,30: Az Alamrendőrség ének- és zenekara. 21: Május 1-i híradó. 22; H. 22,25: Mindenki muzsikája. 23,25: Esti zene. 24; H. 0,16; H franciául. 6.28: Hírek angolul. BUDAPEST I. 11—13: Hanglemezek. 17: Táncaié. 18: Magyar múzsa. 18,30: Zenekari művek. 20: Színes szőttes. 21: H. 21,15 Táncmuzsika. 22,15| Operarészletek és hangszerszólók. VASÁRNAP . BUDAPEST I. 7: Görögkeleti húsvéti feltámadási szertartás. 8: H. 8.20: Magyar kamisi. 8.30: Kerecsényi László orgonái. 0: Római katolikus vallásos félóra 0,30: Evangélikus vallásos félóra. 10: Re­formátus istentisztelet. 11: E. 11.15: A Magyar Rádió virginálja. 12: H. 12.15: Anyák öt perce. 12.20: Negyed­óra az Arany Angyalban. 12.35: Szom­szédnépek kórusai. 13: A readingi­­egyház balladája. 13,20: Jazz. 14: H. 14.10: Ünnepi hanglemezek. 15: Leonid Grossmann elbeszélése. 15.26: Orosz Júlia énekel. 15.45: E. 16: Cigányzene és nóták. 17: H. 17.16: Magyar Par­nasszus. 18: Ünnepi levelek. 18.26: Magyarország—Ausztria nemzetek kö­zötti labdarúgómérkőzésről. 18 55: A falu hangja. 26: H, sport. 20.26: H oroszul. 26.36: Zengő zene, színes szó májusban. 21: A Rádió hangja. 21.16: Totohírek. 21.26: Hanglemezek. 21.46: Rádióankét. 22: H, sport. 22.30: Mo­zart művek. 23: Jazz. 24: H. I.101 H franciául. 6.20: H angolul. BUDAPEST II. 6—10: Szív küldi szívnek szívesen, t*—fit Fejtörő séta Zenepotámiában. 11—13: Vasárnapi muzsika. 17: Jazz. 18: Magyarország-Ausztria nemzetei közötti labdarúgó mérkőzés. 18.28: Népszerű dallamok. 16.40: Zengd zene. arkr.es­szó májusban. 29 38: E. 21; H. 21,15: Távezet vs. 22,13: Kamaramuzsika A fogadások és a sport­érték tekintetében egyaránt legjelen­tősebb esemény* * vasárnapi sportprogramnak, a bécsi ma­gyar-osztrák válogatott mérkő­zés az Európa-kupáért. A csa­patok összeállítását már közöl­tük. Az osztrák csapat erős és övé a Hohe-Warte pályájának minden előnye, ami a múltban is, nem egy mérkőzést döntött el a javára. Félszázezer fana­tikus bécsi szurkoló biztatása jelent annyi segítséget, mint a jó hátszél. A magyar csapat kipróbált játékosokból áll, akik, ha legjobb formájukat tudnák kijátszani, legyőzhetik ezt az ellenszelet is. — itthon, az Üllői­ úton, Budapest és Bécs csapatai fognak megütközni délután fél 6 órakor. — Egy elsőosztályú bajnoki mérkőzés is szerepel a műsoron, az Elek­tromos és Szolnok mérkőzése a Latorca­ utcában, délelőtt 11 órakor. —■ A fogadásokba is beszámító egyéb '♦válogatott* mérkőzések a következők- Dél­­ny­ugat-Magyarország — Alsó- Ausztria (Pécsett), Sopron— Burgenland (Sopronban), Dél­­kelet-Magyarország —Karinthia (Békéscsabán), Nyugat-Magyar­­ország—Bécs 1. oszt. (Győrött). — Az idegenben döntésre ke­rülő mérkőzések: Stájerország —NB II. csapata (Grácban), Felső-Ausztria—BLASZ váloga­tott (Linzben). Az Aabild—Fehér­vár *3, 6:3. 1 arányban győzött a magyar-osztrák teniszmérkőzés csütörtöki első nap­ján, a Redl—Specht pár ellen. Megérkeztek a finn vasutas birkózók akik vasárnap délután 5 órakor a magyar vasutasbirkózókkal fognak mérkőzni a Nemzeli Sportcsarnokban. Lósport A vasárnapi lóverseny főszáma aZ 1600 méteres Batthyássy-Himnyady díj, mely minden időkben az egykori Ki­rály-díj, majd később a Millen­iumi­­díj előfutamának számított. A ver­senyt 1829-ben futották először, ami­kor Miracle nyerte, díjazása pedig 111 forint volt. Azóta idestova 120 év múlott el, a verseny nyerői sorában olyan telivérnagyságok nevei szere­­pelt­ek, mint Kozma, Tokio, Horkay, Rascal, Miczi, majd az első világhá­ború utáni időkben Balbinus, Cag- Vostro, végül a nyugatra hurcolt derby nyerő Kamarás. De hát hol van a ta­valyi hó? A vasárnapi versenyben Mario, Intermezzo II., a három éve a Hajadon éz­t vezetőjénak szánt Quasi futnak, esetleg Caribou is, de ez még bizonytalan. Utóbbi ebben az évben még nem futott, a többit ellenben már sorra megverték, Mario helyezetlenül futott a káposztásmegyeri-díjba, ugyanott Hajadon negyedik volt, In­termezzo a Pettendi-díjban volt gyenge harmadik, Quasi pedig már jónéhány­­szor lemaradt. Ezúttal Intermezzo H. győzelmét várjuk Hajadon előtt. A megnyitó versenyben megint az Im­port-lovak próbálkoznak, közülük Asla­­tic mutatott eddig valamelyes for­mát, mely elég is lehet a győzelem­hez. — Jelöltjeink a vasárnapi ver­senyre­­ következők: I. Asiatic—Igo­retta, H. Marika—Bankár, HI. Rokok* —Arany, IV. Alkonycsillag—Gombbá*, V. Intermezzo II.—Hajadon, VI. Pe­tárda II.—Siikra, VII. Ciont idomí­­tás—Aranykalász, VIII. Amondó—Sor­­rento, IX. Admirális—Carmen II., X. Buksi—Babona. A verseny délután fél­­ órekor kezdődik. A* OgeMverseny fai IVIH Mgkö*M­MM versenyét keddi* n*Mk _flaggrfeBE­T Gazdasági hírek. Értékpapírforgalom A bankközi forgalomban csu­pán 1914. és 1927. főv. kölcsön­köt­vényekben volt előfordulás. Az 1914. főv. kölcsönt 11 fo­rinttal, az 1927-est 300 forinttal jegyezték. A többi fix kamato­­zású kötvényben az árak nem változtak. Az állami érdekeltségű borértékesítő szerveket, mint a Magyar Nemzet értesült, egy intézménybe fogják tömö­ríteni. Ez az intézkedés egyál­talában nem érinti a borkeres­kedelmet, amelynek zavartalan tevékenysége minden vonatko­zásban továbbra is érvényesül­het. Az értékpapírok bank­közi magánorgalmát az Állami Bankok,­ Intéző Bi­zottsága szabályozta. Intézke­dése értelmében a részvényfor­galom teljesen szünetel. Ez a határozat vonatkozik azokra a részvényekre is, amelyeknél még nincsen eldöntve, hogy a vállalat külföldinek minősül-e vagy sem. A fix papírok for­galmát a bankoknak akként kell lebonyolítanuk, hogy ér­tékpapírkereskedők, magán­­bankárok, alkuszok, vagy más személyek abban ne vegyenek részt. Az Állami Bankok In­téző Bizottsága rendelkezése szerint a bankközi magánfor­galmat minden költségtöbblet nélkül kell lebonyolítani Az amerikai magyarok pénzátutalásai az utóbbi időben mintegy 40 százalékkal emelkedtek, ami a húsvéti fokozottabb küldemé­nyekkel is indokolható. A de­vizakezességi üzlet elég jelen­tékeny, bár a februárihoz ké­pest márciusban némi vissza­esés mutatkozott. Az országos öntö­zésügy 1946—47 évi munkásságáról és a hivatal 3 éves tervéről szá­mol be az Öntözésügyi Hivatal most közreadott jelentése. A jelentés nem csupán süvegé­ben, de illusztrációival is ad számot arról a munkáról, amely az országban az 1946— 47. esztendőben elvégeztetett. Lampl Hugó, a hivatal elnöke előszavában megállapítja, hogy 1946 augusztus 1-ével az öntö­­zésügy ismét az alkotások kor­szakába lépett és a háborús károk helyreállítási munkáin felül megkezdhette a félbema­radt munkák egy részének folytatását, sőt újabb alkotá­sok megvalósítását is. A pénz­ügyi fedezettől függ, hogy ezek a munkák milyen ütemben lesznek a továbbiakban lebo­nyolíthatók. Az ingatlanpiac Az Ingatlanforgalom az utób­bi hetekben észlelhető élénkségét a héten is megtartotta, sőt a le­bonyolítót ügyletek számát és értékét tekintve, a forgalom meg is növekedett Igen sok csa­ládi ház és kisebb ház, valamint öröklakás cserélt gazdát, de kü­lönösen figyelemreméltó a tel­kek iránti érdeklődés fokozó­dása. A legjobb árakat mégis a Németvölgyi­ út körül fekvő tel­kekért érték el. Az egyik tele­kért ott négyszögölenként közel 200 forintot fizettek. A hét két legnagyobb eladása egy Bajza-utcai és egy Vilma király­nő-úti bérvilla volt, amelyeket a lengyel köztársaság vásárolt meg. Az ingatlanforgalom rész­letei: öröklakások és házrészek: I. Derék-u. 19. 7000. II. Ráth György-u. 34, felerésze 140.000. XI. Verpeléti-út 6, 10.000. XI. Fehérvári-út 23, 2 szoba bal 1: 14.000. III. Ürömi-út 7, földsz. 1 szobás 5000. II. Gyorskocsi­u. 8, harmadik emeleti 1 szo­bás, komfortos 10.500. XI. Eszék-u. 5, II. 1 szoba komfort 6000. I. Aladár-u. 5, héttized rész 45.000. I. Attila-u. 20/a. 2 szoba komfort, 19.000, II., Marttyok­ útja 25. 430/1000. rész, 15.000, XII., Városmajor­­utca 23. 2 szoba komfort, 12.500, I. Aladár-u. 2/b. 1 szo­ba hall, 5000, VI., Teréz-körút 15. 3/12 rész, 55.000, VII., Al­­sóerdősor-u. 12. 11.000, VIli., Szentkirályi-u. 1/b. 76/1000. rész, 20.000, VIII., Aggteleki-u. 10. 28.000, XIV., Abonyi-u. 10/b. 25.000, XIV., Dózsa György-út 13. 16.000, VIII., Vajdahunyad-u. 17. 20.000. Családi házak, vi­lák és kisebb házaki I. Farkasvölgy 8830/20. hrsz, 2 szobás hallos ház, 136 n. ölön 60.000, II. Garas-u. 24/b földszintes ház 376 n. ölön 82.500, XI. Ulászló-út 74, romos ház, 75 n. ölön 8000, XIV. Er­zsébet királyné-út 26, földszin­tes ház 40.000, VIII, Kottor Anna-u. 44, 21.000, X. Salamon­­u. 13, családi ház 154 a. ölön 14.000, XIII, Forgách-u. 82/c, Szent László-u. 110, földszintes adómentes sarokház 32.000, XIV. Balázs-u. 34, adómentes ház 30.000, XIV. Bonyhádi-u. 30/b, 152 a. ölön, 22.000, XIV, Gyarmat-u. 56, 42.000, XIV. Kassai-út 6/a, emeletes adó­mentes ház, 127 n. ölön 36.000, XIV. Vorosilov-út 41/a, családi ház 30.000. Bérházak és bérvillák: XV­, Jagelló-út 48/a. Bérvilla, 147 n.-ölön, 83.000, VI., Bajza-utca 17. Bérvilla, 150 n.-ölön, 212.800, VI., Vilma királyné-út 16. Bérvilla, 138 n.-ölön, 212.500. Telkek: XII., Zugligeti-út 10.761/14 hrsz. 319 n.-öl, 12.000, 111., Újlak 14.630/3 hrsz. 73.50 n.-öl, 12.000, III., Táborhegy 16.680/4 hrsz. 427 n.-öl, 12.000, 111., Filatori-dülő 18.639/41 hrsz. 110 n.-öl, 4.600, XI.­, Pap Váry Elemérné-u. 22. 283 n.-öl, felerésze 25.000, XII., Kis Já­nos altábornagy-u. 7879/4. hrsz 230 n.-öl, 28.000, XI., Erdő­­utca 12. 90 n.-öl 8.300, X­III, Csúcshegy 21.535/hrsz. 585 n.- 51, 3.500, Kelenföld 3206/8 hrsz. Telek negyedrésze, 8.000. Új filmek A kronstadti tengerészek (orosz). A hét vezető filmese­­ménye kétségtelenül az orosz filmgyártásnak ez a remek­műve, amely a szovjet történe­lem közelmúltjából, de mégis hősi idejéből veszi tárgyát Bár a film témájánál fogva szinte követeli a pátoszt, ez majd­nem teljesen elmarad a film­ből. Emberek és nem hősök játsszák ezt a filmet, köznapi emberi sorsok fonódnak össze végzetszerűen és a történelmi idők forgataga — nem pedig a rend­ező —­ veti­ magasra és mutatja meg a nagy tettekre kiválasztottakat. Ez a film leg­főbb erénye és ezért van az, hogy bár­ a film célja a nemes értelembe vett propaganda, egy pillanatig sem érezzük annak. Szívszorongva azonosítjuk ma­­gunkat a film szereplőivel, akik egy izgalmasan meg­konstruált és mégis hiteles tör­ténet pátosznélküli hősei. A kronstadti tengerészek egy ma­roknyi csapata először feltar­tóztatja a Petrográd ellen vo­nuló ellenforradalmi kozákcsa­pat előrenyomulását, majd ké­sőbb, hatalmas tömegroham­­mal semmisítik meg és szorít­ják tengerbe a derékhadat. A film fotografálása már egyma­gában is élmény, de néhány olyan jelenetnek lehetünk ta­núi, amelyek a naturalisztikus színjátszás magasiskolájának számítódnak. Csodálatos művé­szek ezek, illetve egy pillanatig sem látszanak színészeknek — mintha az élő történelem pe­regne a vásznon. És a jelenet tinikor a kozákok néhány át­fogott tengerész nyakára követ­köznek és összekötözött kézzel taszítják a magas szirtről a tengerbe, az elvükért és hazá­­jukért hűen küzdőket, szívfa­csaróan verisztikus. Kevés ilyen jól meglátott, izgalmasan le­nyűgöző, kitűnően exponált és magasrendű filmet láttunk. Mexikói kaland (mexikói). A mexikói spanyol nyelvű film­gyártás könnyed, elegáns, gaz­dag és mulatságos terméke és a film, amely erősen hasonlít László Aladár: Becsületes meg­találó című darabjához. Egy jóképű sipista a hőse, akinek hamiskártyás bandája foszto­gatja Mexikót, közben azonban megnyeri az 6 milliós főnyere­ményt a sorsjegyen. (Aktuali­zálva a totón!) A pénzt nem meri felvenni, keres egy ♦be­csületes, embert, akire rá le­het bízni a pénzt. Miután Mexi­kóról van szó , ez nem köny­­nyű feladat. Végre jelentkezik egy leány ... mintha a Szabad Száj figurái elevenednének meg olyan ♦linkek a derék ca­­ballerosok.. Igaz, hogy mulat­ságosak is. A pezsgő és fordu­latos mese vége happy-end. Csereházasság (francia). Flers és Caillevet koros vígjátékát filmesítették meg Michelint Prate-vel­e főszerepben. A Já­ték kissé bágyadt, bár nem ta­gadható, hogy vannak mulat­ságos percei is. Különösen az egyik általunk Ismeretlen Mi­nős* — a cserbenhagyott vőle­gény — kitűnő figurája hidalta át a film tátongó hézagait. Stób Zoltán A Ki­mhivatal értesítette a munka­verseny-bizottságot, hogy az élmunkások különböző film­színházak földszinti páholyaiba díjtalan jegyet kapnak. Május 1-től augusztus 23-ig 110.000 forint értékű mozijegyet oszta­nak ki a munkaversenyekben győztes élmunkások között. Május 1-én, a filmszínházak egyforintos egységáron játsza­nak. A belügyminiszter elen­gedte a rendőri ügyeleti díja­kat. Lázár Márta növendékei va­sárnap délelőtt a Művész Szín­házban vizsgáznak. Hunyadi Sándor: Júliusi éjszaka című vígjátékát játsszák. Csehov: Cseresznyéskert című színművére készül a Nemzeti Színház, amely május közepére tervezi a bemutatót. Hangversenyek Koncert rendezőért: Biró-quartett Ungárral máj. 5. Mozart, Ravel, Schumann, Fischer Annie—Zathureczky szonátaest 12-én Beethoven, (Kreutzer), Brahms, C. Franci. Doráti: Beethoven-est 15. Fischer Annie közrem. Egmont, III. arhnf. (Eroica), Esz-dur verseny. — VAKSÁNYI LÁSZLÓ zongoraest hétfőn 7. */16. — Filharmóniai Társaság WAGNER-ESTJE május 3-án, hétfőn este 8 óra­kor az Operaházban. VEZ.: FER­ENCSIK Közr.: Ralf Torsten és Báthy An­na. Jegyek: Opera, Koncertnél — Bírósági hírek A Kúria Németh-tanácsa pén­­teken tárgyalta legfelsőbb fokon dr Kabos István és társai valutabűnügyét A valutabíróság annak idején tiltott arany zálo­­gpláza és valuta bejelentésének elmulasztása miatt dr Kabos Istvánt nyolchónapi börtönnel, társai közül ifj. Nagy Bélát két­­hónapi fogházzal, Offenberg Lipunét és Reismann Ferencnét hat-hathónapi börtönnel és Pet­lók Lászlónál valamint Berényi Sándornál 500—600 forint pénz­­büntetéssel sújtotta. A Kúria megváltoztatta az ítéleteket. Dr Kabost, ifj. Nagyot, Offenberg Lipunét és Reumaimét jogerő­sen felmentette. Emlékezetes az a házbeomlás, ami két évvel ezelőtt a Váci­utcában történt. A havazás és esőzéseik következtében egyik erősen sérült ház harmadik és negyedik emelete összeomlott, a vasgerendái rázuhantak a föld­szinten lévő, ideiglenes tetővel ellátott vendéglőhelyiségre, ahol számosan meghaltak. A szeren­csétlenség után Tompos László, volt rendőrségi hullaszállítót és társult bízták meg a halottak elszállításával A megbízottak a hulla­szállító autóban levetkőz­tették az elhunytakat és a hozzátartozóknak feltűnt, hogy a holttestek ruháktól és érté­keiktől megfosztva kerültek a bonotano intézetbe. Megállapítot­ták többek között, hogy néhai Beéllyi Teréznek kihúzták aranyfogait, elvitték télikabátját, pecsétgyűrűjét, pulóverjét, T­a­­kách Ferencet levetkőztették, Nikovits Istvánnál jegygyűrűjé­től arany fülbevalójától fosztot­ták meg, Nagy József cipőjét húzták le, Vér Pál ingét, sőt a halottas szobákból is minden el­­emelhetőt elloptak. Még a rava­talozóban is folytatták bűncse­lekményeiket. A bűnügyet má­jus 3-án tárgyalja. Dr Finály Péter, a Magyar Általános Hitelbank szénáiért fiókjának főnöke, Eilsner La­­josnénál egy arany karkötő és briliánsgyűrű fedezete mellett kölcsönt folyósított uzsora­­kamatra, majd az ékszereket tovább adta Bőcze Bálintnak. Az uzsorabíróság Finálét egyévi, Eilsnernét és Bőczét hat-hat- h­­ónapi börtönre ítélte. A kultuszminiszter leplezi le Radnóti Miklós emlékp­akettjét Beck András, a kitűnő szob­rászművész a kultuszminiszté­rium és Szeged városa megbí­zásából elkészítette Radnóti Miklósnak, a mártírhalált halt kiváló költőnek domborművét, amelyet a szegedi Nemzeti Em­lékcsarnokban helyeznek el. Az emlékplakettet május 5-én, a költő születésnapján Ortutay Gyula kultuszminiszter leplezi le Ünnepélyes keretek között. .Siónkat, 1948 május 1 E­laer*ndil lizszuis penzió 18 helyisé***!. aasMat­ekokM­­elad*. Telefon: 223—SOI d. a. 4-6­1*. mással 1 Az 1848: XVIII. törvényesk* hely felhatalmazta a ministériu­­mot, hogy a sajtóvétségek felett ítélendő esküttszékek alakítását­ ideiglenesen eszközölje— ehhez képest rendeltetik: 1 . A sajtó-, vétségek megítélésére minden törvényhatóságban külön esküit-­ szék leend .. 66 § Az esküté­tekhez intézendő kérdések egyi­­kének minden esetben annak­ kell lenni, hogy «valljon meg vannak-e az esküitek lelkiisme­retükben győződve, hogy a vád­lott cselekedte, amivel vádolta­­tik?», másiknak pedig, hogy ♦valljon a vád­ott cselekvés® olyan volt-e, minőnek a vad-, levélben állíttatik?» (Csengery napilapja 1848 máj. I.) i a 4 ss Színeségi utírfiik­ Operaházi Fiddio (Jegy nincs) Nemzeti Színház: Bánk bár. • Nemzeti Kataura: Tempei'ői (7. Víg: Tamier John házassága C7) Maciuci-'zink­im Kisunokám (Műkor) Belvárosi: Vitézek és hősök (1&8) Magy­ar Színház: Tavaszi hangok (128) Művész: Mélyek a n­őkerete (VISJ) Pesti Színház: Liliom (Kezdés )IS) Pódium: Most vagy soha! Vígopera: János vitéz (Kezdés: VaS) F Operett: Szép Heléna Med*­gyaszay: Barbara (Ví­ 8) Kara: Vintd­ég Fiastyák (&8) Kis Színház: Jó vásár (7) Meseharlang: Tarka mese (Vb4, Van) Bede cirkusz (Városmajor): 4. VGS JMossinik sssiaftos’ja ÁTRIUM: A kronstadti tengerészek 5 7 9 valvin-reai uil­ado tua­usu binica etóneás. ' CURvlN U30-0031: Tengeri karvaly (Előadások: 4, B, 8, vasarnap é Kor) ■ DECR1: Egy életen át (1­, 7, B) FUKUM: Hamupipőke (146, VaS,­­110) KAMARA ura-aum Tengeri karvaly­­ (Előadások kezdete: hali, tWS, le 10) KÖRÚTI HÍRADÓ (22k-4­0). Magyar, , francia, szovjet híradók, Robin Kinód, Angol pOTCollin, Tavasz a hegyekben (Előadások folytatólag: 5-től este 11-ig) LLOVD: Tengeri karvaly (6, 7, 9) OMNIA: A­ kronstadli tengerészek 5 7 9 ROYAL AIBOLLO­­ZZI-b­ent: A kron­stadti tengerészek (V76, Ve3, ifi) SCALA (120-15­1): A kron­stadli tenr­gerészek (Előadások: Vi8, V4S, VslCO URA­MA (13B-8S8): Kronstadti teng©- 1 rész (Előadások mindennap: 4, 6, 8) VÁROSI (137-450): Mesikói kaland Víg Tommy, Vadas Zsuzsa, Chappy Jaz zenekara (Előadások: 145, s 7. lak) "MÁSODHETES MOZIK: ADMIRAL: Az óra körbe jár (am.) (5, 7, 9) ADY: Veszélyes őrjárat (am) (Előadások: 5, 7, 9-kor) BELVÁROSI: Az óra körbe jár (Kezdés: 5­7, 9) BETHLEN: Mindennapi kenyér (am.) (Előadások: 4, 1­, a) BODOGRAF: Knock-out (Előadások: 5, 7, 9-kor) BUDAI IFJÚSÁGI FILMSZÍNHÁZ Májusban minden hétfőn, kedden, szerdán játszik B. VIGADÓ: Kővirág (Előadások kezdete: 5, 7, 9) CAPITOS: Megfagyott gyermek (5, 7, 9 órakor) ELIT: Mindennapi kenyér (amerikai) (Előadások: 5, 7, 9-kor) HOMEBOS: Gázláng (1é4, 1Á0, M18. v., v. Yi­ 2 is) HUNNIA: Rajz-, sportfilmek, híradók (5, 11, 1­9 órakor) IPOLY: Hurrá ta­vasz­ (Előadások kezdete: 0, 8, 10) IFJÚSÁGI: Valahol Európában (ma.) (hétköznap 143-kor) JÓZSEF ATTILA: Knock-out (4, 6, 8, vas., amn. 2 is) KRISZTINA: Kővirág (W. VA ’/IS, v. ü. 112) KOSSUTH: Lenni vagy nem lenni (Előadások kezdete: VM. ViŠ, l-Á 10) MARX: A gyilkosok köztünk jennek (Előadások: Va3. 148, 1410) NAPI Rákóczi nótája (3, 5, 7, 9, vas., ünn.­­44,­­6, H8, H10) OLYMPIA: tínocka out (5, 7, 9) OTTHON: Az élet nevél)* (H1, H6, H8, vasár., ün­nepnap H2) PALACK: Lopni vagy nem lenni (Előadások: 5, 7, 9) PÁTRIA: Mindene napi kenyér (amer.) (H6, H8, HlO) PETŐFI: Egerek és emberek, Múzeuma kastélyban (H4, Hd, H8, v., ft. H7) PHONIX: P­ótdszerelem (640­­8 9410) ROXY: Hurrá tavasz (H6, H8, H1O) SAVOY: A gyilkosok köztünk vannak (Előadások: 5, 7, 9-kor) SZABADSÁG* A gyilkosok köztünk vannak. Híradó (Előadások: 5, 7, 9 órakor) STÚDIÓ# Veszélyes őrjárat (Előadások: 5­7, 9) TÁTRA: Az óra körbe jár (amer.) (4, 6, 8, vas. am­. H3, H5,­­H7, H9) TINÓDI: Veszélyes őrjárat (5, 7. 9) TÚRÁN: Rajz­, sporttlmok híradók (Előadások kezdete: 5, 7. 9) UGOCSA: Pilótasz­erekm (Előadások­: 5, 7. 9) VESTA: Knock-out (H6, H8 HJO) —­ Házasság. Kürschner Erzsébet és Morvay Pál házasságot kö­töttek. Reik Dezsődé és Balog N­ik­­ór postafőfelügyelő házasságot kötöttek. (M. b­. o. h.) Marhachné Reichenthal Éva és Kertész Jenő épí­ere 29 én, házasságot kötöttek. (M k. é. h.) Scha’ta Paula és Edler Jó­­zsef f. hó 29-én, házasságot kötöttek. Refb Vem és Beer György vasárnap házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Halálozás. Brada Rezső. AR. Opera tagja meghalt. Temetés# máj. 3-án, 1/23-kor kerepes! !** me­zőben. Bonamy: «Forduló világ» siker! Férj!- női sportingek hozott Anyagból is. Dobó Régiposta-u 7 » Orvosi hír. Dr Simkó Pál fogszakorvos VII., Madách K­a­­ró-út 5. rendelőjének új léte* fon száma: 423—940. — Május 1. a munka ünnepe# mfta­ten ünnep*! Meteor csillár is.­— Megvéretva keresünk 1 darab DEZIN­TEGRATORT Csem­lés-malmot­ óránként 4—500 kg teljesitményre. Ajánktokat ..Dezinte­r rátör 1697" jeligére a földadóba.

Next