Magyar Nemzet, 1948. június (4. évfolyam, 123-147. szám)

1948-06-01 / 123. szám

2 június 1 A ponyvairodalom rendkívül gyarapodik. Utczáink szögletes torzképekkel, röpiratokkal és napi kisebb alakú lapokkal van elbarik­adozva. Az újdonság utáni szomjúság oly borzasztó fokra hágott, hogy közelebbről a városi színház előcsarnoka alatt — mint hajdan Lasage Diable boiteux-je utolsó példá­nyáért — valósággal baj víva­­tott az „Ungar“ mellett kijött „Dér 26-te Mai in Wien“ című pamflett forró híreiért. (Csen­­gery napilapja, 1848 június 1.) — ------1­8­4­7-----------­ A rádió műsora BUDAPEST I.­­ 5:Mi Hanglemezek. 9,30: Falurádió. *,45: Torna. 7: II. 7,20: Hanglemez­­­sek. 8: E. 8,15: Orosz­­hanglemezek. ' 8: Postászenekar. 8,55: Áttelep. közi. II: H. 12: II. 12,15: Tibor Zoltán énekel, Virány Arana gordonkázik. 43: E. 15,15: A házi együttes. 14: H. 14,10; Párisi híradó. 14,50: Ifjúsági Énekkarok. 15; Rádióiskola. 15,55: Műsorism. 18; E. 10,28; Csillogó rit­musok. 17; H. 17,18; Hadifogolyhir­­adó. 17,15: Szív küldi szívnek szíve­sen. 18,15: Mit üzen a Rádió? 18,45: Új népi­­­rek- és hangszeregyüttes. 19,15; E. 10,30: Hanglemezek. 16; H, sport. 20,20; H oroszul. 20,38: Mexi­­kói ballada. Rádiódráma. Traven: Akasztottak lázadása. 21,58: Hangle­mezek. 22; H. 22,25; Cigányzene. 23: H németül. 23,15; Schubert: VII. szimfónia. 24; H. 0.18; H franciául. 8,28; H angolul. BUDAPEST a 17; Jazz. 18; Hangos híradó. 18,38; Beethoven vusiósnégyes. 18; Világa. 10,15; Hanglemezek. 20; Orosz könnyű hanglemezek. 20,30; A Rádió Szabad­egyeteme. 21; H. 21,15; Hangos hír­adó. 21,30; Tánczene. 22,15; Opera­­részletek. Budapest—siófoki repülőjá­rat. Szombaton indította első­ikben repülőgépeit a MASZOV­­LET a Budapest—Siófok-i út­vonalon. Ezúttal két fémből készült utasrepülőgép indult a budaörsi repülőtérről és 30 perc múlva leszállt a siófoki repülőtéren. Az első gép utasai között foglalt helyet dr Nyárádi Miklós pénzügyminiszter csa­ládjával. A feldíszített siófoki repülőtéren ünnepélyes kere­tek között fogadták a két repü­lőgép 42 utasát Új egészségügyi intézmények Szolnok megyében. Olt Károly népjóléti miniszter vasárnap Kunhegyesen és Kunmadarason új egészségügyi intézményeket avatott fel. A miniszter Vikol­a János államtitkár és Vassné Vadas Sáza­dr miniszteri taná­csos jelenlétében adta át az intézményeket. Az „Immaculata" terézvárosi római katolikus egyházközség szombaton fél hétkor a Lovag­utca 9—10. szám alatti helyi­ségében a szegény gyermekek nyara­ltatása és a kápolna-alap javára díszhangversenyt ren­­­­dez, melyen Bartók, Bizet, Hu­­bmi, Kodály művei kerülnek a többi közt előadásra. Újoncok fogadalomtételei Do­­rogon. Vasárnap délelőtt Doro­gon a 2. és 6. honvéd önálló lövész-zászlóaljak újoncai foga­dalmat tettek. Az újoncok leg­nagyobb része önként jelentke­zett katonai szolgálatra. Az ün­nepségen Veres Péter honvé­delmi miniszter, Kiss Roland államtitkár, Kuthy László ve­zérezredes és Bánffy György altábornagy, a honvédség fel­ügyelője kíséretében vett részt. Amerikai orvos-meghívás. Szombaton utazott el Buda­pestről Amerikába dr Baráth Jenő egyetemi rendkívüli ta­nár, aki az Amerikai Orvosszö­vetség meghívására vesz részt a chicagói orvoskongresszu­son. Június 13-án kezdődik az or­voskongresszus, amely elsősor­ban az ütőérmegbetegedésekkel foglalkozik. Püspöki konferencia A Magyar Kurír jelenti: A magyarországi latin- és görög­­szertartású római katolikus Püspöki Kar tagjai május 29-én, szombaton konferenciát tar­tottak. A püspökkari értekezle­ten Mindszenty József bíbor­­nok, Magyarország prímása el­nökölt. Két telitalálat volt az embersport-fogadások múlt heti 33-ik fordulóján. Az egyik nyertes szelvényt Mokos János kovácsmester küldte be a Postatakarékpénztárhoz Ma­­gyarbánhegyesről, a másikat pedig Makrai Béla ózdi MÁV,­­segédtiszt. Mindketten fejenként 61.715 forintot kapnak. A II találatos szelvények száma 42, szelvényenként kb. 2900 forint nyereménnyel, míg a 421 drb 10 találatos szelvényre egyen­ként kb 290 forint kerül kifize­tésre. A beküldött szelvények nyoma 246.860 volt és minden szelvénnyel két kombinációt le­hetett összeállítani. Sport Ja­jrok A Ferencváros győzött, a Vasas kikapott és a Csepel is pontot veszí­tett a vasárnapi bajnoki fordulón és így pillanatnyilag a legvérm­esebb ferencvárosi szurkolók vágya is be­teljesedett, mert ilyenformán a Fe­rencváros ma már 50 ponttal vezet a bajnoki táblázaton a Csepel (46) és a Vasas (43) előtt és már csak egyetlen mérkőzése van hátra, igaz, utolsó ellenfele a Csepel csapata lesz és ez a mérkőzés a csepeli arénában fog lejátszásra kerülni.­­ A Ferencváros ezúttal Szolnok csa­patát győzte le 5:1 (1:1) arányban. Csepel csapata 1:1 (0:1) végzett a me­gyeri úti pályán " Újpest csapatával és teljesítménye mindenképpen nagyra értékelendő. A Vasasok hosszas tú­rázása némileg megbosszulta magát, mert a csapat Szombathelyen fárad­tan játszott és a minden labdára rá­­menő Haladás 3:1 (1:1) arányban le is győzte. Kispest csapata Győrött 4:0 (3:0) arányban győzött az ETO ellen és Debrecen csapata egy 11-es segítségével győzte le a BMTK csa­patát. Az MTK csapata segeden ját­szott és győzött 1:0 (1:0), Salgótarján csapata pedig az Üllői-úton mérkő­zött Szentlőrinc csapatával 1:1 (1:0) arányban, döntetlenül­ A fogadásokba beszámító másod­osztályú mérkőzések eredményei a következők: Dorog—Kaposvári MTE 4:2 (2:1), Nyíregyházi MaDISz—Pere­ces 0:0, Magyar Textil—Goldberger 2:0 (0:0), Ganz—Soroksár 2:1 (2:0), Drasche—Szegedi MTE 1:0 (0:0), Bu­dafoki MTE—Magyar Acél 4:1 (2:0). A 83-as számú fogadási szelvény telitalálatra számoszlopa ezúttal Így fest: Újpest—Csepel X, Haladás-Vasas 1, Szeged—MTK 2, Győri ETO—Kispest 2, Szentlőricnc—Salgó­tarján X, Debrecen—EMTK 1, Ka­posvári MTE—Dorog 2, Nyíregyháza— Pereces X, M. Textil—Goldberger 1, Ganz—Soroksár 1, Szegedi MTE— Drasche 2, Budafok—M. Acél 1. Bajnoki vizipólómérkőzések: UTF— Eger 3:3 (1:0), Szegedi MTE—NSC 5:2 (0:1). Félbeszakítva! MAFC— Szentesi MÁV 2:1 (2:0). Két nagyszerű ifjúsági úszórekord született a BEAC vasárnapi úszóver­senyén. Mitró 2 p. 14.8 mp-et­ úszott 200 méteren, de még maradt benne vagy 2 másodperc, a 13 éves Szőke Kati pedig 1 p 10.3 m­p-es idővel holtversenyt úszott 100 méteren Te­messék A cseh Zátopek 38 p 33.4 mp-et ad­­­ott 10.000 méteren a Vasas nemzet­közi versenyén. Az első 5000 méter ideje 14 p 51 mp volt. 2. Szilágyi (Vasas) 30 p 48.4 mp. 8. Szeredi 31 p 35.2 n­p. A világrekordot erre a távolságra a finn Heino tartja 29 p 35.4 ,­fu­p-es eredményével. Várakozá­­son­­felül: nagy formát futott Garat 1500 méteren, 3 p 51.6 mp-es idővel győzött a nagyra tartott Genova el­len, aki Európa legjobb, középtávúi­tól közé tartozik. Ugyancsak nagy formában van máris Németh Imre, aki 55.96 méterre hajította a kala­pácsot. A londoni olimpiai verseny­nek egyik komoly esélyű pályázója. Budapest ökölvívó csapata 12:4 arányban győzte le Prága csapatát. A magyar csapatban Bednai döntet­lent erőszakolt ki a harmatsúlyban, de azután Csiró, Farkas, Budai, Marton I. és Szalay sorjában győz­tek és 11:1-n­k növelték előnyüket. Dudás is döntetlent ér el és csak a nehézsúlyban tudott pontozással győzni a prágai Kademacher, Háray ellen. Donay Pál nyerte a válogató pár­­bajtőrversenyt Kasveri és Miksa ellen. Az amerikai Parker nyerte a pá­risi nemzetközi bajnokságot a cseh Drobny elleni, akit 6-4, 7-5, 5-7 8-6 arányban győzött le. ÜDÜLÉS! PIHENÉS! GYÓGYULÁS! Dobogókőn (720 mikorszerűen berendezett­­ IllkafS­IBfUifóSfl * pesti Magyar Kereskedelmi BtoWaax­­aaSTUiv­evK0BK­&aBU Bank üdülőjében megnyílt! Minden szobához fürdőszoba, bőséges ellátás, mérsékelt árak! Érdeklődés: Lukáts pguzió, IV., Királyi Pál­ u. 9. TeL: 384—531, ______ vagy Dobogókő 36. telefonszámon. __________ ELVESZETT FIÓKKIADÓ­Ab­dale HÍMKUTYA. 1 Megtalálót jutalmazom. USlsfÁTAI A B I Szerb, Bacsó Béla­ utca 10. gl I ¡ M I MLAS i^l\ ! R MfiGYSR LOYSRESYLET BUB&N: Krisztina-krl 117. június 1, 6, 13, 20, 26, 29-én TELEFON: 468—458 versenyt tart. Kezd. d. u. Vz PESTEK:lézsel-kasüt 2. M A c­s ‘aria hh Si­! telefon : 1:19­ 907 IxtMs V Lm Hirdetések, előfizetések lelvé-Klein Dezsőnél, Kec­skeméti­ u. 9. tele, jeligés szolgálat Magyar Nemzet Gazdasági fairek — Az angol font leértékelése — Az angol font leértékelésének kérdésében ellentét­en a USA és Anglia valuta­szakértői között. A USA a Marshall-tervben ré­szes országokat, ha azt szüksé­gesnek látja, fel fogja hívni va­lutájuk leértékelésére. Ellenben sir Stafford Cripps, az angol pénzügyminiszter, aki szakértel­ménél, erélyénél és megközelít­hetetlenségénél fogva köztiszte­letben részesül, a legkategóriku­­sabb hangon száll szembe azzal a felfogással, mintha a font le­értékelése az angol export elő­mozdítására szükséges vagy célravezető lenne. Az angol kép­viselőház egyik legutóbbi ülésén a következő éles kijelentéssel fordult a leértékelési hírekkel szembe: „Semmi megtévesztőbb dolgot nem lehetne előtérbe helyezni. Nem segítene expor­tunknak, mert máris mindent exportálunk, amit lehet expor­tálnunk. Ellenben súlyosan ká­rosítaná importunkat, mert a­­ lehozott árukért kétszeres árat kellene fizetnünk. Sokkal többet kellene exportálnunk és­ ezért sokkal kevesebbet kapnánk. Ilyen program érvényesítése a legnagyobb őrültség lenne és kormányunknak semmiféle szán­déka nincs, hogy ezt a progra­mot megvalósítsa." Hivatkozott arra, hogy Anglia áprilisi ex­portja ez 1938. évi színvonalat 35%-kal meghaladta és június­ra 40, a