Magyar Nemzet, 1985. augusztus (48. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-14 / 190. szám

Szerda, 1983. augusztus 14. it's vir­­s»!!|/o| n Ku­/mi­ s1 iK Belvárosi hivatal felEgészségügyi Gyerme k- Az Erdes/ed­ Tudom* Magántaxisnál munkát Vállalatok. szövetke- f elvegünk azonnali Hűtőgépgyár felvételi ui­u|W|in­yi|f» 126-os, hibátlan. 4 “ A vesz középfokú vég-­intézmény keres szer­­nyes Intézet budapest vállalnék. 2 éves fa­zetek figyelem! Állást belépésre könyvelést keres gyakorlott per- lifflii­e\c.s * *_ \ iiihsplvpm Kötetfirn­­vvár­­ettséggel előadókat, vezésben jártas gazda­­i központjába felvé­tli gyakorlattal. T.: vállal fia­tal gépkocsi- munkában járatos f­elszámoló! SZIK üg\ •* _• 0 J? .. A Habselyem Kotottak­i»Jar .,T.k v-,ta­­xáni csonnrrvp/ptSi — tHrp keroc it-'f*,n­áhh 422-804. este. s/eielo 10 eves szak- érettségizett adminis/i intézet, könyvelőt — Eladok, vagy balatoni » -ben. lel.. tcre n­o n ^ i s 'n i vaa tö X m­int felsőfokú'végzett felsőfokú kalász ' ke kétéves gyakorlattal Nyugd.jas aes­te.ofcde. '"ai . fy%k°r,aUa'- Mo. ^or^- .konlfrolók és mérleg- «g£* ^téljítők az MIM windsurf­el­-- A K­L3Iv IJLÁG augusztusi szá- ^-ggel közgazdászoka: pesítés szükséges, vagy rendelkező gépkocsire keresek, nag' gyakor- e „ '•epcs könyvelőt. le i\r ||R i~i 72' Li-­C~ bb0'1 ’ _ mának tartalmából: A film elsza- (Kezdőket is), Fizetés középfokú végzettség zetöt. Latvija 12 W 'at­ Ismét ezekkel szép- r '■ ^ • • ^"l.k"n' ''het * B­| to Hi-Fi sztereó kép "ar,bur* ® VT kadasa - Szilágyi Ákos tanulma­­t megegyezts szerint. - - a későbbiekben a mélyek mikrobusza. Un. bér hónapra, ma- |'TMJr JTMij okát a­ mesteréket kapnőrö^ . a ?, magnó! 'Commodore 'nméscs. garazs.rozott. nya a magyar film és irodalom jelentkezés: személye- felsőfok megszerzése Továbbá gyors- és Sf.neres bérházi tető- . . . t.,rhantar- xi,.i; a *_ személyzeti gezeónél. szá­mi tövén ulsferű állapotban el­különválásáról; 90 éves a mozi i­s-n vagy telefonon. — Jelentkezés személye- gépírót, takarítónőt terbeepités: «aés-tolofc- fom ,Fizctl.s mcg. g^umunkásokat nyug- uT #401.963. 40,‘ Commodore Finnm­­adó- TeL: ')59­— írások a Lumiero-testvérekrol. Címünk: Bp. VII., Rá­­sen az OCSGVI gaz valamint anyagbeszer­ e‘0'. munkáinak egyez~ szerint NI. díjasokat is '.‘.—tab­ )64 Szamu telefonon in 1541, Commodo- VW 1300 megkímélt Amerikából jöttünk — Kezdi Rá­­kóczi út 16. Telefon, dü.'ági igazgatónál Ep­ző-gépkocsielőadót — ' e.h TM 4210« jelige^ a ki­ János Ifjúsági Park — az mTa Növényvé­­re nyomtató MPS 803. állapotban, friss vizs-Vács Zsolt és Zsombolyai János 117-917. Ml­ .. Tüzér u. 33— kapcsolt munkakörbe,^diwfw»«rtíSrf!!l ki adóba. Vili. kerület Mező­­,clmi Kutató Intézet. Telefon: 14—17 óráig, Búval eladó. Tel.: 630-élménybeszámolói: A kis naEV az- Him-arr* rrrvli­ , 1 • tr • v*ty telefonon, és laboránst, jelentke- ?r*,yu ... . .. |mrr 77 ^ felvételre keres köz- 310-643 050. du. 5—*8 óráig. let — riport * videó-feketepiacról, i.,K«mmn,i 291-864. zés személyesen: Bu J 8L pontifiá és-szereléshez ,.n,„am­ill^l-------r~rT7 —.---------- ■■■-■r-* A film világáról, a világ filmjei- szövetkezet azonnali nektünk-------«/am4jie’, da’,est I! - F^nke. —i------------------------- Fővárosi énó vízszerelő szak , , ? villanyírónépet rövi ! Ud.a rol tudósit a FILMVILÁG. X sdépé-el felvesd -- os/»álv"e/d­ő hetott*! ^ u. 44. személy A Magyar Nemzeti g . munkást. lelemkezni TM?**V'* — A Nagykovácsi Művelődési kör.pontunkba és autó munkakör betöltb­ réti vezető. Telefon: Múzeum felvételre ke- * * Az Építőipari Id­ei telefonon. vagy t ^te jövök — fd° M f ,1° r°° Központ augusztus húszadikán, a .-/cividünkbe­n XIV ^iskolai vaev eevete 150-624. res érettségizett mun- Ingatlankezelő .... . . sz­emelyesen: Budapest r , f ’ 5,6.07g ’ K Megtekinthető. Bp. régi, hagyományos búcsút felújít­ “nk?te ,5% ..’ m CégLt^fge^ ^atársat adminisztrá- Vállalat Szállítási II- Hermán Ottó út telefon­ .Jl6 0790 Gellérthegy u. 63. v«. szeretettel várja az árusokat, d'i L I? u,1.1.1,,8.^ fMMMNHBp tor-elöadói munkakör fA­.Tit.„u„ A^an­d­o* &■ 15 Telefon: 35M­7. mm^TJPPPW— n­- 2­________________ mutatványosokat, körhintásokat ^Tk­ugyuntezot. ^ér ellátására. Gépírói felvetelk­. ' allaldt "/"rTdes/eti 's"i dm, O&LmMULI^mR? bv'W 316-os személye , és minden kedves érdeklődőt, ^"^Fo'rd­ ’ ^amü 1W. ?yakar­at és admi- keres Budapesti t uT 250 cm^ TZl ?­*?«• n * ételkülönlegességekkel. X műszakba gépíró-ad- 'ástechnikai és Dnbc szeptember 1-én nisztrátori jártasság építőanyag* Szállítási i: /-ő Iroda felvesz: *pn csomózást t új iráni ad­alzold, 0 kilen­e e - Angol nyelvoktatás a belváros- ***'*'* Szedő Vállalat Buda- megnyitó szükséges. nyelvtudás : : Üzemegysége letvilágítási és kisebb szőnyeg 12 000 Ft/nm ^1. vámkezelten.^szep­bah Teljes tandíj visszatérítés. pest­i Honvéd u. . előnynek számít. B6- budapesti * erőátvitel tervezésben áron eladó. Érdeklő- !,ső­t/. .5 fős csoportokból a legjobb • -12­—24 Túri Péterné Hungária rezés megállapodás ismeretekkel telephelyére jártas tervezet, l­ient dés: délelőtt 10—14 cig~d°- 1 •• _ vetkező"kurzus* dfjab­an0"^ hetes velSgíprí. raklíri w! Satíly'vezetönél. Tele- Naev szálloda ^‘“tw' m ront,­‘lkezö fe­vfl?',hírdet * k”n' 1lehe,t:f r'6 52’ f,ái* H2-2fc0.« tele- Alva, cs Ui-v^nek.n. \ctKLZo Kurzus Qijiaian. » r‘®‘es . raL.fari anvao fon P7-h00 ^ 104-^00 08-as m. iiirvin­tévét az alábbi 22^-874 telefonon, to- Ionon e? este 160-217­ garanciával. Hegedűs, egységek heti 2x2 órában (hétfő­­­s vv .-— ----- i... (Bd. VTI., telefonszámon, jelent- • J * munkakörök­­ abba kontírozó köny­ c- telefonon, vagy le- Bp. II., Pitypang u. szerda, kedd—csü­törtök) 16 hetes • c m^viVcí­m A Fővárosi Számítás- Rákóczi út 90.) kezni önéletrajzzal az anyaggfazdal- betöltésére:­­élőt. pénztárost, éveiben ^Igényes NI. ill. 688-822. egységek 1­2 órában: pentek, szám- Bp XIV., Mexikói ut technikai es Díjbesze- újkori osztály vezető- irohási SZTK ügyintéző, 4774« jeligére a n­bat. vasarnap délelőtt es délután. munkaügyi fő Vállalat gondnoki munkatársakat jenél. n^lílvira tervstatiszti- ' cyors- és gépírói nev- oldaba. Metálzöld­ Toyota Co* A beiratkozás folyamatos. 211-261. osztály. Tel.: 835-975 munkakör betöltésére keres T—0T----------7-------— Osztalyara* \ V ti- IrX/elL cwnorthoz 7-----77, ------— rol­la. 5 sebességes, . tóinak sorába. * Britannia hallS^ SK, %%££. SSTZ­ZStii » xefTekteer8D»bu ujpesti ssssr* ,«ss BP.v.ker.. - -fr ^«. Tc,-: 3,0­ m Reáltanoda u. 7.) azok a dolgok hirdet id­őket Tdentkezés szerelő. vadastechnikai Szakko- “• ”• m­vswmtwt szedőt, nyomdai t. . . ő « -t,burg­zók, akik az általános iskolát el- pénzügyi gondnokság. Budapest klímagépszerelő, népiskola, Bp. XIII.. Telefon: CZTK n­írvin ’ kezn! lehet ERFA l.im. első kézből el­végezték. Bővebb felvilágosítás a tárvvezetői VII­.. Erdélyi u. IV asztalos. Váci m­ 2t gazdasági 312-9.).». 124-020 SZTK-Ugyin- Veznl _ . , , el. adó. Érdeklődni lehet 173-364 telefonon vagy személyesen. Osztályvezetői Lászlónál.­­ szobalány, hivatal, 8-13 pv. ko­­tező. '^!VUI ,, ^meTvre adó w S beadó » 213-602 telefonon 17 szerdai napokon, illetve augusztus munkakör Telefon: 337-730 vallódat gu.__________________ munkaügyi f. é. munkaügri .^. Tel’- abt'sá0 órától. 27. után minden munkanapon 16 betöltésére. -----■ ■ - telefonos. VT7T71—.1«..«*«“. _ Országos Ideg- és El-­ll.. V _ cl. . .. . _________ és 19 óra között. X *1 F ^ József Attila részlegvezető nilvakezdő — munka megyógyászati Intézet eloado. ttllítk Telefonon. osztrák /p.iacra el­- Olcsó lakások és szobák bér- Pályázati . Szabadegyeteme érett- Szakács, pályakezdő m­ű anyaggazdálkodási bérelszámoló, ^ 1 ■_______________ adó. Tel.: 8b5-ből­. beadása kezdődik augusztus 15-én, feltétel: hő­ségizett, génelni tudó szakács .hu: vs­s- _ Patála, 1021 Bp. II­. könyvein Leinformálható közép I.cm­rés-10 órakor a Delfintourist irodáié- szakirányú - nevvb­eli előadót ke- betanitott az annak herénés­ei Vörös H,csere* útja *-*’ korú női divatáruüzlet- ■nVVJSJRM ban. a Corvin áruház második felsőfokú ~ rés azonnali belépés- szakács ? ? a Rallli H "••• ,civile" Wrdet gyors- es be alkalmaznék Né VMin­Ukff csillapító emeletén, diákok, pályakezdők zse- végzettség­gel. jelentkezés szemé- kony),a’ a'i,. wVraktári könyvelőt. — gépíró, mely orosz nyelv szűk- Személyi számítógépek, javítás, béhez mért árakon. X és 3 éves lyesen: Bp. VIII., Mű- mészáros­­ . -í.­ni­um anyaggazdálkodási elő- nénzi tev:­seges. Telefonszám: — videókészülékek szerpzéssel — — Vegye igényben szolgáltaté- szakmai zeum u. 7. Szabad- konyhai ’ “81?'10!?’ ,.Bp' X. '' *661 állásra, lehetőleg ' , ■ 337*43, 9—18‘ig. vagy kölcsönzése. lízingje. ' . . . . fásainkat ! Készpénzért felvásáro- gyakorlat, egyetem titkársága. — pinkészítő \ac.. u } gazdapé- KALÁSZ végzettség- előado. személyesen: Baross hardw­are-software tér- megvárható, lünk komplett lakossági hagyaté- vagy mérlegképes Telefon: 335-189. mnsonntA .!"vat* ’ 8— 3 °ra *el- jelentkezés az tér - lesztés a VHS Gmk- n„^__ kntt Bútort, műtárgyat festményt, könyvelői Budiprint Pnyv. Gold- takarító, ’ ________________ W*"’ Jelentkezés: " a, Oena és vidéke g!­.UBl". várút 15.‘ " szőnyeget, műszak! cikkeket, ba- oklevél berger Textilművek fekete ■■■■Mmmiclefon.n. ,49. ____. - Affie Reál ipari Fő- Telefon. mu­nkanap.- Tel-. zár árukat és ruházati cikkeket, és 5 éves­­ felvételre keres tar mnsneati.. . f?n. írnni Oktatási intézmény. / . .iga/ata jó kereseti le-­on­. ' 3 Kvalitásos áru felvételekor auk- szakmai - A/’ goncaszeretőt. Autó- pék. A fővárosi Budapest Xli., Mere- Helsinki út 105* hetöséggel keres: laka Rádiós magnók gép- mmmmmmmmmmi c’1.r)n torteno értékesítés lehetőse- gyakorlat, szerelő vagy autóval- raktáros. A . kér. dek u. 1.. felvételre Telefon: 574-327. tosokat, marósokat, — járműbe szerelése, — Autóhűtó javítása i^x,ífí^íS*K5«b?S?.í T eveteket- lakossági szakmával éttermi számlázó, I neat­lankezelő keres «SX audiovizuá- esztergályosokat, se- szakszerviz. 1133 —azonnal. Bp. VI., KW , seink a legrö­hdebb időn belül rendelkezők előnyben, bérelszámoló, ,7411*1* ,is eszközöket kezelő mfSmmtmmsmmmm édmunkasokat. Cím: Ipoly u. 26. das L. u. 79 297.395. házhoz mennek, helyszínen mes­ ..Perspektíva 534 mwwwfc «. Sim! Vallalat technikust aki az ok- Budapest V., Eötvös ______________________—-------------—--------------­?aszó?disS-^ny szerint -“l azufpwtl ^ f ^ape^ ltTM­P**rAt0r' munkatársakat tl ^t^'^Th­e^si'"^^ \^n.U w.uT"*' H3S2HS8 vizstott. Va^rTni m­oskodnak. Címfelvétel én tájékoz- kirendeltségre ‘Sinron- keres karíter 8 órás vagy 4 Biztosítóberendezés* - ----- ■ ------—- ______________________ számuk megkímélt, el* tatár* 9 17« ,-anv 107 RQO óc +o kérifik 126—128. Telefon: — könyvelő, az alábbi ° Ky irodása a VI Nén X,,,• kc^u,c,, ruhb m­MnH adó. A kocsi két éve ^ TM —______________^977 ma-ki - -e-egé, a&s* SCrJ. Ná.„„k ssí-js. ____.________________________________Külkereskedelmi Vál-A Fővárosi Operett­szövetség u. 29. könyvelőt, vagy telefonon. 651­ l­ehel az I.­­r. ala'^^'1Skus't toes”3" Érdek aZ Út ,S Tel” 371­^0»5* ■■ ACRO.E«­AC SSS^niSSK! 4FT l.ü.. le,-,-. ,1 Olcsó! L­Ulljq.jJM ROINVEST Export kát: folyószámla és lentkez.és: Füredk­énél alaHI ellenőrt. Megbízható középkorú mérnöki, vagy villa telefonon a műszaki Olasz import,­­ Fővállalkozó Iroda deviza rendezőt, kon Bp. VI., Nagymező a munkaügyi, munkaügyi fi*talcTM.ber. «érkoc­si* mos mérnöki karán vezetőnél._____________ nyári vili kér Teleki tér 1 Burss Közpop-Sd„m­^f‘.8. .— se döadet vss. ^ % ti Csecsemőotthon. - itthoni, vtUmint hely 322-379 telefonon HQ. véptuS T-^Trá (ki képesítéssel), lőállásban. Cím: Bp., megfelelő­­intézeteiben|számos területen foly­ó fiataloknak! j1, r?. ............. felvesz magas nyomá­­színi ellenőrzésére fel-­ka Mária számviteli főelőadót kere* kai i-ö/íW építőipari \v ’’ Szigony végzett Üzemmérnöke azott szakipari mun­kac»«áH/»ílzír t,adí lftSclw,a pap* ,a gázk.zánhog fűtőt­­őfokú végzettségű és osztályvezetőnél. “4‘, njunkák t elpfon ^■ 4­2-468 kalkulátort. ul 2/8 IV 41- krf. .kik vasalt Mv kikhez (lelő-. tál- » HaSHialtCikk­­.150 X190 cn,.to­mosodai férfi segéd- hosszabb devizagazdái- rínyf.i.ár. Munka i.caliilil hMMMMHI közlési, jelző- és biz- padlószigetelésl. szak Szövetkezet­­abba 2 pár talia munkást, valamint ra­­kodási gyakorlattal ideírni végzetnél _ " árszakértőt. TMtos.lóberendezések tér-­munkásokat keresünk. Bp. IX ker., I karktonet, lehet 4 rendelkező munkatár- A Magyar előny. Jelentkezés a A Központi Fizikai Jelentkezni Fővarosi verésével kívánnak kiemelt fizetési félté Ráday u. 33/a. ,f­űkó T . sji­obi órás is. Gyesen levők- sokat keres. Jelentkez- Vöröskereszt 127-235-ös telefonszá- Kutató Intézet felvé- lehet V. ker. foglalkoz­ni. Keres ezer telekkel. Telefon: 336- szám alatti ...................... "ek *termekelhelyezés at részletes önéletrajz. orszgt­oson munkaidőben leire keres elektroni­ a vállalat Ingatlankezelő ’c,vil’ a femi ,"ru­r"‘-' 795/76- rulistüz­letében IX. Spectrum 48 K, megoldható, jelentkez- zal lehet. Cím: HIT­echnikával -----nT----T------1----- kus alkatrészismerettel személyzeti , , szaktechnikusokat,­­ vámkezelt é- e­ekkro­zni lehet munkanapo- Budapest, Budafoki ül ‘ Zeneiskolai Tanárkép rakt^14i szaktan10. osztályén Vallalat szerkesztőket és mű K­f33RJTC?n5i Nyitvatartás. nikus német—angol kon 8-16 óráig. Te- 79. Tel.: 8.42.505. hál? nyomdájába­l (Bp' XI­I."ma? rende­kező. Bp. V. ker.. .felvételre szaki rajzolókat, to VMftTllllTW naponta­ szótár, áron alul eh­­­leron:. 365-563/11. m. _____----- ------------W Semmelwei' .. u . 12­1 vagy legalább 3 éve Váci u 36 vagy keres vábbá gyors- és i gén japán lyukkártyás egy TKombat adó. .17.863. Cím: Budapest XII., be'városi külkereske- felvételre keres. tanszéki könyvtárába­­.JL.,,*., rendelkező a 183-538 ® írónőkél. Pályakezdők .vágyas - -Emplsal kivelelevel - nébe­ ró­ i kénesim" . Szarvas Gábor u. 20. ^lmt vállalat­­vétel, üzemmérnöki valénfokű "'kénesítést raktárosokat. A telent telefonszámon. házkezelői jelentkezését is várjuk Knltmaster 321. kötő- 8^1-17 óráig. tévés, levélboríték vő-1 _________ » keres Októberi vagy .. középfokú képesítéssel a MA VTI rugalma- kép 200 mintával. Varjuk M„rnj.r­ti, ... munkakezdéssel vevő- nyomdaipari rendelkező ««'»! aSr­S** McfflSS Beretthegn­el), ^unk,időben dolgozik üres lyukkártyákkal, kedves üzlet, Bp XH., Mp. ^ A HungarofiLm S201*alatt el adót né tec­nikumi könyvtárost azonnali az alábbi címre kér. Kőbányai büfébe női panaszügyi is a munkavállalók és lyukasztóval, orsózó- vásárlóinkat­ enged u. 14. Déli pá* vállalt né­met nyelvtudással, mű- végzettséggel belépéssel, jelentkezés személyzeti munkaerőt felveszek. előadót családtagjaik részére val, molellával eladó, baudvarnál, vállalat szaki alapképzettség­­el legalább 182-044 telefonszámon. ’ Szabad szombat­ra­ ,a hinnél Ma a MÁV ked­este- 890-446 ----------------------------------, url Vuilk­err.krH.imi ötévi 1 ----------------------------------- osztály 1121 Budapest OMOao (érettségivel), biztosítja a mav sea ... éri__________________I­CS1 perszeket, gruite­ráljálatos ismeretekkel lehetőséi gyakorlattal Rugalmas munkaidő- Konkoly Thege­ot - s‘r"«P- • Érteklőilni. . . verményeket. A tere Maron,szálas Imerluvk. »BWÜ|)I IIIIIIHIM ményt veszek. .Gyf.j'ő ‘ hü’det­­­lé^"i»,??ii:.i ^l, fínm­elk­ezö­s­ben dolgozó külkeres- 29-33. 122^9, hétköznap 17 ^IMMr* ser­ lehetőségről szó egy pikk­ozógép és egy ME&2mXMI 126530«, postafiók bbS. gazdaság! SSMSIJS"- ' ‘ ^'.m,L 10.tV_^a"alal Titkárnői.' vagy—*"cr- ~19 Cf^' _ __ ep tesz .11. mélye, megbeszéléser. v „ ^Pari^,v.rrege- vésirolok és „adok Budapest 1365. igazgató- ,»CSSR JU. jeligére. írt SmlnSort*- k^««' ál'i51 " ffCP*SZ frSklMn. leh« ^ Til" ^ J-0^vcke. nyugat. |4um„l­, rigókat.'.ti. / helyettesi *• r Felszabadu,í* 1 Gri hir- Jelentkezés. (VI kerületi munka. vállalok hosszú gyakor- Az­onnalra szak- ,5 óra között a -,2b ---------------------------------- hanglemezeket, máso­­dó va­lós, tárgy­ú és i­neigenes i ^­detőbe. a propaganda , irattárost (XV * v° telv’*‘z képesítéssel), 159 telefonszámon.­­ Van a cukorgép percen- os és üres kazetta' gy márkás t estű,é­s«nas betöltésére^ ■ Aul0. SSV„ W’*íre * k" átalánydíjas építész ül. -gy ^ V'" rMoeir'r ^rV^^r ,7 Ar-^”OS “"t'el'^n.319- fő megjelenésű -mtel- csoport gépész _ ,'eth Főt. Lenin v, - x-„, I szakirányú ■ laL tt% fi^ion.t ‘ WiM, székbelyű gép.akatost.­­k. 'to j K^r^IngaJ. V3mkcic„. V s2ala. it rM iskolai . keres munkatársakan­ 22-961 ; vállalat Jogi főosztá­­sok otthonomba. „Bi- Jelentkezés: esoauoi, vételre keres villany Overlook 4000 és olasz. 2atos, eladók. «Cím- ----------------------------------­végzettség, az alábbi m­unkako- 313-950/117 mellék. 'v» felvesz napi 6 zalom N. 4622« Jelige- Bp. XIII ker. telexgép szerelő festő vizsze- 'osztagép eladó. 634- jegyzék 127834-- jel- al'alommal hívjon a vezetői és ö­rökbe: raktári kiadó órás munkaidőre érett- re a kiadóba. Dráva u. 22. kezelőte­relő. kőműves­ burkoló 067. ,igére a Felszabadulás 63­69 es számon. -külkereskedelmi és könyvelő, könyvelé- segizett, legalább 5 ——----------------------------- szak- betanított va­súri hirdetőkr Legmagasabb napi áron ! gyakorlat. , si csoportvezető, elő- Szakcsoportunk felvé- éves gyakorlattal ren Asi,ls. gépkocsival Hűtőgép _ Jelentkezni lamin­t segédmunkások .T»_T«1._______________________ veszek hagyatékot, bú. Angol a utókalkulátor, nor­­telt hirdet árkalkulá- delkező gyors- és német. drosZ, angel 31 árlf.,szerviz, jelre, kai. __ Vidékieknek ^^^****^*^^* Régi történelmi, szép­ led, csillárt, ruhámé­nyelvismeret matechnológus, meós, tori munkakörbe lég- gépírót. Érdeklődni nyelvv' 'sz.'Kkal^ 12 a vállalat munkásszállást biztosi- Készpénzért vásárolok irodalmi, okkult, fan- ''öt, ágytól lat. kepe­előny. 3* elektromos szakkép- alább 5 éves építő- lehet: 123-859 és 533- fl'.et kulker- uzlaIk°: személyzeti ,unk. jerentkezni le- mod'r' 's: riílubtStorp­lasztikus, pengős regé­­kel, disztargyai. Sims fái síz­­a.au.m­zettséggel, lakatos, ipari, szakipari gva- 349 sz. telefonon Ltlknri.ti'.T kőrés és A Post* Számítáatech- osztályon he,: j. sz. társasházi k?‘‘ festményeket, dísz- nyék még mindig őr­é- 1‘moL Azonnal jo­| A jelentkezéseket elektromos, meechanl- korlattal rendelkező. T-----%lar------y.mzeni f/nőflvn* luJifuhSlak nikai és ElszámoláS' Bp v‘ker. kirendeltség. V.. Béig- ar8.,aka ,aCS1 M /l' M választékban talál- w____________________ írásban. kaj műszerés a bé- önálló munkavégzésre Múzeum köS^k­­.l ^^.hn^Mtónvts' ,mízeu­saáro,las'dhni' Váci u. 36. vagy rád rkp. 20. Tel.: 181- 1'Grakat- á^tokat tel- hatók. Tóth antikva Bélyeg világ ös­szeáll,­reszteteg tanított műszerész, esz- alkalma,. lehetőleg nemzetközi k?rlsl^' kai szakterületre a igj.jss 8 *26. 2. «. kirendelt- •’«. hagyatékot. A»n- rhmnb­an. 1075. Maja- ,gsz. tömegbélyeget s önéletrajzzal • tergályos. TMK-vil- férfi jelentkezését vár- 7* ^é,n dSm^^rd­elre Mánt k,h­o“: l»ardw,r* tel tel­fonszímon seg. V. ker., Pálffy ld Q.-IIII. kovszkij 21.. Kazinczy vásárolok. Besmélt, Hungarofilm langszerelő, targonca- luk. Jelentkezni lehet ka„í Lmes tndnmí kozom .Színvonalas leSZ'fi mlírn°ko,• r'nd __________ G- u. 27. Tel.: 327- Hívjon bizalommal! u.-i oldal. 427-020, 1027, Bem utca 9., személyzeti » vezető, szerviz vezető személyesen VILI É- lámmlókészL N sz'r,e­l'i ztilt «nd8z'r '«• 3 «• kirendelt- Magas áron vásárolok 9—17.30-re.___________ Mártírok útja sarkan. I vize.10 . . (lánghegesztői ismére- PEX Szakcsoport Bp. ^ 467^« jelére a tervezet, software tej- Az MTA Növenyvé­­ség v. ker.. Széche-'hagyatékot, bútort ru- Telefon: 363-293. címére kérjük: tekkeli Ielentke/ás-— VI i'/Mhpi­a ii Ti tárl‘e,ze 01 teendőinek *■. tengere­lesztőket. rendszer delmi Kutató intézete nvi u 7 Tel.: 518- haneműt, tollat, kepe- BHTj^mLEhWI Bp. Pf. 39. 1363. B illatos út 7 tsz” 1 munkaidőben' 'llalasára- Szívesen fo- alo a. p _____ programozókat, számi- igazgató mellé gépelni 575 4 ,7 kirendelt­­kel, dísztárgyakat, — tatal,TM. ’ ~ ’ cadunk pályakezdő Főzni is jól tudó ház- tógépkarbantartó mér- tudo titkárnőt keres. g­y-cr Fehérha- könyvet, limlomot. HI- BMW 524 turbódiesel. ’ ManViln­evi A Csecsemőotthonok fiatalt szerződéssel. — tartási alkalmazottat nököt, üzemmérnököt. Angol nyelvtudás szűk- je u 8_io. Tel.: 172- vásra azonnal jövök, extrákkal eladó. 370­ Gellért-hegyi, igényes, A Fővárosi Operett­“TMi„ Országos Módszertani Bérezés megállapodás keresek teljesen gépe- rendszerfelelőst és sebes. Jelentkezés: Bu- 552. b sz. kirendelt- 631 169. 425. tanácsinak maradó 80 Színház felvesz gya- ■■ Intézete Bp. Isi Ló­ szerint. "Érdeklődni sített háztartásomba, adatrögzítőt. lelem-­dapest^ H­. Hermán v ker.| Kecske- vásaVTiünk------szekrény- Tmozizsók---------|TviTása nm-es lakásomat ve-1 kor­on hangtechnikust. Vígszínház keres fel-­czy Lajos u. 3. fel- lehet: 134-400/68 m. heti 4 napra, napi 6 kezni lehet az Intézet Álló ut 15. Telefon: még u. 6. Tel.: 174- K0rokat, fekhelyeket szereléssel utánfutó és «ve» tulajdonú házba* Jelentkezés augusztus vételre férfi szabót és vesz főzőnőt. Jelent- telefonszámon, jelent- órára. »Magas Jövede- munkaügyi osztályán 1­695. Szolgáltató üzem. konyhabútort, szekré- spirálrugók készítése, levé* vagy eladás. 2b-tól Bihami Béla- bútorost. Jelentkezés: kezni lehet személye­­kezni önéletrajzzal az sem 129563* jeligére Bp. IX., Távíró u. Épületburkálat magas V. ker.. Alpári Gyula nyeket, antikokat, esti­ Vörös István. XIII.. alatt álló hasonlóra, nál Bp. VI., Mozsár XIII., Rajk László u. sen vagy a 155-682 újkori osztály vezetői a Felszabadulás téri 3—5., vagy 272-208 fizetéssel felvesz kis- u. 14—16. Tel.: 124- sárokat, hagyatékot. Fáy u. 84. Tel.: 290- esetleg öröklakásra 0. 5. 1. telefonszámon. jénél. hirdetőbe. telefonszámon. iparos. 699-619. 020. 311-486, 868-259. 279. cserélem. 652 886. ■ .1, .1. —.................. ■■■■1. ■ ................. * ----- — - --T T" GÉP- ÉS SZERSZÁMÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT A ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ INTÉZMÉNY — ,.'11 1 PEST-MEGYEI IPARCIKK FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI 1 \ i ClJCKOgtCl­jUk kCUVeS vevőinket, KERESKEDELMI VÁLLALAT .y FŐOSZTÁLYA ‘hogy jtf i 1985. augusztus 15-én ? 1985.augusztus 13-tól 1. kerületi munkahelyre, - ,r* 1 a* t moZgO KOmatOZaSU kötvényt V . KVIG-gyártmányú bocsát ki (t/OIHILSi belépéssel • ELEKTROMOS fúrógépeket magánszemélyek részére, s­­­ütve FÚRÓKAT­­ 20 millió forint összértékben, f­elvételre keres ,,, , , , • « / ■ ■ reklámáron árusítjuk, Állami Fejlesztési Bank lebonyolításában. elektronikai gépi beruházások • £ amíg a készlet tart! ^ kötvény 7 éves lejárta, a törlesztés bonyolításában jártas, ‘ Kisgépszaküzletünkben __ zsll__kv­lU 4, név­ wenli üzletben ‘történik. 4 szakirányú képesítéssel rendelkező Telefon- 120-060 * 5 ’ 1 V A kötvény kamatozása két részből áll: évi 9 százalék fix (garantált) | | ' _ ' Gép- és Szerszámáruházunkban, és ezen felül 114 I IS SNrt HS­«Hsapi Budapest X., Kőbányai út 49. a vállalat előző évi nyereségétől függően Telefon: 271­(1t10. ) és 4 százalék közötti mozgó kamat. Német vagy angol nyelvtudással és Valamint vidéki szaküzleteinkben. A köt­vénykibocsátás feltételeiről és a vállalat gazdái­,­­ Miskolc, Petneházy utca 6. krodásáról a Pest­ megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat külkereskedelmi gyakorlattal rendelkezők Kecskemét, Szabadság tér 6. vezetői előnyben. Baja, Szabadság tér 10. 1985. augusztus 15-én, 10 órakor Pécs, Irányi Dániel tér 4. tájékoztatót tartanak az Győr, Kiss János utca 1. Állami Fejlesztési Bank nagytermében Érdeklődni a 189-904-es vagy a 339-590/262-es telefonon Salgótarján (Gyurtyános), Erdész út. (Budapest V., Deák Ferenc utca 5.). fejk­: Zalaegerszeg, Rákóczi út 50—52. A kötvények — 10 000 forintos címletekben — a hely­: Veszprém, Házgyári út 1. színen megvásárolhatók.

Next