Magyar Nemzet, 1995. március (58. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-18 / 65. szám

VI Madar Nemzet 1995. MÁRCIUS 18. ÖN ÉS A JÁTÉK A Magyar Nemzet totózója 12. heti totótanácsadó március 25—26-ra A jövő heti totószelvényen csak német 1. osztályú és olasz B osztályú mérkőzések találhatók. Magyar találkozók nincsenek a szelvényen, mert az NB I-ben ezen a héten nem tartanak fordulót, ugyanis a válogatott játékosok edzőtáborozáson készülnek a 28. és 29-i Svájc elleni olimpiai és EB selejtező mérkőzésekre. Ezen a va­sárnapon az olasz A osztályú csa­patok is szünnapot tartanak. A szelvényen szereplő hat né­met találkozó fele-fele arányban fixre és két esélyre játszható, míg a hét olasz meccs között csak két fixnek ítélhető mérkőzés van és az 1X2-re játszott találkozók is itt ta­lálhatók. Esélylatolgatásunk során a Ba­yern München — 1860 München mérkőzést játszottuk biztos 1-esre. A két bajor csapat között kassziskü­­lönbség van, pontdifferenciájuk 14. Az 1860 München 19 első osztály­beli mérkőzése közül mindössze 2-t nyert meg, s huzamosabb ideje a ki­eső­ jelöltek között tartózkodik. Bo­­chum-Mönchengladbach: a tabella utolsó helyezettje a Bochum a má­sodik tavaszi forduló után 15 ponttal van lemaradva a M’gladbach mö­gött. Őszi mérkőzésük eredménye 7:1 volt a M’gladbach javára. VfB Stuttgart-Dortmund: a jelenlegi lis­tavezető, az idei bajnokságra es­élyes Dortmund 13 ponttal vezet a stuttgarti együttes előtt, s ha tekin­tetbe vesszük a Dortmund csatárso­rát - Chapuisat, Möller, Zorc - győ­zelmi esélyes teljességgel biztosnak látszanak. Ceena-Cosenza: az ott­honjátszó Cesena a 23. forduló után 11 bajnoki ponttal többel rendelke­zik, mint ellenfele, így a papírforma a Cesena biztos győzelmét ígéri. Pa­­lermo-Lecce: a tabella közepén el­helyezkedő Palermonak pontosan még egyszer annyi pontja van, mint az utolsó helyen álló Leccének, amelyik csapat az ezévi bajnokság során lejátszott 23 mérkőzése során csak 2-t nyert meg. A­­ három esélyre játszott mérkőzés­özül érde­kes a Pescara-Atalanta meccs. Az Atalanta az őszi idényt a bajnoki táblázat 12. helyén végezte, s a 4 le­­­­gutóbbi mérkőzése során a 4. helyre küzdötte fel magát, és így a két csa­pat korábbi formája szerinti IX-es mérkőzésből lett teljesen nyílt 1X2- re játszott meccs. Játékunkban 4 mérkőzést ját­szottunk három esélyre és szintén 4-et két esélyre. Ezt a tippet 6 da­rab 540 forintos kollektív illetve kombinációs szelvényre bontották 3240 forint értékben. A játék talá­lati valószínűsége: 12 találatra 83 és 13-ra 17 százalék. 1. Dresden-Hamburg X2 X2 X2 X2 X2 X2 2. Bayern München-1860 München 1 11111 3. Bochum-Mönchengladbach 2 2 2 2 2 2 4. Karlsruhe-1. FC Köln IX IX IX IX IX ■ IX 5. Schalke 04-Kaiserslautem X X X 2 2 2 6. VfB Stuttgart-Dortmund 2 2 2 2 2 2 7. Cesena-Cosenza 1 11111 8. Chievo-Venezia 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 9. Lucchese-Udinese . X 2 X2 X 2 10. Palermo-Lecce 1 1 I 1 1 1 11. Perugia-Verona 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 12. Pescara-Atalanta 1 X 2 1 X 2 13. Salernitana-Andria X 2 1 1 2 X +1 mérkőzés 14. Vicenza-Acireale 1 1 11 1 1 A fenti játéknál lényegesen dl- X21XX121 előbb totókulcsot ajánlunk: 120 forin­tért 8 tipposzlopon 3 mérkőzés három­­­12XX212 eséllyel és 3 két eséllyel játszható 12X11X2X meg. Ha a fix és a két esélyre játszott mérkőzésekre bejegyzett tippek he- 1 1112222 lvesnek bizonyulnak, akkor a totó-­­ kulcs 11-esre 67,12-esre 29 és 13-as­ 22112211 ra 4 százalékos esélyt biztosig 12 12 12 12 Ajánlatunk a lottó jövő heti húzásaira Az 5-ös lottó március 25-én Szom­bathelyen megrendezésre kerülő 12. he­ti sorsolására házi számítógépünk által jósolt számokat játsszuk meg. Számítógépünk számai: 13,14,23,30,40,43,50,1, 70 és 79. A fenti számsorban érdekes a 40-es, amely a legkevesebbszer szerepelt a nye­rőszámok között, és több mint egy éve nem találkozhattunk vele a nyerőlistán. 1. 13 14 23 30 40 2. 13 14 23 43 50 3. 13 14 23 61 70 4. 13 14 30 43 61 5. 13 14 30 50 70 6. 13 14 40 43 70 7. 13 14 40 50 61 8. 23 30 43 70 79 9. 23 30 50 61 79 10. 23 40 43 61 79 11. 23 40 50 70 79 12. 30 40 43 50 79 13. 30 40 61 70 79 14. 43 50 61 70 79 Ha a 14 szelvényen megjátszott 10 szám között a sorsoláson kihúzott 5 nyerőszám megtalálható, akkor legalább darab jól fizető 4-es találatunk lesz. A 6-os lottó jövő szombati sorsolá­­ára szintén komputerszámokat variál­unk meg. Házi számítógépünk a követ­ező szerencseszámokat jelölte meg: 5,13,19, 23,24,29,35,40,41, és 3. Számítógépünk, úgy látszik, na­­yon biztos a dolgában, mert a megjó­­ult számok között 4 olyan is van, átné­zik megegyezik az 5-ös lottó sorsolásá­­i tanácsolt 10 szám közül 4-gyel. 1. 5 13 19 23 24 29 2. 5 13 19 23 24 41 3. 5 13 19 23 29 41 4. 5 13 23 24 29 41 5. 5 13 23 35 40 43 6. 5 13 29 35 40 43 7. 5 13 35 40 41 43 8. 5 19 24 35 40 43 9. 5 23 35 40 41 43 10. 13 19 24 35 40 43 11. 13 23 35 40 41 43 11 19 23 29 35 40 43 13. 19 24 29 35 40 41 14. 19 24 29 35 41 43 15. 19 24 29 40 41 43 16. 23 24 29 35 40 43 Ha a sorsoláson kihúzott 6 nyert ám a 16 szelvényen megjátszott 1z­ám közül bármelyik hattal megegye­­k, akkor szelvényeink között legalább darab 5 találatos lesz. Játékunk a talá­lok szerint egyébként a továbbiakban­­ alakul: 5 kihúzott számnál legalább darab 4 találatos, 4 kihúzott számnál galább 7 darab 3 találatos, 3 kihúzott ámnál legalább 1 darab 3 találatos j­­elvény akad., (gálfalvi) 1 Ki írta a következőket? 1. Az olyan ember, aki nem a maga módján gondolkozik, egyáltalán nem is gondolkozik. 2. Váloga­tott írásaiból egy kötet címe: „Színem­­ java”. Egy másiké, , Jele is tréfa”. 3. A szépség min­denütt van. Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. A három szerző sorrendben a vízszintes 1., 6. és függőleges 14. számú sorokban rejlik. A há­rom nevet kérjük beküldeni. VÍZSZINTES: 1. Az első számú szerző. - Világhírű brazil labdarúgó volt. - Portugál, oszt­rák és belga autók jele. 2. Külföl­di mosópor márkája.­­ Vizek partján élő nyírfaféle fa. - Másik fafajta. 3. Az állatok, növények és ásványok rendszerének svéd megalkotója volt (Kari).­­ Ki­emelkedő klasszikus spanyol fes­tő volt (Diego). 4. Zenei félhang. - Kettős betű, kiejtve. - Vízpart­ra menő. 5. Szárnyas termésű, rit­ka fa. Latin neve ulmus. - Férfi udvarias megszólítása. - Kezdet fele! 6. A legnagyobb érték, amit egy férfi elveszthet. - Táncmu­latság. - A második számú szer­ző. 7. Egy hölgy, akihez Balassi Bálint kései korszakában írt sze­relmes verseket. - Zseblámpa áramforrása. - Csapadék. 8. Né­hány helyen. - Például Csala Zsuzsa. 9. Kitérő egynemű betűi. - Csukó. - Az Ószövetség része: ...éneke. 10. Megoldás módja. - Tetőfedő anyag is lehet De in­kább múlt időben.­­ Temesi Fe­renc nagy regénye. 11. Uram, an­golul. - Paprikáról híres település Sárbogárd és Szekszárd között. - Elviseli. 12. Így jár a postás: ... házra. - Cigizik. - Henger vagy üst alakú, kifeszített bőrös ütő­hangszer. 13. Erős fiziológiai ha­tású vegyület. — Feddő, korholó. 14. Női becenév. - A világ egyik legismertebb magyar sportolója. Puskás mellett. — Gyakori­ alko­hol. 15. A Volga hajózható mel­lékfolyója. - Zúdító, árasztó. - Kedvező helyzet FÜGGŐLEGES: 1. Nagy- Britannia része. - Olvasnivaló az újságban. - Cápa, németül. 2. Nőszirom. — Ottó becézve. — Mozdulatlan. 3. Duna menti osztrák város lakója. - Ókori, közép-itáliai nép. 4. Hollandia fővárosa.... Haag.-Az Őskirá­lya című francia opera szerzője. - Albánia fővárosa. 5. Megfelelő mennyiségű. - Régi híres szállo­dalánc. - Rag, -ről párja. 6. Kö­zép-amerikai félsziget. Területén három ország osztozik. - Boros­pince kelléke. 7. Erősen szálkás, fehér húsú keszeg. - Szerb, régi­es szóval. - Angol férfinév. 8. Bibliai idézet - Híres japán író volt (Kobo). - Óda, németül. - DPT. 9. Híres énekes volt: Mario ... Monaco. - Róka hasa alatti olcsó prém. - Híres vízilabdázó volt, most rádiós műsorvezető­ként hallhatjuk (Gábor). 10. Az Európai Unió legnyugatibb tag­jai. - Alakzat pontjait síkra vetíti rá. 11. Igeképző. — Sztereó ellen­téte . -T­ájékozottság, tapasztalat,, régies szóval. 12. Brazil autóver­senyző (Nelson). A Forma-1 há­romszoros világbajnoka. - Mi­vel. — Reszel, de csak félig! 13. Sokadik, névelővel. - Ilyen ital a Schweppes vagy a Cola. 14. Hí­res amerikai énekesnő (Joan). — Aggteleki barlangrendszer. — A harmadik számú szerző. 15. Szorzó fele! - melyik ország fő­városa Bagdad? - Női becenév. B. E. I. A megfejtéseket a következő címre kérjük: Magyar Nemzet szerkesztősége. Ön és a rejt­vény. Szombati melléklet 1392 Budapest, pf.: 276. Határidő: március 25. A március 4-ei Egy kis illem­tan című keresztrejtvény helyes megfejtése: ...Sajnos úgy visel­kednek.­­ Amikor nen­ kell viszi-.,­kednie. Tíz-tíz lottószelvényt nyer­tek. Budapestről: Bálint László 1051, Bólya András 1134, Deme János 1214, Kenéz Lajos 1024, Kovács László 1192, László Margit 1211, Nagy Erzsébet 1116, Takács Ottóné 1026, Ti­­szaváry Márta 1095, Tóth Éva 1022. Vidékről: Alföldi Barna Hódmezővásárhely, Balassa Er­­nőné Dombóvár, Bárdossy Ti­­borné Albertirsa, Darányi Dalma Gödöllő,­­ Jakubovenszky Pál Kazincbarcika, Márovits Tamás Kőszeg, Mészáros Árpád Szol­nok, Mohi Előd Tatabánya, Nedevics Gyöngyi Nagybajom, Varga Jenőné Sopron. .,­ Á ■,jpostán, küldjük el. Három mosoly ISL | ________________ N­ATVAWKtiY MEZŐS VILÁGEGYETEM______________ /.?/||| \jj] Évente tizenegy Nagy­szombat PÁD FVF KÍ’I Fftl m CALkTICÁ. amannmt a ^ nrneX l«v<i<nioih(1 r«/latl ka- rnnrnll..«! IrXili« k/Cn/lon OV o UnoCI JaC Ift UoC C/.A TI UoX V« fi n aaaIa» I... 11 IC i \TAíL IC EkC . Ml Cr.1 1A UA A A 25. Hd6+ Vd6 26. Fb5+­ 23-Jg7 24. h4 0-0 25. h5 Vd8! 26. Hd6 Hc5 27. Fc4 VgS 28. Fe6 He6 29. Hd5 Hd4 30. Vg2 Bbd8 31. Hc4 Mintha megmerevedtek volna a frontok, sötét azonban friss vért pumpál az állásba. 31-3d5! 32. Bd5 Hb5 33. Bd3 e4! 34. Ve4 Vf2 35. Ke1 Hc3 36. Bc3­­36. Vf3 Vg5+ 37. Ve3 Ha2+ 38. Kd2 Vg4) 36­.Vc3 37. Kd1 Va1+ 38. Ke2 Va2 39. Bh3 f5! 40. gf5 gf5 41. Vd3 f4 42. d6 ab3 43. Vb3 Be8+ 44. Kd2 Fc3+ 45. Bc3 (45. Kd3 Va6) 45­.Kc3+ 46. Vc3 Va7 47. Vd3 Vf2+ 48. Kc3 Ve1+ 49. Kd4 Val+ 50. Kd5 Va8+ 51. Kd4 Va7+ 52. Kc3 Val+ 53. Kb4 Bb8+ 54. Kc5 Vg1+ 55. Kd5 (55. Kc6) 55­.Bb5+ 56. Kc6 Vc5+ 57. Kd7 Vh5 58. Ve4 Vf7+ 59. Ve7 Bb7+ világos feladta (0:1). PÁR ÉVE KÜLFÖLDI SAKKÚJSÁ­GOKAT lapozgatva három magyar névre bukkanhattunk leggyakrabban: a Polgáriké­ra, a Lékóéra és­­ a Nagyéra. Eme harmadik. ,.legismeretlenebb" név korántsem állt az utolsó helyen az említések sűrűségét illetően. Akkor még a tájékozatlanabbak kedvéért hozzá kellett tenni, hogy Nagy László ver­senyszervező, ma már köztudomású, hogy nemcsak az, de műfajteremtő is. Kezdetben avval büszkélkedett, hogy ő Magyarországon az „első sakkvállalkozó", azaz az első olyan ember, aki elmetomna-viadalok tető alá hozá­sával keresi kenyerét Később inkább azt sze­rette hangoztatni, hogy Hunniában nincs - és nem is volt - még egy olyan sakktomasoro­­zat, mint az övé, de széles e földiekén sem igen találunk rá példát hogy valaki­lyen rendszerességgel szólítson táblához nemzet­közi mezőnyöket Nagy úr - körülbelül négy éve még „százados elvtárs”, a Magyar Néphadsereg mérnök-tisztje - ugyanis az esztendő tizen­két hónapjából tizenegyben elindít egy-egy kisebb sakkfesztivált nagymestercsoport­tal, nyílt versennyel, scheveningeni viadal­lal (ahol nemzetközi értékszámmal bírók mérik össze erejüket ilyen kalkulusra áhíto­­zókkal), esetleg női arénával. Nagy László csillaga szépen ívelt felfe­lé, és az Első szombat elnevezést világszer­te megismerték. Igaz, Nagy első bevételeit propagandába ölte, keresményéből faxgé­pet, laptopot vásárolt és különféle nyom­tatványokat készíttetett. Ellenszolgáltatás­sal, rábeszéléssel, gesztusokkal elérte, hogy több tucat külföldi sakklap közölje ver­senyfelhívásait s roppant ügyesen meg­nyerte a hazai újságírók támogatását Ro­­konszenvvadászó akciói olykor mulatságos színezetet öltöttek. E sorok írója például nem győzte elhárítani ebédmeghívásait az­tán amikor Nagy az egyik tavaszi fesztivá­lon bonbonosdobozzal a kezében e szavak­kal kínálgatta az arra jövőket: „Ezt Nagy László adja nektek”- elnevette magát. Volt Nagynak egy olyan elképzelése is, hogy ha „beérkezik”, nyit egy éttermet, amelynek ablakára kiírja: „Itt mindenki ingyen kap­hat egy tál ételt Nagy László sakkvállal­kozótól.'’ IDŐ MÚLTÁN - NÉMI TÚLZÁS­SAL - neki lett gondja a betevő falattal, mert üzletmenete hanyatlott Volt mihez képest visszaesnie. 1994 elején megvaló­sította azt az álmát, hogy sakkszállodát nyit. Nem az övé volt a hotel, de használ­­, halta termeit versenyre, szobáiban szállá­solhatta el külföldi vendégeit, éttermében étkeztethette őket Pár hónap múltán azon­ban a svábhegyi Sunlight felmondta az együttműködést, mivel - így tudjuk a „sér­tett féltől” - nagyobb haszonnal bocsát­hatta áruba helyiségeit a főidényre, mint amennyit a 64 mező lovagjaitól szedett be, s mert megelégelte némely FÁK-beli el­­metornász csencselését, kirakodóvásárát. Nagy akkor a Magyar Sakkszövetség he­lyiségeibe tette át kissé összezsugorított versenyeinek székhelyét, ám vitái támad­tak a föderáció vezetőivel. A főtitkár úgy vélte, hogy az emelkedő fenntartási költsé­gekből rendszeres bérlőjének is í­észt kell vállalnia, a versenyszervező viszont nem volt képes kiizzadni a jócskán megemelt árendát. Egy zuglói kollégiumba vándorolt tovább, ahol, mi tagadás, nem olyanok a körülmények, mint amilyenek egy világ­márkához illenek. Nagy László mégis bizakodó. Irracio­nális hitén kívül táplálja optimizmusát, hogy vállalkozását a nehézségek ellenére negyedül éve életben tartja. Tele van ötle­tekkel. Szponzorokat kutat nemcsak itthon, hanem a határon túl is. Izrael, Kréta, Hollan­dia, Svájc ismeri túlsúlyos alakját, három világnyelven záporozó mondatait, megszál­lott tekintetét AMIKOR TERVEIRŐL ÉRDEK­LŐDÜNK, nagyszabású elképzeléseket vázol fel, egyebek között egy NATO-sakk­­fesztiválról meg egy, a föld különböző ré­szein élő magyar sakkozókat összetoborzó rendezvényről. Mecénásjelöltekkel és más partnerekkel folytatott megbeszéléseiről tájékoztat, s a Bibliát idézi: „Kopogtatni kell az ajtókon”. Alaptevékenységének, az Első szombat fesztiváloknak jelenéről és távlatairól a rá oly jellemző Üdvözült mosollyal közli: „Minden OK, a rendszer működik!”. 1992 óta háromtucatnyi sakkfesztivál, hozzávetőleg száz különböző verseny - egyharmaduk nagymestermezőny. Öt kontinensről mintegy háromezer játékos. A földgolyó hozzávetőleg százhúsz pontjára küldi el versenyfelhívásait és­­beszámolóit N.L., a világ mintegy nyolcvan sakklapjával áll kapcsolatban. Aki kinőtte a versenyt Az Ajkán letelepedett Üzbegisztán­ nagymes­ter, Valerij Loginov azelőtt az Első szombat legstabilabb törzsgárdatagja volt Ezekben a mezőnyökben tornázta fel értékszámát olyan magasra, hogy keveselni kezdte a Nagy László által kínált rajtpénzt, az „extrát”. Logi­­novnak az Első szombat bulletinekben lévő partijaiból csinos kis kötet kerekedne. Pél­dánkban a verseny izraeli győztesét bombáz­za szét tematikus pozíciós tisztáldozattal. Királyindiai védelem Loginov-Sutovsky (1993. november) 1. Hf3 Hf6 2. g3 g6 3. c4 Fg7 4. Fg2 0- 0 5. 0-0 d6 6. d4 c5 7. Hc3 Hc6 8. d5 Ha5 9. Hd2 e5 10. a3 b6 11. b4 Hb7 12. Bbl Hg413. h3 Hh6 14. Hde4!? f6 15. bc5 bc5 16. Fe3!? Hf7 17. Vd Ha5 18. Ha4! Fa6 (18-,Hb7 19. Bb5, majd Vc3, Bibi) 19. Hac5! dc5 20. Hc5 Fc4 21. He6 Vc8 22. Vc3 Hb7 23. Hf8 Ff8 24. Bb7 Vb7 25. Vc4, és világos a 44. lépésben nyert (1:0).­ ­Etűd fekete mezőkre Régi, hűséges közreműködő a „Nagy Laci-sorozaton” Lukács Péter. Eredményei kissé szeszélyesek, de legtöbbször gondos­kodik egy-egy olyan alkotásról, amely nem engedi feledni, hogy a nagymesteri vér nem válik vízzé. Nimzoindiai védelem Lukács-Lengyel Béla (1994. március) 1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. e3 0-0 5. Fd3 c5 6. Hf3 d5 7.0-0 Hc6 8. a3 Fc3 9. bc3 b6 10. cd5 ed5 11. He5 He5 12. de5 He4 13. c4 Fb7 14. Vc2 Vh4 15. cd5 Fd5 16.13 Hg5 17.14 He6 18. Fb2 c4 19. Ff5 Hc5 20. Badl Bfd8 21. Bd4 g6 22. Fh3 b5 23. e6 1 f5­­23­,Fe6 24. f5; 23-,He6 24. Bd5! Bd5 25. Vc3 f5 26. Vh8+ Kf7 27. Va8­ 23-,fe6 24. Vc3 Ha4 25. Fe6+ Fe6 26. Bd8+­ 24-1,Vf6 25. Bd5­ 24-,Ve7 25. Bd5 ed5 26. Vh8+ Kf7 27. Vh7+ Kf8 28. Vh8+ Kf7 29. Vg7+ Ke8 30. Vg6+ Vf7 - 30-, Kf8 31. Ff6 - 31. Vc6+ Hd7 32. Fe6 Vh7 - 32-,Ve7 33. Fd5 - 33. Fd4, az f5-f6 fenyegetéssel. 23­.f6 24. e7 Bd6 25. e4­ 23­. Hd3 24. Bd3 cd3 25. Vc3 f6 26. Vc7 Bf8 28. e7 Bfe8 29. Vd6 Ff7 30. Ff6 Vh6 31. Fe5, majd Vf6­ 24. Bd5 sötét feladta (1:0). A „pesti vietnami” újabb sikere Ha Loginov esetében avval büszkélked­hetett a szervező, hogy az 1992-es manilai olimpián ezüstérmes ü­zbég válogatott éltáb­lását nyerte meg részvételre, Dao Thien Hai személyében a tavalyi moszkvai Nemzetek Tornáján induló vietnami együttes vezetőjét sikerült asztalhoz ültetnie. A tizenhét éves indokínai fiú pár esztendeje Budapesten él, s jóllehet már nem ,Ázsia második legmaga­sabb értékszámú sakkozója”, mint úgy két éve volt, szívósan tör a nagymesteri címre. Az 1995-ös Első szombatok nyitányán úgy szerezte meg a második díjat, hogy másodíz­ben teljesítette a nagymesteri normát Ehhez az utolsó fordulóban éles játszmában kellett térdre kényszerítenie vetélytársát, az egyik legerősebb magyar nemzetközi mestert Grünfeld-védelem Dao Thien Hai—Fogarasi (1995. február) 1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. cd5 Hd5 5. e4 Hc3 6. bc3 Fg7 7. Fb5+ có 8. Fa4 b5 9. Fb3 b410. Fb2 (jóval gyakoribb 10. Vf3 0-0 11. He2) bc3 11. Fc3 0-0 12. h4 h5 E sablo­ nos lépés meggyengíti a g6 pontot Igaz, 12-, c5 - az ilyen szerkezetű állásokban jelleg­zetes ellenjáték látszólag nem ment 13. Fd5 miatt, mégis evvel kísérleteznénk. 12­,c5 13. Fd5 cd4 14. Fd2­ 14. Fa8 dc3 hatalmas ellen­érték lenne a minőségért, 14. Fd4 Fd4-re vi­szont tilos 15. Vd4 15-,e6 miatt- 14-JM7 15. Fa8 He5 16. He2 Fa6 17. Fd5 Hd3+ 18. Kf1 e6 19. Fb3 Vf6 20. f3 Hc5 igencsak zavaros, 21. Kg1-re pl. 21-JFe2 22. Ve2 d3 a válasz, 21. Fg5 Ve5 után pedig sötét f5-tel bástyája bevetésére készül. 21. Bh3 sem megy 21- JFe2+, majd 22-,d3 miatt. 13. Vd2 Hd7 14. Hf3 Fa6 15. Be1 Bc8 16. Fa5! Ve8 17. e5 Néhány pozíciós fejlődő lépés után fehér is­mét „élesít”. 17­,c5 17­,e6-ra 18. Hg5, majd He4-gyel befűzik feketét 18. e6 fe6 19. Fe6+ Kh8 20. Fc3 Duóból kitör a taktikus, mintha pontosabb lenne 20. d5, most ugyanis igaz, hogy nem megy 20-, Bf3 21. gf3 cd4 22. Fd4 Bd­+ 23. Ve1 23-, Fd4 a 24. Vh6 matt miatt, 20-,cd4 21. Fd4 Bd­+ 22. Vei Bf6!?-tal sötét törekedhet aktív ellenátékra, pl. 23. Ff6 ef6 24. Ve3 Hc5. 20-3d8? 21. d5 Hf6 22. Bd1 (22. He5 is játszható volt, mivel 22-, He4 23. Hf7+ Bf7 24. Vh6+ Kg8 25. Vg7 matt lenne) 22­, Va4 23. Ve3 Bb8 (mindenképpen vezért kellett volna cserélni 23-, Ve4-gyel). 24. He5 Kh7 25. Hg6! Kg6 26. Ff5+! (elegáns: 26­, Kf5 27. Vg5+ Ke4 28. f3 matt) 26­,KH 27. Ve6+ Ke8 28. d6 Hd5 29. Fg6+ Kd8 30. Fg7 (30. de7+ Kc7 31. Fe5+ stílusosabb) 30-317 31. de7+ sötét feladta (1:0). Az alkotás vigasza Néhány jól vezetett parti kárpótolja Fo­garasi Tibort a februári Első szombat tornán elszalasztott nagymesteri normáért Anka Emil ellen azt a felépítést tálalta fel, amelyet a nemrég lezajlott magyar bajnokságon Adorján András alkalmazott Horváth Csabá­val szemben. Figyelemre méltó, hogy a rend­kívül dinamikus állásban Fogarasi miként ta­lál pozíciós célpontokat majd erélyes csapá­sokkal hogyan fokozza döntővé előnyét Szicíliai védelem Anka-Fogarasi (1995. február) 1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. d4 cd4 Hd4 Vb6 5. Hb3 Hf6 6. Hc3 e6 7. Fe3 Vc7 8. f4 d6 9. Vf3 a6 10.0-0-0 b5 11. Fd3 Bb8 12. g4 h6 13. Kb1 b4 14. He2 e5 15. h3 a5 16. Hd2 Az említett Horváth Cs.­­ Adorján játszma 16. Hg3 a4 17. Hd2 b3 18. cb3 Hb4 19. Bel Va5 20. Hc4-gyel folytatódott s világos a 29. lé­pésben nyert. Anka, talán javítástól tartva, el­tér. 16­, a4 17. b3 ef4 18. Ff4 He5 19. Fe5 (19. Vg3 Fe6 20. Hd4­ 19­, Fe7 20. Hc4) 19­ ,de5 20. Hc4 Fe6 21. Hg3 Hd7 22. Hf5 ge 23. Hfe3 (el lehetett játszani a következő gondolattal: 23. Bhel gf5 24. ef5 Fc4 25. Fc4 Fg7 26. Vd5 vagy 23­, Hc5 24. Hcd6+ Fd6 Darabka kenyér — borotválással Nagy László szereti hangoztatni, hogy „egy darabka kenyeret” ad olyan játékosok­nak, akik erre nagyon rászorulnak. Ez a ke­nyér igen kicsike, mégis sokan kapnak utá­na. Az egyik mester, aki az utóbbi időben sű­rűn él a felkínált lehetőséggel, Lengyel Béla. Ha a király ellen támadáshoz jut, beváltja parti előtt tett ígéretét: „Tesóm (avagy „bra­­tyeszom” - amilyen hangulatban van), meg­borotvállak.” Alaposan megtépázta Lengyel az alábbi játszmában a fiatal Izsák Gyulát, akinek értékszáma (2445) éppen 125-tel több majd kétszer annyi idős ellenfelénél. Szicíliai védelem Lengyel—Izsák (1995. február) 1. e4 c5 2. Hf3 e6 3. d4 cd4 4. Hd4 a6 5. Fd3 Vc7 6.0-0 Hf6 7. Ve2 d6 8. c4 Fe7 9. b3 0-0 10. Fb2 Hc6 11. Hc6 Vc6 12. Hc3 b6 13. f4 Fb7 14. Bf3?! (14. e5 de5 15. fe5 Bad8 16. Bad1­­ 16. ef6 Fc5+ 17. Kh1 Bd3­­ 16­. Hd7 17. Fe4 Vc7 18. Fb7 Vb7 19. He4) 14­. b5! 15. Bh3 (15. cb5 ab5 16. Fb5 Vb6+ 17. Kh1 He4 18. He4 Fe4 19. Ve4 Vb5) 15­, bc4 16. bc4 h6 (16­, Bfb8!? 17. e5 Vg2+ 18. Vg2 Fg2 19. ef6 Fh3) 17. Bg3 Vc5+ (17-, Hh5 18 Vh5 Vb6+ 19. Khl Vb2 20. Bd1 Vc3 21. e5 Kh8) 18. Kh1 Vh5 19. Bf3 Bab8 20. Bg1 Bfe8 21. Vd2 Fd8 (21-, d5 22. cd5­­ 22. Bh3 Vh3 23. gh3 de4 24. He4 He4 25. Bg7+ Kf8­­ 22­. ed5 23. e5 He4­ 22. Bh3 Vc5 23. Ve2 d5 24. e5 dc4 25. Fc2 Hd5 26. Hd5 Fd5 27. Fa3 Va5 28. Bg3 Fh4 29. Bg7+! Kg7 30. Vg4+ Fg5 (30­, Kh8 31. Vh4 Kg7 32. Vf6+ Kg8+ 33. Vh6) 31. fg5 h5 (31 -, Va3 32. gh6+ Kh6­­ 32­, Kf8 33. Vg5, majd h7­­ 33. Bf1) 32. Vf4 Va3 33. Vf6+ Kg8 34. Fh7+­ Kh7 35. Vf7+ Kh8 36. g6 Fg2+ 37. Kg2 Bb2+ 38. Kh1 sötét feladta (1:0). A csoportot Izsák Gyula nyerte Len­gyel Béla előtt. Szilágyi Péter A rendszer működik, Nagy László bizakodik

Next