Magyar Nemzet, 1949. november (5. évfolyam, 254-278. szám)

1949-11-01 / 254. szám

. MagnNemzet_____ Voto-ótgmntató 4-*5. hét 1. MTK (83) 2: 8 18:7 13 Ferencv. 3:1 Dorog 2:0 Mateosz 1:1 Előre 0:0 Salgóta H. (83) 5: 7 14:9 9 Olajtonik. 3:1 ETO 2:0 SZAG 0:0 Soroksár 3:1 NB 1­­erencv (751 ! Még a feljavult Ferencvá­s t­­­u­m­i­rosnak is !«en nehéz 8 17:8 12 . dolga lesz Tarjánban. a MTA’ 1:3 ! hazai csapat otthon még Trene­­­n­­ nem kapott ki. A jó Fe­h­­e­­­rencvárost mégis esélye-Vasas -, k­­­sebbnek tartjuk. Soroksár 4:0 1 Két tip: 1. X. 3. Csepel (75) 7. 8 14:11 8 ETO 2:4 Ferencv. 0:1 Szombatit. 4:2 Dorog 1:1 NB I. Mateosz (50) 8. 8 23:17 8 Debrecen 8:2 Kispest 1:1 MTK 1:1 Újpest 2:1 A pályaelőny a Csepel mellett, a jobb forma vi­szont a MATEOSZ mel­lett szól. A mérkőzés nyílt, mindhárom eredmény le­hetséges, de a Csepel va­lamivel közelebb van a győzelemhez. Két tip: 1. X. Vasas (50) 10. 7 16:9 7 Soroksár 1:1 SZÁG 1:2 Ferenc u. 1.2 Szombath. 4.2 50 25 NB I. Dorog (38) 7. 8 20:14 8 Blöre 8:2 MTK 0:2 Újpest 1:1 Csepel 1:1 Ita a Vasas tartja jó for­máját, győznie kell a Dorog ellen. Viszont a bá­­nyászcsapat idegenben is igen komoly ellenfél. Két tip: 1. 1. Debrecen (75) 12. 8 17-29 7 Mateosz 2:8 Előre 3:3 Olajmunka 3:3 Kispest 0:2 30 23 45 NB 1. ETO (25) 4: 8 16:10 9 Csepel 4:2 Soroksár 3:0 Salgótarj. 0:2 Olajmunka 7:0 A Debrecen otthon veret­­­len. Az ETO idegenben még nem nyert. A mér­kőzés mégsem le­sütött, sőt a kilűnc ETO vaamivel közelebb van a győze­lemhez. Két tip: t­. 1. 6. Soroksár (50) 13: 8 10:18 6 ETO 0:3 SZAC 1:2 Ferencv. 0:4 Salgótarján 1:3 45 30 25 NB I. Szombati 1. (25) 14. 8 15:22 4 Kispest 0:4 Újpest 1:2 Csepel 2:4 Vasas 2:4 Mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra. Legutolsó négy mérkőzé­sét mindkét csapat el­vesztette. A hazai pálya előnye a Soroksár javára dönthet. Két tip: 1. X. 7. Olajmunk. (25) 15. 8 11:28 3 Vasas 2:2 Sa!"ó arján 1:3 Debrecen 3:3 ETO 0:7 25 30 45 NB I. SzAC (50) 6. 8 11:12 9 Újpest 1:1 Vasas 2:1 Soroksár 2:1 Salgótarján 0:0 8. Pécsi BTC (90) 1. 9 29:12 17 Kaposvár 2:0 Költ.. SBSE 5:2 Pécs) Vok. 5:3 Székesi. 0:0 30 30 40 NB. II. Nyug. csop. Tatab. (100) 2. 8 29:6 16 Peracz 1:0 Sopr. VSE 3:2 Székesf. 2:0 Kaposvár 3:1 9. Sopr. VSE (12) 16. 9 14:24 4 Tatbánya 2:3 Dohánygy. 0:4 N.­kanizsa 0:6 Köb. SBSE 0:0 35 35 30 NB. II. Nyug. csop. Győri VSE (17) 9. 8 17:15 7 Postás 2:0 MESZH. 2:4 Perucz 1:2 Sopr. FAC 1:1 10. Sz. MTE (88) 3: 9 28:11 13 M. Veszpr. 7:0 Békéscsaba 5:2 Orosháza 2:4 Cegléd 1­0 55 25 20 NB. II. Déli csoport Bp. Lók. (75) 2­9 33:13 14 Orosháza 5:1 Ke. MTE 5:0 Szeg Lók. 1:2 Szeg. Text. 0:3 11. Mátészalka (25) 15: 9 23:25 4 Misk. Lók. 1:2 Nyir. VSE 2:2 Debr MTE 1:0 Pereces 1:2 25 25 50 NB. II. Ker. csop. Diósgyőr (70) 2: 9 31:12 14 Misk. MTE 2:3 Ózd 1:1 Nyír VSE 2:1 Saújhely 3:2 12. Misk. MTE (75) 5: 9 21:18 12 Diósgyőr 3:2 Kisvárda 1:1 Salg. Vasas 2:6 Nyír. VSE 2:2 SC 35 35 NB. II. Keleti csop. Ózd (75) 1: 9 23:4 16 Hatvan 4:2 Diósgyőr 1:1 Pereces 2:0 Misk. Lók. 0:0 Az Olajmunkás otthon sokkal gyengébb teljesít­ményt nyújtott, mint a SZAC idegenben. A SZAC a mérkőzés esélyese, de döntet­ett ereje , számol­ni kell a kanizsaiakkal is. Két tip: 2. X. A Nyugati csoport rang­adója. A Tatabánya va­lamivel jobb, de ezt az előnyt kiegyenlíti a PETC pályaelőnye. Dön­tetlen körüli eredmény várható, a Tatabánya va­lamivel esélyesebb. Két tip: X. 2. Mindkét csapat rossz for­mában van, de ez foko­zottan áll az o­thon játszó soproniakra. Az SVSE ott­hon még nem győzött. _ A mérkőzés teljesen nyílt, mindhárom eredmény el­képzelhető. Két tip: X. 1. A BP. Lokomotiv úgy látszik, rossz formába ke­rült, ezt mutatja két leg­utóbbi veresége. A javuló Szegedi MTK nek ennek megfelelően biztosan kell győznie. Két tip: 1. 1. A Keleti csoportban nagy küzdelem folyik az első­ségért. A Diósgyőrnek nem szabad pontot vesz­tenie, ha nem akar ki­esni a versenyből. A Mátészalka legfeljebb dön­tetlenben reménykedhet. Két tip: 2. X. Ez a mérkőzés is teljesen nyílt. Az Ózd még idegen­ben sem kapott ki. Ennek következtében valamivel közelebb van a győzelem­hez, de legvalószínűbb a döntetlen. Két tip: X. 2. V 4» T W K «. K 6 Z fc H K K 13 Szeg. Lók. (50) 8: 9 8:11 8 Phöbus 1:2 Bp Lók. 2:1 Makó 1:1 50 25 25 NB. II. Déli mop B.­csaba (12) 13. 9 16:21 6. Sze. MTE 2:5 Sze. Text. 3:1 Orosháza 1:1 14. Újpest (38) 11. 8 12:15 7 Szombath. 2:1 Dorog 1:1 MATEOSZ 1:2 75 15 10 NB I. Előre (8) 16. 8 10:32 2 Debrecen 3:3 Kispest 1:4 MTK 0:0 15 Sanjbsiv (80) ) 9 33:20 9 fáig. Vasas 6:1 Kerámia 0:3 Diósgyőr 2:3 45 20 35 Kiskunh. (38) 16. 9 17-28 5 Szom. Lók. 2:7 Szó. MTE 2:4 1 K. Lombik 1:2­­ NB. II. Déli csop. Makó (30) 11. 9 18:22 7 M. Textil 1:0 Szó. Lók. 1.1 Sze. Lók. 1:1 A Békéscsaba csak ár­nyéka hajdani önmagá­nak, eddig idegenben mindössze egyetlen pontot sikerült szerezni. A ja­vuló Sze. Lököm, sokkal esélyesebb. Két tip: 1. 1. Nem valószínű, hogy az Előre meg tudná ismé­telni az MTK elleni bra­vúrját. Az Újpestnek biz­tosan kell győznie. Két tip: 1. 1. A Sát­oralja­újhegy otthon nagyon jó, viszont a Kistext is formába len­dült. Nyílt mérkőzés, mindhárom eredmény el­képzelhető. Két tip: 1. 2. A Makó jobb, a Kiskun­halas játszik otthon. Mindhárom eredmény le­hetséges. Két tip: 1. X. MAGYARÁZAT A TOTO ÚTMUTATÓHOZ. A zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy ez elől álló csapatok otthon, a hátulálló csapatok idegenben az elérhető pontok hány százalékát szerezték meg. A csapatok neve alatt közöljük a bajnokságiban elfoglalt helyzetüket, a játékszám, a gólarány és a pontszám főbüntetésével. Alatta a csapat legutóbbi eredményeit közöljük. A hazai pályán elért eredményeket dúlt betűkkel szidtuk. A középső há­rom szám ezt jelzi, hogy az 1, az X, vagy a 2 bekövetkezésének hány százalék esélyt adtunk. A számok előtti koraiaké grafikon ugyanezt a» miér­t«teen mu­tatja. Fekete szín * 1, vonalzóti rész * X, fehér szín « 2. _______ NB. 1. Az­­őszi szezon rangadója, [Kispest (60) A Kispest egységesebb, az I 8 90-3 13 utóbbi hetekben jó formát e­l­­ in­t mutatott, viszont a leg-Szombath. 4:0 utóbbi két találkozón ott-Maleosz 1:1 i hon mindig az MTK győ-Flirr Á-1 zül- Mindhárom ered­re , meny lehetséges. Debrecen 2:0­­ Két tip: X. 2. NB. II. Keleti csop Kistext (62) 3: 9 16:6 13 Hatvan­i:1 Sajósztp. 1.0 MÁVAG 3:0 Jó bolgár válogatott labdarúgó csapa­tokat győztünk le 5:0 és 2:0 arányban A vasárnapi magyar-bolgár labdarúgó válogatott találkozók­ról elöljáróban is meg kell álla­pítani, hogy azok egészen más szellemben folytak le, mint a háború előtti magyar-bolgár labdarúgó találkozók. Akkor még a bolgár futball gyermekeidben járt és mi úgyszólván második garnitúránkat ál­tottuk ki elle­nük, mert ez is elég volt a köny­­nyír győzelemhez. A felszabadulás már a bolgár futball is óriásit javult és — mint a vasárnapi találkozók is bizonyították — felnőtt az első vonalba. Legyőzése telnit nem­csak komoly feladatot jelentett, hanem egyben elismerésreméltó teljesítmény is. A magyar válogatott csapatok tanultak a tavalyi szófiai tecké­­ből és egyáltalában nem játszot­tak elbizakodottan. A szó szoros értelmében „kiharcolták“ a győ­zelmet idehaza is, Szófiában is. Amikor Újpesten 1:0-ra állott a ját­ék, egészen a II. félidő 12. percéig, bizony a bolgároknak is volt alkalmuk a kiegyenlítésre tehát a magyar fölény ellenére is bizonytalan volt az eredmény. Csak akkor dőlt el a mérkő­zés sorsa, amikor a magyar csa­pat, főként a csatársor, végre rá­jött a kézzel-lábbal, de minden­esetre kitűnően védekező bolgá­rok játékának ellenszerére, a rövid átadásokra. Csak ekkor és így sikerült felőrölni a bolgár ellenállást, s elérni a mérkőzést végleg eldöntő magyar gólokat. Az 5:0 ellenére is meg kell azonban állapítani, hogy a bol­gárok nagyot fejlődtek már, nemcsak gyorsak, rámennek minden labdára, jól rúgnak, jól fejelnek, hanem már ésszel ját­szanak és van technikájuk is, csak a taktikai részben marad­nak még mögöttünk. Idő kér­dése, hogy a bolgár „tempera­­mentum‘‘-funball megközelítse a hozzá nagyon hasonló olasz ,,temperamentum“-futball ered­ményességét. Ennek érdekében a túlzásokról le kell szoktatni bolgár barátainkat, akik bizony fölöslegesen is sokszor utána­rúgtak, vagy lökték ellenfelüket. A bolgárok legjobbjai: Koszton kapus, Trnkov hátvéd és Lasz­­kov középcsatár. A magyar csapat dicséretére mondjuk, hogy sokszor kockáz­tatták a sérülés veszélyét is és belementek a bolgár „csen“-ekbe, ezzel azonban nem értek el olyan eredményt, mint a rövid passzjátékkal. Meglepően kivette ebből részét Deák, aki nemcsak Kocsissal, hanem Puskással is szépen összejátszott s jó segítő­társaik voltak elsősorban Budai, de az ifjú Tóth is, aki kevés jó labdáját igyekezett jól megját­szani. Fedezeteinknek, Bozsiknak és Zakariásnak, majd Józsának voltak jó és rossz periódusaik, míg a védelem bebizonyította, hogy ebben az összeállításban kiváló. Lóránt az első, Balogh //, inkább a játék második részé­ben, míg Rudas végig erőssége volt a védelemnek. Henni csak néhány helyzetben mutathatta meg jó formáját. A mérkőzésen Újpesten több mint 30.000 néző jelent meg és azt Hermanszki helyett a jól­ismert, kitűnő Vicék vezette, akinek érdeme, hogy csirájá­ban fojtott el minden durvasá­got. Már az 1. félidőben volt a magyar csapatnak legalább 5— 6 gólhelyzete, de ismét lövő­­képtelenek vo­lak a csatárok és csak a 17 percben lőtt Deák olyképpen góll, hogy labdája először visszapattant a bolgár védőkről s utána egy kis csel után újra belőtte. A restaktika miatt majdnem kiegyenki­üttek a bolgárok, mert a kiugró Laszkovot senki sem kíséri, a bíró füttyét várván, holott nem volt les. Szerencsére a kifutó Henin mellett Laszkov a kapu mellé gurította a labdát Szünet van, a 12. percben, Puskás átadásából Rudas, majd a 22. percben szabadrúgásból Rudas lő újabb gólokat majd a 25. percben a nap legszebb gólja esik Puskás—Deák-Pus­kás összjátékából. Ezután a sé­rült Zakanas,­­­intve Rudas he­lyébe Józsa és Kispéter áll be. A 39. percben Tóth sarokrúgá­sát Puskás belőtte s így a vég­eredmény 5:0 lett. A mérkőzés után a Népbolt ezüstserlegeit adta át Bognár miniszter a győztes m­agy­ar csa­patnak és játékosoknak, de a bolgároknak is jelert­ a két nemzetet a sportban is össze­kötő őszinte barátságnak Földessy János ★ Szófiában a Csavdar-stadion­­ban is 30 000 néző jelent meg a B. csapatok mérkőzésén, ame­lyet a csehszlovák Nemcsovszki vezetett. Itt a bolgár csapat a játék első részéi­­n nemcsak egyen­­­el­enfél volt hanem több hely­zetük volt, mint a magyar B. csapatnak. Szünet után Mandik Kapitány Asp­ráng kicseréli Zsolnaival, majd Grosits meg­sérül, és helyére tíeh­ér áll be. Az utolsó negyedórában a ma­gyar csapat fölénybe kerül és a 36. percben a bo­gár kapus ál­tal kiütött labdából Dombos, majd Zsolnai elbuktatása miatt megítélt 11-esből a 40. percben ugyanő lő gólt. A magyar csapatnak a játék legnagyobb részében a véde­se, az uolsó negyedórában a csa­társora tűnt ki. Fájdalomtól megrendülten tudatom, hogy feleségem ifj. Fischer Tiborné Azsil. FISPÁN JUDIT kedves csendes, jóságog min­denmik örökre megpihent. Kedden 11 órakor temetjük a rákoskeresztúri izr. temetőbe, de zser­ávalos kis ténye örökre velünk marad. Mély fájdalommal jelentjük, hogy SRIÚ GYŰLŐ osztálysorsjegy kiárusító elhunyt. Gyászolják: felesége, gyer­mekei Ibolya és Vall, unokái Péter és Ervin, veje Berendi Ján­os, rokonai, barátai. Temetése 1919. november 1-én 1 órakor a rákoskeresztúri izr. temetőben. Három NB I. mérkőzést láthat vasárnap is a fővárosi futballközönség A labdarúgó házban hétfőn este megál­apodtak az NB 1. csapatok vezetői, hogy ismét három mérkőzést rendeznek egymástól eltérő időpontban. A fanatikus futballhívők kezd­hetik a Latorca­ utcában Voll órakor a Vasas—Dorog mérkő­zéssel, folytathatják Újpesten V 11 órakor az Újpest—Előre já­tékával, amely után d. u. 2 órai kezdettel játsszák az MTK— Kispest futball derbyt, amely egyben a bajnokság élén álló két csapat döntője. Csepelen 2 órakor játszik a MATEOSZ, Soroksáron 2 óra­kor a Szombathelyi Lak., míg a Ferencváros Sa­gótarjár­ban, a SZAC Nagykanizsán az ETO Debrecenben vendégszerepel, mindegyik d. u. 2 órai kezdet­tek Nincs telitalálat a Totóban. A Totó 44. fordulójának mérkőzései közül nagyon sok végződött meglepetéssel, külö­­ösen sok volt a döntetlen s így nem meglepő, hogy a bekül­dött 241.726 darab kettős szel­vény tipjei között egyetlen teli­­találatos sem akadt. Így a ti­találatosak léptek elő, összesen 28 darab ti telitalálatos tip akadt, ezek beküldői fejenként 5110 forintot fognak kapni. A 404 darab 10 találatos szelvény beküldői fejenként 328 forintot, a 3533 darab 9 találatos szel­vény beküldői pedig fejenként 37 forintot fognak kapni, a fel­osztásra kerülő 398.848 forint­ból, illetve az egyes osztályokra eső 132.949 forintból. A 12 találatos szelvény: Ma­gyarország—Bulgária 5:0 (1), Bulgária B—Magyarország B 0:2 (2), Kaposvár—­Tatabánya 1:3 (2), Dohánygyár—Meszhart D. 0:3 (2), Várpalota—Perutz 2:3 (2), Kőbányai Sör—Soproni V. 0:0 (x), Nyíregyházi V.— Miskolci M. 2:2 (x), Miskolci Lók.—Ózd 0:0 (x), Mátészalka —Pereces 1:2 (2), M. Acél— Ganz 1:1 (x), Bőripari D.—GSE 2:0 (x), Szegedi Lók.—Makó 1:1 (x), ____ Ismét a Csepel vezet az ökölvívó NB I.-ben Az időjárás előtérbe állítja a fedett csarnokok sportágait, el­sősorban az ökölvívást és a bir­kózást. Az ökölvívó NB I. e heti for­dulójában meglepő vereséget szenvedett az eddig a Csepellel együtt vezető Kaposvári DSK csapata a fejlődő FTC-től 10:6 arányban, míg a Csepel bizto­san 14:2 arányban győzte le az utolsó helyezett Előrét. Így a Csepel megelőzte a kaposvá­riakat, akiket a Vasas felett 11:5 arányban győztes Budapesti Lók. is behozott. A bajnokság állása most: Csepel 12, Kapos­vár és Budapesti Lók. 10, FTC 8, Vasas 7, Előre 1 pont. A birkózó NB I. eredményei: Budapesti Lók.—Diósgyőr 5:3, Debreceni Lók—Ceglédi VSE 5:3, ÉDOSZ—Kecskeméti SZTE 5:3, Csepel—Vasas 6:2. A motoros salakbajnokságok győztesei: Fejér, Pusztaszeri, Hornyák, Zamecsnik, Kesjár, Bauer. Vidéki bajnokok: Jankó, Lévai, Bozsóki, Molnár, Győré. A kézilabda NB I. megismé­telt döntőjét Diósgyőrött az MTK nyerte az UTE ellen 10:4 (6:2) arányban. Svájc—Francia­­ország 15:8. Szovjetunió—Finnország bir­­kózómérkőzésén Moszkvában a szovjet birkózók 8:0 arányban győztek. ■* A keddi ünnepnapon az MTK labdarúgócsapata Szegeden ját­szik a Szakszervezeti válogatot­takkal, Salgótarjánban a tarta­lék bajnokságért játszik a Va­sas II. A Sportcsarnokban ko­sárlabda bajnoki mérkőzések lesznek 3/412-kor MTII—Szegedi Postás női, utána Előre—Szegedi Póstás férfi, majd E­őre—Deb­receni Lok. NB I. női mérkőzés következik. A női , kézilabda döntőt is keeten 2 órakor játsszák le a Festés-pályán a Postások­—Békéscsaba csapatai. Békéscsabán röti­bda NB. I. derby lesz a Ganz—Békéscsaba női csapatai között. Különleges sporteseménye volt Miskolcnak. A miskolci rend­­­­válogatott látta vendégül az Ál­lami Lapkiadó N. V. csapatát és azt ezer néző előtt nagyobb rutinjával szép játék után 6:1 (3:0) arányban legyőzte. A labdarúgó NB I.-ben a Sal­gótarjáni Torna 3:1 (2:0) arányban legyőzte a Soroksárt. Góllövők: Zsédely, Csuberda, Bablena, illetve Túrás. Barátsá­gos mérkőzések: Kispest—SZAC 5:2, Csepel—N. Olaj 5:1, Budapest—Vidék Ift.A labda­rúgó válogatott mérkőzésén a főváros ifjai győztek 3:1 (2:0) arányban, Villányi, Szigeti, Guba (11-es), illetve Kalmár góljaival. A céllövő bajnokságok közül Takács Károly olympiai bajno­kunk nyerte úgy a célpisztoly lövést 533 körrel, Balogh és Börzsönyi előtt, mint az ötala­kos gyorspisztoly lövést 579 körrel Börzsönyi és Gregos előtt, csapatbajnok a Budapesti Lók, illetve a Városháza. Az ESC maratoni futóverse­nyét Szabó (Előre) nyerte 2 ó 47 p. 5 m­p-cel Godány (2:48.8) és Mauréry (2:48.55) előtt, a csapatversenyben: 1. ESC 10 p., 2. MTK 11 p. Németh Imre 56.58 m-t do­bott kalapáccsal Siklóson, Klics 47.43 m-t diszkosszal, Guzsvárt 60.60 m-t gerellyel, Söjtör 14.22 m-t súllyal. Csehszlovákia—Lengyelország válogatott labdarúgó mérkőzést Vitkovicében a magyar Haran­gozó vezetésével a csehszlová­kok nyerték 2:0 (0:0) arányban Tegel­hof és Pazicki góljaival. Lengyelország B.—Csehszlová­kia B. 2:1. .Kedd, 1949 november 1 Mindenszentek egyházi zenéje Szent István Bazilika: 10 óra­kor. Bárdos La­os: Első mise. Offertorium: Oranidus iassus, Justorum animae Mise végén Koudela Géza: Jézus Krisztus. Délután 6 órakor: Halotti ve­csernye. Ments meg engem, Uram. Liszt Ferenc: Libera. A temetési szertartások énekei­ből. Demény Dezső: Absolve Domine. Ó ember­ gyarló nem­zetség Orgonák Pécsi Sebes­tyén. Ciszterct­emplom, 10 óra­kor. Halmos: Szent László-mise. Komszomol-ü­nnep az Ifjúsági Színházban A hős lenini Komszomol form­ál­ásának 31. évfordulóját az Ifjúsági Színházban ünne­pelte a M­agyar Ifjúsági Népi Szövetség. Az ünnep szónoka, Szűcs Lajos többek között ki­jelentette, hogy a Komszomol fiai nemcsak a macsik de a világ össz­es népeinek szabad­ságáért ,s küzdöttek és küzde­nek. Ennek a hős ifjúságnak példáját kell követnie a magyar fiatalságnak is. Eső, hóe­veskedés A Meteorológiai Intézet jelenik Budapesten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 6 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított légnyo­más 772 mm, alig változik. Várható időjárás kedd estig. Mérsékelt délkeleti, déi szél. Párás, felhős idő, helyenként reggeli köd. Többfelé még eső. A hőmérséklet kissé emelkedik. Lósport Jelöl­teink a keddi esteni erse* nyekre: I. Cinkos—Borravaló—Pan* nika, II. Trampl­—Csókakő—Princess— Bouscaut, III. Hege—’Tücsök—Bu­na: Sera II., IV. Analóg—Babér II.—Szu* hava­gy, V. Briah: Beam—A pár— Yeomanry, VI. Pócsilány—Püszik?— Junó II., VII. Gom­bház—Suomi—Bi­zakodó, VIII. Fitos—Pitvó—Postás, IX. Caribou — Ramona — Si'via. X. Mravik id.—De szép—Slisnghay boy. Féltizenegy órakor kezdődnek a keddi galoppversenyek. A vasárnapi g­loppversenyek ered­ményei: I. 1. Szemes, 2. Mulyi, 3. Csabaiény­a. T. 10,34, 18, 19. bet. 153. II. 1. Óság IV., 2. Erény II, 3. Cyk­­lon II. T. 10:18, 13, 22, 27, bef. 93 és 95. III. 1. Gina, 2. Ga'ád, 3. Barátnő II. T. 10:33, 15, 29, 23, hef. 213 és 101. IV. 1. Amondó, 2. Rokokó, 3. Csélcsap. T. 10:30, 14 15 , 72, bef. 52 és 398. V. 1. ápri­l a V., 2. Chik­a­­lekha, 3. Bogár T. 10:38 12, 12, 14, bef. 78 és 113. VI. 1. Fruzsina, 2. Pityó, 3. Node. T. 10:59, 20, 18, 25, bef. 93 és 183. VII. 1. Pókos, 2. Talisman és Barokk T. 10:31, 17, 30, 81. bef. 334 és 375. VIII 1. Dekát, 2. Fortin­e, 3. Pomme ,1‘Or, T 10:33, 15, 23, 32, bef 153 és 117 IX. 1. Dalma II., 2. Csintalan II., 3. Re­­mény III. T. 10:18, 13 , 32, 27. bef. 66 és 147. X. 1. Ágneska. 2. Több­­sincs, 3. Borravaló. T. 10:22, 13, 13, 20. bef. 60 és 104. Az újjáépü­lt Kékes Nagyszál­lót vasárnap avatták fel. Gálai Lajos OTI-elnök megnyitóbe­széde után Retkó Anna népjó­­léti miniszter adta át az épület­ben berendezett gyógyintézetet az OTI-nak. Vince József, a Szakszervezeti Tanács nevében mondott beszédet. Németh Já­­nos vezérigazgató vette át a gyógyintézetet. Ki hány lő? A Magyar Nemze 5000 forin­tos „Ki hány gólt lő?“ sport­pályázata második számú szel­vényét közöljük. Az újszerű, iz­galmas érdekes pályázat szel­vényén minden csapat neve után x jellel feltűnően áthúz­zuk azt a számot, ahány gólt szerintünk a csapa, az ellen­felének lőni fog. A szelvények­nek legkésőbb szombaton no­vember 5- én déli 12 óráig kell beérkezniük a kiadóhivatalba. Bajcsy-Zsilnszky­ út 34. Ki hány gáti lő? 1. hét MTK 0­1­2­3­4­5­6­7­8 Kispest 0­1­2­3­4­5­6­7­8 Sál. Tárna 012345678 Ferencváros 012345670 Vasas 0­1­2­3­4­5­6­7­8 Dorog 0­1­2­3­4­5­6­7­8 Debr. Lok. 0­1­2­3­4­5­6­7­8 ETO 0­1­2­3­4­5­6­7­8 Pécsi ETC 012345678 Tatabánya 012345678 Bcklildtci­­«*» •-* M • • «■* • • e » (.« 0 # 0.0­0.0­0­0­0­0 0­0­0^ Lakás: Dal HínvézEnereie­­mse KinéM­ n­íiLavósPon’m­ery Dalszínház-utca 8 Erzsébet-körút Széna-tér ★ ¥■ -k Minden vasárnap Kedden, csütörtökön Mindennap Vidám masacas • 1 ZENE Heinemann I Szabó-fivérek Sárközi Gyula és szólistái. I Oláh Kál­mán Szalai Gyula László ZSOLNAI HÉDI I és zenekara

Next