további hónapokra pe­dig 50% emelkedéssel számol­nak. Ha ezzel összehasonlítjuk a francia számadatokat, valóban indokoltnak látszik az angol álláspont. Franciaország tudva­­lévőleg január végén leértékelte valutáját. A statisztika azonban azt mutatja, hogy ez semmit sem változtatott a francia ke­reskedelmi mérleg sorsán. El­lenkezőleg. A francia kereske­delmi mérleg 1947 első negyedé­ben 30, 1948 első negyedében pedig 43 milliárd francia frank­kal volt passzív. Anglia kereske­delmi mérlege tehát javult, an­nak ellenére, hogy nem érté­kelte le valutáját, a francia ke­reskedelmi mérleg pedig a le­értékelés ellenére sem javult. Nem mondjuk, hogy a leértéke­lés folytán romlott tovább, de bizonyos, hogy a leértékelés nem idézett elő javulást. Ellenben az arany- és a devizaforgalom fel­szabadítása szilárdabbá tette a francia frank nemzetközi hely­zetét. Amiből talán leh­etne arra következtetni, hogy gazdasági dolgokban többet ér egy kis szabadság, mint a legtudományo­sabban kieszelt mesterkedés. (..) Értékpapírforgalom A bankközi forgalomban hét­főn nem alakult ki számottevő forgalom. Néhány fix kamato­zású kötvényben a kínálat erő­södött. Tájékoztató áraink: 1914-es főv. köles. 22, 1927-es főv. köles. 650—675, Scrips 200, Népszöv. dollárköles. 400, Nép­szö­v. fontköles. 125—130, Spe­­yer 500. A német szénválság oka Az a törekvés, hogy a nyugat­németországi széntermelést nap, átlagban 300.000 tonnára vigyék fel, eddig eredménytelen ma­radt. Pedig minden eszközzel igyekeztek a termelést fokozni. A bányászok külön pontokat kaptak ruházati és használati cikkekre, külön élelmiszerada­gokat és külföldi ajándék­­csomagokat. Mindez nem hasz­nál. Elsősorban a kedvezmé­nyek­ ellenére is nehéz marad az élelmiszerek beszerzése. Má­sodszor pedig a megszálló ha­talmaknak az a rendelkezése, hogy a napi 300.000 tonna átlagtermelést meghaladó sze­net exportálni fogják, önműkö­­dőleg 300.000 tonna alá sül­lyeszti a napi termelést A bányamunkás hajlandó meg­erőltetni magát, túlfeszíteni munkáját azért, hogy Német­országban több legyen a szán. De nem hajlandó azért fáradni, hogy kivigyék a szenet kül­­földre. A szakszervezetek ezért azt kívánják, hogy addig ne le­gyen szénkivitel, amíg a német nép és a német ipar szénellátá­sa nincs teljesen biztosítva. Eh­hez 350.000 tonna napi terme­lés lenne szükséges. Míg a meg­­száló hatalmak ezt az enged­ményt meg nem adják, be­avatott körök véleménye sze­rint nem érhető el az eredmény emelkedése. A munkanélküliségen Hajdúböszörményben a nemzeti bizottság úgy kívánt segíteni. hogy a módosabb gazdákat fel­szólította, hogy önként vállal­janak gazdaságaikban egy-két munkanélkülit Az értelmiségie­ket, iparosokat stb. pedig 1­2 napszám megváltására kérte fel. A megmozdulás sikerrel járt, eddig több mint kétezer nap­számot biztosítottak a felaján­lások a munkanélkülieknek. Központi Szállítási Tanácsot létesít a kormány a közleke­dési eszközök gazdaságos ki­használása és az áruforgalom tervszerű lebonyolítása érdeké­ben. A bánya­társpénztárakat a biztosítottak tökéletesebb be­tegségi ellátása érdekében önál­lóságuk és önkormányzatuk fenntartása mellett Bányatárs­­pénztárak Szövetsége Budapest cégcím alatt egyesítette a kor­mány. A háziipar intézményes megszervezése­­ kapcsán Baranyában szövetke­zeti alapon szervezik meg az országos hírű baranyai háziipart, amelyben a magyar községeken kívül bekapcsolódnak a bara­nyai délszlávok is. Komló községben gazdag jód, bróm, szénsav és kéntartalmú hőforrást találtak, melynek gyógyító hatása szak­értők szerint európai méretek­ben is számottevő. A Tervhivatal legújabb rendelete ismerteti az iparvállalatok augusztus 1-étől december 31-éig terjedő idő­szakra vonatkozó részlettervei­nek kidolgozására vonatkozó utasításokat. Az utasítások sze­rint az ipari vállalatok általános résztermelési terv, anyag, mun­kaerő, termelékenység és ön­költségi, felújítási, beruházási és pénzügyi terv szerint kötele­sek előirányzatukat előkészí­teni. Díjtalan testitísi­­­rilásgítás a J­esmartílu­si Ftísáron A Nemzeti Segéllyel fuzionált és így a demokratikus igények­nek megfelelően átalakult Ma­gyar Vöröskereszt is részt vesz a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A Vásár területén felállított elsősegély-állomásokon kívül, a terv szerint, felállítanak egy tüdővizsgálót is, ahol minden jelentkező gyermeket díjtalanul átvilágítanak és orvosi tanácsot adnak. Ez a részvétel a Buda­pesti Nemzetközi Vásáron lesz az újszellemű Magyar Vöröske­reszt első­ bemutatkozása a kö­zönség előtt. A Magyar Vörös­kereszt a vásár területén állandó mentőszolgálatot tart és első­segély-állomásait úgy jelölték ki, hogy azokat a vásárváros bármily pontjáról úgyszólván pillanatok alatt el lehet érni. Az országszerte kapható vá­ sárigazolvánnyal június 5-től 21-ig Budapestre, onnan vissza pedig június 11-től 27-ig lehet féláron utazni.­­ Mit kapni jegyre? A hat éven aluli gyermekek júniusi, A B, C tejjegyének 17. különszelvé­­nyére május 3-től június 5-ig 10 deka pasztőrözött teavajat adnak 2,50 forintért a tejfió­kok, a községi fiókjai és a fű­szeresek. Hetven fillérért üdülhetünk. A napi munka után menjünk ki pihenni a Hűvösvölgy végál­lomásánál az ózondús levegőjű Balázs vendéglő árnyas kert­helyiségében, vagy a Jánoshegyi kilátónál lévő Balázs vendéglő­­be, ahol kitűnő ételeket és ita­lokat kaphatunk polgári árak mellett. KÖNYVNAPOK ESEMÉNYE TRENCSÉNYI WALDAPFEL IMRE: GÖRÖG-RÓMAI MITHOLÓGIA a klasszikus ókor istenei és hősmondái. Második, bővített ki­adás. Ára a könyvnapokon fűzve IS.— Ft, s könyvnap után kötve 64— Ft — NÉPSZAVA könyv­sátor a Nemzeti Színház előtt. Színházi hírek Méla tempefői Nemzeti Kamaraszínház A színlap szövege szerint: Csokonai Vitéz Mihály 3 felo­­násos csatk­ai játékat, modern színpadba alkalmazta Nagypál István és Benedek András. Lássuk előbb Csokonait, errá nem vonatkozik az a sokat idé­zett végkontendánsi tétel, hogy «mindenképpen játszani kell]. Sőt. Egyáltalán nem kell ok­vetlenül játszani. Mert amilyen ragyogó lírai költő volt, olyan gyönge drámákat írt. Mentsé­géül szolgáljon: Magyarország akkori sivár színházi kultúrá­­latlanságában nem is volt al­kalma drámaíróvá fejlődnie. De ha már valami félrema­gyarázott kegyeletérzésből fel is újítják a drámaíró Csokopárt, azt semmiesetre sem szabad így cselekedni. A kamaraszínházi előadás ugyanis nem­­modern színpadra alkalmazása, hanem az eredeti tel­jes kiforgatása, át­gyúrása, sőt itt-ott (például az őstehetséggé tiborcosított Szusz­­mir jelenetében) — meghami­sítása. Ám ez még nem lenne baj, ha ez a dorottyásított Tempe­­fői-átdolgo­zás legalább épkéz­láb darabot eredményezne. Saj­nos, ezt nem állíthatjuk. Az eredeti csatk­ai játék* az át­dolgozásban a vígjáték, bohó­zat, operett, szentimentális drá­ma és — nevezzük így: forra­dalmár szabadságdráma — mű­faji színskálájára bomlik és ez a vegyes felvágott az elfogulat­lan őszinte kritika mérlegén nem eredményezhet mást, mint: levágo­ttat. A darab legértékesebb részei a betétként szereplő, Dávid Gyula által fölöslegesen meg­­zenésített (hiszen önmagukban is andalítóan dallamot) Csoko­­rni-versek. A műfaji tisztázatlanság Rátai Dénes jószándékú rendezői mun­káját s a színészek játékát is megnehezíti. Dícsérően említhet­jük meg Rákosi Mária, Ladányi Ferenc, Kiányai Lajos, Hindi Sándor, Pádua Ildikó, Bozóki István és Gázon Gyula nevét. ’ Befejezésül felhívjuk az igaz­gatóság figyelmét, hogy a nem­zeti hagyományok ápolásának kötelezettsége nem terjed ki ok­vetlenül a „Balassa­­Menyhárt", avagy Petőfi „Tigris és m­éná"­­jának átdolgozott felújítására. Kunszery Gyula A Fodor zeneiskola növen­dékei vasárnap a Fészek Klub­ban hangversenyeztek. Sok te­hetséges növendék közül feltű­nést keltett kitűnő technikájá­val és művészi átélésével Lu­­gosi Éva, aki Schumann: Első bánat és Hau­dei: Courrante-ját játszotta. A kis Lugosi Éva egyébként kitűnő táncosnő is. Kondás Judit, a Kis rókák egyik főszereplőjét, akit a sajtó egyhangúan a legjobb drámai színésznők között emlegetett, a Művész Színház tagjává szer­­ződtette. 15 a n g ve­r­s­e­n­y­e­k SVÉD SÁNDOR MA 8-kor a Zeneakadémián adja hangversenyét a legszebb áriák­kal és dalokkal. Jegyek Liber­­tas-nál (Madách I.­út 5. 223-492) és Zeneakadémián. — Házasság: Fohn Éva és Me­zei György házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) ÖSLEVÉLKÉP gyorsan 2 dollárt FOTO Párisi Nagy Áruház Jtedd, Í948 Itfníns S - - . saesrs*"*** Könyvkritikában olvassuk: „Az európai irodalom legújabb mű­veit olvasván, önkéntelenül is felkiált az ember: ezt már vala-­­hol olvastam. Ebben az új ter­mésben ma előtte járunk a francia lírának, az angol regény­nek." — Hogyan? Ha egy új magyar könyvet olvasunk, akkor önkéntelenül így kiált fel az ember: ezt már többször olvas­tam valahol? Szính­ázi műsor Operahláz: Nincs előadás. Nemzeti Színház: Bánk bán (ifj.) (6) II. Kamara: Méla Tempefői (1I8) Vígszínház: Warrenné mestersége (7) Madách-színház: Nincs előadás. Belvárosi: Vitézek és hősök (148) Művész-színház: Kis rókák (148) Pesti Színház: Nincs előadás. Magyar Színház: Hazudik a nő (448) Rádium: Tihamér és kabaré (1119) F. Operett: Én és a kisöcsém (Mis) Medgyaszay: Nincs előadás. K. Varieté: Bolond liliom (8) Kis Színház: Az új bálvány, A fiú hazajön (fdző) Mesebarlang: Tarka mese (114, 146) Mozik műsora ÁTRIUM (457-121): Jön a kanyar (Előadások mindennap: 4, l/il. 179) CITY (128-129): Boszorkánykonyha (144, 646, 8, szomb., vas. 1/72-kor is) VOKSO (182-818): Jön a kanyar (ah.) (Előadásért mindennap: 4, 6, 8-kor) CORVIN 1339-933): Garbancito, Híradó (Előadások mindennap: 4, 6. S­kort DÉCSI (121-343): Garbancito, Híradó (5, 7, 9, vasár., ünnepnap 3-kor is) FÓRUM (182-707): Boszorkánykonyha (Előadások mindennap: 15,­­7, 9) KAMARA (423-901): Garbancito, Híradó (4, 6, 8, szomb., vasár­, ünnep., 2 is) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-499): Magyar, Mai­rt híradók, Tudomány és tech­nika, Szovjet sporthíredé, Hekus-béka nyomozása, Nászút a Colorádon és a Munka akrobatái magyar sportfilm (Mindennap reggrel 9-től este 11 óráig) LLOYD (123-043): Mr. Alibi, Híradó (5, 7, 9, szombat, vasárnap 3-kor is) OMNIA (139-693): Jön a kanyar (4, s7. V49, szomb. vas. ünn. 2 is) ROYAI, APOLLO (222-656): Boszor­kánykonyha (4, 447, 9. sz., v., v. 2) SCALA (120-150): Jön a kanyar (V45, sz, 9, szomb. vas. ünn. 443 is) UHANNA (136-888): Valahol a Volga mentén (Előadások kezdete: 4, 6, 8) VÁROSI (137-450): Ciskó győz. szinp.: Lantos Olivér és a Swing zenekar (445, 147, 149) MÁSODHETES MOZIK: ADMIRAL: Ballerína szerelmei (am.) (145, 147, 149) ADY: A félvilági szita (4, 6, 8, szombat, vasárnap 2-kor is) BELVÁROSI: Forgószél (aim) (4, 6, 8) BETHLEN: Korzikai testvérek (am.) (4,6,8) BODOGRÁF: Utolsó emberig (1, 6, 8, vasár­, ünnepnap 2-kor is) BUDAI IFJÚSÁGI FILMSZÍNHÁZ Veszélyes őrjárat (30, 11, 31, 143) VIGADÓ: Boszorkányt vettem feleségűl 045, 1­27, 149) CAPITOL: Dalol' * Vadnyugat (4, 149, vas., ünn.­2) ELIT: Korzikai testvérek 045, 147,149) HOMEROS: Végzet, Kisért a műit (5, 7, 9, vas., ann. 3 is) HUNNIA: Marita (amer.) 043. V.5, H7, 049) IPOLY: Botrány a túlvilágon (145 947 9, v. ü. 143) IFJÚSÁGI: Híradók (ht. 13) JÓZSEF ATTILA: Cigány (m.) (4, 6, 8, v. ü. 2 is) KRISZTINA: Egér a palotában, Kisérő műsor 044, 146, 148, v. ü. 442) KOSSUTH: V. Henrik 045, %7, 129, v., . v. %3) MARX: Szépség diadala és Moszkva (145. 6sz. 9, vasár., ünnepnap 443 is) NAP: Dél muzsikája (3, 5,7,9, v. üi 142, 144, 146, 148, 1410) OLYMPIAI Szenvedély rabjai (fr.) (2, 4, 6, 8), OTTHON: Csodasparipa, Híradó 044, 146, 148, vas. ünn. 142-kor is) PALACK: Halálos játék (11, 1, 3, 5, 7, 9) PATRIA: Korzikai testvérek 045, 147, 149. sz.. v. 443) PETŐFI: Csókos huszárok 044, 146, 148) PHONIX: Chaplin, Stan és Pan (11­1 3, 5, 7, 9) RÁDAY: Garzonlakás kiadó 045, 447, 149. vas., finn, 148 is) ROXY: Gyilkosok köztünk vannak (111 3, 5,7,9) SAVOY: Korzikai testvérek (4, 147. 449. v. fl. 2) SZABADSÁG: Botrány a túlvilágon 045, 947, 9, v. a. H3) STUDIó: Hetedik tályol (2, 4, 17, 09) TÁTRA: Utolsó kaland (4. fl. 8. vas. finn. 143, 145. 147 449) TINÓDY: Korzikai testvérek (5, 7, 9) TURÁN: Makk-hetes (3, 5. 7. 9. v. 11. 1) UGOCSA: Forgószél 044, 046, 048) VESTA: Gyilkos dallam, Sárga kaló­zok (10, 12, 2, 4, 6, 8) — Halálozás, özv. dr Grandjean Emilné sz. László Margit el­hunyt. Június 2-án, szerdán d. u. fél 3 órakor temetik a farkasréti temetőben. Gyászolja nővére, dr Bogyó Jánosné. MEGJELENT IOO. SZÁMA, melyből megtudja, hogy mi lesz húsz év múlva, mindenki benne van, aki számít Nagy csalafinta makadámia­­ keresztrejtvény-verseny ÜNNEPI SZÁM­ÁH­A 1 FORINT

Next