Magyar Nemzet, 1958. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-25 / 47. szám

_____ NAPI KRÓNIKA mn­tHíiihmniiimgc!üm*m­intaim­mntmmnnnaifm­iiimmiuimmrTtniiniiyintaimntwmm Német tudós szerint az emberek húsz éven belül átkutatják a holdat és a bolygókat Ernst Stuhlinger német tu­dós és rakétafeltaláló szomba­ton azt mondotta, meg van győződve róla, hogy az embe­rek húsz éven belül átkutatják a holdat és a bolygókat. Fel­tehető — hangoztatta —, hogy néhány éven belül ember­ ve­­zette mesterséges holdak köz­lekednek majd a világűrben, de az amerikaiaknak számol­niuk kell azzal, hogy ezt a célt először az oroszok fogják elér­ni.­­Több mint két évvel lema­radtunk a kitűnő orosz szak­emberek mögött s nagy erőfe­szítést kell tennünk, ha utol akarjuk érni őket« — mondot­ta Stuhlinger. — A magyar—román—szerb nemzetiségű Battonyán most farsangol a fiatalság. Vasár­nap este a délszláv ifjúság műsoros farsangestjén a szerb együttes legújabb gyűjtésű néptáncait mutatta be.­­ Kulturális központokká fejlesztik Pécsváradot, Sziget­várt és Siklóst, Baranya me­gyének ezeket a történelmű nevezetességű helyeit. Sikló­son új mozi épül, a helyreállí­tott várban képtár, múzeum és alkotóotthon nyílt meg, s turistaszállót is berendeztek. Elrabolták Argentína legjobb autóversenyzőjét Mint az AP jelenti, ismeret­len tettesek vasárnap este be­hatoltak a havanai Lincoln Szálló előcsarnokába és házá­nak szegezett revolverrel kényszerítették az ott tartóz­kodó Juan Manuel Fangiót, Argentína legjobb autóver­senyzőjét, hogy a szálloda előtt álló gépkocsiba üljön. Az ismeretlen helyre elhur­colt Fangio esélyes részvevő­je lett volna a hétfőn megtar­tandó kubai Grand Prix autó­versenynek. A TIZENKÉT VAGON CITROM ÉS TIZENEGY VAGON NARANCS érkezett vasárnap és hétfőn a fő­városba. — Csökkent a tojás ára. A legdrágább tojás 1 forint 60 fillér lesz. A hét folyamán négy forinttal csökken a dió­bél piaci ára is. — Ötszázezer méter szőnye­get szőttek a télen a bátai asszonyok. A szőnyegek leg­nagyobb részét már el is ad­ták. Nemzetközi szélhámost vett őrizetbe a debreceni rendőrség A debreceni rendőrség nem­zetközi szélhámost kerített kézre, aki az utóbbi időben Bihari Faragó András Béla néven szerepelt, mert eredeti nevén, mint Faragó Andrást már nagyon jól ismerték a bűnügyi krónikákból. A 62 éves nemzetközi szélhámos — aki soha nem dolgozott — csa­lásokat, sikkasztások­at, okirat­­hamisításokat és zsarolásokat követett el Párizsban nem létező olajmező részvényeit árusította. Később megismer­kedett egy dúsgazdag ame­rikai nővel, akit kloro­formmal elaltatott és el­lopott tőle 120 000 frank érté­kű ékszert. Ötévi börtönre ítélték, amit le is töltött. Visszatérve Magyarország­b­a folytatta üzelmeit, össze­sen 141 hónapot töltött a bör­tönben. Debrecenben 1957 ele­jén tűnt fel, s főleg bűnügyi eljárás alá vont személyek hozzátartozóinak hiszékenysé­gét használta ki. Nagy össze­geket vett fel tőlük azzal, hogy a letartóztatottak ügyét »elintézi«. Lakás- és útlevél­szerzésre is felvett »elő­­leg«-eket, s a pénzt saját cél­jaira fordította. Volt olyan ügyfele, akitől 50 000 forintot csalt ki. A nemzetközi szél­hámost a debreceni rendőrség őrizetbe vette. Rövidesen a bí­róság előtt felel a bűncselek­mények sorozatáért. — Áramütést szenvedett. — Pál János, húszéves segéd­munkás Újpesten, az egyik Bocskay úti építkezésen hoz­zányúlt a 220 Voltos vezeték drótjához. A mentők égési se­bekkel kórházba szállították. -­ FOTOKIÁLLÍTÁS NYÍLT a Klement Gottwald Villamossági Gyárban. Közel huszonöt éve mű­ködik a gyár fotóköre, s most harmincnyolc fotózó több mint 200 képpel szerepel, tájképekkel és portrékkal. — A legöregebb szegedi ha­lász, Lele Antal, ötve­n esz­tendeje ladikozik a Tiszán. Élete legnagyobb részét a Ti­sza és Maros torkolatánál töl­tötte. Most a Kossuth halá­szati szövetkezet tagja. A 72 éves Lele bácsi ötven év alatt ötszáz mázsa halat fogott: pontyot, harcsát, kecsegét.­­ A HERENDI PORCELÁN­GYÁR szakemberei eszpresszós készletet is terveztek a porcelán eszpresszógéphez. Egy géphez öt­ven porcelán kávéscsészét, néhány cukortartót és habkannát készíte­nek. Eső, havaseső, havazás Várható időjárás kedd estig: Felhőátvonulások, több helyen eső, havaseső, havazás, egy-k­ét helyen esetleg zivatar. Mérsékelt, időnként élénk nyugati—észak­­nyugati szél. A hőmérséklet kele­ten kissé emelkedik, nyugaton csökken. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északkeleten­­— plusz 3, máshol plusz 3—plusz 6 fok között. A Duna vízállása Budapestnél hétfő reggel 566 centiméter. Maga Nemzet. Újabb 15 000 lengyelt telepítenek vissza a Szovjetunióból A varsói rádió jelentése sze­rint a tél végén és kora ta­vasszal mintegy 15 000 lengyel érkezik Lengyelországba a Szovjetunióból. A hazatelepü­­lőket állami gazdaságokban helyezik el, vagy földet juttat­nak nekik, hogy egyéni gaz­dálkodást folytassanak. — Századik újítását fogad­ták el Ott Ferenc húzóműhe­lyi csoportvezetőnek a Csepel Autógyárban. Ott Ferenc ki­lencvenkilenc újításért öt év alatt* harmincezer forint díjat kapott, a századikért pedig ti­zenötezret. — Stuka-rendszerű villa­moskocsikat készítenek a Fő­városi Villamos Vasút részére a Ganz Vagon- és Gépgyár­ban.­­ Első ízben szállít export­ra PVC alapanyagú műbőrt a győri Pamutszövő- és Műbőr­gyár. ÍWÓWAI WWWU WVVVWWWWVAAA/WWWWWWVAA­VVA. IGAZA VAN... — Sorold fel, kislányom, az évszakokat? — Tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, tél... (Sándor Károly rajza) Vissza a télbe ? Szeszélyes időjárás Európa-szerte Hideg légtömegek nyomulnak hazánk felé Az idei telet mind az enyhe­ség, mind a hideg egyaránt jellemzi, — mondják a Meteo­rológiai Intézet központi előre­jelző osztályán. Éppen ezért bajos akár egy napra is előre látni az időjárás alakulását. Szombaton például még tava­­sziasnak indult a nap, de dél­után 3 órakor már jeges szél­vihar söpört végig az országon 23 méter másodpercenkénti gyorsasággal. A nyomában esők, hózáporok pásztázták a vidékeket, sőt helyenként vil­lámlással, mennydörgéssel kí­sért zivatar jelezte a tavasz és a tél hirtelen összecsapását. A tél diadalmaskodott. De csak rövid ideig tarthatta magát, mert — noha hétfőn hajnal­ban Budapesten ismét hava­zott —, a hagyományos me­netrend szerint érkező jégtörő Mátyás elfújta a fagyot, s áp­rilist idéző szeszélyes tavaszi időt hozott, eső és gyönyörű napsütés váltakozott. A hó csak a magasabb he­gyekben tartja magát. Hétfőn a Börzsönyből és a Mátrából még 15 centiméteres, sporto­lásra alkalmas hóréteget je­lentettek, a Nagyhideghegyen hófúvások is voltak, helyen­ként félméteresre »hízott« a hótakaró. Nyugat-Európában tavasziasan enyhe és a hazai­nál sokkal megbízhatóbb az időjárás: általában plusz 8— 18 fokos a hőmérséklet. A Koppenhága — Berlin — Buda­pest vonalától északra azon­ban még k­­akacskodik a tél. Észak-Finnországban hétfő reggel 30 fokos hideget mér­tek. A Keleti-tenger partvidé­kén is tartja a frontot 15—18 fokos fagyokkal, sőt a Balká­non is csak a mínusz 9—10 fo­kig hátrált. A legújabb jelentések sze­rint Németország felől ismét hideg légtömegek nyomulnak délkeletnek, s előreláthatólag hazánkban is újabb ugrásra készül az időjárás — vissza a télbe. A szeszélyes időjárás to­vább tart, de mindennap nö­vekednek a tavasz erői, s a télnek már nem lesz sokáig maradása. TRAVEN regényéből készült MEXIKÓI FILM BEMUTATÓ: február 27 RÁDIÓMŰSOR Szerda, február 26. KOSSUTH. 8.10: Népszerű ope­rarészletek. 9.00: Rádiószabadegye­tem. 9.30: Olasz és dél-amerikai népdalok. 10.10: Gyermekműsor. 10.24: Az eszményi férj. Oscar Wilde színművének rádióváltozata. 12.10: Tánczene. 13.00: Lányok, asszonyok . 13.15: Aranyvirág. Részletek Huszka Jenő operettjé­ből. 13.40: Tizenkét tányér leves. Illés Béla elbeszélése. 14.00: Népi zenekar. 14.45: Orosz nyelvlecke általános iskolásoknak. 15.05: Gyermekműsor. 15.45: Helyszíni közvetítés a Budapesti Vasas— Ajax Amsterdam Európa Kupa labdarúgó mérkőzés n. félidejé­ről. 16.35: Szív küldi... 17.10: Ha­zai körkép. 17.30: Szöktetés a sze­­rájból. Részletek Mozart operá­jából. 17.45: Véleményt kérünk. 18.10: Hanglemezek. 18.45: Riport. 19.00: Nyilvános népdal és ma­gyar nóta-est. A szünetben kb. 19.43: Jó éjszakát, gyerekek! 19.50: Esti krónika. 20.55: Leonyid Mar­­tinov költeményei. 21.10: Martini: Román. 21.20: Zenekari hangver­seny. 23.20: Tánczene. PETŐFI. 14.20: Gyermekműsor. 14.30: Zenekari hangverseny. 15.45: Százéves bánya a mecseki szén­medencében. 16.00: Részletek Haj­dú Mihály: Kádár Kata c. operá­jából. , 16.35: A Viharsaroktól a Bresztováczyig. 16.50: Könnyű ze­ne. 17.10: Leopold Infeld lengyel tudós előadása. 17.40: Ajándék­műsor. 18.15: Fábry Zoltán kö­szöntése. 18.43: Gyermekműsor. 19.00: Ezer szó németül. 19.10: Bartók Béla könyvének ismerte­tése. 19.40: Sporthírek és hang­képek a Budapesti Vasas—Ajak Amsterdam Európa Kupa labda­rúgó mérkőzésről. 20.00: Beetho­­ven-művek. 21.05: Magyar nóták, csárdások. 21.45: Színházi esték: Beszámoló a Courage mamáról. 22.00: Könnyű muzsika. S­PORT Amerikai és kanadai műkorcsolyázók bemutatója a Millenárison Kedves amerikai és kanadai fiúk, lányok, Mestyán János­nak és Terták Elemérnek, a Magyar Korcsolyázó Szövet­ség vezetőinek megh­ívására — ez még a párizsi műkorcso­lyázó világbajnokságon tör­tént —, eljöttek Budapestre. Ezek a fiúk és lányok tapsra ragadtatták Párizs közönségét, megnyerték a műkorcsolyázó világbajnokságot. És most el­jöttek a magyar fővárosba, amelyről már annyit hallottak, s amelyet most örömmel is­mernek meg. Amikor hétfőn este kimen­tünk a Millenáris sporttelepre, jóval a kezdés előtt bemelegí­tettek a világbajnokok, majd utána örömmel állapították meg a budapesti műjégpálya kitűnő minőségét. D. Jenkins, a műkorcsolyá­zás férfi világbajnoka, 21 éves egyetemi hallgató. Elmondotta, hogy örömmel jött a magyar fővárosba és máris a legkelle­mesebb benyomásokra tett szert. — A budapesti Astoria Szál­lóban lakunk és ez a szálló olyan, mint a világon bárme­lyik kitűnő, jó szálloda. Tel­jesen otthonosan érezzük ma­gunkat és most várjuk, hogy milyen magyar különlegessé­gekkel ismerkedhetünk meg a bemutató után. Több mint tízezer néző fog­lalta el a Millenáris sporttelep tribünjeit és tapsolt a bemu­tatóknak. Külföldi vendégeink valóban csillogtatták tudásu­kat. Minden számot lelkesen megtapsolt a közönség. D. Jenkins, az amerikai vi­lágbajnok produkciója töké­letes volt. Háromfordulatos akrobatikus ugrásokat muta­tott be. A Barbara Wagner— Robert Paul-kettős a páros műkorcsolyázás világbajnokai pedig azzal a gyakorlattal léptek fel, amelyikkel Kana­dában, majd Párizsban győz­tek és most Budapesten meg­hódították a közönséget. Moz­gásuk harmonikus, egybeforr a muzsikával, gyakorlatuk ne­héz, kivitelük könnyed. Zené­jük a Pillangó kisasszonytól a rumba-fantáziáig terjed. Az amerikai Brown nyurga fia­talember, ugyancsak ugrásai­val tűnt ki. Vendégeink mellett a ma­gyar műkorcsolyázók is szé­pen szerepeltek: a Nagy test­vérpár, Zöllner Helga, Csorna­ Éva, Jurek Edda, a Jurek— Kucharovitz-párnak ismételnie kellett, és igen jó volt Rácz Miklós, valamint a Tóth-há­zaspár. A nagy jégestet kedden este 7 órakor megismétlik. A Barbara Wagner és a Robert Paul kanadai kettős a páros műkorcsolyázás világbajnokai Ki lesz a Vasas ellenfele,­­ ha tovább jut Javult a Fradi csatársora, a bolgárok elleni A csípős hideg szélben több mint húszezer néző foglalta el helyét vasárnap az Üllői úti sporttelepen. Dicséret a lelkes futballszurkolóknak! A Fe­rencváros 3:2, (1:1) arányban győzött a Szófiai Levski csapa­ta ellen. A bolgárok szerezték meg a vezetést Kosztov révén, majd Friedmanszky kiegyen­lített. Ezután a feljavult Orosz két parádés gólja következett. (Úgy látszik, az idén Orosz beváltja a reményeket és az ígéretét...) Általában javult a Ferencváros csatársora, pe­dig nem volt könnyű dolga, jól védekeztek a bolgárok. A második gólt Pejev lőtte. A sportközönséget most a szerdai mérkőzés érdekli, a Vasas—Ajax visszavágó küz­delem. Az első küzdelem Ams­terdamban döntetlenül végző­dött, a Vasasnak, ha jól ját­szik, minden lehetősége meg­van arra, hogy legyőzze az Ajax csapatát és továbbjus­son. Nem lesz sétagalopp a szerdai Európa Kupa mérkő­zés, amelyet a Népstadionban rendeznek, mert az Ajax a védekezés magasiskoláját játssza. Ha a Vasas tovább­jut, akkor a Real Madrid, a Manchester United, vagy­ a Milán-Dortmund mérkőzés győztese lesz az ellenfele. Sor­solás dönti el az elődöntő mérkőzéseket. Persze a Vasas szeretne a Real Madriddal ta­lálkozni. Itt említjük meg, hogy az Ajax ma, kedden ér­kezik Budapestre külön re­pülőgépen. A holland labdarú­gók kisebb edzést tartanak a Népstadionban, hogy teljesen felkészüljenek a szerdán há­romnegyed háromkor kezdődő mérkőzésre. Gyuricza nyerte a férfi tőrválogató versenyt A XIII. kerületi tanács rendezé­sében vasárnap került sor az idény második férfi tőrválogató versenyére a Kilián György álta­lános iskola tornatermében. Az előmérkőzéseknek ismét meg­volt a meglepetése, többek között Somodi és Pacséri kiesett. A vi­lágbajnok Fülöp sérülése miatt nem indult. Az elsőség kérdése hármas holt­verseny után dőlt el Gyuricza Jó­zsef javára, aki az újravívás so­rán Kamuti Jenőt 3:4-re, Kamuti Lászlót pedig 5:2-re győzte le. A verseny végeredménye: 1. Gyuricza (Bp. Honvéd) 6 gy., 2. Kamuti J. (BVSC) 6 gy., 3. Ka­­muti L. (BVSC) 6 gy., 4. Czvi­­kovszki (BVSC) 4 gy., 5. Papp (BVSC) 4 gy., 6. Demecs (Szolnoki MÁV) 4 gy., 7. Boros (BVSC) 3 gy., 8. Terebesi (Csepel) 2 gy., 9. Králik (Vasas) 1 gy. Rózsavölgyi: Delany fedettpályán verhetetlen ! Rózsavölgyi István szombat éj­jel másodszor találkozott fedett­­pálya versenyen az ír olimpiai bajnok Delany-val. Rózsavölgyi ezúttal is vereséget szenvedett, nem tudta legyőzni nagy ellenfe­lét. A verseny után Rózsavölgyi a következőket mondotta: — Mindent megpróbáltam a győ­zelem érdekében. Igyekeztem kü­lönböző taktikai fortélyokat alkal­mazni, jó formában is vagyok, de semmi sem sikerült. Véleményem szerint Delany fedettpályán ver­hetetlen. — A nyár folyamán szabadtéren, salakon azt hiszem többször is al­kalmam lesz Delany-val találkoz­ni, s úgy gondolom, több sikerrel. Tapasztalatom szerint Delany sa­lakpályán sokkal könnyebben le­győzhető.* Mint ismeretes, a május 31-én Modestóban sorra kerülő nemzet­közi atlétikai viadalra a szovjet Vladimír Kucot, a világ egyik leg­nagyobb futóját is meghívták. Az amerikai hatóságok megadták az engedélyt a kétszeres olimpiai bajnok, Kuc beutazásához.. S­portnapló HAT TELITALÁLAT A TOTÓN. Nyereményük egyenként 98 667 fo­rint. A tizenegy találatos szelvé­nyek száma 134, tulajdonosaik 4059 forintot kapnak. Tíztalálatos szelvény 1712 akadt. A nyere­ményösszeg 423 forint. íme a ti­zenkét találatos szelvény: 1, 1, x, x, x, 1, x, x, 2, 1, 1, 1. A totó első ajándéksorsolásán a 7. hét szelvényei közül 200 Nép­stadion-bérletet sorsoltak ki. A nyereményjegyzéket a totó-lottó kirendeltségeken és az OTP-fió­­kokban függesztik ki s közli a »Sportfogadás« is. TIZENHÉT VILÁGCSÚCS szüle­tett az ausztrál úszóbajnokságo­kon. A tizenhatodik és a tizen­hetedik John Konrads nevéhez fűződik aki 800 méteren és 880 yardon 9:14.5 percet úszott. Világcsúcsbeállítás a 110 yardos női síkfutásban. Az ausztrál Betty Cuthbert 10.4 másodperccel beállí­totta honfitársnője, Matthews vi­lágrekordját. EGYMÉRFÖLDES NŐI GYORS­­ÚSZÁSBAN új világrekordot állí­tott fel az amerikai Sylvia Rous­­ta, eredménye 21:37,5 perc. A SZOVJETUNIÓ férfi kosár­labda válogatottja Milánóban 64:59 arányban legyőzte Olaszországot. Bulgária férfi röplabda váloga­tottja Casablancában 3:0-ra győ­zött Marokkó ellen. Német Szövetségi Köztársaság— Írország válogatott ökölvívó talál­kozón Corkban a nyugatnémet együttes 16:4 arányban győzött. Jégkorong mérkőzések Oslótól Stockholmig. A VB előtt egész sor mérkőzést játszottak a csapatok. Íme néhány eredmény: Oslóban Szovjetunió—Norvégia 11:3, Tam­perében: Svédország—Finnország 3:2, Stockholmban: Egyesült Álla­mok—Stockholm 5:2, Stockholm­ban: Csehszlovákia—IK Grums 3:0. A SZOVJET KOLCSÍN győzött a Helsinkiben megrendezett sí-futó­­verseny 15 kilométeres számában. A nőknél 10 kilométeren a szov­jet Jerosina lett első, BORISZENKO lett a Szovjetunió női sakkbajnoka. A párosmérkő­zésen a bajnoknő 2,5:0,5 arányban győzött Zvorikina felett. Tyitov nyerte a varsói férfi nem­zetközi tornaversenyt. A szovjet •Ke a 3. M51, fercittar » versenyző mögött a finn Suoniemi végzett, a magyar Békési hetedik, Kocsis nyolcadik lett. Magyarország—Jugoszlávia Jég­korong mérkőzés Jeszenicében. A két nemzet találkozója 1:1 arányú döntetlen eredménnyel végződött. A magyar csapat gólját Zsitva, a jugoszláv együttesét Trebusák szerezte. •Jó eredmények a Bp. Honvéd fedettpályás atlétikai versenyén. A magasugrásban Noszály 190 cen­timéterrel győzött, míg a súlylö­kést Nagy nyerte 15.10 méterrel. Gyengén szerepeltek tornász­nőink Varsóban. Az összetett ver­senyt a szovjet Asztahova nyerte, a magyar Dévai nyolcadik, Mika tizenegyedik lett. Keményvári, a Vasas verseny­zője nyerte Detre előtt az első osztályú kardversenyt. A váloga­tott keret tagjai nem indultak. Utolsó erőpróba a rajt előtt. NB I-es csapataink vasárnap egész sor nemzetközi és hazai mérkő­zést játszottak. Komlón: Komlói Bányász—Szuboticai Zvezda 6:0. Pécsett: Pécsi Dózsa—Prolete­(Eszék) 2:0, Borován: Bp. Hon­véd—Borovó 4:2, Kassán: Kassai Jednota—DVTK 5:4, Ózdi Vasas Újpesti Dózsa vegyes­ 4:3. Győri ETO—Szombathelyi Haladás 1:1. Szállítók—Dorog 2:2, Szegedi EAC —Makói Vasas 2:1. A WIENER SPORTCLUB áll az osztrák labdarúgó bajnokság élén. Az együttesnek 25, a második helyezett Rapidnak 24 pontja van. Hazaérkezett a Szegedi VSE. Az egyhónapos szíriai és libanoni portyájáról hazatért együttes négy győzelmet aratott és két veresé­get szenvedett. NEMZETKÖZI NŐI RÖPLABDA MÉRKŐZÉS VOLT vasárnap Bu­dapesten, a Sportcsarnokban. A Bukaresti Dinamó együttese 3:1 arányban győzött a Ganz villa­mosság ellen.__________ Körmöczi két első helyet szerzett Lyonban A lyoni nemzetközi teniszverse­nyen a magyar Körmöczi Zsuzsa két első helyet szerzett. A női egyes döntőben 6:2, 5:7, 6:2 arány­ban győzte le a francia Billazt, míg a női párosban az angol Armstronggal 7:5, 6:2 arányban bi­zonyultak jobbnak a francia Bil­­lar-Galtier párral szemben. A férfi egyest a dán Ulrich nyerte. A döntőben 6:3, 3:6, 7:5 arányban győzött Drobny ellen. F­U­T­B­A­LL-ZURADÓ A hétfői szokásos ligaülés leg­lényegesebb napirendi pontja a hétvégi idénykezdet programjá­nak megállapítása volt. Ez a kö­vetkező: Március 1, szombat: Bp. Hon­véd— Szombathelyi Haladás,­­Kis­pest, 15 óra. Játékvezető: Gere. Március 2, vasárnap: Bp. Va­sas— V. Dózsa, Népstadion, 13.15 óra. Játékvezető: Schranko. Cse­pel—Ferencváros, Népstadion,­ 15 óra. Játékvezető: Kósa. Komló— MTK, Komló, 14.30 óra. Játékve­zető: Bokor. Tatabánya—Dorog, Tatabánya, 15 óra. Játékvezető: Dobszai. Diósgyőr—Pécsi Dózsa Petőfi, Diósgyőr, 14.30 óra. Játék­vezető: Bállá Gy. Salgótarján— Szeged, Salgótarján, 15 óra. Já­tékvezető: Bállá K. A hét végén Magyarországra ér­kezik a Warta Poznan lengyel labdarúgó csapat s négy mérkő­zést játszik. Március 2-án a Baja, március 5-én a Ferencváros, már­cius 8-án a Kecskeméti Dózsa és március 11-én a BVSC lesz az el­lenfele. Végleges megállapodás szerint az idén először megrendezésre kerülő Duna Kupában a Ferenc­város, az MTK, a Tatabánya és a Salgótarján képviseli a magyar labdarúgást. Az MTK—Zágrábi Dinamó visz­­szavágó mérkőzésre március 19-én kerül sor Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék