Magyar Nemzet, 1994. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-05 / 54. szám

VIII Magyaar Nemzet ON ÉS A TUDNIVALÓK 1994. MÁRCIUS 5. Tavaly áprilisban - a köz­gyűlés határozata alapján - kezelőt váltott a főváros VIli. kerületében lévő Szigony utcai lakótelep 539 lakásának tulaj­donosa. Megszűnt tehát a kerü­leti ingatlankezelő vállalat fel­ügyelete, s egy kft. lépett a he­lyébe. Akik részt vettek az omi­nózus közgyűlésen, tudták, mi a dolguk, mint új lakástulajdo­nosoknak - vagy legalábbis azt hitték... Közben a „szervek” intéz­kedtek, számláztak illetékesen­­ és illetéktelenül szedték a pénzeket, avagy nem tudták behajtani a követeléseket, ne­hezen egyenlítették a számlá­kat a közös költségek lassú csordogálása miatt. Idézet egy ügyvédi levél­ből: „Felszólítom, hogy jelen levelem kézhezvételétől szá­mított 8 napon belül ...az el­maradt közös költséget és an­nak 20 százalékos kamatát, valamint 500 forint ügyvédi munkadíjat szíveskedjék befi­zetni... mert ellenkező eset­ben...” Igen ám, de olyanok is kaptak szigorú hangú felszólí­tásokat, akik fizettek, vagy legalábbis azt hitték, rendsze­resen eleget tesznek az OTP lakossági betétszámlájuk ré­vén kötelezettségeiknek. A „Szolgálatukra” c. tévéműsor ilyen előzmények után kérte kamerája elé az illetékeseket: a VIII. kerületi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, Kováts Feren­cet, az OTP-fiók igazgatóját, dr. Vigh Katalint, valamint a Nagy és Tsa Kft. képviselőit, Nagy Árpádot és ügyvédjét, dr. Hardy F. Gábort. Fordulat a beszélgetésben Dr. Vigh: Akkor talán va­lakinek utána kellene néznie, hogy létezik-e és mennyi ket­tős befizetés. Hiszen a jelek szerint az is lehetséges, hogy többen lakbér címén fizetnek. Tulajdonképpen innen indul el a tévedés. Riporter: Tehát a pénz va­lahová elmegy? Dr. Vigh: Akkor mi a díj­beszedőhöz utaljuk. Nagy Á.: Véleményem szerint a tulajdonosoknak kell rendelkezniük arról, hogy a be­fizetések a megfelelő helyre jussanak el. Szerintem kell annyira nagykorúaknak tekin­teni az állampolgárokat, hogy ezeket az ügyeket el tudják in­tézni. Nem a mi feladatunk a részletes tájékoztatás! Riporter: Az viszont min­denképpen, hogy a lakástulaj­donosok pontosan tudják, mit kell tenniük, hogy ne az ő pénz­tárcájuk bánja az információ­­hiányt. Nagy A.: Ami tőlünk el­várható volt, azt megtettük a plakátokkal. Riporter: Bizonyára több­re is tellett volna, hiszen a kft. nem ingyen kezeli a lakásokat. Nagy Á.: Természetesen, a közgyűlés megszavazta a beté­tenként­ (értsd: lakásonkénti) 180 forintot. Riporter: Ügyvéd úr! Ön mit tanácsol azoknak, akik meg­lehetősen nagy gonddal küsz­ködnek a 15-16-17 000 forin­tos fizetési felszólítások és azok kamatai miatt, miközben úgy tudták, minden rendben van? Dr. Hardy: Bizonyos, hogy kellemetlen az ilyen levél. Az ál­lampolgárok azonban elég nagy­korúak ahhoz, hogy nézzenek utána, mi is történt. Ezt követően pedig jelezzék nekem levélben vagy telefonon, mit intéztek. Ko­váts úrral ellentétben én tudok olyan esetekről, amikor a va­gyonkezelőhöz ment a pénz, és azt nem küldték tovább... Dr. Vigh: Mi megadjuk az ügyfélnek a szükséges felvilá­gosítást, a módosításokat azon­ban nem tudjuk vállalni. Nagy Á.: Elismerem, hogy vannak vétlen tulajdonosok. Amennyiben a tévedés tőlünk ered, hiszen technikailag elő­fordulhat, elnézést kérünk az érintettől, és az ügy tisztázása érdekében készséggel állunk a rendelkezésére. Epilógus A riportból levonható né­hány tanulságos következtetés azoknak, akik most vették meg, vagy kívánják megvásárolni lakásukat. Az első: minden új tulajdonos feltétlenül tartson igényt a közgyűlési jegyző­könyvre. Ezt a Józsefvárosi KV sajátos módon „elfelejtette” mindenkinek kézbesíteni, ebből származott egy sor bonyodalom. Nem kell megvárni az „ille­tékesek” intézkedését, hanem - különösen OTP lakossági betét­számla esetében - azonnal lépni kell az átutalások ügyében. Végül: ellenőrizni kell fo­lyamatosan az OTP-elszámolá­­sokat, hiszen a beszélgetésből az is kiderült: a szuverén állam­polgár önszántából nem mond­hatja le valamely fizetési köte­lezettségét, hanem csak az érin­tett vállalatok beleegyezésével. Ha nem néznek alaposan a dolgok után, bizony sokáig fi­zethetnek, mert a címzettek a legritkábban jeleznek vissza: nem illeti őket a pénz. Kiss Emil Vigyázz, ha megveszed a lakásodat! Ki teszi zsebre a pénzt, és ki fizet kétszer? A „Szolgálatukra” c. tévéműsor február 19-én Budapest egyik legnagyobb társasháztömbjében tapasztalható anomáliáknak eredt a nyomába. A riportban­­ sikerült tisztázni a bonyodalmak okait. Az eset arra is felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy alaposan és körültekintéssel kell intézni a lakásvásárlással kapcsolatos ügyeket, főleg a fizetési kötelezettségeket, mert könnyen előfordulhat, hogy fizetnek — és derült égből villámcsapásként jön a „megfejelt” dörgedelem. Egy érvénybe lépett és egy készülő rendeletről is szó esett a műsorban, amelyek érzékenyen érintik a vásárlóközönséget. A „Szolgálatunkra” c. tévéműsor legközelebb március 5-én, szombaton délután a Tv 2 csatornáján jelentkezik. Havran Zoltán felvétele Vége a sátorvárosnak Láthatóvá vált Budapest - mondták sokan, amikor február 1 -jén életbe lépett az utcai árusítás megszüntetéséről, illetve korlátozásáról szóló rendelet. A Szolgálatunkra megkérdezte Ferenczy Sándornét, a Ke­reskedők és Vállalkozók Budapesti Szervezetének titkárát. - Véleménye szerint miért jó ez a rendelet a vásárlóknak? - Azért, mert az állampolgár egyfajta bizonyosságot kap a termék minőségét, garanciális kötelezettségeit illetően. Tehát egyértelműen védve van a megkárosítások ellen. Persze min­den rendelet annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Már most látszik, hogy van néhány furcsasága. -Például? - Amíg a benzingőzös belvárosban lehet árulni zöldséget, gyümölcsöt, szinte komikus, hogy az idegenforgalmilag frek­ventáltnak minősített Városligetből kitiltották a léggömb­árusokat. - Félre a tréfával! Miben látja az új rendelet jövőjét? - Abban, hogy normalizálódik a kereskedelem, ismét fel­lendül a forgalom. Tudni kell ugyanis, hogy 20-30 százalékkal csökkent a vevők száma, hiszen sok helyen a kereskedő elé települtek a sátrasok. - Azzal egyetért, hogy az új helyzet nagyobb felelősséget ró a kereskedőkre, hiszen bizonyítaniuk kell a különbséget, és fo­kozottabb figyelemmel kell kiszolgálniuk a vásárlókat, intézni a reklamációkat? 2.­­A szervezet is arra buzdítja tagjait, hogy megfelelően ér­zékeltessék: ők teljes körűen állnak a vevők rendelkezésére a törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően. Balogh Mari receptjei_ Diós karika Hozzávalók: - a tésztához: 60 dkg liszt, 30 dkg margarin, 6 tojás sárgája, s annyi tejföl, hogy jól gyúrható le­gyen; - a töltelékhez: a) 30 dkg darált dió, 30 dkg porcukor s a 6 tojás fel­vert habja, b) 8 dkg vaj, 5 evőkanál porcu­kor és 1 evőkanál kakaópor. A tésztát vékonyra kinyújtjuk, kis pogácsaszaggatóval kinyom­juk, sütőlapra tesszük. Az előkészített diókrémből (a) 1 mokkáskanálnyit a kiszagga­tott karikákra helyezünk, és együtt világos sárgára sütjük. Ha kihűlt, a két karikát a kakaós krémmel (b) összeragasztjuk, és porcukor­ban meghempergetjük. Ebből a mennyiségből kb. 80 összeragasz­tott süteményt kapunk. Rózsi szelet 40 dkg lisztet 20 dkg margarin­nal összedolgozunk, hozzáadunk 1 csomag sütőport, I0 dkg cukrot, 1 egész tojást, pici sót, 2 dkg élesztőt is belemorzsolunk, és 1 dl tejföllel gyúrható tésztát készítünk. Ezt há­rom részre osztjuk, az egyik cipóba 1 evőkanál kakaót gyúrunk bele (ez lesz a középső lap). A töltelék: 15 dkg dió, IS dkg porcukor (ezeket összekeverjük). Az első sárga cipót kinyújtjuk és a tepsi aljára helyezzük, tetszés szerinti lekvárral megkenjük, a dió felét rászórjuk, a kakaós lappal be­borítjuk, utána szintén megkenjük lekvárral és a dió másik felével, er­re jön a második sárga tésztalap. Középmeleg sütőben megsütjük, közben két tojás sárgáját IS dkg porcukorral kikeverünk, és amikor kivesszük, a forró tésztára simít­juk. Gyönyörű, fényes süteményt kapunk. Jó étvágyat! Az Ön és··· mellékletet szerkeszti: Rácz Judit Kalifornia bárányfelhős ege alatt Egészen új lehet ez az étterem! - gondoltam magamban, amikor a Rákóczi úti Orchidea ajtaján belép­tem, s esőtől vizes talpaim nyomát azonnal diszkréten feltö­rülték. Pedig nem. A va­lahai Bástya söröző he­lyén tavaly július köze­pén nyitották az Orient Vendéglátó Rt. étterem­láncának egyik tagjaként a hangzatos trópusi nö­vény nevével ékeskedő - s arra roppantul hasonlí­tó —, újjáalakított étter­met. A Magyarországon megszokottól teljesen eltérő, új belsőépítészeti irányzat színessé, moz­galmassá, vidámmá teszi a belső teret. A világos pasztellszínek - vala­mennyi az orchideát imi­tálja­­, a töröttnek látszó, a tengervíz hullámzását sejtető tükrök, virágfüzé­rek, a plafonon az ég kékjében úszó bárányfel­hők - amerikai stílust hoztak­ az öreg pesti bel­városba. A vendégeknek szemmel láthatóan mind­ez nincs ellenére, sőt a halk vízcsobogás vagy az esti élőzene sem. Az étlap egészen kü­lönleges. Hóré Sándor üzletigazgató elmondása szerint azoknak a vendé­geknek tervezték, akik nagyra értékelik a gasztronómia változatos, ízekben gazdag világát, és szeretnek egészségesen táplál­kozni. Akiknek kevés idejük van ebédelésre, szendvicsek és omlettek között válogathatnak. Üzletembe­reknek business lunch menüt alakí­tottak ki - az asztalon lévő naptár­ból két hétre előre megtudhatják, melyik nap milyen fogásokkal vár­ják őket. Sokan szeretik a pancake­­eket, az amerikai palacsinta friss gyümölcsökkel és juharsziruppal körített változatát. Csemege a ros­ton sült ropogós csirkeszárnyak csí­pős mártással. A tésztakedvelők­­nek spagetti, lasagna, ravioli - ve­getáriánus változatban is­­ szerepel az állandó étlapon; a salátakombi­nációk a legkényesebb ízlést is ki­elégítik. A Stir Fry gyorssütési technikával a természetes fehérjék, vitaminok az ételekben maradnak - így készítik például a fokhagymás csirkemell kaliforniai módra, a római borjúpecsenyék, a sertés­bordák Hawaii módra elnevezésű ételkompozíciókat. A tenger gyümölcsei rengeteg alakban, például füstölt lazac kapribogyóval, lila­hagymával, tengeri halleves, Louisiana módra készített rák­ragu formájában ke­rülnek a tányérokra. Néhány igazi attrak­ció: a T-bone steak, a New York steak, a fi­let mignon eredeti lávaköveken sül a vendég kívánsága szerint. Van külön Tu­borg söröző- szintén orchideaszínekben pompázó -, és egy Margit nevű külön­terem, amelyben hat­van vendég tölthet el roppant kellemes órákat. Az étterem­ben felszolgáló hu­szonéves fiatalembe­rek kifogástalan kül­lemmel, modorral és szak- és nyelvtudás­sal felvértezve bán­nak a betérőkkel - olyannyira, hogy a vendégek között ele­inte szétosztott köz­vélemény-kutató lapokra jó néhány hölgy vendég tíz-húsz soros dicsé­rő zöngeményt írt róluk. (rácz) Modern építészeti megoldások az Orchidea étteremben íme Hóré Sándor egyik ajánlata: Diana filet flambírozva­­ a vendég asztalánál. Az elkészítése va­lóságos szertartás, receptje pedig a következő: apróra vágott póré­hagymát olajban megpirítunk, majd tovább pirítjuk gombával, zöld­borsóval, libamájjal, konyakkal megflambírozzuk. Közben a másik sütőben vajban megsütjük a kiklopfolt és mustárral bekent bélszín­szeleteket. Ha kész, barbecue-szószt, vörösbort, szójaszószt, Worches­­ter-szószt teszünk mellé, és hajában fóliában sült krumplival tálaljuk. Díszítésként egész gombát is tehetünk mellé. S­okáig furdalt a kíváncsiság, va­jon milyen is lehet a Bem József tér sarkán az a sörözd, amelyik öles betűkkel adja ország-világ tudtá­ra: vasárnap 20 százalék engedményt ad áraiból. Végül is sikerült, amit akartak, mert jártam már ott vasárnap és hétköznap is. Nincs különbség a minőségben, sem pedig az árakban, de ott van az el nem hanyagolható 20 százalék. A Steffi söröző pincehelyisége több, egymást követő teremből áll. Ta­lálunk olyan bokszokat is, ahol nyolc ember kényelmesen tud étkezni. (Ér­demes azonban ezeket lefoglalni elő­re, hiszen jó pár család van, aki már rájött arra, hogy megéri itt ebédelni.) Aki csak egy korsóra tér be, egy nagy bárpult is rendelkezésére áll. Az étlap a nemzetközi konyha egyszerűbb specialitását ötvözi a ma­gyar ételkülönlegességekkel. A kony­hafőnök ajánlatai megérdemlik a fi­gyelmet, van közöttük egy-két érdekes kreáció. Szeretném kiemelni: az éte­lekből fél adag is rendelhető, ha az ét­vágyunk kicsi, mert az adagok tisztes­ségesek. Levesből a kínálatot normálisnak nevezném. A Jókai-bablevest és a bográcsgulyást lehet csészében is rendelni, így utánuk még folytatható az étkezés. Ugyanilyen átlagosnak ne­vezhető a kínálat előételekből. Viszont eldugták az étlapon a sörkorcsolyák közé a sörlevest, a konyhafőnök aján­latai közé pedig a hideg füstölt lazacot tejszínes tormával. Kár, hogy csak alaposabb tanulmányozás után bukka­nunk rájuk. A főételeknél sertést, szárnyaso­kat, marhahúst, valamint halakat vá­laszthatunk. Kényelmesen megfér itt a paprikás krumpli kolbásszal és a ros­ton sült libamáj rántott hagymával, vagy a sólet füstölt csülökkel és a fo­gasszelet tejszínes gombás krémmár­tásban. Együtt tudják kínálni a házias ízeket, az egyszerűbb magyaros étele­ket­ a pisztránggal vagy a bélszínnel. Ez utóbbiból is vagy nyolcféle van fo­lyamatosan az étlapon, nem beszélve a számos, hátszínből készült ételről sem. S van tisztességes desszertsor is, melynek nehéz ellenállni. Különösen azért, mert megbúvik benne olyan tésztaféle is, amit csak ritkán látunk éttermi étlapokon, inkább jellemző az otthon elkészített változata. Ilyen pél­dául a máglyarakás vagy a varga­­bélés, melyeket bátran ajánlok ki­próbálásra. Persze van itt mindenféle kehely is, meg palacsinta, ami viszont nekem tetszett, az a krajcár kedvence, ami nem más, mint egy meggybefőt­tel dúsított somlói, s mellesleg nagyon finom. Az italkínálatról szólva természe­tesen elsősorban a söröket kell emle­getni, van is belőlük vagy egy tucat különféle, de a boroknál is ügyelnek arra, hogy legyen édes is és száraz is, mind fehérből, mint pedig vörösből. Ennél többet, azt hiszem, nem is kell elvárni. A kiszolgálás figyelmes és gyors, a pincérek segítőkészek és jókedvűek, így aztán amikor fizetésre kerül a sor, az ember szívesen nyúl a pénztárcájá­ért, mert érzi, hogy kapott valamit a pénzéért. A háromfogásos ételsorért itt 450 és 800 forint között fogunk fizetni ital nélkül, ami egyrészt egy nagyon elfo­gadható árszint ma Budapesten, más­részt pedig nem sokan vannak, akik egy ilyen komplett menüt az itteni adagokkal végig tudnának enni. Per­sze lehet próbálkozni... Azt hiszem, megint találkoztam egy olyan étteremmel, amely kedvező árakkal, minőségi és ízletes konyhával és jó kiszolgálással várja a kedves vendégeket. Megérdemli, hogy meg­látogassák tisztelt olvasóim, s talán még egyszer-egyszer meg is kímélhe­tik a háziasszonyt a vasárnapi ebéd megfőzésének tortúrájáról. Jó étvágyat kívánok hozzá! CdH Steffi söröző Budapest I., Bem rakpart 49. Telefon: 135-9569 Vendéglői teszt Sörpince a Duna-parton •­­Üvegestánc Már évek óta figyelhetjük azt az üvegestáncot, amit a vásárlók járnak az üzletek között, miközben a termelők és kereskedők nevetnek a markukba. Persze jól teszik, hiszen a joghézag megengedi, hogy egyik pillanatról a másikra elzárkózzanak a visszaváltás­tól, „egyéni” rendeleteket hozzanak, hogy milyen feltéte­lekkel hajlandók megszabadítani az állampolgárt az ál­taluk jó haszonnal eladott üvegektől. Álljon itt csupán három fogás: a vásárló nyolc forint be­tétdíjat fizetett, ám csak hatért hajlandók visszavenni. Di­vat lett a „csak csere” című játék. Respek trükk a „már nem jó” felkiáltás, és máris megemelkedik a vevő vérnyomása. Nos, megjelent a fény az alagútban. Az IKM elkészí­tette és a miniszter asztalára tette az üvegvisszaváltás, illetőleg -forgalmazás rendjéről szóló rendelettervezetet. Néhány jellemző a kormányrendeletből: szabályozza a termelők és forgalmazók kötelezettségeit, pontosan meg­határozza a felek kötelezettségeit Vezérelve: a fogyasztó nem károsodhat. Reméljük, a rendelet hamarosan napvilágot lát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék