Magyar Nemzet, 1989. június (52. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-09 / 133. szám

Péntek, 1989. június 9. A Magyar Nemzet hirdetésfel­vétel« az alábbi helyeken: TELE­FONOS HIRDETÉSEK: 383-355 (LA­KOSSÁGI. közületi), hétköz­nap 8—20 ÓRÁIG. SZOMBAT, VASÁRNAP 9—13 ÓRÁIG. LAKOSSÁGI hlrdetésfelv.: Do­hány O. 54. SZ. 224-468, 223-430. 8— 17.30-lg. reklamáció: ultt. Bal­zac u. 12. ez. Tel.: 490-920. Hét­főn, kedden, csütörtökön: 10— 17.30-ig Szerdán: 8.30—19 óráig Pén­teken: 9.30—14 óráig. Szombaton: 9— 12 óráig. Thököly u. 3. (kizáró­lag házasság) 424-769, hétfő: 9—16 óráig; kedd—szerda: 8—16 óráig; csütörtök: 9—18 óráig; péntek 8— 13 óráig, reklamáció: uitt. KÖZÜLETI hirdetésfelv.: 221-285/ 513, 613, 639, 216-08 mell. Bp., VII„ Lenin krt. 9—11., III. em. 382. szo­ba, hétfő—csütörtök: 8—16 óráig, pénteken 8—14.30 óráig, reklamá­ció: uitt. KÖZLEMÉNYEK- A HÁZÉPÍTŐ ÉS KARBANTARTÓ KISSZÖVETKEZET ÉRTESÍTI AZ OTTHON-SORSJÁTÉK NYERTESEIT — A JÚNIUS 8-1 MAGYAR NEMZET­BŐL TECHNIKAI OKOK MIATT KI­MARADT —, HOGY A NYEREMÉ­NYEKÉRT A KÖZZÉTÉTELTŐL SZÁ­MÍTOTT 60 NAPON BELÜL A HÁZ­ÉPÍTŐ ÉS KARBANTARTÓ KISSZÖ­VETKEZET KÖZPONTI IRODÁJÁ­BAN (BP., XIV., PAKOZDI TÉR 12 A) JELENTKEZHETNEK A NYERTESEK. (Az utazások nyertesei technikai okok miatt, 1989. 07. 25-ig.) ·* — Rézkarcoló Művészek Alkotókö­zössége : keresse fel galériáinkat: 1. Magyar Nemzeti Galéria C. épület, HL emelet. 2. Art Galéria, L, Tán­csics M. u. 5. 3. Galéria. Petőfi S. u. 18. Festmények, rézkarcok, rajzok, kisplasztikák részletre is megvásárol­hatók. Rékassy Csaba, Gross Arnold. Kovács Tamás. Badacsonyi Sándor. Gyulai Líviusz, Kiss Terézia, Kórusz József. Würtz Adám. if). Iván Szi­lárd, Galambos Tamás. — Használtautó-ajánlatok NSZK-ból. Tel.; 384-436 hétköznap, 17—20 óráig. * — TUDJUK, HOGY MAR RÉGÓTA SZERETNE MEGTANULNI EGY IDE-I GÉN NYELVET! Mit szólna hozzá, j ha tudását ellazultam barátságos lég­körben szerezné meg, a tanulása pe­dig stresszmentes és nagyon haté­kony lenne? 4 hetes, kis csoportos angol és német nyelvtanfolyamainkon minderre módja vanl AUDIO RELAX Nyelvstúdió II., Mártírok út­ja 50—52. Tel.: 168-442. X — Tanuljon angolul és németül RELAXA STÚDIÓBAN 1 Hatékony in tenziv kurzusok reggel 7-től 21-ig, óránként induló 2—3 fős csoportok ban. Rugalmasan alkalmazkodunk az ön időbeosztásához! 11-43-77. XIII. Pozsonyi út 14. — Tenisznapközi egész nyáron. Teil. 414-107. 128-355. — Minden út Rómába vezet. Olcsó olasz körútra várjuk a jelentkezését. Tel.: 183-636. — LEGYEN A MUNKATÁRSUNK megéri! Magas jutalékot fizetün minden szervezőnek, garantált nyári hajós folklór és városnéző program­jaink vannak. Jelentkezni lghet 183- 636, MAKRO VILÁG. '1 — KÉZBE VETTE MAR? 4 országgal .kibővítve, gazdagabb tartalommal ÚJRA ITT VAN a KÉZIKÖNYV NYU­GATI AUTÓK VÁSÁRLÁSÁHOZ! Kapható a könyvesboltokban és a könyvárusoknál. . Xl _ A NEMZETI SZÍNHÁZ szervezési és propagandaosztálya tájékoztatja a Kedves Nézőket, hogy a VÁRSZÍN­HÁZ KARMELITA UDVARÁN június 17., 18., 19-én SZÖRÉNYI—BRÓDY: FEHÉR ANNA C. ROCK-BALLADA­­JA, július 8., 11., 14., 17., 20., 23-án Leoncavallo: BAJAZZÓK c. operája — július 27., 28., 29-én Csepreghy: PI­ROS BUGYELLARIS c. zenés játéka kerül bemutatásra. Jegyek válthatók a szervezési osztályon, a Várszínház pénztárában, illetve az üzemi közön­ségszervezők n él. — KGM SZUPERMARKET — BÉCS — BELVÁROS. REKLÁM ARON! A FORTUNA WIEN BUSZAIVAL! Rész­vételi díj: 399 Ft -f 20 ATS. Jelent­kezni lehet: FORTUNA TRAVEL Uta­zási Iroda. Bp.. III., Árpád fejedelem útja 52. Tel.: 687-500. X — MTK-VM GYERMEKTÁBOROK: LABDARÚGÁS: napközis tábor június 19-től a XIV.. Csömöri úti sporttelepen (44-es villamos végállomásánál). Je­lentkezés: hétköznapokon, 14 órától a 632-257 telefonon, illetve személye­sen. Részvételi díj: egy hétre 550,— Ft ebéddel. VITORLÁZÁS: 1 hetes tanfolyamok Balatonfüreden a vitorlás­­szakosztály vízitelepén. Jelentkezés: hétköznapokon. 8 órától a 216-940 te­lefonon. Részvételi dij: 2600,— Ft. — Gazdát keresek 7 .hónap körüli, szép, álló fülű. középtermetű, éber, nagyon értelmes nőstény kutyának. Lakáshoz szokott. 9—19 óra között. 756-853. >. — Modem izraeli—zsidó nevelés a kibucokban! A magyarországi tanter­vek figyelem bevételével folyik az ok­tatás. a humanista modern zsidóság alapelveinek megfelelően. Előkészítés érettségire Is. Jelentkezni lehet: Lan­­dor Károly. Bp.. Mester utca 71., vagy. Avram Béni 19225 Givat Oz. Izrael. — A Keresztényszocialista Párt várja tagjainak jelentkezését, akik az 1953- ban történt letartóztatásunkig. Csóka Jenő. Cigány Imre, Kiss Emil csoport­jában részt vettek az illegális munká­ban. Dr. Füredy Miklós 1027. Csalo­gány U. 39. Tel.: 151-134. — Ten isz tanfolyam ok a Kondoros! úti uszoda teniszpályáin, minden kor­osztály számára. 5 hetes. 10 foglalko­­zásos, illetve a szünidőre 1 hetes in­tenzív tanfolyam. Kis létszámú cso­portokkal kezdők és haladók számá­ra is. Tanfolyam ára 80 Ft óra fő. Ér­deklődni a hét minden napján. 8—10 óráig. Tel.: 561-798. — TURISTÁK! A Tv-híradó Is be­mutatta a most megjelent OLCSO SZÁLLÁS NYUGATON c. könyv 3 kö­tetét: I. SZÁLLODÁK, PANZIÓK, MAGÁNSZÁLLÁSOK 130 Ft, II. IFJÚ­SÁGI SZÁLLÁSOK 125 Ft, III. KEM­PINGEK 125 Ft. Kaphatók: TOUR­­ADDRESS. Bpest, 11.. Széher út 57. (a 29-es busz vonalán), minden nap 10—18 óra között. Szombat, vasárnap is! Vidékre küldés utánvétellel. — A SEKTION DEUTSCH Német Nyelviskola végre saját. új. a célnak megfelelően átalakított oktatási köz­pontjába költözik.' ÜJ címünk 1989. VI. 12-től: IX.. Üllői út 63. Tel.: 135- 480. 135-489. Megközelíthető: a 4-es. 6-os villamossal, a 12-es busszal, és a kék (3) metróval. Bejárat: a Ber­­zenczev utca felöl. Szeretettel várjuk régi és új hallgatóinkat! \ — Egy nap alatt megjárja Bécset ALTVIN-busszal. Jelentkezni lehet 183-636. Makrovilág. \ — Üdülni is csodálatos, különösen, ha még nem is drága a mesés Kele­ten. a Márvány-tenger partján, Isz­tambulban. vagy Cipruson, a szere­lőm szigetén. Jelentkezni lehet a 183- 636 tel. . V — Vitarlástanfolyamok indulnak jú­nius 10., augusztus 26. között. 1 és 2 hetes turnusokban, a Spartacus vi­torlás bázisán. Balatonföldváron, 8— 17 éves fiúk és lányok részére. Ér­deklődés: 384-244, 384-285. \ — ILYEN OLCSÓN MÉG NEM ÜDÜLT! REKLÁMÁRON. FŐIDÉNY­­BEN GÖRÖGORSZÁG — ASPROVAL­TA — TENGERPART! Június 22-től július 2-ig (10 nap) autóbusszal, fél­panziós ellátással. Részvételi díj: 5800 Ft -f 135 dollár. Jelentkezni le­het: Június 12-ig a FORTUNA TRA­VEL Utazási Irodánál. Bp. Hl.. Ár­pád fejedelem útja 6Ά. Tel.: 687-500. X — A LEGOLCSÓBBAN UTAZHAT AUTÓBUSSZAL ISZTAMBULBA! Jú­nius 25-től 30-ig. (6 nap), félpanziós ellátással. Részvételi díj: 2799 Ft 4- 120 DM. Jelentkezni lehet június 15-ig: FORTUNA TRAVEL Utazási Iroda. Bp.. III., Árpád fejedelem útja 52. Tel.: 687-500. \ — RÉGISÉGBOLT az OPERÁNÁL! Bútdrok. csillárok, szecessziós dísztár­gyak kaphatók. Vétel-eladás. Bp.. VI.. Ó utca 17. Tel.: 114-336. X — Hyen még nem volt! 3000 Ft-ot fizetünk minden tizedik befizetőnek, aki a Jún. 24-1. hétnapos isztambuli utunkra jelentkezik. Tel.: 183-636. v — A NEMZETI SZÍNHÁZ értesíti Kedves Nézőit, hogy az 1989—90-es színházi évadra ismét BÉRLETET HIRDET. BÉRLET ÁRUSÍTÁS a Nem­zeti Színház szervezési és propagan­daosztályán, VII., Hársfa u. 25. Tel.: 426-584, 222-879, 413-918, munkanapokon 9 és 18 óra között, valamint a válla­lati közönségszervezőknél. ^ — Kontakt Kisszövetkezet 2. sz. alábbi szövegű bélyegzőjét érvényte­lenítjük „Kontakt Kereskedelmi Mű­szaki Fejlesztő és Szolgáltató Kis­szövetkezet Páty Hősök tere 2. MNB; 280—57308. X — MAGAS TATRA TAVALYI ÁRON! Kirándulások autóbusszal, Július 15- től, hetente. Program: Csorba-tó, dunajecl tutajtúra. Lőcse. Szepesi vár,· Lomnlc. dobsinai jégbarlang. Ar: 4920 Ft (szállás -f félpanzió). Jelent­kezés: MARTOURS VI.. Népköztársa­ság u. 35. Tel.: 228-082. vidéki irodák és Berecz 359-547. Székely 661-050. / A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Főszerkesztő: Soltész István Helyettes főszerkesztő: Keserű Ernő és Tóth Gábor Felelős kiadó: Németh Jenő, a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat vezérigazgatója. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1073 Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 414-320, 222-400. 221-285. 429-350, 22 Óra után: 221-009. Terjeszti a Magyar posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, 0 híriaDkézbesítőknél. posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási c ■ p irodánál (HELIR). Budapest ΧΙΠ., Lehel u. 10/a. 1900 közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 124,— Ft, negyedévre 372,— Ft, fél évre 744,— Ft, egész évre I486,— Ft. Postai irányitószámunk: 1392 Pf. 276. Külföldön terjeszti a Kultúra Kereskedelmi Vállalat H—1389 Budapest, Postafiók 149. rr\ Athenaeum Nyomda, Budapest — Nyloprlnt magasnyomás Fele'ős vezető: Szlávik András vezérigazgató HU ISSN 0237—379? HU ISSN 0133—185x Állás Agilis titkárnőt és gép· rónől keresünk, váltó­­a tos munkára. Tel 650-878. — Az 5 éves STUDIUM Nyelviskola születésnapi meglepetése: 2—4 hetes INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 1700—2000 Ft-ért. Beiratkozás: Jún. 5— 15., 4—6. VIII., Szentkirályi u. 7. Ere­deti tan- és hanganyag. Tel.: 55-81-55. — ORION és VIDEOTON SZÍNES TELEVÍZIÓKAT (50" n előleggel) 12 HAVI RÉSZLETRE IS VÁSÁROLHAT A KERAVILL SZAK ÜZLETEIBEN. TELEFONON IS MEGRENDELHETŐ A FORRÓ DRÓT il0-601-es számán. BUDAPEST TERÜLETEN A SZÁLLÍ­TÁS DÍJTALAN. — KORSZERŰ EGÉSZSÉGES TÁP­LÁLKOZÁSHOZ MOST A FLORIAN— Keravill Áruházban 6 havi RÉSZLETRE IS VÁSÁROLHATÓ AZ OSZTRÁK LOGO-STAR MIKROHUL­LÁMÚ SÜTŐ. Ara: 19 900.— Ft előlege: 9900.— FI. ' — NÁLUNK AZ ORION SZÍNES TELEVÍZIÓK A VASARLÖ KÍVÁN­SÁGÁRA. AKAR 10" „ ELŐLEGGEL RÉSZLETRE IS KAPHATOK. KERA­VILL—ORION MÁRKABOLT. Bp.. V.. KOSSUTH LAJOS U. 8. — Elveszett a Könnyűipari Műszaki Főiskola Gondnoki és" Üzemeltetési Osztály, Budapest, III., Doberdó út l. MNB: 232—90146—1552 téglalap alakú bélyegzője. Használata: 1989. VI. 5-től érvénytelen. . « — A Blaguss—Volánbusz tengerparti ajánlataiból: Crikvenica— Selce Hotel Marin. 8 nap. teljes ellátással, július­tól szeptemberig egyénileg. Ar: 10 200,— III 940.— Ft. Jesoló — Hotel Argentína 8 nap, félpanzióval, július—augusz­tusban, egyénileg. Ar: 12 600,— Ft. Irodánkban számos osztrák utazási iroda (Tourópa. Neckermann. Springer, Union, Itas, Quo Vadis. Phönix) ten­gerparti és egyéb úticélú kínálatából is választhatnak utasaink. Blaguss— Volánbusz, Budapest, V., Engels tér, autóbusz pu. Telefon: 177-777. *< — Intenzív spanyol nyelvtanfolya­mok a Várban. Júliusban és augusz­tusban. 9.00—12.30-ig. illetve 16.30—20.00 óráig, 10 fős csoportokban. 80 ■ óra. 4000.— Ft. Érdeklődni lehet: KUL­­TÜRINNOV. 1. kér..· Szentháromság tér 6. Tel.: 550-122. * — A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium 1990 őszén, fennállásának 225. évfordulóján, emlékérmet ad ki. Kérjük a gimnázium volt növendé­keit. hogy emlékérem igényüket (100,— Ft/db) legkésőbb 1989. szep­tember 15-ig Jelezzék írásban, vagy telefonon. Cím: 8800 Nagykanizsa. Vörös Hadsereg u. 9. Telefon: (93) 11-264. v — Top Travel Vízum szolgálat — Budapesten: Astoria· Vízumcentrum, Hotel Astoria Hall, tel.: 173-411 1371. Eötvös Yizumcentrum. v„ Károlyi M. u. 9.. tel.: 173-530. Parlament Vízum­centrum. V., MUnnich F. u. 26., tel.: 316-194. Lékai Vízumcentrum. XII., Lékai J. tér 9.. tel.: 550-640. Vízumok 17 országba, a legyorsabban! .< — O SOLE MIO! A nagysikerű Lido di Jesolo-i ajánlatunkból egyhetes turnusok még kaphatók! Top Travel Mediterrán Tours. Hotel Park. Tel.: 130-428. 131-420. X — Állatbarátok segítségét kérem 1 éves kan. keverék, jó házőrző kutyu­­somnak, szerető. Jó gazdit keresek! 832-014. 635-105. χ Akik 1945—48. között, a Budapesti Ecole Champagnatba Jártak, a Cham­­pagnat alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett Iskolatalálkozó miatt kérjük jelentkezzenek az alábbi két elmen: Nelhübel Tamás, Bp., 1123 Táltos u. 7—8.. munkahelyi telefon-? szám: 584-511.87, vagy Garami József. BP·· i0®1 Üllői út 115 "b. lakástelefon: 333-508. X--Halottatok - 1956 címmel a Ka­talizátor iroda kötetet jelentetett meg 1989. Június 16-a alkalmából. Kötetünk­kel tisztelgünk a forradalmat követő megtorlás áldozatainak emléke előtt. Összeállításunk visszaemlékezéseket, fényképes életrajzokat, dokumentu­mokat. tanulmányokat tartalmaz. Célunk, hogy összegyújtsük az ösz­­szes kivégzett életrajzát^ ehhez vár­juk a hozzátartozók, barátok, bör­töntársak jelentkezését. A könyv kap­ható a Felszabadulás téren, a SZA­BADÉ AJTÓ asztalán. Katalizátor Iro­da, Moldován László, 1075 Bp., Wesse­lényi u. 4. I. 1. A. 1 222-951.' A Lőrinci Textilipari Vállalat szállítási és raktározási osztályvezetőt felvesz. Követelmény: vezetői gyakorlat, felsőfokú akirányú végzettség. Munkaköréhez tartozik 4 raktár irányítása, valamint a szállítással és gépkocsikkal kapcsolatos munkák szervezése, irányítása és ellenőrzése. Címünk: Bp. XVIII., Reviczky Gy. u. 9—11., személyzeti osztály. Telefon: 274-619. IBM PC gép és prog­ramozási ismerettel (dBase, Turbo, Pascal) rendelkező fiatal szak­embert keresünk felvé­telre. felen tkezés: Bu­dapesti Élei miszer-ke­reskedelmi Egyesülés, Budapest V., Váci utca 36. II. emelet. Tele­fon: 174-501. Textilipari vállalat markeling­­fe jlesztés területére felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat keres. Címünk: Bp. XVIII. kér., Reviczky Gy. u. 9—11.. személyzeti osztály. Telefon: 274-619. Budafoki. 3000 nm-cs gombapincébe gomba­szedőnőket és közremű­ködő lőkéstarsat kere­sek. Tóth András. Bu­daörs. Lévay u. 33. Bérszámfejtésben jártas társadalombizto­sítási előadót felve­szünk. Tel.: 668-696. Vegyes vállalat keres azonnali belépéssel nagy tudással és rutinnal rendelkező mérlegképes főkönyvelőt, angol nyelvtudással. Szükség esetén debreceni lakást biztosítunk. Kiemelt kereseti lehetőség. Érdeklődni: Budapesten, 868-010, 869-109, agy Nádudvaron: 52-80-009, 52-80-109. önállóan dolgozni tu· dó parkettást felveszek. 893-217, 7—20 óráig. Szakképzett, mezőgaz­dasági és külkereske­delmi gyakorlattal ren­delkező export üzlet­kötőt felveszünk a Monori Állami Gazda­ság Bp. XII. kerületi kereskedelmi irodájába. (Angol nyelvtudással.) Tel.: 560-095 vagy 560-097. Az Athenaeum Nyomda (elvételre keres gyors- és gépírónőt. Jelentkezés: üzem­gazdasági osztály. Telefon: 187-800 109. A 45. Kollégium fel­vesz: I fő vízvezeték­­szerelő szakmunkást, 2 fő általános karbantar­tót, I fő hivatalsegé­det, I fő bérszámfej­tőt. Érdeklődni lehet a 835-875, vagy a 832- 313-as telefonszámon. Lőrinci Textilipari Vállalat gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót keres. Fizetés megegyezés szerint. Rugalmas munkaidő. Címünk: Bp. XVIII. kér.. Reviczky Gy. u. 9—11., személyzeti osztály. Telefon: 275-619. Minisztérium felvesz képzett szállítómunká­sokat . és titkársági munkára gépírót. Er­kölcsi bizonyítvány szükséges. Érdeklődni: munkanapokon, 8—16 óráig, 640-084. Szolgáltató vállalat felvételre keres Jó kereseti lehetőséggel érettségizett, fiatal. Jól gépelő munkatársnőt telefonos hirdetés­felvevői munkakörbe. J el en tk ezé se ke t „Udvariasság, gyorsaság, türelem H. 497” jeligére a kiadóba, vagy 223-430-as telefonon, Somogyi Gyulánénál. Külkereskedelmi gyakorlattal rendelkező pénzügyi előadót keres a Her bár ia Vállalat. Jelentkezés: gazdasági igazgató­helyettesnél, Bp. V. kér.. Arany János u. 29. Telefon ;* 112-628. Belvárosi külkereske delml vállalat felvesz gyakorlott vámüg; előadót. Érdeklődés lefonon: 327-347, vagy 328-390/204. 205-ös m. A Magyar Gazdasági Kamara szakmai tago­zatok osztálya osztály adminisztrátori munka körbe gép- és gyorsírni' tudó munkatársat ke­res. Bérezés megegye zés szerint. Jelentkezni lehet: személyesen, vagy telefonon: 119- 255, vagy 532-258, Far­kas Istvánnál. Cím{ V. kér., Kossuth L. tér 6—8. Metaiirapcx—Duna­ién· Külkereskedelmi Kft. (Bp. XIV.» Má jus 1. űt 17.), azon­nali belépéssel felvesz: külkereskedelmi' gya­korlattal rendelkező könyvelőt. Jelentkezni lehet: Csorba Jánosné osztályvezetőnél sze­mélyesen, vagy a 187- 611/466 telefonszámon, szakképzett pénzügyi előadót, jelentkezni le­het Sándor Éva osz­tályvezetőnél személye­sen. vagy a 187-611/ 436 telefonszámon. Festő, mázoló, tapétá zó szakmunkást felve­szek. Tel.: 32-32-31, este. BÚTOR' Hagyatékot, bútorokat, élményeket, csilláro­­órákat, dísztár­gyakat, könyveket, sző­­egeket. ruhaneműket vásárolok lomtalanítás­sal: 630-042. Bizalommal hívjon, ha feleslegessé vált ingó­ságait legmagasabb készpénzáron kívánja értékesíteni. Hagyaté­kot, lakásfelosztást, bútort, festményt, dísz­tárgyat. régiséget, azon­nali szállítással, lom- Jnítással vásárolunk. 2-562. vjon bizalommal! Magas áron veszek ha­gyatékot. bútort, ru­hát, képet, bronzcsil­lárt. dísztárgyat, lom­­lalanítok. Azonnal jö­­ők! 855-405. ansagara azonnal felkeressük. Magas készpénzáron vásáro­lunk hagyatékot, ruha­neműt, modern és an­tik bútorokat, képeket, yltrintárgyakat, köny­veket, csillárokat, lim­lomot. Hagyatékíomta­­llanítás azonnal. 273- 921. Vásárolunk szekrényso­rokat, fekhelyeket, ’ — konyhabútort. szekré­nyeket, antikokat, csil­lárokat. hagyatékot. — 311-486. 868-259. Költségvetési szerv, közétkeztetéshez felvé­telre keres: szállító­munkás, előkészítő, ké­zilány, büfés, felszol­gáló, nagymosogató, felíró, - fűtésszerelő munkaerőket. 5 napos munkahét. 1 műszakos munkakör. Jelentkezés munkaidőben: Budapest XIII., Katona J. u. 28.. vagy telefonon: 120 854. Bizalommal hívjon, ha felesleges használt dol­gait a legmagasabb áron készpénzért kíván­ja értékesíteni. Bútort, ruhát, .dísztárgyakat, antik bútort, képeket, hagyatékot, lomtalaní­tással megveszünk, — azonnal elintézzük. — 842-788. A Human Oltóanyag­­termelő ii Kutató Inté­zet gödöllői telephelyé­re azonnali belépéssel felvesz: angolul tudó gépírónőt, villanysze­relőt, elektroműsze­részt, gépésztechnikust, vegyipari szakmunká­sokat (férfi) 3 műszak­ra, raktárosokat. A Je­lentkezőktől részletes önéletrajzot az intézet munkaügyi osztályára kérjük. Cím: 2100 Gö­döllő, Táncsics Mihály üt 82. Tankönyv­­kiadó Vállalat. Szalay u. 10—14. Bp. V. kér., felvesz munkaügyi előadót. Telefon: 313-372. Szobafestő kisiparos érdi telephelyre festő szakmunkásokat felvesz főállásba. Érdeklődni: 06-26-46-188. 8—14 órá­ig Gyakorlattal rendelkező, bérstatisztikában, bérösszesítésben Jártas munkaügyi előadót keres a Herbária Vállalat munkaügyi osztálya. Jelentkezés: az osztály­­vezetőnél, Bp. V. kér,. Arany János li. 29. Telefon: 117-062. Eszterga. horizontéi, CNC gépekre 2—2 fő szakmunkást és 2 se­gítőt magas kereseti lehetőséggel felveszek. Halásztelek, Somogyi Béla út 5., Csapó. Közgazdasági Önálló osztály elméleti feladatok megoldására keres nyelvismerettel rendelkező, kreatív közgazdászt. Érdeklődni: 188-502, dr. Nárai István osztá lyvezetőnél. Állami Biztosító. Az Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola (Buda pest IX., Gyáll út 25/b.) felvesz: 11 ma­gyar-orosz szakos, j német—bármely szakos. 11 fizika—bármely sza­kos. I villamosmérnök tanárt. I szakoktatót (autószerelő szakmunj kás). Bér: megegyezés szerint. Jelentkezni le­het a 475-739 telefon­számon. Belvárosi irodaházba forróvíz-üzemű gázka­zánokhoz kazánkezelői vizsgával rendelkező fűtőt felveszünk. 120- 447. Lengéscsillapító-javí­tás, szereléssel, meg­várható. Bp. ÍV. kér., Külső Váci ül 35. Γ.Ι 695-065. Eladó egy CB 400-as kék Honda, jó állag pótban. Megtekinthető! XVIII., Mátyás király útja 50. du. VW Golf 1.3-as, ben­­zines, fehér, 1,5 éves, extrákkal, vagy anél­kül, eladó. Tel.: 865- 810, este, 19—21 kö­zött. Gépkocsija eladó? Se­gít önnek a Dráva Au­tó! Állapotfelvétel, fel­újítás, eladás. Zárt autóbemutató telep: XIII., Dráva u. 17. Szombaton is nyitva! Szakműhely: Dráva u. 22. Keressen fel segí­tünk! Lada 1500 S. 3.5 éves. extrákkal sürgősen el­adó. Tel.: 336-672. ■ÓÉN?«! Betonkeverőgépek, — mészoltók készítése, el­adása. Vecsés, Nándor 43. 2220. 1000 mm-es ΕΑΝ esz­terga áron alul eladó. Bp. Nádor u. 86., szombat, vasárnap. Kisipari furnérvágó gép haláleset miatt el­adó, sürgősen. Cím: Balla Istvánná, Balas­sagyarmat, Kossuth u. 44. - sz. KÖNYVm Sós Antikvárium ma­gas áron vásárol régi könyveket, könyvtárat, térképet, levelezőlapot, hagyatékot. Nagyobb könyvtárát lakásán ér­tékeljük, készpénzzel fizetünk, 'elszállításról gondoskodunk. VI., ISzondi u. 48. Tel.: 321-556. Extra árat adnék Rőmp: Vegyészeti le­ikon 1—II. kötetéért, esetleg a teljes soro­ltért. Tel.: 159-861. ADÁSVÉTEL Gyűjtő venne húszas, harmincas évekből származó szovjet por­celán tányérokat, dísz­tárgyakat. Tel.: 379- 3, napközben. Elcserélném gyöngyösi. Ifi. emeleti, kétszobás, összkomfortos, telefo­nos. erkélyes, parket­tás tanácsi lakásomat budapesti vagy környé­ki 1,5 szobás tanács' ra. »Ráfizetés nélkül N. 2002« Jeligére kiadóba. I. kér., Batthyány ul cai, 30 nm-es, tanácsi távfűtéses, komfortos, erkélyes, csendes laká­somat nagyobbra cse­rélném. Azonnali ráfi­zetés. Minőségi lakás] érdekel. Tel.: 755-761Γ Elcserélném Bp.V. Szabadság tér mellett tanácsi, felújított, nm-es, I. emeleti, lif­tes, telefonos, kétszo­bás, hallos lakásomat közeli garázzsal, ha­sonló 60 nm-csre, bu­dai zöldövezetben. —-! Tel. este 7—9 óra kö­zött 124-985. Mosógép, Hajdú, hen­geralakú, kis centrifu­gával, kifogástalan ál­lapotban eladó. Tel.: 324-003. Korszerű, 51 cm át­mérőjű, 2 éves szovjet színes tv eladó. 19 órától: 487-106. Nagy képernyős színes Itelevízló, megkímélt, ellenőrzött, üzembiztos állapotban eladó; 8000 Ft-ért. Tel.: 376-359. Antennaszerelés színes tv-her, hifiberendezé­sekhez. műholdas vétel­hez, garanciával. 611- 072. JIÁRMŰ BMW 728-as, topázbar­na eladó.Halásztelek, Somogyi Csapó. Béla u. 5., WTWi L ing Ari a mC ASCO Külföldön akar gépko­csit venni valutáért? Miért nem próbálja meg előbb az Autó- Nérónál forintért? Be­mutatótelep: Bp. I., Csalogány u. 38/a., Moszkva téri Shell kútnál, 11—18 óráig, szombat, vasárnap 9 — 14 óráig. Felfújható vitorlás mű­­anyag csónak újszerű állapotban, igényesnek eladó. Csomagtartóban szállítható! Ugyanitt 2 LE-6 hajómotor. Tele­fonügyelet: reggel fél 10-ig. 564-035. 3 éves Ford Escort el­adó. Érdeklődni: 1181 Bohányi Dezső u. 39., 18 órától. Opel a Tornádónál. Új és használt gépkocsik értékesítése devizáért, raktárról, megrendelés esetén rövid szállítási határidővel. Gyorsított vámkezelés. Bp. IX. kér., Gubacsi út 49. mos BMW eladó. _ Élénkpiros. Irányár: 910 000. Kisebbet be­számítok. Telefon: 622- 328. Dr. Reményi Péter ré­­festményeket. fém­tárgyakat, bútordarabo­kat vásárolna gyűjte­ményébe. 884-613. Hagyatékot, régi bú­tort, festményt, órát, csillárt, babát, kézi­munkát veszek. 212- 482. Gyűjteményembe ma­gas áron veszek régi bútorokat — csak Má­ria-Terézia és bieder stílust, valamint fest­ményeket és régi órá­kat. Viszonteladók kí­méljenek. Tel.: 611- 181, 16—19 óráig. Legtöbbet fizetek antik bútorért, asztali, fali­óráiért, festményekért, [csillárokért, porcelán­­fejű babáért, tonet­­búforért, hagyatékért. Tel.: 655-083. Magas áron készpen­­zért értékesítheti meg­bízható kereskedőnél hagyatékát, lakberen­dezési és dísztárgyait. Tel.: 216-919. Megbízható kereskedő készpénzért vásárol ha­gyatékot, mindenféle lakberendezési és dísz­tárgyai. Tel.: 42-62-12. Legtöbbet fizetek: ha­gyatékért, antik búto­rokért, festményért, asztalt, falióráért, por­celánbabáért, csillárért. Tel.: 210-356. Készpénzért vásáro­lunk teljes hagyatékot, mindenféle régiséget, bútort, dísztárgyakat. 565-008. Gyűjteményembe vásá­rolok régi porcelánfi­gurát, sérültet is, ille­tőleg keresek herendi készletet is. Tel.: 649- 690, este. Műgyűjtő ismert ma­gyar festők, antik mes­terek képeit, festmé­nyeit vásárolja. Tel.: 371-336. :e*tményt, szerigráfiát megvételre ajánlok a következő festőktől: Kokas, Vasarely, Ró­ka, Korn iss, Barcsay, Klje. Érdeklődni lehet 495-045 telefonszá­mon. IWC Schaffhausen, Pa­­|tek, Jaeger le Coultrc, Vacheron, Glashütte. Movadó, Omega. Do­xa, valamint UtÖs, holdjárásos. zenélő, stopperes karórát, zseb­órát veszek. 533-607. LAKÁS' József Attila lakótele­pi, 2 szobás, összkom­fortos, 52 nm-es, lo­dzsái, telefonos taná­csiért kérek hasonló, másfél szobás, teleid­­nos tanácsit. Tel.: 485- 939. Tito utcai, lakótelepi, 2 szoba lodzsás, össz­komfortos, tanácsi la­kásért kérek XI. kerü­letben garzon Örökla­kást. Tel.: 659-72Q. összekötözök! Adunk belvárosi, reprezenta­tív, utcai, 160 nm, 3 szoba hall tanácsi te­lefonos összkomfortot Kérünk: tanácsi, déli fekvésű, 2 szoba és 5 szobás, telefonos Összkomfortot Pest vagy Buda belterületén emeletig, vagy lift szükséges. 322-594, 18 órától. Magas ráfizetéssel el­­serélném tanácsi, 30 nm-es, egyszobás, kom­fortos, világos, csen­des, udvari, II. em.-i, ’vóliftes, Csengery u.-l lakásomat nagyobb ta­nácsira, 80 nm-lg. — II. kér.. Böszörményi Németvölgyi út és környéke előnyben. T.: 560-266, délután és este. álMk-let.­Több évre bérelnék Budapesten 4 szobás, önálló családi házat (villát) XIV. kcr. — előnyben. Megbízható külföldi család részére: Reprezentatív N. — 2073« jeligére a ki­adóba. XI. kér., Bocskai úton nm-es, bútorozott lakás kiadó. 553-216. Lakásokat bérelünk és bélbe adunk. Egyes la­kásoknál ún. garantált átalánydíjas szerződést ikötünk. Rapid Fize­tő vendégi át ás, XI., rcsényi u. 8. Tele­fon: 867-085. Dunakanyarban, Verő­cemaroson, 600 n.-ÖI zártkerti Ingatlan el­adó. Érdeklődni: 52/ 505 telefonon. Nagyatád központjá­­ban 3 szobás családi ház 380 n.-ÖI telekkel eladó. — Érdeklődni: Mártírok u. 15., hét­­végeken, délután. Miskolctapolca, — Szathmári u. 3., 2 konyha 4 szoba, össz­komfortos, gázfűtéses családi ház 320 n.· ölön eladó. Üdülőnek is alkalmas. Érdeklőd­ni helyszínen, vagy 46/66-1Ö5 telefonon. Zamárdiban üdülésre alkalmas faházas in­gatlan eladd. Érdek­lődni 62-27-477-es te­lefonon, 17 óra után. Ráckevén eladó üdü­lőnek vagy családi háznak egyaránt alkal­mas 600 n.-öles telken levő ház. 3 szoba, összkomfort + 2x1 szoba konyha. A du­nai strandnál. Csere is érdekel. Cím: Dárdai János, 2300 Ráckeve, Újtelep, Sándor u. 7. Dunakanyarban 11-es roűút mellett, kúria Jellegű ház, közművesí­tett 832 n.-ÖI szőlő­gyümölcsössel, eladó. Tel.: 135-422. Szelldl-tó közelében levő nagy üdülő­tanyámat eladom. Ve­zetékes víz, villany van. Gazdálkodásra alkalmas. Esetleg ol­csón elcserélem Pest környéki víkendházra. Kalocsa, Kossuth u. 61/D., Nádai. Eladom vagy elcserél­­ném ráfizetéssel na­gyobb bel-budai, nem panel tanácsi vagy öröklakásra Széchenyi­­hegyi, 27 nm-es, 1,5 szobás öröklakásomat. Tel.: 661-280. Pécsre költözőknek! Kétszobás, összkomfor­tos, gázfűtéses örökla­kás garázzsal eladó. Pálos templom mel­lett. Érdeklődni: 551- 225 számon este 5—8 óra között. Hármashatár-hegycn, III. kerületben, sorhá­zi családi ház (szepa­rált) 3 szintes + tető­tér, 160 n.-öles telek­kel eladó. »Telefon az Idén N. 2056« Jeligére a kiadóba. Esti órák­­ban: 167-522. Eladó Gycncsdiáson, panziónak is alkalmas, 2 szintes, 7 + I he­lyiségből álló, télen 1$ lakható, közművesített üdülő, gyümölcsössel. Vasútállomás, Balaton 3 perc, továbbá köz­vetlen mellette 3000 nm építési telek, épí­tési engedéllyel, vala­mint ugyanott 2 db, építési tilalom alatt álló, összevonható — (1041 nm és 500 nm) terület. »Előnyős vétel 127032« Jeligére leve­leket a győri hirdető­be, Molnár F. u. 9. Erzsébeti ház lakottan eladó, romos ingatlan­ra cserélhető. Minden megoldás érdekel. Tel.: 487-846, este,________ Buúajenőn 4,5 szobás ház, tetötérbeépftési lehetőséggel, 100 nm meléftépülettel eladó. Ritter Mihály, Ságvá­­ri Endre u. 9. S urdnyban 150 n.-öles' telken,-· termő gyü­mölcsfákkal 2 szoba hallos, télen is' lakha­tó komfortos nyaraló garázzsal, szerelőakná­val, ipari árammal, berendezve eladó. Tel.: 213-636. este. Kétszobás, 76 nm-es, jó állapotban levő csa­ládi ház 100 ή.-ölön eladó. Jó közlekedés. Ara: 2,8 millió Ft. Bp. \X. kér., Kada uj Házlrétl víztározón 220 n.-ÖI üdülőtelek eladó. 118-913, este. 226 n.-öles, közművi sltett, gondozott telek, áron alul, sürgősen cl adó. (Erd-Parkváros, Fügefa u. 6Γ.) Érdek lödni: Nagy Bálint Bp. Xx., Molnár Lász­ló u. 148., vagy Érd­­parkváros. Fügefa u. 80. Tel.: 478-604, du. 17—19 óráig. 30 méhcsalád, Hunor fészekrendszerű NB if keretes káplárral, el· add. Tel.: 149-614. Λζ című lap naprakész Infor­mációkkal, lakás-, telekárakkal, ingyenes hirdetéssel, üzleti és jogi tanácsadással segíti önt az ingatlan­­piacon. Számítógépes adatbankja Önnek is talál partnert, ha venni, eladni, cserélni kíván. Cím; Bp. 1054, Szemere u. 21. Ügyfélfogadás: Hétfő, kedd, csütörtök 14—18 óráig. újpesti, 54 nm-cs szö­vetkezeti lakás eladó, 1 200 000 Ft + OTP. Fizetési könnyítéssel. 893-359. Zalakarosl, egyszobás, szövetkezeti 2x2 hetes üdülőhasználati jog eladó. Tel.: 604-721, 861-251. Vásárolnék budai vagy "IV. ker.-i, zöldöve­zeti, összkomfortos, te­lefonos, közlekedéshez közöli 100 nm-es örök­lakást vagy kétlakásos ■Illát. 134-631. Elcserélném Örs vezér térhez közeli, 68 nm­­ltp.-i öröklakáso­mat családi házra, ér­tékegyeztetéssel. Felújí­tásra szoruló is érde­kel. 847-289. este. szobás, 68 nm-es la­kás a XI. ker.-ben el­adó. Telefon: 202-010, napközben. Pesthidegkúti közmű­ves, háromszáz négy­szögöles építési telek, 11 000 Ft/n.-öl eladó. 313-104. Biztos siker! Ingatlan­­közvetítés! Lakáscsere! XIII., Csanády ul 5. 208-488. Vác alsón, 110 n.-öles telken 5 szobás, kom­fortos családi ház ga­rázzsal eladó. 208-488, 8—14 óráig, dr. Tóth­­né. Eladó Békásmegyeren azonnali beköltözéssel 70 nm-es, 3 szobás, — összkomfortos, .telefo­nos öröklakás. 1,7 mil­lió Ft - + 145 000 Ft OTP. Tel.:: 354-097. Lakott öröklakást ven­nék, életjáradékra, óda­­költözés nélkül. Tel.; 854-196. Panorámás, vlzparti ház és kert eladó. Er­csiben. Tel.: 295-440. Gyula, Szüret utca 4. alatt 3 szoba, összkom­fortos + tetőtér-beépí­­téses családi ház el­adó. Telefonos] bel-budai, újlipótvárosi. 60 nm körüli öröklakást ven­nék', I. cm.-lg. Hétvé­gén: 409-758. Szigligeten lakóház, nyaraló, szőlő, gyönyö­rű kilátással, eladó. Érdeklődni: Badacsony, Kossuth u. 29. Badacsonyban, Szent- Győrgy-hegyen nyara­lók és szőlők eladók. Érdeklődni: Badacsony, Kossuth u. 29. ' Békásmegyeren eladó 1 - + 2 fél szobás 57 nm-es. telefonos fran­­ciaerkélycs öröklakás. Tel.: 802-050. 18 óra után. Duna-parti telkek a Pünkösdfürdői busz­megállótól öt percre, eladók. 278 és 310 n.­­ölesek. Tel.: 760-234, reggel 7—10 óráig. Eladó a XII. kerület­ben 65 nm-es, telefo­nos. tehermentes örök­lakás. Irányár: 45 000 Ft/nni. Nagy, Márton­­hcgyl űt 22/D. C épü­let II. emelet. XII. ker.-ben. Farkas­­réten 336 n.-öles gyü­mölcsös, panorámás te­lek megkezdett építke­zéssel, 3 garázzsal, épí­tőanyaggal eladó. 864- 978 napközben, 861-389 este 18 után. Eladó Budán kétszo­bás, erkélyes, déli fek­vésű, magasfszt.-l, pin­cekamrás társasházi öröklakás 2 garázslehe­tőséggel. Jung András, Bp. 1021 Tárogató út 81. ez. Abszolút zöldövezet­ben, Szabadság-hegyen 85 nm-es öröklakás, el­add. Telefon nincs. — Kisebb Ingatlant, új nyugati gépkocsit be­számítunk. Tel.: 34-80-840. ______ Vállalkozót keresek 'ki a Pasaréti térnél, 420 n.-öles. panorámás. — ossz közmű vés telkem feléért, nagyméretű, — négyszintes Ikerházat felépítene fele-fele tu­lajdonnal. Elvi enge­dély van! T.: 168-371, reggel 7—8-ig, este 20 —·2 Mg. öröklakás eladó a XII kerítlc (ben Igényesnek 2’ szobás, tehermentes, telefonos, ponyvagará­­zsos. Telefon: 622-328. Kiadó Balaton-közeibe. 3 hálóhelyiséges' csalá­di üdülő, 5—6 fő ré­szére. Tel.: 425-227. Balatoni, közvetlen vízpart! szobák kiadók! Vízen is napozóstég, csónakok, horgászstég, konyhahasználat. 367- 703. Balatonfüreden kétszo­bás, összkomfortos lak­rész júniusra kiadó. — 534-853. Kiadó: Zamárdi-felsőn vízközell, komfortos, kertes nyaraló, esetleg szobánként Is. 754-879. OKTATÁS Mutcmatlkatételek érettségizőknek, felvé­telizőknek (161 részle­tesen kidolgozva), pél­damegoldások (magya­rázattal) postai után­véttel eladók. Zöld összefoglaló Feladat­­gyűjtemény fejezeteinek kidolgozása 320 olda­lon! Minőségi munka! 895-970, négy órától. CONDOZÁS Kétszobás, komfortos lakásban idősebb ápolásért, középkorú nővel eltartási szerző­dést kötne. Leveleket: »Lakásért 153229« jel­igére a soproni Mahir­­be, Lenin krt. 9. Cserépkályhába, vil­lanyfűtés szerelése. 3 év garancia. Rendelhe­tő: kedd, csütörtök 15 —18 óráig, Arday, 226- 168. Könyvelés, adótanács­­adás. teljes felelősség­gel, gazdasági munka­­közösségek, szakcsopor­tok részére, a Fortély Gazdasági Munkakö­zösségnél. Tel.: 409- 277, (dr. Varga Ró­bert). Szigetelési (hő, hang, víz) szaktanácsadás, szaktervezés: 169-737. Két egymás melletti, 30 nm-es garázs. Fo­dor utcában, bármely célra kiadó. 551-922. este. Híltl sarokcsiszoló, vil­­lanyfúró és egyéb bar­­k ácsgépek adás-vétele. Müszaki-barkács bolt. 1036 Bp. Lajos u. 111. (Tímár u. sarok). Gyulai Ϊ szobás 2x2 hetes szövetkezeti üdü­lőhasználati jog eladó. Üdülés már 1989. IX. 20-tól lehetséges. Ér­deklődni: Mór, Zrínyi 117., Zental Zsolt. Agytolltlsztítás! Duny­hából paplankészítés. XIII., Reiner F. u. 64. Tel.: 296-357. Billenő garázsajtó, lép­­cső, épületlakatos mun­kák, élhajlítás, lemcz­­leszabás 3 mm-ig. — Nyeste László, Bp. XIX. kér.. Traktor u. 31. 475-303, 273-125. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást, selyem falfestést, parkettacsi­szolással, PVC-ragasz* lássál, bútortakarással, hosszú garanciával vál­lalok. 416-319. Sittszállítás, lomtalanítás, azonnalra is. Telefon: 371-477. Parkettacsiszolást, vi­lágos, magasfényű lak­kozást, garanciával, azonnal vállalok. 473* 820. Duguláselhárítás, fal­bontás nélkül, korsze­rű géppel, mindennap. 897-756. Minden kőművesmun­kát vállalok, kőműves­­mester: 557-224, 17— 20 óráig.____________ Slttszáilítás, lomtalanítás, sóder, homok. 371-122. Tapétázást, festést, mázolást, teljes lakás­­felújítást (parkettás­munkát, csiszolást stb.) csempézést vállalunk. Közü leteknek is. Igé­nyes munka, mérsékelt ár. 216-919. Hatos lottó! 18 szám variációja 96 szelvé­nyen. 6 kihúzott sz^m esetén 6-os vagy 5-ös (25%), legrosszabb esetben *(2,9%) 3 db 4- es és 24 db 3-as. Után­véttel 450 Ft. Dr. Var­ga Sándor, Dunakeszi, Barátság u. 39. 2120. Parkettázás, parkett­csiszolás, magasfényű lakkozás, PVC-, sző­­nyegpadló-ragaztás, — azonnalra. 849-960. — Redőny, reluxa közvet­len a gyártótól! Tel.: 210-356. Szobafestés, tapétázás, mázolás. Tel.: 139-370. Duguláscinantas leg. korszerűbb gépekkel, falbontás nélkül, ga­­randával, még ma! — 564-065. Disztükrök, reproduk­ciók, pipereszekrény, képkeret.' Készítés — vétel. Landler Jenő u 16. 212-71I. Rcdőnykészites garan­­ciával, forgóablakra Is. Gyakorlott üzletkötőt alkalmaznék. 870-216. üzenetrögzítő. MlndenfélLépítJanyag^ mozaik lep, íves ké­­ményfedölap kapható. Műmárvány burkoló­lap és pult rendelhető. Házhoz szállítás. — XIV , Gyarmat u. 57 632-022. VII. kér., Lenin kör­­üti, 38 nm-es üzlet át­adó. Érdeklődni: 10__ 18 óráig. 215-565. Parkettacsiszolást, -lak­kozást, parkettáiéra­­kést, szőnyegpadlózást, bútormozgatással, __ azonnalra vállalok. 77- 62-27. BthorkJrpil-^^zönyeg^ tisztítás, nyugati gé­pekkel, garanciával, — kőzületnek Is. 345-SOS. Parkettacsiszolást, lak­­kozást, lerakást, PVC- szőnyegfektetést, taka­rítást, lomtalanítást — VBllalunk. 696-294. Parkettásmester! Par­kettásmunkák, PVC-, szőnyegragasztás, falra­­dírozás, közületnek Is. Lakástelefon: 151-694. Duguláselhárítás bon­tás nélkül, korszerű gé­pekkel. Még ma. Ga­rancia! 216-919. Parkettacsiszolást, -lak­kozást, PVC-ragaszt ást, ablaktisztítást vállalok. Telefon: 494-899. 606- 295. Barabás. Lomtalanítás, sittszálli­­lás, gépi földmunka. 275-473. Reluxakészítés minden színből azonnali kez­déssel, közülcteknek Is. 149-601. 30% árengedmény, ha megtekintéskor leelőle­gezi nyugati vendégek számára fizetővendég· lakásainkat. Komplett Ihkások már egy éjsza­kától Is. 760-232. 177- 744. 311-958. Gyorsszolgalat! Csator­­nák, lefolyók dugulá­sának megszüntetése, falbontás nélkül, azon­nalra. 318-672. Napellenzők import vászonból erkélyre, te­raszra, kirakatra, kar nisautomata, textilrelu­xa. 354-200. Karnlsautoraata zsinór­­mozgatással. lamellás tetxilfüggöny import­ból, relüxakülönleges­­ség, miniredőny, re­dőnycsere. 354-200. Redőny, reluxa jó mi· nőségben, olcsó áron. Tel.: 873-776. Betörésgátló biztonsági zárak, vasalások fel­szerelése, rövid határ­idővel. 487-689. Parkettacsiszolást, vi­lágos lakkozást, lera­kást bútormozgatással, azonnalra, közületek­­nck is. 865-915, Ivá­­nyl. Villanybojler-felsze­relés, vízkőtelenítés, javítás garanciával. — Csonka kisiparos, reg­gel 357-430. Harmonikaajtó, mlni­­redőny, reluxa, napel­lenző minden színben, import anyagból is. 840-903. Lapos tető szigetelését, vizes falak utólagos vegyi szigetelését ga­ranciával vállalom. — 843-904. Festést, mázolást, ta­pétázást, parkettara­kást, csiszolást,' lakko­zást, PVC-,. szőnyeg­padló-ragasztást, ' hi­degburkolást válla­lunk. 644-189. Azonnali kezdéssel VC, szőnyegpadló ra­gasztása, hegesztett ki­vitelben is. 120-137. FÉRJET KERES önhibáján kívül ejyált szép arcú, fiatalos. , 42 éves 158/56, egyetemet végzett tanárnő« . aki egyedül neveli 15'.éves kislányát, rendezett anyagi körülmények között, megismerkedne családcenlrikus, diplo­más. korban hozzáillő férfival, házasság cél­jából. A levelet fény­képpel kérem. — »Gyöngyvirág 083940« jeligére a székesfehér­vári hirdetőbe. 42 éves, elvált, dfplo­­más nő, keresi függet­len, intelligens, kelle­mes modorú, ápolt, rendezett körülmények között élő, áltáláftos érdeklődésű, 170 cm feletti férfi ismeretsé­gét, 42—50 között. — »Szimpátia N. 2091« jeligére a kiadóba. 35 éves, diplomás nö keresi egészséges, füg­getlen, jő megjelenésű, intelligens, haladó gon­dolkodású, családsze­rető, rendezett körül­mények között élő fér­fi ismeretségét, 43 éves korig, házasság céljából. »Hasonló adottságok N. 2092« jeligére a kiadóba. artnerközvetítés höl­gyeknek NSZK ügyfél­körrel. Telefon: 06-26- 74-296. Megértő, segítőkész társat keresek 66 éves korig olyan férfi sze­mélyében, aki nem el­kötelezett, művelt, fia­talos és hűséges társa tudna lenni egy igé­nyes, nyugdíjas tanár­nőnek, aki Balaton­­partl házában egyedül él. Gépkocsim van, anyagi körülményeim rendezettek. Fényképes leveleket várok. »Bala­­ton-part 112423« jel­igére a Magyar Hirde­tőbe, Veszprém, Kos­suth u. 6. FELESÉGET KERES 180 magas, 52 éves, jó megjelenésű, független, diplomás férfi keresi lehetőleg egyedülálló, valóban karcsú, fiata­los, széparcú hölgy is­meretségét anyagiaktól függetlenül, érzelmi alapon. — »Diszkréció NT. 111« Jeligére a kiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék