Magyar Nemzet, 1951. július (7. évfolyam, 151-176. szám)

1951-07-28 / 174. szám

____ Margitszigeti Szabadtéri Színpad:­­ Szlovák népi együttes, (8) —­ Állat­kerti Szabadtéri Színpad: Rigoletto, (8) — Károlyi-kert: Fővárosi Zenei­ kar hangversenye, (8); Bérlet: D. 31H — Vidám Park Nyári Színháza: 2 óra móka, 8) — Fővárosi Nagycir­kusz: Művészet a technikában, (4, 8) — Népvarieté: Derüre-derű. (Mól folytatólag) — Kis Varieté: Ilyenek ők. (6-tól folytatólag). A Rádió színházi műsorát Csatorna a Borzason (Kossuth, 1430), Bastien és Bastienne. Szín­­igazgató (Petőfi, 19­30). Mozik műsora TENGERI KARVALY (szovjet tenge­­részfilm). VÖRÖS CSILLAG (Le­, nun-krt. 45.) %5, ?17, 9, (pro!!). SZERENCSÉS HAJÓZÁST (magyarul beszélő szovjet fim­): FELSZABA-­ DULÁS (Flórián-tér S.) 4, (47. (1.9, SAVOY (Üllői­ út 4.) 4, (47, 119 ROYA1. (Kispest) 6, (49. vas. 4, URI MARI (magyar film), SZIKRA (Ignin-krt. 120.) (45, 447, 9, BRI­GÁD (P.-lőrinc) %6. %8, vas. (44 KÉK KARDOK (izgalmas német tör­ténelmi film): URÁNIA (Rákóczi­ut 21.) 4. (47, (49, MÁJUS 1. (Mártírok­ útja 55.) 4. (47, (69, KORZÓ (Újpest) 4. (47, (49, A SZEVILLAI BORBÉLY (olasz ope­rafilm): DUNA (Fürst Sándor-u 7.) (prolongálva!) (65, 447, 9, FÓRUM (Kossuth Lajos­ u. 18.) 4, (47, (49. TÁNCSICS (Csepel) (46, (48, vas. (44. TÁTRA (P.­erzs.) 6, (49, vas. 944. (kertmozi), SZA­BADSÁG (Újpest) 6, (49, vas. (44. KÖSZÍV (színes német film), SZA­BADSÁG (Bartók Béla­ út 61.) 4, (47, (29. JÓZSEF ATTILA (Kál­vária­ tér 7.) 4, (47, (49. JÓZSEF ATTILA JR.-palota) 6, (49, vas. 4. (47, (49. CSAPDA (csehszlovák film): MUN­KÁS (Kápolna-u. 3/b.) (46, (48, vas 3. ALKOTÁS (Alkotás-u. 11.) (45, (47, (49. VESTA (Lenin-Kr. 39.) (proli) 10, 12, 2, 4, 6, 8, JÓKAI (R.-hegy) (46. 918, vas. (44 BICIKLITŐL VAJOK (olasz , fil­m): DÓZSA (Róbert Károly-krt. 61.) (45, 947, 9. KÉSZÜLJÜNK A m­. VILÁGIFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRA: Kísérőfilm a VÖ­RÖS CSILLAG és URÁNIA mozi­ban. ÚJ UTAKON AZ ÉPÍTŐIPAR (ma­gyar film): Kisérőfilm a TÁTRA (P.­erzs.) moziban. RÖPÜL A LABDA (magyar Mm) Kisérőfilm a DÓZSA moziban. TEXTILIPAR HARCA A MINŐ­SÉGÉRT (magyar film): Kísérőfilm a VÖRÖS CSILLAG moziban. Demokratikus Németország (Sztálin­­díjas, magyarul beszélő, színes szovjet film): ADY (Somogyi Bén­­át 3.) 4, 6, 8, UGOCSA (Usocsa­ u. 10.) 4, 6, 8. Harcban a holnapért: 1, 1951. Május 1. (színes film) 9. Bányá­szok 9. Kezünkbe vettük a béka ügyét 4. Felejthetetlen találko­zás: ZUGLÓI (Angol-u. 26.) (45, (47, 949. Mágnás Miska (zenés magyar film­végjáték): TOLDI (Bajcsy-Zsilin­­szky-út 36.) 9, vas. (45, 947, 9. ÚJLAKI (Bécsi-út 69.) 4, (47, (48, CSILLAG (Csillaghegy) (47, (49, vas. 4. Balazzók (olasz operafilm): KOSSUTH (Váci-út 14) (proli) (45, 947, 9. BETHLEN (Beth­len-tér 3.) (proli) 4, (47, (49. ÓBUDA (Selmeri-út 14.) (45­­: 7, 949. SZABADSÁG (P.­Imre) 6, (49, vas. 4. Volpone (francia fam): BÁSTYA (Le­nin-krt. 8.) (proli) 11. 1, 3. 5, 7, 9. RÁKÓCZI (Csepel) 6. (49, vas. 944. (kertmozi). Tizenötéves kapitány (szovjet film, Verne Gyula regénye nyo­ván): STÚDIÓ (Akácfa-u. 4.) 4. (47. (49 (proli) Első baxkesztyű (zenés szovjet sport­vígjáték): PATRIA (Népszínház-u. 13.) 941. 6. (19. Milliomos úr szerelmes (csehszlovák film): ELIT (Szt. István-krt. 1A, (45, (47, 949. Örsei csomópont (szovjet filra)! GLÓRIA (Thököly-út 56.) 4, (47, (49. Gazdag menyasszony (vidám, zenés, táncos szovjet film): KELTI ZR (Kinizsi-u. 28.) 4, (47, (49, (kert* mozi). Szibériai rapszódia (színes szovjet film):, TATRA (Clai-iit 63.) 4,­­47, (49, (proli). Fiúk a rács mögött (olasz film)| PARTIZÁN (Üllői­ út 101.) (45* 947, 9. Híradó mozi (Lenso­ krt. 13.) 1. Ma­gyar híradó 2. Koreai fronthíradó 3 KÉSZÜLJÜNK A III. VILÁG­­IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRA 4. Új ÉLET ÖRÖMEI 5. Vigad az erdő 6. Tudomány és technika. Reggel 9-től este 11-ig folytatólag. Szinházak és mozik műsora: #41S. auróhirdetések Magyar Nemzet kok. keramitlapok. sa-T ' Használt Csőszerelőket. ^ Főszerkesztő: Boldizsár Iván JPYill-Sztjal( szerszáml.k.fosokat . Hirdetés­ osztály: V.. Bajcsy-Zsilinszky-Út 34. Telefon: 125-340.­­ Felelős szerkesztő- Hurrács Györtrr nak­?Mh^r Egressy lCAUS 3£,"UIV és vasesztergályosokat Vidékiek a hirdetési dijat csekkel (61.uS0. az.), vagy postautalványon Felelős szemésztő. Farragi György nyolmanhat. Egressy-­­ FELVESZ: küldhetik be. • A kiadásért felel: a Lapkiadó Vállalat igazgatója Britishói ’ oltó. ablak tr i * n t a * Tűzvédelmi Vállalat ■ 1 ■" ................... 1.......— 1 — 1 Szerkesztőség: V. Bajcsy-Zsilin­szky­ út 34. Telefon: 125—340* stb. olcsón eladó. XIII. t *■ fi 1) A O A vi. Rózsa Ferenc­ u. 85. (J Berendezés ?1-Zt 13fl—27Q j Híz,e,6gre,őséget átvé­t---------~ ;rende|és6i,anm“, eladó. ^ Szt^ Ist- Befizetési ügyek: Posta Közpon^ HiUap^rodása. V.. József nádor-Ox L *^*£^££5 fz^ryffUrt r­a,31,£ m ^ kék. hálók. Barokk mo­­ca? Íves rekamié. gamta- Hungária Hírlapnyomda V.. Bajcsy-Zsi­nszky-út 34 Felelős: Daka István. mettlachi mnden szm-és nagyobb tételekben CSÖSZFRKT ÖKFT dern garnitúrák. Király- ,fCZI°* ra, készen és rendelés — - - - ----------------------------- -----------ben hagyatékból. Sza- Ajánlatokat Scopokl _ utca százerv (Lövölde- °l,ur^al» . Ki£AIy-utca rc Király-utca har-­p „ . . . . ■ ■ ■ ——— Holl--n ca 29, Gyula hirdető iroda. LÁNGHEGESZTŐKÉT ~££± KárpUos.^ek^ö„annaLi­bu.- VESZEK Eladó rádióját »­. üp MSI. BÚTORVEVŐK Kombináltak hálók, ol- Három aj­ó, r­ófTszek- ^^ánv^párS « E L A D 0 K |“£v legjobban megveszi. &- ■ ■ ^ac^dVpm"XIIT. FIGYELEM! ^ ------------— b“ ta“^ “ 4 ^ 6 is ISVim: «,h»vi iMnt­WeM —negyvenhárom---------- János-utca '3^_______ ro? fS£& ezüst alpakka ' - evóeszközL I ^ PannónlantcamL 3- Külön Mző' méretű" «í- ^“^zób^fés “írá^T * ' Do*VvVfj?Si' Konyhabútorok, készi- j5,ni nöségű ké'szemé­­n-'műek. üvegporcelán festményeket, vitr nt. P s ,°^° a. , P _víi Telefon: tók 14—15 db eladó Szekrénykrifler fhaióbö- inim^.jt-3 Jelic­e- «TDI-n .­­«* Ré- “ef0SS? retaSTt . k—mofon. sublódot. tükrtt. egyéb S 204—522. 5^ mán.5 WnZt- rtod^^dó. Érd­:k, d- &63, Tilcsy GARNITÚRÁK. RÉKA- gi bútorát becserél em. ..zu.t .i.m gízfria.da re. márkás lakberendezési és disz- i. a, ?!_ •?. esti ornaban. _MIÉK. FOTELEK. VIII. Nap-ulca 2. Jó- józs cf-n 7 m­in.élem képek, sülly­esztés Sin- tárgyakat. | Radványi zongoráké- _________________— FR----------------------------0Z______________ KISIPARI BÚTOROK, zsín­-körút sarok Aszta- '—— - -— ger varrógép eladók. I­szítőnél Aggteleki-utca Rádiói. grammofont. fl­ p. . |;«nvvei{ JA Intammlmn f!) \el állás H graim­­iTMm­­osmester. — Vasárnap Fotelágy epedás. mű- Telefon: 186—192. DOHÁNY, 1­2. zongora, m­anmó­ia- 'm­ejemezt. _ .villamosul------H-------1------- TM nHfflSVItltnil- .......... ~­................ a firfi r fi 7, ; t egész nap,___________ bútor, zsúrkocsi, bár- --------"l'. ..,7T, Nagymező-utca har- F vftis, hangolás. Tele- tűzhelyeiboylert ve­ ,.anlosn4, naron!a v41. 3eiaró idősebb főző-BÚTORÜZLET. kocsi, apróbb bútorok. *^^a^al3js pri\áttól | fon* 1S8—12 il szek, hibásat is. Érte *n­/. r,,rrvc7(.rő „nvn7 let/1. mindenest állandóra — rWiiMi­ai—H111 Ilin. Konyhák, színes bútorok átvető eladók kolub.nált bútort ven-mincnyolc (D-u. sarok) S —1--------------------------- megyek. Tel.: 427—007. 1.®Zhó* 2 készülék. felveszek. Bajza-u. 2. r r. »«“ W f"‘ */A. * 31- telefon: 122-070 [ ^Sárutca szénsavpatron i.ríím­T mező-u. 66. (Podmanicz- 5-S2’------------------------- .2.,,. “.^“7 N­ | három. 221-396. Rá- V E S Z n N K "-TJ-kiella---------------- ismét kapható. fdatházas phtoif^. kcSCffi’- ky pároktól harmadik Modern fód­ö"rv‘«l^n^TM­ »«.fc hűtőszekrény 400 kácíLúMU----------------- ríőM, hibásan la. EtKl­íf' hOWMT Rád*.'Un V, *“k: S:e "fP. Vörös. , ~ aárj------------------------- szekrény. príma dia g_5-i« 351—389. literes, külön kompresz- Tan«óharmonika készpénzért háznál la 'kiértékeli, minden an- Htt.'vi i. ix. ttaaav u. t,. mnriy-ui­a kilenc. Oss zecsakoságy ^mté^szép hJSuSt föLari^tcg08*!!. fst Szép konyhabútor ol- Káma^XlmTe^ dobfelszerelés. penge- RÁDIÓEXPRESS JAVITÓ Szilaj Dotm ^z*H‘'l",, ’táka' wfTá'tanásban^g^ JavitáM válKhás?- kialj m^ka -----------_ -bn^adóKer.ész-utc, ^ ^rMSirélST 92 “rt 92 T^L^^L— ^Aka^bafikSi ^..“mc^lSSó nő ka Zkhy jenő-u ca 46 olcson- 3. mkrtw 42-44. „foldigutt $ plakettet STIC L | T Z , ferde t^ön«ntennához könyven­ becsű!- Nadó. Poz­sony-út hu­ keres dolgozó házaspár. Jenő utca 46. iNépszínház-utca .mk­ I^^szm *0 URISZOBÁT és HALÓT Sg «sz Triznya ma- József körút 38 ."«« •"*­«. |HI. Lajos-^49/c, IV. 2. Eladok világító, két­ .. 1 "' :: ia a q :r csak magánkézből kereskedés. Irányi-utca Telefon: t 4 1 — 6 S 0. Sí Ruhára* Fh Weinberg. Teleki Pál­,Gumi ontözocso 21 me- Földvári. 362—603.------­személyes rekamié- Konyhabútorok ol­­u._i»._o—tH*..------------vpiuNfirt 20. sz. .---- y-------!— Ni------VN­XÍrt-----KT utca 22. Tel.: 125—207.11cr vashengerrel olcsón j(1| fózó mindenest k* kát. 5 garnitúrád. ^ennylf'‘késből “i^' ^ Telin An-lsg. »codabútort,"hróasztalo- ^hangolás" Férfiruhákért. kabá- iTg^gő­ól^b könyv- t resek. XIII. Patmónia-u. sezlónokat. Atdol Ro- né I. 157Sef-körút 42 v?IL 67eA kiínyt —Tc f Wkr&li— kat. pénzszekrényt ven- Hörl-nél, II. Török-ut- tokért hibásért is le«- anvac flléres árak. ^élyesf gyűjteményt vi- ^)*---*_I*_-----------------­zásokat olcsón válla- \sztalosmester Major .Anna, Nefelejts Klubk­amb­úra és csillár nénk, sérülten is. Tele- ca nyolc­­Marcithid- többet Szabócó fizet. Bönnéssz-n! *We­nderK. lácalbumban t sztes­é- Húz,munkáért lakás kó­lók. Tóth kárpitos, ... tftca_6.----------------------. igen olcsón eladó egyéb ion: 122-354. ~________ páljf* Hívásra bármikor iö-TeVt­i PáMitca 22. «es áron vásárol Ru­­moly szorgalmas na-Bródy Sándor­ u. 46. |rirativ.1|f(.fl q* t­ AreV11 u | w A o p a háztartás, dolgokkal. pnrre;»n f«fí!f rát («é­ c i r T . B .—7 vfik 755. - .......das. Lenin-körút húsz. nek. Éva-utca tizeniá­-------------. ; sarok! Hálók kombi-' M 1 V A b R A Fűt^s-utca.29u Jl^_3. rulte0. étkészletet. T Leniekörú­t - pé,DPlP||UátpT H Egyéb ad. véiT| behozandó.___________ lenc_IV._jL__________* | oloslettes bútora nak n^j!a|c háromajtós BOTORT. RUHÁT. igen értékes hálószoba ezüstöt fűMönyt vc* Zau0‘Ar?in?0rá»z* ,p ^ » EnrlRUHAERT ... Rf^AnyUa ira'szokré Efjedülálló, magános ^ SíIíS «±8£ ^ Bú,r.: háM,-w iKSsr.tadok^TM: f 225-1981“ wHSkiF'STel; ^6;129^ s k :^sker«:;\í:z íTM^ sEKAGY «sas toeKd4 fcedroSSnííwi ,a!í "aKy 3,'ikor- nlín­'?MáriaH 'erézig)M h­ ét Felhívás! Zongora-p­an - tér kabátért óriási Vendégágy, lélr.. Iregoli privittól. Bánlaki, Ki- gyakorlóit idősebb apa* Maaas áron P itB n* „• révai » so ^ -Ca '■ tS' veszek (Roa^biiler-utcábál.)13'135?dlil. ^sl^délu­tán^101 d­Vn.'olcsó'ulSmi­ll Zongorát tavit han- Tel.: 427—010! Sét négyzetméteres li-­í)------*,béC!ei—fi /^“düláncU­ui* T F, «? ,TtE| T A c ECTORT- RUHAT Kon,bM1V szekrény 2 Műbútor" háló eláll ^ -■■■*«»» JW»-- Cáfntf "& ^ n rHítor T^3­05! áaata*tt ■■■■■ ■ ! ‘ adőhá HWaniih­aaP hl! Újpest. Povárzsai-u 3* nált szoba, hét darabos ‘ ---------------------- Lipovniczky ezustko- drapériákért leemaaa- -3' ------------- Budan^ bérvillaban po- Háztartásom vezetése** SKZ0"hét földszint to-'f-**«-*■------------Ko,‘ P S'nTiVk N rRfflftlt w^d.^ie^fit'?,".: AGYTOLLÁT. — nyel és hálószoba jutá- ----------. ~TJ—" Keveset'ha mást dió- F 1 C n « A R A T mittenégy. Tel.: ,22^-40 Hívásra. ióyöE------------- jó árban megveszem, gáns szoba kiadó XII. slick.k BaTc y-Zs­linszki^* nyosan tiadó. Bajcsy- Sürgősen olcsón eladó ‘ “ 1 ,Jer. b'Pó eladó. Újpest Át'­ . Bérbeadnám nianbno- HASZNÁLT házhoz megyek. StromfeW-ut 19._I. _5._ Endrényiné. Zs'linszky-út húszon- használt kombinált szek- jí jj , ‘(. ' (g eladó. c-',i.7,n, g ANTIK FESTMÉNYE­ )nat. . ..Megbízható ^. ...... tt„1 . 4 4 n ion Ffelepesőhazi szépen . kettő, félemelet egy. rény, háromajtós szek- (legtekinthető __ reggel - - ' - *— KÉT. ELEFÁNTCSONT- 27 SZIH jel­ gére Block- PÉRFI-NŐI RUHÁT *el.. 1 1 0 7 2 2 bútorozott erkélyei. 8. Oktatás (4 Kér. rény és egyszemélyes 'a 8'16 1 9'-8- József-utca Dió furnéros komb­nál! FARAGÁSOKAT. nevhez. Városház-u. 10. bör-ballonkobálot Grünwald. Kádár-U. 10. ul­.ai szoba központi,,,, “ ___ U­Zr—-----r—' kanapé rekamié. Bog- 9- - '■ 8-______________ -rekrény e'adó Ühresl. .A-onnan vétel, jellgére A (lehet Irhás is) „—,-----, fűtéssel, nem dohány- Mfistmkl rajgtanfolyam . fol' nár, Sziget­ u. 19/b. Konyha berendezést Ősz-utca_131._ Fencsáp. _ Bajcsy 34. kiadóba. Tangóborman ka laví­­roanas áron veszek. Veszek l.tolonl hoz- 6 vezető állású dolgo- kedden telek, székek, seztónok _-------—--------— p.,,,,,,,, ,, ,e, , „ ,,, , 'ásáS hango ását válla-c,—.. rÁrfóvK „ no gany ehéret. Ajánlatot. .önök kiadó Fürst kezdődik. Beiratkozás nagy választékban, o!­ Sürgősen eladó kombi- ^^•P‘^ny »a^ Rekamlfcftrtelnw. Gá*h«6fceteény Elek­ lom Hámori Károly. Hívásra jövök 'Porlesték 21531. jelige- ffikm.utca 8 I 3 naponta 6—S­.e. Somo­csán Oláh-nál. József- nári szekrény, sablódok. ^ ul- Telefon. kun olcsón eladó. Lánc trolux rendszerű eladó Demb­nszkv­ u 52 , 18. -:1255117--_Hivásra-jövök, , vígéba Bajcsy-Zs. ^° , -'f- —gyi Béla-út 5. első irat krt. hatvanhal. rekamiék, fotelek, szé --------------------- PreWrkt utca^----'XI. Irinyi János 4. ,Tr.T~.-----Figyelem! Férfiruhákért. 1 Do 1*?*6 . ‘ sztv'3el? . 3'a «A» lépcső. r.7-7.­ . ^ ' . . kék. asztalok. Mendel- Hálószoba (ceresznye VENNÉK f-l-_______________ .Zongora hango.us. ,avi- kabátokért. kosztümért. .“a'utt fától ebdó ZaS?^ vfrCSu ‘"S'rT-----------777!-----7~M Insrnh^hert^d^z. sohn.Pozsonyi-út_21.__ Ltngel), barokk Íróasz- Sü­RGŐSEN 'Gyönyörű „Lakos" féle H*’. fél?fe5ésL Dózsa egyenruháért, fehérne- Mérleg-utca 10 Asz- szo^át. k°"(ha "elkul­d­i.germekgoml. f Jószoba berendezés ^"In, , , tr táj kri^tá'v rettur asztal tűzhely pJaHe (Aréna) út h. Keresztes, min­tArt t'ikarókéri hn­­i i " * * pontom f­zeto. Levélben adó. Kispest. Wolker- Sarokrekamle tarmtú- Lr l hálószobát, könyvszek- SiSfasir0,u i« #f:adj* , x~ . ~ . . . taktr* r *-—■_________________ kér választ Bolva Jó- Kis gyermeket magasa ]c-utca 66. Asztalos. ra néffj'féleképen hasz- ^Sz^Wt°tr®í^nf*k­rényt. íróasztalt. Aján­­d:alolu'nLj6!_fsz,_l. Zeneórák, harmóniumok Vi£0t» (szabálytalan) zsef. Pozsonyi-út 4. iati üdültetése, szak­----------------------------— látható. Kétszemélyesek lxl;l?il!!Ükor’ latot ármeszjelöléssel. Fűrészporos kályhát av l,ása „ hangolása tndródi. 140-306 .. ír. 7 szerfr gondozással. Szé^ Gyönyörű háromajtó­ fotelágyak. Egysze- *’t*““®?alat- T körülírással: vennék. Erdélyi. Nagy- szakbecslése Grimm ^^-‘31-________^ körüll gyongyot Sifprn bútorozod m- ”*"*1 Emlék-út 19. N111 oijSe° uj' S°, f, aKM 5?.°í1 Kr D , 7y \----- Bajcsy-Zs. 34. szekrényt, tűzhelyet ^^-------------­--------Kerékpárt vernék nőit .. . Crt ,megbizható magános év- másfél évvel. Baár-Ma-Telefonj—311—214.------- Ollósnál. Király-utca Privát­ót vennék kom-—- •*--------------~ kvarelámiát IS H. Mastris liskngrím- és férfit jó állapotban Balatontornyékiekl Se-f­elmiséei dolgozó férfi- dacnál. Iskolaidényre Háromajtós gyönyörű M­oleyankdenc.------------ lmah berendezé­t vagy Kétrisse, gyönyör,: ll.“foa 4?7-noz mofon­ vennék. „Lúgos­,lévet. Leveleket „Pri- regélj­, verebek szarkák,­nak kiadó. Bem rAwuft s. 360-237.__________ ar&ig' sr " SrvSS sssa zsr*$ tói privátnak eladó. Oj­­mány komplett eladó. Műbistor cseresznye há- „vtón 127-007. Tangóhamnonika 120 M?,ra WO-as motorke-16‘J^' • !f.á,-TM,adr'e,lijl 9_2S— --------------— ’á á'sal augusztusra. pest. Dessewffy-utca 37 Megtekinthető: ^ Fáik ló, egyéb berendezés: ^ Bar.^ ,vo­nashűtőszekrény aSS- basszusos sürgősen ol-rA^arom.aL^!ün.i^k­ köztün­k‘”‘ Vadá­szmiská-‘ilala lonakaraltyán vil-esöleg_ ^szimtemberrs ®°^pr­ . M ksa-u ca 30. V. 1... tárgyak pr.vátnak cl- — bon eladó. XII. Nagy-csőn eladó. VIII. Ba­­bolhán e.adom Hétkoz- n,ovahbni szól' — jában szoba konyha-vál al°'f- 366—270. H­áló sMb'ák^~'k­om !r - Ss.opk. , ké- «Ti- MfSf^vék.'TC enved-utca 12. 111._M. ross­u._.102._I..19._ Versenyeknél IncIUásra használattal kiadó, p F^yék vúlfnTCni Háltak, rekamiék oi- Pestiett asztalos üzleté-­­in , levélben. Soroksár. Vennék priváttól jómi-'Állás3zoft cselló tok- lélek-tér 12. 162-162. |^i*“*-hat“\..¥61^reV,ieM*le« „Gyenne^aya r.A„ ArtfArr.TPt bcn! Hálók* konyhák. -------------------------------- Wc sHénvi-ntm 1 Tettv nósény ányterítő carn -­kai eladó. Veres Pál------------------ -----.vadőrök, éjjeliőröknek rál­átását vállalom i. ö és Kez,zzaua * l­l níh'-nfé.. ?AUOSf,íí‘ kombináltak fizetési Használt sótét hától 3 1,1 1 túrát asztali tűzhelyei né-n 30 III 1 Puch S. 4-es 250-es ol- nélkülözhetetlen. Ara: Bai-csv Zs._k.adóba._ jesen megszun.e.i a Dob­ ulca 6o. Bútor- kedvezménnyelI Wes- vagy kombináltál v£P- m„. „ konyha koncéi - Egy^ la^haT^P- focival eladó' Ke-48.-. lövedék -46 fii-Gyermekeket sajátjaim-'MCnár-féle Sudorán _ * selénv.-utca 45 (Lenin- néb .Jókarban, jel.gé- nélf nv^s kmyha-ha- ‘Sürgősen 21503, W- kf 48 basszussal oVsón ^ölgy. Hunyad.- tér. Utánvéttel küldi: ^garattaínék Balatonon, Ara 4.80 Ft Nagy dro, Használ! íróasztalt, jro- kora ?ia-ro^^------- re_Bajcsy-Zs._k_gdóba,­­or Korma XPe^Tde­­r-­ Bajcsy-Zs.-út 31. eladó. IV. Újpest, Fóti-“t^:LlÉl_____________ Padmai János Kecske-mai nyara’.tatikk Bala- gt.ria,_József^r^l_^_ .inba.ort vennék hél- Vennék iroda: Iróasz- Irodabútort, lakbéren- ocs-utca 39. Gynramérligél maca. út a'G. Lipák,_________ || Worrónán Sík 'Ili*,_Csetigradbút—44^ tonon ce.neVel­ish^ Fe.- Káro­tos házakhoz min­köznap 9—5­:g. 469—590 lak­. iratszekrényt, pán-dezést hálószobát sé­­p-„az. ír i^„„ a—„».KAiVi.n m.„, iz.azrS 88 basszusos olaszTM"-----Varrógép-----gj) APVTmi I BT ]ölágosUás. -6S—393.— denkinel legolcsóbban lat készít, jaMI Bednay adóba ------,, ., ,, ,­­.1”—T1 »,00 le:'n hálószoba ebéd- 407-^ (ls mnn)asaus:._470-i:j jdzsef.jk­| T 1^9—55. (esetleg édesanyával). — cors tyukszenik­lól hasz-Világi,és k^zemélyes ?W i^ "L »a. Sí Jóminűségű hálók W %£? ^^s" ^ 'A* " M^UTiekőző ?^Tl 'k ^ TM £& *£Lb±________* ^1^ h^hy.egvek. NTara.ásra bitráta Nagy Orogéna. Buda­fosnákl CTM- Privát venne W« XIV Egret.y-ÚL UK ® Épít«tanyafl_® SSígyi ^ KSrl utca 51. --------------------- 2 személm. epdárs. ló Sí- l^a*JL 4«Ya! vennék niváttál Tangóharmonikg _ 24 „____ , ,o" mit.o " han. Telefon: 166-366. ráépítést. tatarozást ------.—i;-------- Festett zöld szobabe-­állapotban lévő. féreg- off- vial.' Ic, n.0n tejefon.. Jlt-lijL------- basszusos eladó! Garai- l„ w-1 . jBt'-------Istenhegyi-út 95. Üzletátalakítást. m hden. ká­ pitosmesternél rendezés. áll­apodás mentes rokam­ét. "Pin- ic#2­004_444 * Relallós kisméretű jel- tér 9. II. 36.__________ AJTÓK. ABLAKOK Fehér zomaívSfccít aáz- zík­licetben fizi·tó ven- -öle kőműves munkát «amelyek aredós na­rfkarll.éM1. szekrény. vittel — árjelöléssé’. - . hziA„0.,- feh­ér- s­ekrény- kisméretű 'e- Tóth hegedű eladó, nagy választékban, bon- lő*hely 4 CTiikás.2 lakás ellátás­át vállal Épitőiroda Kt-S IS? &Z,VtU,, k'adoba­ntajrac eladók Va- ^ h ^ “dlk*"^ «rot különlegeVC«kambié Zst“ ^--------------------------- DICI. kombinál, szek-S KkáV-utca 1.V ^nö.-sJSizenet^' »°hn«r_tangóharm­on;ka­sári n,.30,_TcI.: 339-234. ^^tk ^«“Vn,ázsa vala ra‘ vikendre^, k^HIjár^pénz F i génen eladó. Landler Kétszemélyes rekamiét­rony eladó. Rákospalo- :;nnyhaHhtor vnlányo- ' , 'J ------7------K­nTMf^ gvön^vhiz “BÜlet,a- deszka, ee-súlyokkal kerti «zob- “f16' Budakesz'. Kálva- Baromfi tenyésztéshez il­nő-utca 14. Volt Ist-priváttól vennék. Vár­ia Bemek-utca 37. 90. San eladó sürgősen.­­ Gyönyörűen­­ faragott lan fehér renda. léc. zárléc. siló.­rok- egyebek eladók. rla-utca 1 sévhat. Jtársulnéjc ha ház van ván-út. Udvarban. laszt .Privát 21599 tel­­eéc állom­ásnak------------. ivertész-u. 42/44. f'zt. 5 borcó brokád uloga.rm- 3 • ablak, üvegfal kapható. ■ r. közreműködéssel átven-Konbinált szoba kétsze- &'* kiadóba' BakcSy Mübatar úriszoba. Komb'nált szekrény dió X j^é^^Tos V’T -ü"^"*w4a_!L gr Mfa ^Áljá^vállalfc..^ ném. „Közeli környé­i­ié­ves rokam'éval dara- ^s----------------------------- lód márkás leszmé- 135 széles eladó. Dam- 'othajtós szekré^in. szc. ab an ■ Aitá ablak sürgősen Murányi-antca 48. Vi’cl- jehgére Bajcsy bonk.nt is eladó. Rákó- Gyönyörű könyvszek-­nye’k- mc:Sscm készlet, ian’eh 35. , asztalot,---- d­^PkKir’álv-utca wSy- Waldvogel VII. Rákó: eladó. VII. Dob-utca helyiségben, „ . .» Eorfi állás___0 Zs^kladóba,—_------­C’i-út 27/A. I. 4. Adler. J­ ény- Íróasztal. lote.ck- függönyök sürgősen el- 'rőasztal privátnak el- ; r-n'k­|­ez’-út 10 Tel - 670—1acím százhét. Asztalosmű- Sit­akancsot 43-sat ven-„ .. . (A Fényképészt keresek ). . . -------------- ke*, ágyneműtartós sez- ad­ik. GründPan Szent adó. Megtekinthető hét- Mernek Xető hely. Rottenb.Uer-ut- !lék. Telefon: 364-258. B“d.iffL.*„r.TÍlT°S VII. kerületi­­iparigazd­. Konyha berendezés_^__fon. aranyozod falióra, jsvin-Dark 25. II. 2. ffitel. Klem. Ferenciek- &?“•____Jligtekinthetö Bérelnék zongorát, rónát._________délután. aáCl^Felssereések vánnyal.­­Jó üzlet mailem m zongoratakaro. me^em -----------------——.—T tere 3. udvar. kora réggé —_ Speinway vagy hasonló építkezésből v sszama- Gyermek spoSzoc­si GyríTM ^ 21551» kiadóba Bajcsy a adó Csáky­ utca 17. étkészlet, eladó. Tel.: világos tökcsiszolt ------- ----------_ PorelUn sétkész­et tgl- j6 mátrkáját. «B­elos radt ikerablakok, egy- .:T-n!?! különleges 650 SZAKMUNKÁSOKAT Zs. 34. 11- —--------------------- 314—085.---------------------- gyönyörű kéménria há- •____S­ Gnyeg------V lesen komplett.^ ebédlő, állása 21582» jeligére „^„,.4 3..^ olcsón pt-ért eladói Telefon, keres, jól képzelt­­—4009 forint­ kölcsönt ) Kétrészes diőkombinált Fehér JaMt csiszolt hűlő- ló eladó. _Szinélynek- 2 Jol^\A^snb­í n”" Ma«y«' .Nemzethez. Baj eladók. Szövetség-utca esztergályosokat. keresek. Választ „Ren­szekrény. .három, .mité- szofaJJL Laio,_ stllf. utea_2L_nL_L--------- ^ £“iLogodU utca “i270 - vu­. kiadóba. T­­h. Aszfalt?­ , Wh 4 éves gyermek- Jelentkezés: Bn. XIII. desen biztosítva Ml.* rés priváttól l­ényes- elsűrendű állapotban.el- citr01nf(1 hálószoba bú- Házfelügyelőnél. ~1-----------7—0­7 Él ródíó ?ík Príma hosszú gerendák, nek 2 kerekű kerékpárt Légrády Károly-u­tca 8. jeligére. Bajcsy Zs. ki­ne.; riadó. Délután adó. VII. Somogyi Béla- .or in-iváttól privátnak t a lfí „„ári Ts R''rrlgazra rezso eladó *IJ-------2?15!2-------IW szarufák eladók. XIV.. xill. Pannónia 30 V. 1. Személyzeti osztály, .adóba. Tfégytö!. Újpert. Kos-­ut_o._B,JéE£SÓJILJJL_ e]pdf. Telefon reggel torontáli i- Burgerné i~ Fillér 161 folds?m-4'- Rádiót. viUanMr*m- Hungária-körút 119. —.Tel.: 261-329. 7.— ---------------70­-­­áT~77---------. éh suth-utca (4. fszt. egy. g-n.nn­.f] garnitúrát, 9—11 között százhúszon- mert műhelyében. 0- Vajszínű cserépkályha mosont veszek. Érte Thnköly^1—sarok,------- Fagylalthűtő­­konser- Bármilyen alkalmi ^1 Vtflyes hird. J Kettőszemélyes epedás könyvállványt, hatályos nyolc-nyolcharminchét^ harmnchéz. Tele- riadó. Személynek-utca házhoz is megyek. Ul- Építkezésből visszama-1 vá.or) Wertfieipi-féle, /..XI.*111.. t oSTi #a»a»H «mi.é» m patent rekamié szövet-jogszabályokat vennék. Kiiftg-ködiim: különféle «: 311—576. ’t III. 1. mer Király-utca 9&'b. radt ikerablakok, egy- hat tartályos riadó. dl:kre ls- Te " villamosan aktatáskában to'Wd.dék Podma- Thu.rz0.k0zJZ_IXI._L_ 5®* e Egyéb berend.g M Ih Tricon: 225-764^....... szárnyas^tói^^ricsóCj Telefon: ^914., ---------------------fcTel­ir^ je^ét niczkv­ t.tca .67—S|d|r- Kétszemélyes rekord­ot, fotelágyat, székeket. -------------------------------- (||—Hang.ZCr ’^ Rád-óín­ hozza be. 'ÁszlaVnitfihely A^jTtoHat* ágynrműU órakönyvk­ést adm'- könyv és irat. Megtalá-Kétszemélyes rekam.é. kihúzhatót, kifogástalan ezlónokat olcsón áru-Üzleti polcokat, pulto- Zongorák. m­aninók. megvesszük. becserél- narasn— ' z[-anlam veszek. Tele-ni:z'rác,és bármiyen lója az aktatáska meg­folielágyak. székek na- állapotban lévőt vennék sírom. Kárpitos. Aradi- kát, galériát, egészséges javítás, hangolás, szak-­ink. Alkalmi vételek Ablak, ajtó, mosogató, fon: 343—667, 342—536. munkát vállal adóügyi tartása ellenében adj i­gyon olcsón. Utói-út 5. VII. ker. Alsóerdősor utca kettő. Jókai-utca- deszkát, gerendát, ge- becslés. Tinóid, Rákó- Borsfámér. Király-utca gázrezsó, csempe ol-jhívásra azonnal me-szakember. ‘Sokoldalúié Hank­ utca hát alatti Kárpitos. 22. fsz. J. T.­ 221—225. nául szek. Tel.: 338—435. czi­ út 61. 92. Telefon: 228—682. lesón eladó: 166—306. Igyek. « 22673» Bajcsy­ Zs. kiad. fszletben. Magyar Nemzet sSzombat, 1651 Július 28

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék