Magyar Nemzet, 1976. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-11 / 9. szám

6 Magyar Nemzőt .Vasárnap, 1976. január 11. S P O R T Hétfőn ünnepélyes megnyitó a műkorcsolyázó és jégtánc EB-n Sser dán temetik Takács Károlyt Takács Károly alezredes, kétszeres olimpiai bajnoknak, a MOB elnöksé­gi tagjának, a Bp. Honvéd alapító tagjának katonai gyászszertartással történő búcsúztatása 11-én, szer­dán 15 órakor lesz a Rákoskeresztú­ri temető ravatalozójában. Takács Károlyt a magyar néphadsereg, az OTSH és a MOB saját halottjának tekinti. SPORTNAPLÓ Szófiában, az ifjúsági nemzetközi roplabdatorna női mezőnyében a magyar csapat 3:1 arányú veresé­get szenvedett az NDK fiataljaitól. A WCT teniszversenyén, colom­­busban, az amerikai Ashe a szov­jet Metrevelit, az ausztrál Dent az amerikai Stocktont győzte le a ne­gyeddöntőben. Dorothy Hainill harmadszor nyer­te az Egyesült Államok műkorcso­lyázó-bajnokságának női számát, második a kaliforniai Linda Frati­­anne lett. A párosok küzdelmében a 15 éves Tál Bailonia és a 17 éves Randy Gardner kettőse szerezte meg az aranyérmet, így ők is ott lesz­nék az Innsbruck., téli olimpián, A Balti-kupa férfi kézilabdatoma döntőjében a Szovjetunió 21:19-re nyert az NDK ellen, s 1972 és 1973 után ismét megszerezte az értékes trófeát. A 3. hely sorsa a lengyel­­svéd viadalon hosszabbítás után dőlt öl a lengyelek javára. Az 5. helyért: NSZK—Dánia 16:14. Montrealban hivatalosan aláírta a nyári olimpiai játékok szervező bizottsága és a két európai rádiós és televíziós társaság a nyári játé­kok közvetítéséről szóló pénzügyi megállapodást. A Prensa Latina kubai lap kör­kérdéses szavazásán — amelyen mexikói, ecuadori, argentínai, ko­lumbiai, venezuelai és kubai lapok és ügynökségek vettek részt — Latln-Amerlka 1975. évi legjobb sportolójául a kubai Silvio Leo­­nardot választották, aki 9.9 mo-eel beállította a 100 m világcsúcsát. A 2. helyre a brazil hármasugró vt­­lágcsúcstartó, Joao Carlos de Oli­­veira került 17,89 m-es teljesít­ményével. Brémában, a nemzetközi tenisz­­versenyen Taróczy Balázs Szőke Péter ellen győzött a negyeddön­tőben, s a leírj óbb négy közé Ju­tott az amerikai Holmes és az NSZK-beli Pinner és Gébért mel­lé. A világ eddigi legjobb fedettpá­lyás eredményével, 552 cm-rel nyerte a rúdugrást Marylandban az amerikai Dán Ripley. Saját tavalyi csúcsát javította meg egy cm-rel. Három héttel az innsbrucki téli olimpia előtt. Géniben rendezik meg a műkorcsolyázó és jégtánc Európa-bajnoksá­got Az ünnepélyes megnyitó­ra hétfőn kerül sor, s kedden a férfi kábelező gyakorlatokat és a párosak rövid program­ját bonyolítják le. Az első bajnokokat szerdán, párosban avatják. Csütörtökön a fér­fiak, pénteken a jégtáncosok, szombaton pedig a nők verse­nyeznek az aranyéremért és A Magyar Televízió önálló­vá lett snortosztályának 1976. évi terveiről, műsorairól nyi­latkozott Radnai János osz­tályvezető. Az év két. kiemel­kedő eseménye a téli és a nyári olimpia lesz Innsbruck­ban, illetve Montrealban. — Mivel Innsbruck közel van. kevesebb anyagiakkal jó­val több esemény kerülhet képernyőre a téli olimpiáról — mondta Radnai János. — Élő adások és felvételek lesz­nek a síugrásról valamennyi alpesi síszámról, futószámok­ról, gyorskorcsolyáról, szánkó- és bobversenyekről és termé­szetesen a műkorcsolya- és iégtáncbainokságról. a jégko­rongmérkőzésekről is. A köz­vetítéseken kívül mindennap késő este félórás összefoglalót adunk a napi eseményekről. Az osztályvezető elmondta, hogy a montreali közvetítések gerincét az atlétika és az úszás teszi'.- ki. Valamennyi szám döntőjét élőben adják. A ter­vezett adásidő körülbelül ötr helyezésekért A záróünne­pélyre és a gálaműsorra va­sárnap 15 órától kerül sor. Az EB-t a téli olimpia fő­próbájának tekintik a ver­senyzők, s ezért biztos, hogy színvonalas, látványos gyakorlatokkal jelentkeznek majd. A szervező bizottság szerint 24—24 indulója van a férfi és női egyéninek, tizen­hármán indulnak párosban és tizenheten a táncosok mező­nyében. ezer perc. Legkésőbb éjjel egy órakor zárnak, de — ha ma­gvar versenyző szereplése ke­rülne előtérbe — még ezt a „slusszot” is kitolják. A késő este zailó események másnap, rögzített adásban kerülnek a nézők elé. — Már a téli olimpiát meg­előzően a iövő héten a Géni­ből közvetített műkorcsolya és jégtánc EB versenyeiben is gyönyörködhetnek a nézők. Labdarúgásban még nem ala­kult ki a részletes közvetítési terv. Ami már biztos: négy bajnoki mérkőzésről lesz élő adás. s az elmúlt évhez hason­lóan többszőr sugárzunk má­sodik félidőt felvételről. A ha­gyomány szerint ott lesz a TV a BEK-, a KEK-döntőn és a magyar válogatott találkozóin. Az UEFA-kupáról a döntőt mindenképpen adjuk és a ma­gyar együttes nyolcvan perceit is szeretnénk sugározni. Saját filmben örökítjük meg néhány magyar sportoló portréját. Az első szereplő: Magyar Zoltán tornászvilágbajnok lesz. Nagy mezőny az atlétikai idénynyitón Szombaton az Olimpiai csar­nokban a Vasas rendezte meg az 1976-os év első fedettpályás versenyét Meglepően sok atlé­ta állt rajthoz, köztük többen az olimpiára készülők közül is. A férfiaknál Gresa (FTC) 6,57 mp-cel győzött 60 m-en, Zsin­­ka (O. Dózsa) 1:51,9 perccel 800-on. A nőknél Szabó Ildikó (Nyíregyháza) 627 cm-rel nyer­te a távolugrást, Orosz (Ü, Dó­zsa) 7,42 mp-cel a 60 és 56,7 mp-cel a 400 métert. Párizsból érkező hír szerint a belga Puttemans 5000 m-en 13:20,8 perccel, ezen belül há­rom mérföldön 12:54,6 perccel új világcsúcsot futott. A Az U. Dózsa nyerte a jégkorongrangadót Szombaton este, 3000 néző előtt játszották le a Kisstadionban az Ü. Dózsa—FTC jégkorongrangadót, amelyet a lila-fehérek 6:3 (3:6, 13, 2:1) arányban nyertek. Nagyszerű hóviszonyok a Mátrában A sísport híved sietnek ki­használni a mostanában oly ritka, kedvező hóviszonyokat. A sífutók, a biatlonisták és az alpesi versenyzők után a sí­ugróknál is elkezdődött a ver­senyszezon. A mátraházi kö­zépsáncon kitűnően előkészí­tett sánc várta a MOM orszá­gos versenyének mezőnyét. A látási viszonyokat időnként akadályozó ködben — a kül­földön szereplő válogatottak távollétiében — biztosan győ­zött Szilágyi Gyula (MOM), Mihalko (Honvéd) és Szép (Ü. Dózsa) előtt. Az ifjúságiak me­zőnyében Ligeti, a serdülők­nél Fischer (mindkettő MOM) végzett az élen. Gazdag választék a televízió 1976. évi sportműsorában Villanyfényes sípálya a Bükk „tetején” Vasárnapi SPORTMŰSOR Atlétika. A BEAC ifjúsági és ser­dülő. fedettpály.ás versenye, Olim­piai-. csarnok, Jí. Gyeplabda. Teremkupa mérkőzé­sek a TF-en, 8-tól, SÍ. A Gyöngyösi Vasutas orszá­gos futóversenye, Kókestető, 10. Az OSC országos lestklóvereenye, Kékestető, 11. Sportlövészet. Országos légfegy­veres bajnokság, Marczibányl tér, S. Vívás. Budapest nemzetközi egyé­nt junior kardbajnoksága, Sport­csarnok, 8 és 18. A Bánkúti Síklub által a ko­rábbi években a Bükk ..tete­jén’*, a bánkúti turistaház szomszédságában kialakított hét lesiklópályából álló „sí­­paradicsom” újabb létesít­ménnyel gazdagodott. A sí­klub taeiai más intézmények­kel közösen, kéthónapos tár­sadalmi munkával két. felvo­nóval már felszerelt lesikló­pályát villanyvilágítással látták el. hogy azt a téli’ hónaoókhan a korai aikörivat' utátv iá hasz­nálhassák a téli sportok ked­velői. Két. egyenként negyven méter széles és kétszáz méter hosszú sípálva mellett szerel­ték fel a kilenc reflektort, amely szinte naopali világos­ságot teremtve teszi lehetővé, hogy este nvolcig használhas­sák a lesiklópályákat. Vasárnapi ügetőversenyek Jelöljelnk: 7. Bülbül — Láncúra — Borbála — Bóbitás, n. Vanda — Vili — Pin­cér — ‘Zsupán." IH. Vágatom* — Arisztid — Rózsa Sándor — Ven­cel. IV. Uncia — Adjunktus — Absztrakt -- Zorba. V. Vásott — Ali — Zsugori — Talentum. VI. Zöld­fülű — Ürge — Trisztán — Bravüj. VII. Akka — Világszép — Veltelini — Alfonzo. vm. Vicces — Zöldász — zefir .— Zotmund. IX. Rózsalo­vag — Volta — Solferino — Zsar­nok. X. Alig — Valéria — Viganó — Noszty fiú. A versenyeket 14.00-kor kezdik. AZ NHL VENDÉGEI Tízezren voltak kinn a Kis­stadionban az FTC—SC Bem jégkorong BEK-visszavágón. Pedig a mi derék játékosaink minden igyekezetük ellenére még csak ízelítőt sem tudnak adni az igazi iégkorongból. Ezek után könnyű elképzel­ni. hogy micsoda érdeklődést válthat ki a sportág szülőha­záiéban a iégkorongozás! De nemcsak Kanadában, hanem az Egyesült Államokban is kora ősztől tavaszig a jégko­rong az egyik első számú sport, ez kap a legnagyobb teret a televízió sportműsorá­ban. Kanada és az Egyesült Államok csapatai egyaránt szerepelnek a két profiligában, az NHL-ben és a WHA-ban. Annyira népszerű Kanadá­ban ez a játék, mint nálunk volt fénykorában a labdarú­gás. de az egész észak-ameri­kai kontinensen is csak az amerikai futball (rugby). a profi box és a kosárlabda ve­szi fel vele a versenyt. Ilyen­tájt azonban a jégkorong ural­ja a sportot. Most aztán különösen, hi­szen két szovjet klubcsapat is sorra játszik az NHL. tehát a klasszikus, a rangosabb profi­liga legiobbiaival. És veri őket,! Ez még nagyobb csapás a profik számára, mint amikor a válogatottjuk kapott ki. Na­gyon is érthető ez a kétségbe­esés. Hiszen Kanada elképesz­tő magasan állt a világ iéeko­­rongsoortia felett. Amikor elő­ször jelent meg válogatottja az olimpián, 30:0-ra verte a csehszlovákokat. 22:0-ra a své­deket. de még az 1948. évi olimpiát is 69:5-ös gólaránnyal (!) nyerte. A CSZKA Moszkva és a Krilja Szovjetov észak-ameri­kai mérkőzéssorozatáról öles címekkel írnak a kanadai la­pok és a nvugat-euróoai sajtó is szenzációként tálalia az eredményeket. A CSZKA ed­digi mérlege két győzelem és egy döntetlen, a Krilia Szov­­jetové két győzelem, egy ve­reség. Ezt a vereséget (Bvffalo Sabres—Krilja 12:6) ironiku­san így kommentálta a kana­dai rádió: „Néhány éve ná­lunk még senki nem hitte, hogy a szovjet jégkorongozók egyenrangú ellenfelek lehet­nek. most pedig átütő sikerről beszélünk és arról, hogy büsz­ke az egész ország a buffa­­lóiakra.” Az NHL játékosai valóságos félistenek. Jövedelmük meg­közelíti az évi egymillió dol­lárt. egv Bobbv Orr, egy Phil Esposito népszerűsége akkora, mint Európában Blohiné, Cruyffé, Beckenbaueré. A „félistenek” eddig négy­szer kikaptak. Tegnapi la­punkban közöltük a két leg­utóbbi eredményt. A CSZKA a New York Rangers elleni 7:3 és a 17-szeres Stanley Cup győztes Montreal Canadiens elleni 3:3 után 5:2-re győzött a Boston Bruins ellen. A bos­toniak — akárcsak a mont­realiak — csoportjuk élén áll­nak az NHL-ben és akkora az előnyük, hogy nyilván bejut­nak a Stanley Cup négyes döntőjébe. (A másik két cso­portban minden jel szerint a Philadelphia Flyers és a Chi­cago Black Hawks lesz az el­ső.) A bostoniakról még annyit, hogy a csapatuk tagja az utób­bi évtized legnagyobb iégko­­rongozóia. Bobbv Orr. aki védő létére két ízben is az NHL gölrekordere lett. Elsősorban neki köszönhető, hogy a Bos­ton Bruins 1970-ben és 1972- ben is birtokolhatta a legjobb észak-amerikai csapatnak járó Stanlev- Cup-ot. Jelenleg a csooor+Han a bostoniak mögött négy pont hátránnyal követ­kezik a Krilia ellen győztes Buffalo Sabres. A Krilja Szovjetov azóta már kiköszörülte a csorbát: 4:2-re verte a Stanley Cup né­gyes döntőjébe várható Chica­go Black Hawks együttesét. Stan Mikita. Dennis Hull és Tony Esposito csapatát. (A Krilja az első mérkőzésén 7:4-re nyert a Pittsburgh Pen­­guins ellen. A pittsburghiak Montreal és Los Angeles mö­gött harmadikak a csoportjuk­ban.) A négy csoportelső, a Stan­ley Cup négy várományosa közül tehát ketten már vere­séget szenvedtek, csak a Mont­real Canadiens úszta meg dön­tetlennel. Hátra van még a mai két összecsapás. A New York Islanders a Krilia Szov­jetov együttesét fogadja, a slá­germérkőzésen pedig a CSZKA Stanlev Cup védője, a Phila­delphia Flyers ellen iátszik. Gyakorlatilag tehát az NHL nyolc legjobb csapata került szembe a két legerősebb szov­jet együttessel. Bármi is lesz a mai eredmény, a CSZKA feltétlenül pozitív mérleggel zár. a Krilia legrosszabb eset­ben is ötvenszázalékos telje­sítménnyel búcsúzik. Ha netán ma mindkét szov­jet csapat vereséget szenved­ne. mégis ők a mérkőzéssoro­zat igazi győztesei. Ez nemcsak a mi véleményünk, hanem a kanadaiaké is. A iátékosok. az edzők sportember módiára nyilatkoznak. Mondanivalójuk lényege: — Mi otthon vagyunk, ben­ne élünk a bajnokság izzó légkörében, rgost állunk a csú­cson. A szóviet korongozók messziről lőttek ide. itt is ál­landóan utazgatnak és mindig ismeretlen ellenfelet kannak. Mi viszont felkészülünk elle­nük. megnézzük a meccseiket, filmezünk, oróbáliuk kidolgoz­ni a legjobb elleniátékot. És űz. hait minket a közönség. Ha elveszítjük a nézők kegveit. akkor elmehetünk utcát söpör­ni. A szoviet korongozók szá­mára kóstolgatás ez a túra. nekünk létkérdés a siker, il­letve a történtek után legalább a ló látók A világhírű Bobbv Hun azért hagyta abba a korongo­zást. mert már képtelen volt elviselni a bajnoki meccsek brutalitását. Az eddig leját­szott hat nemzetközi mérkő­zés tudósításában egyetlen mondat sem hangzott el dur­vaságokról. sportszerűtlensé­gekről. A szovjet korongozók stílusa magával ragadta a ka­nadaiakat is és ahogyan ott íriák. csodálatos mérkőzéseket láthatott a közönség. Smith. a buffalóiak edzője kijelentette, hogy történetének a legnagy­szerűbb meccsét vívta a csa­pata. a Montreal Canadiens vezetői szerint csupán a Stan­lev Cup döntője mérhető az eddigi meccsekhez. Szovjet sportolókról már sokszor írtak elismeréssel Észak-Amerikában. de ilyen hangnemű dicséretre még nem volt példa, mint amilyen­ben most részesültek a szovjet jégkorongozók. A profi válo­gatott előző kudarcai ellenére sem képzelték Kanadában, hogy ilyen eredmények szü­letnek, nem hitték, hogy az NHL bármelyik élcsapata egy­általán vereséget szenvedhet. A kanadaiak még mindig a fellegekben jártak és az ered­mények úev érték őket. mint­ha mondjuk a mi kosarasaink New Yorkban legyőznék az Egyesült Államok profi kosár­labda-válogatottját. Eddig az volt az elképzelés, hogy a iövő évi bécsi világ­­bajnokságra' nem utaznak a legjobb kanadai profik — most már szó van arról, hogy az NHL és a WHA vezetői megegyeznek egv közös válo­gatott kialakításában, mert valahogyan vissza kell szerez­ni a kanadai jégkorong becsü­letét. Ha a megegyezés megtörté­nik. lövőre újabb szenzációja lesz a jégkorongsportnak. Zsolt Róbert SZÍNHÁZAK HETI MŰSORA Magyar Állami Operaház: V, Sze: Don Juan (V: Failoni béri. 5.; Sze: Tóth A. bórL 4.) (de. 11, ill. 7) — V: Párizs lángjai (F. béri. 5.) (7) — K, P: Trisztán és Izolda (K: B. béri. 4.; P: M. béri. 4.) (6) — Gs: GiselLe (béri. szünet) <7) — Szó: Bach: E-dúr hegedűverseny, Gluck: Pás de deux (Balanchine—Orfeusz), R. Strauss: Ez lenne a halál?, Sztravinszkij —Pierre Lacotte: A varázslónő, Sztravinszkij: A tűzma­dár (béri. szünet) (7) — Jövő V: Odüsszeusz hazatérése (IQ. béri in. sor. 3.) (de. 11), Elektra (felújí­tás) (béri. szünet) (fél 8). Erkel Színház: V, Jövő V: A ácr­­nevér (V: IQ. bérL VI. socr. 3.; Jö­vő V: 12. bért. 5.) (de. n, ül. 7) — V, Jövő V: Pillangókisasszony (V: 5. bérL 5.; Jövő V: Oláh G. béri. 5.) (7, ill. de. 11) — K: Coppéüa (IQ. bérL VH. sor. 3.) (fél 6) — Sze: Porgy és Bess (Ifj. ea.) (fél 6) — Cs: Hunyadi László (Fodor J. béri. 4.) (7) — P: Nabucco (10. béri. 4.) (7) — Szó: Lammermoori Lucia (Báthy A. béri. 5.) (7). Nemzeti Színház: H, Sze, Jövő V: Magyar Elektra, Az özvegy Karoyóné . . . (H: Ifj. béri. I. sor. 3.; Sze: Ifj. bért. V. sor. 3.; Jövő V: Ifj. béri. IV. sor. 3.) (7, Jövő V: de. fél 11) — K: Lear király (7) — Cs, Jövő V: Bánk bán (7) — P: a Magyar Televízió nyilvános vetél­kedője (fél 8) — Szó: Hongkongi paróka, Árva Bethlen Kata (du. fél 3, ill. 7) — Jövő V: Reneszánsz szerelem (bemutató) (du. fél 3). Madách Színház: V: Othello (7) — H, Jövő V: A murányi kaland (7, Ül. du. fél 3) — K: Királyidillek (7) — Sze, Szó: Csillag a máglyán (Sze: C. bérL) (7) — Cs: Én, Ber­­tolt Brecht... (7) — P: Abélard és Héloise (7) — Jövő V: A pillangók szabadok (fél 8). Madách Kamara Színház: V, Sze, Cs, Szó: A házasságszerző (V: X/I. bérL; Sze: K/l. bért.; Cs: D/2. béri.; Szó: F/2. bért.) (V: du. fél 3, egyébként 7) — V: Hedda Gabler (fél 8) — H, Jövő V: A Napsugár­fiúk (7) — K: Egy szerelem három éjszakája (7) — P: Elveszett para­dicsom (7) — Jövő V: Egy, kettő, három ... (du. fél 3). Vígszínház: V: Nyaralni minden­áron (Komb. béri. 13. sor. 3.), Bar­bárok (du. fél 3, ül. 7) — H: Bolha a fülbe (7) — K: Harmincéves va­gyok (7) — Sze: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (7) — Cs, P, Jövő V: Szent Johanna (Cs: M. béri. 1.; P: Z. bért. 1.; Jövő V: Komb. béri. 14. sor. 3.) (7) Szó: Cseresznyéskert (7) — Jövő V: Vi­dám kísértet (du. fél 3). Pesti Színház: V: Szerelem és halál játéka (du. fél 3) — V, Sze: Hárman a pádon (7) — H: Egy őrült naDlója (7) — K: Csóka­család (7) — Cs, P: Az iQú W. új ab szenvedései (7) — Szó: Bot és gitár (7) — Jövő V: A kör négy­szögesítése, Macskajáték (du. féi 3, iU. 7). Fővárosi Operettszínház: V, P: Piros karaván (du. fél 3, ill. 7) —■ V, Sze, Cs, Szó: Nebánstvirág (V: Komb. 7. béri. 3.; Sze: C. Sárdy J. béri. 2.; Cs: Komb. 3. béri. 3.; Szó: du. fél 3.: B. bért. 2.; ill. F. bért. 2.) (7, ill. Szó: két ea.-ban) — K: Veronai fiúk (7) — Jövő V: Or­feusz az alvüágban (du. fél 3 és 7). Thália Színház: V, Cs: Ezeregy­éjszaka (7) <>— H, -Szó: Emberi sor­sok (7) — H, Szó: Don Juan vissza­tér (Stúdió; VI., Paulay E. u. 35.) (fél 8) — K, Jövő V: Agyagtáblák üzenete (7) — Sze: Fecsegő éksze­rek (7) — P: Thália kabaré (7) — Jövő V: A csendes amerikai (de. 11). József Attila Színház: V, Szó: A windsori víg asszonyok (V: O. bért. 3,; Szó: Postás béri. 3, és M. béri. 3.) (du. fél 3 és 7) — H, Jövő V: Jómadarak (H: XI. kér. Párt­ól z. ; Jövő V: —) (7, ill. du. fél 3) — K: Vágy a szilfák alatt (7) — Sze: Sok hűhó semmiért (7) — Cs, P: Kaviár (P: KGM Számítástechn. es­te 6, Cs: 7) — Jövő V: Nálunk, ná­latok, náluk... (7). Déryné Színház: V, K, Sze, P, Szó, Jövő V: Varázskermgö (7). Mikroszkóp Színpad: Egész hé­ten (kiv.: H, Cs.): Magától neon megy .. . (fél 9; Szó:) (Csepel Munkásotthonban): (du. 4 és 8) — P: Folyt. köv. (du. fél 5). Huszonötödik Színház: V: Dal nélkül (Cseh Tamás műsora) (du. fléi 5) — V, K: Zsugori uram . .. (K: Frankéi Leó Műv. Központ­ban: 6-kor) (V: fél 8, K: 8) — Cs, P: Kőanives Kelemenné balladája (7, ilL fél 8) — Szó, Jövő V: A has (fél 8, ÜL du. fél 5-kor is Jövő V.): — Szó: Egy vég téré két vágta (Sán­dor György estje) (este fél 10). Irodalmi Színpad: (Fáklya-klub): V. K: Négy monológ (7) — P: Föld­édesanyám (Jancsó Adrienné mű­sora) (7) — Szó, Jövő V: Előszó (7). Egyetemi Színpad: H: Filmalko­tók a filmművészetről VIII. (du. fél 5) — Sze: Jean Vigo filmklub (fél 6 és fél 8) — P: TIT József Attila Szabadegyetem (6), Propa­gandisták klubja (8). Zeneakadémia: A Magyar Rádió és Tedevlzió Szimfonikus Zenekará­nak hangversenye (vez.: Lukács Ervin, közr.: Sziklay Erika) Schu­bert—Mahler-matiné 1.) (de. 11)* kisterem; Kosa György zongorama­tinéja (de. 11), Németh Tamás zon­goraestje (fél 8) — H: a Magyar Rá­dió és Televízió Szimfonikus Zene­karának hangversenye (vez.: Né­meth GyuLa, közr.: Pierre Co­chereau (Téli béri. B/II.) (fél 8) — K: a MÁV Szimfonikus Zenekará­nak hangversenye (vez.: Breitner Tamás) (Mozart versenyművek 4.) (fél 8) — Sze: Pierre Cochereau orgonaestje (Mesterbérl. 1/7.) (fél 8), kisterem: Szűcs Lóránt zongo­raestje (A zongoramuzsika klasszi­kusai 5.) (fél 8) — Cs: A Néphad­sereg Művészegyüttesének Ének- és Zenekara (vez.: Görgey György, közr.: Tusa Erzsébet, Lantos Ist­ván) (Téli bért. A/n.) (fél 8) — P, Szó: a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának és Ének­karának hangversenye (vez.: Kó­rod! András) (P: Középisk. béri. 1/1., Szó: Középisk. béri. II/l.) (fél 8) — Szó, Jövő V: Hangszerország­­bam (Szó: Ált. i*sk. béri. A/3.; Jövő V: (de. fél 11) Alt. Lak. béri. F/3. (du. fél 4): Alt. Isk. béri. G/3. (Szó: du. 4.) — Szó: (VII., Rotten­­büler u. 16—22.): Üj Zenei Stúdió — a KISZ Központi Művészegyüt­tesének zenekara (vez.: Simon Al­bert) (Egyetemi béri. 3.) (7) — Jö­vő V: A Tátray-vonósnégyes Haydn—Schubert-estje (közr.: Sán­dor János és Jandó Jenő) (a Tát­ray-vonósnégyes három hangver­senye 1.) (fél 8), kisterem: Bánky József zongoraestje (fél 8). Budapesti Gyermekszínház: V: Hamupipőke (de. 11) — V, Szó, Jö­vő V: Varázslatos muzsika (du. 3, Jövő V: d,e. 11) — P: Az aranyem­ber fbemutató) (du. 3) — Jövő V: Pinokkió (du. 3). Állami Bábszínház: V: Gidaház az erdőszélen (de. fél 10 és fél 12), Gulliver az óriások földjén (du. fél 4) — H: Tárgyak és emberek (feln. ea.) (fél 8) — K, Sze, Cs, Jövő V: Misi mókus vándorúton (de. 10, Jö­vő V: de. fél 10 és fél 12) — K. Sze, Cs: Háry János (du. 3.) —P, Szó: Az elvarázsolt egérkisasszohy (P: de. 10, Szó: du. fél 3 és fél 5) — Jövő V: A hencidai csetepaté (du. fél 4). Vidám Színpad: V, Jövő V: Dol­lárpapa (du. fél 4, ül. fél 8) — V, H. K, Sze, Cs: Él még a kabaré?! (fél 8) — P. Szó: Aki mer, az nyer! (P: bemutató) (fél 8) — Jövő V: Kutvakomédia (du. fél 4). Kamara Varieté: (H: szünnap) egész héten: őfelsége a nő (fél 8, 8; Szó, V: du. 3-kor is). Fővárosi Nagycirkusz: (K: szün­nap) egész héten: Gála ’76 (fél 8, P, Szó. Jövő V: du. fél 4-kor is; V, Jövő V: de. 10-kor is). KIÁLLÍTÁSOK MAGYAR NEMZETI MÚZEUM: Magyarország története a honfog­lalástól 1849-ig. — A visegrádi pa­lotafeltárás 40 éve. — A Magyar Rádió 50 éve. PETŐFI IRODALMI MÜZEUM: Petőfi-, József Attila-, Jókai-, Radnóti-kiáUltások. — 30 éves az Európa Könyvkiadó. — Csehov­­emlékkiállltás. SZÉPMŰVÉSZETI MÜZEUM: Egyiptomi művészet. (A berlini állami múzeum vendégkiállítása.) (Zár: ma este.) — Egyiptomi ál­landó kiállítás. — Görög-római kiállítás. — Modern szoborkiállí­tás. — Régi képtár. — Modern képtár. KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁ­GI PÁRTJA MEGALAKULÁSÁ­NAK EMLÉKMÚZEUMA (Nyit­va: vasárnap kivételével 10—18 óráig.) MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI MÜZEUM (Budavári palota „A" épülete): A magyarországi mun­kásmozgalom története 1919. augusztus l-ig. NEMZETI GALÉRIA (Budavári palota B-, C-, D-épület); Érem, kisplasztika, grafika. — Régi mű­vészet. — Képek és szobrok há­rom évtized művészetéből. — Moholy-Nagy László emlékkiál­lítás. (Zár: ma este.) BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÜ­ZEUM (Budavári palota): Régé­szeti ásatások Budapesten. — Fő­városunk ezer éve. — Budapest régi képekben. II. Margitsziget. GÜL BABA TÜRBE: (Nyitva: na­ponta 10—14, szombat, vasárnap 10—13 óráig.) NÉPRAJZI MÜZEUM: Magyar né­pi bútorok. — Az Európán kívüli népek művészete. — Az ősi Peru. — Finnugor népek néprajzából. MŰCSARNOK: Csehszlovák fali­szönyegek 1945—75. (Zár: ma es­te.) KÖZLEKEDÉSI MÜZEUM: A vas­utak, a légiközlekedés, a hajózás, a közúti közlekedés története. — Eredeti történelmi járművek. — A mai magyar vasút. FÖLDALATTI VASÜTI MÜZEUM: (Deák téri aluljáró) SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÜZEUM: Képek a gyógyítás múltjából. ARANY SAS PATIKAMÜZEUM: Gyógyszerészet a reneszánsz és barokk korban. IPARMŰVÉSZETI MÜZEUM: Az európai iparművészet remekei. — Európai kerámiaművészet. — Anatóliai szőnyegek. Régi türkmén szőnyegek. — Art Nou­­veau 1900. MATYAS-TEMPLOM EGYHÁZ­­TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE (Nyitva: naponta 9—19 óráig.) NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYMÚ­ZEUM: XV—xvn. századi bútor­­művészet. — XIX. századi búto­rok. — Magyar bútorművészet & XVIII. században. — Kályha- és kályhacsempe-bemutató. — Ró»­­mai kori lapidárium. MEZŐGAZDASÁGI MÜZEUM: Pásztorélet. — Állattenyésztési kiállítások. — Lótenyésztési kiál­lítás. — A földmérés története Magyarországon. (Nyitva: hétfő kivételével 10—17, vasárnap 10—18 óráig.) HADTÖRTÉNETI MÜZEUM: Ma­gyarország hadtörténete a IX. századtól a második vüághábo­­rúig. — A kézifegyverek történe­te. — Tüzérségi kiállítás. — Ne­vezetes csaták küenc diorámá­ban. — A Varsói Szerződés 20 éve. — 30 éves a magyar néphad­sereg. FERENCVÁROSI PINCETÁRLAT: Ágh Ajkelin Lajos festő. (Nyit­va: hétfő kivételével 14—19, va­sárnap 10—12, 14—19 óráig.) FÉNYES ADOLF TEREM: Bokro« László festőművész kiállítása. STÜDIÖ GALÉRIA: Váli Dezső festőművész kiállítása. (Nyitva; vasárnap kivételével 9.30—18, szombaton 9—14 óráig.) JÓZSEF ATTILA EMLÉKSZOBA (IX., Gát u. 3.) (Nyitva: hétfő ki­vételével 14—19 óráig.) HELIKON GALÉRIA: Maurer Dóra grafikusművész kiállítása. PESTERZSÉBETI MÜZEUM: Ba­rabás László, Dohnál Tibor és Horváth István győri festőmű­vészek kiállítása. (Zár: ma es­te.) — Pesterzsébet és Soroksár 100 éve. TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÜ­ZEUM (a Nemzeti Múzeum épü­letében) : Magyarország állatvi­lága. — Ásványok és kőzetek vi* lóg a. — Xantus János emlékkiál­lítás. JÖZSÉFVArOSI GALÉRIA: Szaba­dos Árpád grafikusművész kiállí­tása. PALOTAI TARLAT LILA ISKOLA Duschek János festőművész kiál­lítása. — Gauguin és Van Gogh mun­kásságáról hallhatnak az érdeklő­dők ma délelőtt 11 órakor a Szép­­művészeti Múzeum programjában. •,A francia romantikától a párizsi iskoláig” című sorozat hatodik elő­adásaként. A múzeumban ma te­kinthető meg utoljára az Egyiptomi művészet berlini vendég kiállítása, amelyen 9 és fél 10 órakor tartanak még tárlatvezetést a múzeum mun­katársak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék