Magyar Nemzet, 1992. január (55. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-11 / 9. szám

VI Magyar Net Bridzs A terv jó volt A KLUBBAN játszottam Dél helyén az aláb­bi játszmát. Első helyen 1 körrel indul­tam, partnerem 2 treffjére 4 kört mondtam. Nyugat a pikk dámával támadott. Hogyan játszaná a partit Ön, Kedves Olvasó? Az első pikket kihagytam. Ha Nyugat treffre, vagy káróra vált, megkapom a tizedik ütést, de ő a pikk bubival folytatta. Ütöttem az ásszal, Kelet kicsit tett. Kilenc ütésem, hét adu és a két ász, bizto­san van. A tizediket káró im­­posszal megszerezhetem, én azonban egy másik játékot válasz­tottam, és visszahívtam a pikket. Ha ez a szín az ellenvonalon há­rom-három, a negyedik lapom magasodik, és megvan a tizedik ütés. Ezt Kelet vitte, Nyugat nem adott színt, és aduval folytatta. Be­mentem az ásszal és a negyedik pikkemet hívtam. Ezt Nyugat adu­val vine, én az asztalról kárót dob­tam. Szerencsémre, ezzel aduja el­fogyott, így az asztal káró lopását nem tudta megakadályozni. Ez volt a teljes kiosztás: Ugye Ön is így játszotta Ked­ves Olvasó! Az igazsághoz tartozik, hogy ezt a partit elbuktam, met Nyugat helyén Dumbovich Miklós ült, aki a második ütésben nem pikk bubit, hanem adut hívott... Kovács Mihály nemzetközi nagymester * A64 732 OB9 ♦ KD10932 E NY K­D * 9832 AKDB1087 O AD Φ-♦ A64 732 O­B9 ♦ KD10932 * DB 1 * K1075 7 94 pes­t K7542 NY K­D 10863 ♦ B876 D ^A54 4 9832 7 AKDB1087 O AD 4 - ÖN ÉS A JÁTÉK 1992. JANUÁR 11. „Kerék­párosan szép az élet” Mintaterület a Csömöri úton Fiatal „zöldek” alapítványa NAPJAINKBAN egyre többször kerül szóba az energiatakarékos, környezetkímélő közlekedés prob­lémája. Habár a benzinárak napról napra magasabbak, a levegő szennyezettsége nem hogy csök­kenne, de lassan túllépi a kritikus szintet. A megoldást a Fiatal Demokraták Szövetsége Zöld Frakciójának tagjai a kerékpár elterjesztésében látják. Ezért hozták létre 1990 novemberében a „Kerék­párosan szép az élet” alapít­ványt, melynek célja a kerékpáros kultúra magyarországi megismertetése, népszerűsítése. Támogatja továbbá a bi­ciklis közlekedés elterjesztésével, biztonságosabbá téte­lével összfüggő bármely tevékenységet. Már eddig is többször hallatott magáról a mozgalom. Április 21-én és május 1-jén kerékpáros felvonulást tar­tottak, a Föld napján a Fidesz képviselői kerékpáron kö­zelítették meg munkahelyüket, a Parlamentet. („Ez a párt szereti a kerékpárt”), április 27-én a Margitszigeten ke­rékpáros gyorsasági, lassúsági és ügyességi versennyel egybekötött alkatrészvásár, valamint vetélkedő volt, má­jus 1-jén pedig 20 ezer aláírással támogatott felhívást ad­tak át a fővárosi önkormányzat képviselőjének, kérve a budapesti kerékpárutak mielőbbi kiépítését. A szervezet kapcsolatban áll a hazai környezetvédő és kerékpáros szervezetekkel. Itthonról a Mobil Nagykeres­kedelmi Vállalat, külföldről pedig a Milienkontakt Ost- Europa (Amsterdam) támogatja rendszeresen. A jövőbeni terveikről pedig így nyilatkoztak: „anyagi lehetőségeink jelenleg nem teszik lehetővé, hogy fővárosnyi léptékben gondolkodjunk. Ezért ,mintaterületnek” kiválasztottuk a XVI. kerületet: itt szeretnénk minél több, a helybéli ke­rékpározást elősegítő létesítményt és népszerűsítő akciót szervezni. Ennek keretében első lépésünk az iskolák és munkahelyek felszerelése kerékpárokkal: a Csömöri úti Általános Iskola tanulói már az 1991-ben használatba ve­hették a támogatásunkkal készülő tárolót...” Addig is, amíg ezek a tervek megvalósulnak, kérik, hogy aki teheti, támogassa elképzeléseiket, a korszerű (kör­nyezetkímélő) közlekedésért végzett munkájukat, azaz a „Kerék­párosan szép az élet” alapítványt. Császár András Egy érdekes példa A 22 figurás világelső magyar tarokkból A lapelosztás, licitálás és a skartolás után ez a helyzet: Mihály: Endre: Skiz, XXI, XVIII, XVII, X, L báró király. Kör király és Pikk király. Péter: XV, XII, X, VI, II, XXX, XIX, XIII, IX, V, ΙΠ. Treff király és 2 színes lap. Géza: XVI, XIV, Vili, VII, IV. és 4 színes lap, és 4 színes lap. LICITÁLÁS: Endre és Géza passzolt, Mihály hár­mat mondott, Péter is passzolt, így hármas játék van, a felvevő Péter a partnere: Endre. BEMONDÁSOK: Segít a XX.-as tarokk a túlétipá­­val és a 4 királlyal, passz. Péter: passz. Endre: négy király és dupla játék, passz. Géza: passz. Mihály: kismadár, há­rom király és volát, passz. Péter, Endre és Géza: passz. ÜTÉSEK: 1. Endre: III. Géza: XVI. Mihály: XVII. Péter: II. 2. Mihály XI. Péter: VI. Endre: XIX. Géza: IV. 3. Endre: IX. Géza: VIII. Mihály: XVIII. Péter: X. 4. Mihály: Skiz. Péter: XII. Endre: XIII. Géza: XIV. 5. Mihály: I. Péter: XV. Endre: XX. Géza: VII. 6. Endre: XIII. Péter: sz.l. Mihály: XXI. Géza: sz.l. (kismadár) 7. Mihály: Káró k. Péter: sz.l. Endre: sz.l. Géza: szj. 8. Mihály: Kör k. Péter: sz.l. Endre: sz.l. Géza: sz.l. (három király) 9. Mihály: Pikk k. Péter sz.l. Endre: sz.l. Géza: sz.l. ELSZÁMOLÁS: Mihály-Endre felvevő pár nyerte a: Három királyt: 100 p. Centrumot és kismadarat: 20 p. Volátot és a dupla játékot: 10 p. Túlétieát és a 4 királyt: 4 p. 134 p. Nyereségük 10 filléres alapon: 10,-Ft 34 fillér. A magas tarokk fenti figurájának sikeres megjátszási lehetősége elég ritkán fordul elő. Hasonló ehhez a szín­család (ahol az utolsó három ütést egyfajta színnel kell megütni, ill. hazavinni). A fenti játszmában a felvevők lapelosztása rendkívül kedvező volt. Lapjuk a kismadárig egyenletes volt. Ked­vezett a tarokk száma a felvevő partnerének, végül az el­lenpár kezében öt-öt tarokk volt. . (Még a 6-4-es elosztás sem okozott volna bukást.) Végül a 7-3-as elosztás már biztos kontrával való bukás­sal járt volna! Ezek után úgy gondoljuk, hogy amióta ez a fajta ta­rokkjáték Európa valmennyi tarokkja felett toronymaga­san a legszebb­­ a legérdekesebb és egyúttal a legnehe­zebb is, ezért ebben a játékban versenyt rendezni nem alapos, mert a 42 lappal való 22 figurás játék a verseny­zés lehetőségét is magába foglalja. Dr. Kovács Endre (kosdi) a Magyar Tarokk szerkesztője Ketten beszélgetnek AZ IGAZGATÓ: - Rengeteg pa­naszos levelet kapunk termékeink mi­nőségére. Szinte naponta egy egész kosárral. Nem tehetnénk valamit a minőség javítására? A FŐMÉRNÖK:­­ válasza a rejt­vény vízszintes 1. és a függőleges 17. számú sorában. VÍZSZINTESEN: 17. Illatos virágú kerti növény. A zenében: mélyhegedű. 19. Az első magyar színjátszó társaság tagja (Anna). 21. Lapos fenekű csónak. 23. Attttt. 25. A bécsi srácok fagyija. 26. Neves festő (Imre, 1907-44). 27. Jelmeztervező (Tivadar). 28. Fejtarta­lom. 29. Fájdalmat okozó, jelző is.. 30. Női név. 31. Lengyel sci-fi író (Stanis­law). 32. Tolna megyei község. 33. Ál­lamvasutak, névelővel. 34. Indiánok kéregcsónakja. 35. Takarmány­tároló építmény. 36. Világhírű magyar szőlő­nemesítő, a Csabagyöngye szőlő kite­nyésztője. 38. Frissít. 39. Opera- és operetténekesnő. Több magyar operett köszönhette neki nemzetközi sikerét (Gitta). 40. Becézett női név. 41. Egy­forma betűk. 42. Kossuth-díjas mate­matikus - egyetemi tanár (Tibor). 44. Jogtalanság elleni tiltakozás. 45. Re­pül. 46. Pest megyei község. 47. Kettős szereplés. 48. Erdélyi folyó. Az Al-Du­­nába ömlik. 49. Jóízű. 50. Új-Zéland őslakó népe. 51. Nagy színésznőnk (Manyi). 52. Angol leány. Kartáncos­nő. 53. Ipari növény. 54. Kábítószer. 55. Olasz pénzszekrény, pénztár. 56. Zömök testű növényevő hal. 57. Nem­régiben megszűnt amerikai légiforgal­mi vállalat. 58. Kutyus. 59. Többnyire a totószelvényekről ismert francia vá­ros. 60. A fejfájás „igéje”. 61. Svéd férfinév. 62. Fehérköpenyes mun­ka­­hely. 64. Kolumbiai kikötőváros. 65. Alattomosan gonosz. 66. Nagyon kí­vánkozik. 67. Igen kis összegű (pénz). 68. Az ezüst vegyjele. 69. Kuruc gene­rális. Bátor parancsnokként sikeresen vezette kuruc seregét. 70. Készpénzkí­mélő fizetési eszköz. 71. A malájok fé­lelmetes háromélű tere. 72. Nemesgá­zok csoportjába tartozó radioaktív elem. 73. Becézett férfinév. 74. Kínai férfinév. 75. Somogy megyei község. Másképpen egyik felejthetetlen ma­gyar nóta énekesnőnk volt (Vera). 76. Ritka női név. 78. Forgatá a malac a földet. 79. A hun-magyar mondakör alakja. 81. Kalauz nélküli. FÜGGŐLEGESEN. 2. Vers-jelző. 3. Szoba, terem, angolul. 4. Midőn, mi­kor, németül. 5. Ragadozó rovat. 6. Német észak. 7. Kiváló festőművész (István). 8. Messzire tekint. 9. A húsvét előtti 40. nap. 10. Férfinév. 11. Szemé­lyes névmás. 12. Spanyol úr. 13. Az ér­zékelés hibájának eredménye. 14. Bol­gár férfinév. 15. Becézett női név. 16. Súlyegység. 18. Szeretni, latinul. 20. Eldöntetlen sakkparti. 22. Vásárlásra bíztat. 24. Neves afrikai politikus (Mo­­bido). 29. A cipőfelsőrész egyik része. 32. Osztrák operettzene-szerző (Leo, 1873-1925). 33. Tévé- és rádióműsor közvetítés. 34. Női név. 35. Neves ope­raénekesnő (Szilvia). 37. A teanövény izgató anyaga. 38. Palack. 4. A föld­­történeti középkor középső szakasza. 43. Ruharész. 45. Madarak. 46. Francia folyó. 47.­­dánom. 49. Papírra verni a szavakat. 50. Erdei törpék. 51. Arany János-vers női alakja. 52. Afrikai köz­társaság, fővárosa Libreville. 54. Mág­­nesség. 55. Zenetörténetünk Pannája. 56. Francia hadikikötő. 57. Neves úszó­nőnk (Magda). 59. Égszínkék festék. 60. Athéni demagóg (cserzővarga). 61. Vásári hely, névelővel. 63. Spanyol fér­finév. 64. Mocsári hal. 67. Brazíliai tagállam. 70. Városunk (ford.). 71. Adj­­ak neki. 72. Nagyon csúnya. 73. An­gol tinta. 77. Nátrium vegyjele. 80. Ele­ge van valamiből. Valló Emil Megfejtésül beküldendő a vízszin­tes 1. és a függőleges 17. számú sor szövege. Határidő: január 18. Címzés: Magyar Nemzet szerkesztősége. 1392 Budapest, Pf.: 276. December 28-i számunk kereszt­­rejtvényének megfejtése: ...amit aztán nem kell az ünnepek­­ után nagynehe­­zen kicserélni. Tíz-tíz lottószelvényt és a Rejt­vényfejtő Mini SZÓ­TÁR három kö­tetét nyerték: Budapestről: Donáth Gábor 1138, Döbrentei Józsefné 1061, Mátrai Fe­renc 1182, Molnár Mihályné 1118, Pfenning Dánielné 1157, Pintér László 1084, Sidor Miklós 1203, Schéry Gá­­borné 1126, Szabó István György 1155, Tarnai Árpádné 1192. Vidékről: Antalffy Istvánné Kecs­kemét, Bazsó Csaba Budakalász, Bér­ces Terézia Jászberény, Deli József Kaposvár, Juhász István Siófok, Kispál Irén Dunaújváros, Mucsányi Kálmán Abony, Németh Mária Sárszentágota, Szabó László Dunaszeg, dr. Tóth Fe­renc Székesfehérvár. A nyereményeket postán küld­jük el. POPtika eMeRTon-díj­asok (1991) A magyar szórakoztatózene egyik jelentős műhelye a Magyar Rádió. Fia­tal tehetségek és profi muzsikusok je­lentős hangfelvételeit rögzítik - az utóbbi időben sajnos egyre kevesebbet. S hogy ebből és más hazai előadók szá­maiból mennyit sugároznak, ezt ma már nem írják elő vezetői belső körle­velek, utasítások. Miként azt sem, hogy kinek a lemezét illik többször for­gatni, illetve ki van tiltólistán. S hogy ennek ellenére még sincs minden rend­ben, azt a tavalyi rockzenei tüntetés is jelezte. Ismert, népszerű előadók és együttesek követelték, hogy kapjanak nagyobb teret, több sugárzási időt a rá­dió és a televízió műsoraiban a hazai popzenei termékek is. A magyar könnyűzenei műfaj tá­mogatására jött létre évekkel ezelőtt az eMeRTon-díj. Bolba Lajos szerkesztő ötletére néhány nappal ezelőtt a hato­dik alkalommal került sor a szerény, tenyérnyi kis bronztárgy átadására, amihez pénz nem jár. Nem mintha nem érdemelné meg a rangos névsor bárme­lyik szereplője az anyagi elismerést. Egyszerűen erre (sem) futja. A díjnak azonban minden résztvevő nagyon örül, mi hallgatók, műélvezők pedig szívből gratulálunk az érintetteknek. Az eMeRTon-díj csúnya hangzású, de annál kedvesebb és rangosabb elisme­rés a közönségtől és a szakmától. Kivá­lasztását a közönség előzetes megkér­dezése után zenei szakemberekből, rá­diós, tévés szerkesztőkből álló zsűri végzi. Ezúttal 13 kategóriában adtak át díjakat. G.N.Gy. A díjazottak 1. Az év zeneszerzője: Kocsák Tibor 2. Az év dalszövegírója: Sztevanovity Dusán 3. Az év popegyüttese: Republik együttes (Boros Csaba, Báli Imre, Nagy László Attila, Tóth Zoltán, Bódi László) 4. Az év énekese: Demjén Ferenc 5. Az új nemzedék tehetsége: Ladánybene 27 együttes (Árokszállási Tamás, Barcza Gergely, Bodnár Tibor, Hertelendi István, László Miksa, Szarka Sándor, Tóth Gábor)6. Az év dala: Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: A szerelemnek múlnia kell (Sztevanovity Zorán) 7. Az év dzsesszegyüttese: Besenyő Blues Band (Muck Ferenc, Elek István, Pados Zoltán, Oláh Aladár, Csizmadia Gábor, Marsaikó Zoltán, Mákó Miklós, Gallyas László, Király Éva, Köves Miklós, Zsoldos Tamás, Majsai Gábor) 8. Az év dzsesszmuzsikusa: Babos Gyula 9. Az év színész-énekese: Malek Andrea 10. Az év hangfelvételi és stúdióművészeti alkotása: Dolák Saly Róbert produkció - Kerpel Péter hangmérnök, Jávor Zoltán zenei rendező 11. Az év lemeze: „A küszöbön túl” - Tátrai Band (Tátrai Tibor, Pálvölgyi Géza, Papp Tamás, Horváth Charlie, Kovács Tamás) 12. Az év egyénisége: HOBO - Földes László 13. Életműdíj: G. Dénes György (dalszövegek, fordítások)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék