Magyar Nemzet, 1994. május (57. évfolyam, 101-125. szám)

1994-05-07 / 106. szám

24 Nagyrészt napos, kellemes tavaszi idő várható. Csapadékra nem kell számítani, A változó irányú szél gyenge lesz. A hőmérséklet már csaknem az évszaknak megfelelő, a kora délutáni órákban 17 és 21 fok körül várható. Vasárnap: Többórás napsütésre le­het még számítani, bár időnként már erősen megnövekszik a gomoly­­felhőzet Helyi záporok, zivatarok kialakulhatnak. A változó irányú szél továbbra is gyenge marad. A hőmér­séklet hajnalban 5 és 10 fok között, a kora délutáni órákban 20 fok körül alakul. Jövő hét: A vasárnapihoz­ hasonló lesz az időjárás, lényegesebb válto­zás nélkül. Néhány órás napsütéses és többször erősen felhős periódusok váltakoznak. Többfelé kisebb csőre, elszórtan helyi záporokra, zivatarok­ra mindennap lehet számítani. A szél­­ általában gyenge lesz, csak zivatarok idején élénkül, illetve erősödik meg. A hét elején kissé erősödik a nappali felmelegedés, majd ismét az évszak­nak megfelelően 19,20 fok körül ala­kul a kora délutáni hőmérséklet. Orvosmeteorológia: Ezen a héten bőven volt részünk a hirtelen válto­zásokat okozó időjárási frontokban, a frontérzékenyeket rosszul érintettek ezek a drasztikus változások. Most az előttünk álló hét végén már újabb front átvonulására nem kell számíta­ni. Lassanként nyugalomba jut a le­vegő a Kárpát-medencében. A jövő hét első fele is „frontmentes” lesz, de a délutáni órákban fellépő zivatarte­vékenység feszültségérzetet kelthet. Megszólal Paloznak orgonája Paloznak 300 állandó lako­sú, festői szépségű falu a Bala­ton északi partján. A közel­múltban templomában tönkre­ment az orgona. Megcsinálta­­tásához pénzre volt szükség. Ez nem újdonság. Az már in­kább, hogy ezért összefogott a falu apraja-nagyja, és fizetett, amennyit csak tudott. A pénz azonban így sem volt elég. Ekkor „lépett közbe” Szilassy Nelli zongoraművész, aki pesti művészbarátaival a Fővárosi Operett Színházban jótékony­­sági estet szervezett. Rég nem hallottunk ilyen örömzenélést Felléptek a Tánc­­művészeti Főiskola növendé­kei, színészek, opera- és tánc­­dalénekesek, zenekarok, elő­adóművészek. Néhány kiraga­dott név a sorból: Pit­ti Katalin, Oszvald Marika, Csere László, Császár Angéla, Almási Éva, Bajor Imre, Berkes János, Har­sányi Gábor, Zempléni Mária, Sáfár Mónika, a Pa-Dö-Dö, a Stúdió 11, a Budapest Ragtime Band és még sokan mások. És volt még két szereplője a keddi jótékonysági estnek. Paloznak (egyébként reformá­tus) polgármestere és a plébá­nos. Akik a színpadról köszön­ték meg a koncert szervezőinek és résztvevőinek önzetlen se­gítségüket. „ V. A. A választás miatt Forgalom­­korlátozás a fővárosban A választási eredmények összesítése miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe, így tilos megállni május 7-én, szombaton 18.00 órától május 9-én, hétfőn 18 óráig az V. kerületben, a Zrínyi utcának a Roosevelt tér és a Nádor utca közötti szakaszán, az utca mindkét oldalán. Lezárják a forgalom elől május 8-án, vasárnap hajnali 4.00 órától május 9-én, hétfőn 18.00 óráig a Zrínyi utcának a BM Duna palota előtti szaka­szát, a Nádor utca és a Roose­velt tér között. Kérik a jármű­vezetőket, hogy a jelzett helye­ken járműveikkel ne várakoz­zanak, illetve kerüljék el. Május 10-én napfogyatkozás Huszonöt percig gyönyörködhetünk A fogyatkozások általában párosával érkeznek. Egy napfogyatkozás majdnem mindig társul egy két héttel előtte vagy utána következő holdfogyatkozással. Két hét alatt ugyanis a Hold bejárja pályája felét, és nagy az esélye annak, hogy ismét egy egyenesbe és síkba (vagy ahhoz na­gyon közeli helyzetbe) kerül a Nap, a Föld és a Hold. Napfogyatkozás akkor jön létre, ha a Hold a Föld és a Nap között halad el, a fenti kritériumok teljesülésével. Mint­hogy a Hold távolsága 380 000 és 420 000 kilométer között változik, a fogyatkozá­sok természete különböző. Amennyiben a Hold a Föld közelében jár, úgy átmérője elegendően nagynak látszik ahhoz, hogy az egész napkorongot eltakarja. Ilyenkor teljes és centrális fogyatkozásról beszé­lünk, Ιένφι, hogy a Hold és a Nap közép­pontja a teljesség tetőpontján pontosan egybeesnek. Ilyen fogyatkozás lesz 1999. augusztus 11-én a déli órákban, ami ha­zánkból is látható lesz. Ha a Hold földtávolban van, akkor át­mérője kisebb a Napnál, ezért csak az úgynevezett gyűrűs fogyatkozás jön létre. Ez azt jelenti, hogy a távolság mértékétől függően kisebb-nagyobb gyűrű alakú rész kívül esik a takaráson. A fogyatkozások 18 év 11 napos cik­lusban ismétlődnek, ami azt jelenti, hogy ennek a ciklusnak a lejártával ugyanolyan sorrendben és minőségben követik egy­mást Ezt a ciklust Sáros (Szárosz) ciklus­nak nevezzük, és már ősidők óta ismert. A május 10-i fogyatkozás a 128. ciklus 57. fogyatkozása lesz. Ez a fogyatkozáscsalád egy Kr. u. 984-ben lezajlott részleges nap­­fogyatkozással kezdődött a déli féltekén. A sorozat valamennyi tagját az jellemezte, hogy a Hold éppen az úgynevezett leszálló csomópontban (vagy annak közelében) volt, vagyis a holdpályának az ekliptika alá szálló részén. A sorozat további tagjai­nál fokozatosan növekedett a napfogyat­kozás nagysága, majd 1417. május 16-án bekövetkezett az első teljes fogyatkozás. (A Hold az egyes fogyatkozások alkalmá­val mindig közelebb és közelebb került a Földhöz.) Később a helyzet megfordult, 1561-re a napfogyatkozás tisztán gyűrűssé változott, és ez majdnem három évszáza­don keresztül folytatódott, sőt, napjaink­ban is tart. Kr. u. 2120-ra már részlegesek lesznek a fogyatkozások (a Nap, a Hold és a Föld már nem esnek pontosan egy egye­nesbe és síkba), majd a sorozat 2282. no­vember elsején egy részleges fogyatkozás­sal zárul, amely a 73. tagja lesz ennek a szériának. Összesen 33 részleges, 32 gyű­rűs és nyolc teljes, illetve gyűrűs-teljes fo­gyatkozás fér a sorozatba. A május tizediki fogyatkozáskor a Hold átmérője csak 94 százaléka lesz a Napénak, ezért egy körülbelül egy ívmá­sodperces része szabadon marad a Nap­nak. (Mintha egy futball-labdát egy centi­­méteres koronggal eltakarnánk 48 méter távolságból!) Ez a gyűrű a teljes napfény­nek csak egytizedét fogja szolgáltatni a központi sávban. A Hold árnyéka a Csendes-óceánra esik, 700 kilométerre délkeletre a Hawaii­szigetektől, a mi nyári időszámításunk szerint délután 17 óra 54 perckor. Majd a 311 kilométer szélességű árnyék másod­percenként 0,9 kilométeres sebességgel halad északkelet felé. A Kaliforniai-öböl érintése után át­szeli az egész észak-amerikai kontinenst, majd az Atlanti-óceánt, és 20 óra 57-kor eléri Marokkót, ahol a már 270 kilométer szélességű árnyék 5 perc 10 másodperces fogyatkozást okoz. (Az eseményre az Uránia Csillagvizsgáló expedíciót szer­vezett Zombori Ottó vezetésével.) Itthon az éppen nyugvás előtt álló Napot még láthatják megfogyatkozva. Budapesten 19 óra 41 perc 12 másod­perckor „harap" a Hold a napkorongba. A Nap ekkor pontosan 3 fok magas­ságban lesz a látóhatár fölött, ami hat napátmérőnek felel meg. Mivel a Nap Budapesten 20 óra 6 perckor nyugszik, 25 percen át gyönyörködhetünk a lát­ványban. Bár éppen az utolsó pillanatot „kapjuk” el, így is a napkorong mintegy harmadát látjuk majd eltakarva a Hold által.* A napfogyatkozást pontosan két hét múlva - vagyis május 24-én - követi a részleges holdfogyatkozás. Ez a jelenség nálunk hajnali 3 óra 18 perckor kezdődik, és az első fele észlelhető. A Hold 4 óra 37-kor lép a teljes árnyékba, és 5 óra 30- kor lép ki, de nálunk az égitest már 5 óra 6 perckor lenyugszik, így a teljes jelensé­get nem kísérhetjük figyelemmel. Schalk Gyula Piromániások és csalók rendőrkézen Rács mögött a vasúti gyújtogatók A BRFK gazdaságvédelmi osztályának nyomozói április hetedikén őrizetbe vették az el­múlt év keleti pályaudvari gyúj­­togatóit - tudtuk meg Bodrács­­ka János főkapitánytól a tegnapi tájékoztatón. Tavaly május 23- án, 25-én és július 30-án több személyszállító vagont gyújtot­tak fel ismeretlen tettesek. A több száz ember kihallgatására nyomozói csoportot hoztak lét­re. Peer Tibor alezredes, gazda­ságvédelmi osztályvezető el­mondta: tanúként 358 embert hallgattak ki, akik között megta­lálták az öt gyanúsítottat is. Az összegyűlt bizonyítékok alapján őrizetbe vették a 28 éves G. Csaba és a 34 éves V. Béla hajléktalanokat. Mind­ketten büntetett előéletűek, va­gyon elleni cselekmények miatt álltak már bíróság előtt. V. Bé­la néhány éve szülei vidéki há­zát gyújtotta fel, majd a biztosí­tótól kártérítést vett fel. A két hajléktalan beismer­te, hogy tettüket bosszúból kö­vették el. Több esetben is az el­ső osztályú vasúti kocsikban pihentek, amikor a rendészek elzavarták őket. Egyik alka­lommal „betelt” a pohár. A külső vágányon veszteglő ko­csikhoz mentek. A függönyö­ket letépték, és a plüss üléshu­zatot felhasítva újságpapírral tömték meg, hogy jobban ég­jen. A függönyöket rádobták az ülésekre, és a siker érdekében cseresznyepálinkával megön­tözték. Arra is figyeltek, foko­zatosan lobbanjon be a kocsi, így legyen idejük elmenekülni. Komoly bűnügy sikeres fel­derítéséről számolhattak be a fő­városi bűnüldözők. Tavaly no­vemberben arra lettek figyelme­sek az OTP biztonsági emberei, hogy a bankjegy-automatát is­meretlen személyek próbálják „vallatni”. A pénzintézet felje­lentést tett a rendőrségen. A rendőrök a főváros összes bank­jegy-automatáját figyelték, de csak március 3-án sikerült elfog­ni a két felkészült csalót. A har­madéves műszaki egyetemisták, a 21 éves G. Balázs és a 22 éves a F. Péter több száz alkalommal kísérelték meg átejteni a gépet. Több százezer forinttal gazdag­abbak is lettek. A bankkártyák mágneskódját olvasni és felülír­ni tudó számítógépet a házkuta­tás során sikerült lefoglalni, az ötven darab alapkártyával együtt A kár százezres nagysá­gú, de ha nem sikerül idejében lekapcsolni a fiatalembereket, a néhány évvel ezelőtti 132 milliós eset megismétlődhetet volna. Végül Sógor Zsolt szóvivő hívta fel a figyelmet a május 10-én kezdődő és egy hónapig tartó közlekedési akcióra. A halálos balesetek szaporodása és a közlekedési morál további romlása készteti határozottabb fellépésre a rendőröket. Az ak­ció során szeretnék kiszűrni az ittas, az agresszív és gyorshajtó vezetőket, de emellett a gépjár­művek műszaki állapotát is szi­gorúan fogják ellenőrizni. Tíz traffipax folyamatosan ellenőr­zi majd a főváros útjait, s nem egy helyen a szabálysértési ügyintéző is a helyszínen fog tartózkodni, így gyorsított eljá­rásban akár harmincezer forint­ra is megbüntethetik a vétkező­ket. A jogosítvány bevonására kerül sor, ha valaki nyolcvan­nal száguldozik, vagy ha ittas. A zöld kártya és a felelősség­­biztosítás hiánya vagy más probléma esetén a forgalmi rendszámot is leveszik a rend­őrök. A sebességellenőrzés út­vonalairól időben kiadják a tá­jékoztatást, így senkit nem ér­het váratlanul az ellenőrzés - fejezte be a szóvivő. Kovács Zoltán Tamás Nagyatád Bravúros szívműtét Tíz nappal ezelőtt szóváltás közben szíven szúrta fiát egy nagyatádi asszony. A nagyatá­di kórházban dr. Varga József adjunktus és dr. Simonics Zsolt szakorvos több mint kétórás műtéttel igyekezett összevarrni a szív első és hátsó falán átha­toló késszúrás okozta sebet, miközben a beteg szíve mind­végig működött. A szívmegál­lás veszélyével járó műtéthez csaknem három liter vért kel­lett felhasználni. A világon is ritkaságszám­ba menő szívműtétet követően a fiatalember állapota kielégí­tő, s minden remény megvan a teljes felgyógyulásra. (gulyás) SZOMBAT, 1994. május 7. Madjar Nemzet Rendkívüli eMeRton-díj Rendkívüli eMeRton-díjat kapott Bayer Friderika énekes és Jenei Szilveszter zeneszer­ző. A fiatal előadó a Kinek mondjam el vétkeimet? című kompozícióval negyedik lett az Eurovízió közelmúltban rendezett dublini dalfesztivál­ján. Az elismerést Kiss Imre, a Magyar Rádió zenei főszer­kesztőségének vezetője pénte­ken nyújtotta át a művészek­nek az intézményben tartott ünnepségen. Bayer Friderika, aki a Sztárkereső című műsorban tűnt fel Az ezredfordulóra India is milliárdos Népességrobbanás a harmadik világban Minden száz csecsemő kö­zül csupán három születik a fejlett országokban. A Popula­tion Reference Bureau elneve­zésű amerikai intézet szerint a családtervezés csekély hatással van a népesedési tendenciákra. A statisztika azt mutatja, hogy a világ lakossága csaknem 90 millióval növekszik évente. Az ENSZ adatai szerint jelenleg 4,4 milliárd ember él a fejlődő országokban, és 1,2 milliárd a földgolyó iparosodott részén. A harmadik világ születési rátája még mindig messze áll a kétgyermekes családmodelltől. Legnagyobb a növekedés Afri­kában, ahol egy asszony átlago­san öt-nyolc gyermeket hoz a vi­lágra - az MTI jelentése szerint. A kutatások szerint növekszik az igény a családtervezési tanács­adás iránt a szegényebb álla­mokban. Csökkent a születések száma néhány ázsiai és latin­amerikai országban, ahol nö­vekvő mértékben élnek a szüle­tésszabályozás eszközeivel. Öt-hat éven belül Kína után India is milliárdos népességű ország lesz. A születésszám viszont meredeken csökken Oroszországban, Ukrajnában és több más kelet-európai or­szágban. A világ négy legnagyobb népességű országának sorrendje 2025-ben is ugyanaz marad. Az első Kína (jelenleg 1,2 milliárd ember), a második India (912 millió lakos), a harmadik az Egyesült Államok (260 millió), s végül Indonézia (200 millió). A jelenleg hetedik Pakisztán (126 millió) a várakozások sze­rint a 155 millió lakosával most ötödik Brazília helyébe lép. f­i". A Magyar E­­­ Nemzet megkérdezte: Mivel jár a kampánycsend megsértése? Ma éjféltől május 8-án este 7 óráig, a szavazóhelyiségek zárásáig kampánycsend van. Milyen szabályokat kell betar­tani ezalatt, s milyen következ­ményekkel jár, ha valaki meg­szegi azokat?- érdeklődtünk a Belügyminisztérium Informá­ciós Szolgálatánál. - Nem minősül a kam­pánycsend megsértésének a választási tudnivalókról adott tájékoztatás, valamint a vá­lasztási részvételre vonatkozó pártsemleges felhívás. A sza­vazás befejezése előtt tilos nyilvánosságra hozni válasz­tási részeredményt. Ebből a szempontból nem számít rész­­eredménynek a szavazók szá­mának és arányának nyilvá­nosságra hozatala. - Mi történik, ha valaki mégis megsérti a kampány­­csendet? - A választások rendjéről a helyi szavazatszedő bizottság gondoskodik, így egyebek kö­zött a szavazóhelyiségek köz­vetlen közelében elhelyezett, kampánycsendet sértő falraga­szok, plakátok, valamint a jár­dára, úttestre festett krétaraj­zok eltávolításáról is. - Milyen következményekkel jár a kampánycsőd megszegése? - A büntető törvénykönyv nem rendelkezik a kampány­csend megsértéséről. A szava­zással összefüggésben a vá­lasztások rendje elleni bűncse­lekményeket határozza meg. Ennek értelmében a választás rendje elleni bűncselekményt követ el például az a személy, aki jogosultság nélkül szavaz, akadályoz más választópolgárt a szavazásban, megsérti a vá­lasztások titkosságát, illetőleg meghamisítja a szavazások eredményét. - Mit tehet a helyi szava­zatszámláló bizottság, ha ész­leli, hogy egy párt vagy annak aktivistája kampányt folytat a választások napján, illetve az azt megelőző 24 órában? - Elvileg nem volna sza­bad, hogy ilyen eset előfordul­jon, mivel az összes országos listát állító párt a választási etikai kódex aláírásával dekla­rálta, hogy megtartja a válasz­tások tisztaságát célzó jogsza­bályokat és­ egyéb rendelkezé­seket. Ettől függetlenül ha va­laki mégis az utolsó pillana­tokban is kampányt folytat, az érintett párt elhatárolhatja ma­gát törvénysértő aktivistájától. Súlyos szabályszegés esetén a választási bizottság meg is semmisítheti a szavazatok eredményét. Egyébként min­den szabályszegéssel kapcso­latos bejelentést a helyi szava­zatszámláló bizottság vagy a területi választási bizottság tárgyal meg, s mérlegeli, mi a teendő. Fontos tudni tehát, hogy a kampánycsend meg­szegése nem minősül bűncse­lekménynek, ám a kirívó sza­bálytalanságok befolyásolhat­ják a szavazás érvényességét. Cs. H. Helybenhagyott ítélet A nógrádi cigány férfi agyonveréséért A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a Nógrád Me­gyei Bíróságnak a fiatalkorú H. József ellen hozott ítéletét. A fiatalember 1992 novembe­rében társával agyonvert egy cigány származású férfit. A jogerős ítélet szerint tettéért öt és fél év börtönbüntetést kell letöltenie. November 6-án H. József többekkel együtt a salgótarjá­ni Pikoló presszóban iszoga­tott. Ide tért be Danyi Zoltán. Távoztában H. József és ba­rátja, M. Krisztián szegődött Danyi nyomába, majd utolér­ve H. József bakancsos lábá­val hátba rúgta a 32 éves ci­gány férfit, aki a földre zu­hant. Ekkor már mindkét fiú rugdosta. Danyi Zoltán súlyos agysérüléseibe a helyszínen belehalt. Mindkét fiút letar­tóztatták, nem sokkal ezután M. Krisztián a fogdában ön­­gyilkosságot követett el. A Nógrád Megyei Bíróság aljas indokból, társtettesként elkövetett emberölésben mond­ta ki bűnösnek H. Józsefet. A vádlott és védője az öt év hat hónapi börtönbüntetés enyhíté­séért fellebbezett, a Legfelsőbb Bíróság azonban - tekintettel arra is, hogy H. József a bűn­­cselekmény elkövetésekor már betöltötte 16. életévét - inkább enyhének, mint eltúlzottnak ta­lálta az ítéletet. ” Mi, magyar napilapok főszerkesztői, arra kérjük olvasóinkat, hogy éljenek demokratikus jogaikkal. Szavazzanak! Borbély Pél • Nemzeti Sport főszerkesztője iftStúfó Dr. Eötvös Pél • Népsróbedség elnökfőszerkesztője Kereszty András a Nép neve főszerkesztője Sztrapák Ferenc a Nógrád Megyei Hírlap felelős szerkesztője Bencsik András a Pesti Hírlap főszerkesztője , m Dr. Nikolényi István a Reggeli Délvilág főszerkesztője Dr. Kerezs Imre • Somogyi Hírlap főszerkesztője W»i*V Kamerás Katalin • Tolnai Népújság főszerkesztője cW· CaoJpL D. Kiss Csaba « A Hírlap (Dunaújváros) főszerkesztője s , . I »ll­ Dr. Árpás­ Zoltán a Békés Megyei Hírlap főszerkesztője ?-■-· Kies László a Déli Hírlap főszerkesztője ¡3 DlusztuS Imre a Délmagyarország főszerkesztője pJá­rL Frankó Tibor az Esti Hírlap főszerkesztője Bárányi Pál a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője Palágyi Béla a Jántkun Krónika főszerkesztője f)j Nyerges Csaba a Kisadósd főszerkesztője Jpik idén­ Szűcs Gábor a Kurír főszerkesztője λ.π -Q Németh Péter a Magyar Hírlap főszerkesztője Lombos­ Jenő az Új Dunántúli Napló főszerkesztője Fábián László az Új Magyarország főszerkesztőja Hajnal József az Új Néplap (Szolnok) főszerkesztője Halmágyi Miklós a Vas Népe főszerkesztője srint Dunai Péter a Világgazdaság főszerkesztője tv/fceprrÁAf Magyar Hajnalka a Zalai Hírlap főszerkesztője Tóth Gábor a Magyar Nemzet főszerkesztője Dr. Dazsel Ferenc a Mai Nap vezérigazgató-főszerkesztője Dankó Ádám a Napi Gazdaság főszerkesztője’ 92^ .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék