Magyar Nemzet, 1998. május (61. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-15 / 113. szám

Országos középiskolai tanulmányi verseny 1997-98 1998. május 15., péntek 10 Magyrtmzel A művelődési és közoktatási miniszter ren­delkezése szerint az ez évi országos közép­iskolai tanulmányi verseny (OKTV) orszá­gos döntőjében szereplő tanulók - helyezé­süktől függetlenül - mentesülnek az adott érettségi vizsgatantárgy írásbeli és szóbeli követelményeinek teljesítése alól, illetve jeles érettségi osztályzatot kapnak. A ren­delkezés mintegy hatszázötven diákot érint. Az érettségi vizsgaidőszak május 18- án kezdődik. Az alábbiakban az OKTV- győztesek és -helyezettek, illetve felkészítő tanáraik és iskoláik nevét közöljük. MAGYAR NYELV 1. Ulrich Ágnes 12. o., Leőwey Klára G., Pécs, Felkészítő tanár: Tamás Csilla 2. Fiedler Ágnes 12. o. Teleki Blanka G., Székesfehérvár, T.: Mátóné Szabó Csilla, 3. Urbán Barbara 11. o. Török Ignác G. és SZKI, Gödöllő, T.: Fábián Bertalan, 4. Bo­­zsogi Diána 11. o., Teleki Blanka G., Szé­kesfehérvár T.: dr. Árgyelánné Tóth Haj­nalka, 5. Szabó Zsolt 12. o. Szent István G., Budapest, T.: Fodor Istvánná, 6. Pintér Zoltán 12. o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Szabolcsi János, dr. Kelemen Péter, 7. Gábor Emma 12. o. Katona József G., Kecskemét, T.:: Gerst­­már Rita, 8. Drosztmér Ágnes 11. o. Faze­kas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Bu­dapest, T.: Kelecsényi László, 9. Schirm Anita 12. o. József Attila G. és SZKI, Ózd, T.: Kovács Ottóné, Török Mária, 10. Schnider Marianna 12. o. Széchenyi Fe­renc G., Barcs, T.: Kozár Zsuzsa MAGYAR IRODALOM 1. Siklósi Iván 12. o. Budapesti Baár- Madas Református G., T.: dr. Kovács Gá­­bomé, 2. Végh Erzsébet 12. o. Fazekas Mi­hály Fővárosi Gyak. Gimn., Budapest, T.: Turcsányi Márta, 3. Beretzky Eszter 12. o. ELTE Ápáczai Csere János Gyak. G., Bu­dapest, T.: Pála Károly, dr. Kelemen Péter, Szabolcsi János, 4. Rákóczy Anita 11. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest T.: Turcsányi Márta, 5. Bárány Tibor 12. o. ELTE Radnóti Miklós Főv. Gyak. G., Budapest, T.: Amaczi Viktomé, 6. Kristóf Éva 11. o. Budapesti Baár-Madas Református G., T.: dr. Kovács Gábomé, 7. Szőcs Petra 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Turcsányi Márta, 8. Garamvölgyi Orsolya 12. o. Föl­des Ferenc G„ Miskolc, T.: dr. Puskás Ist­ván, 9. Davidovics Krisztina 12. o. Garay János G., Szekszárd, T.: Fazekas József, 10. Dedinszky Zsófia 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Studinger Józsefné TÖRTÉNELEM 1. Borsodi Zoltán 12. o. ÁFEOSZ Ke­reskedelmi, Közgazd. SZKI, Kecskemét, T.: dr. Tóthné Halász Erzsébet 2. Pongrácz Attila ll.o. Berze Nagy János G., Gyön­gyös, T.: Tóth Vilmos, Hajagos József, 3. Pellényi Gábor 12. o. Gödöllői Református Líceum. T.: Csobán Pál, Bencze Ágnes, 4. Hojfman István ll.o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T: dr. Lovrity Endre, 5. Deák Henrietta 12. o. Eötvös Jó­zsef G., Tata, T.: Lukács Csaba, 6. Musitz Gábor 12. o. Eötvös József G., Tata, T.: Antretter János, 7. Simon Krisztina 11. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: dr. Jóvér Béláné, Repárszky Ildikó, 8. Nagy Csongor István 12. o. Révai Miklós G., Budapest, T.: Somogyi Gyula, 9. Varga Péter ll.o. Eötvös József G., Ta­ta, T.: Szabó István, 10. Lohn Balázs ll.o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Foki Tamás FILOZÓFIA (magyar nyelvű) 1. Lazányi János Gyula 12. o. KLTE Gyak. G., Debrecen, T.: Jócsák Mária, 2. Susán Eszter 12. o. Eötvös József G., Buda­pest, T.: Kormos József 3. Csík Zsófia 12. o. Hermán Ottó G., Miskolc, T.: Rucskóné Remenyik Erzsébet, 4. Kormos Márton 12. o. KLTE Gyakorló G., Debrecen, T: Jócsák Mária, 5. Bánki Máté Tibor 12. o. Madách Imre G., Budapest, T.: Kemer Anna FILOZÓFIA (idegen nyelvű) I. * * * * * * * 9 I. Ritter Eszter 12. o. Eötvös József G., Budapest, T.: Kormos József, 2. Kormos Márton 12. o. KLTE Gyakorló G., Debre­cen. T.: Jócsák Mária, 3. Papp Nóra 12. o. Hermán Ottó G., Miskolc, T : Rucskóné Remenyik Erzsébet, 4. Margócsy Dániel 12. o. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló G., Budapest, T.: Hegedűs Sándor, 5. Hamvas Dániel 12. o. Eötvös József G., Budapest, T.: Kormos József FÖLDRAJZ 1. Berényi Eszter ll.o. József A. G. és Közgazdasági SZKI, Monor, T.: Kiss Atti­la, 2. Pásztor Ibolya ll.o. József A. G. és Közgazdasági SZKI, Monor, T.: Kiss Atti­la, 3. Pető Mária ll.o. Török Ignác G. és SZKI, Gödöllő, T.: Veszelyné Fábri Zsu­zsa, 4. Kovács Krisztián 12. o. József A. G. és Közgazdasági SZKI, Monor, T.: Kiss Attila, 5. Kovács Eszter 12. o. Radnóti Mik­lós G., Dunakeszi, T: Nyíri István, 6. Less Áron 12. o. Földes Ferenc G., Miskolc, T.: Szentesi Csilla, 7. Szegvári Gabriella ll.o. Rózsa Ferenc G., Békéscsaba, T.: Tóth Csilla, 8. Dégi Júlia 11. o. Fazekas Mihály Főv. Gyakorló G., Budapest, T.: Laki Ilona, 9. Újvári Márk 12. o. Antiókhia Ált. Isk. és Győztesek és helyezettek G., Budapest, T.: dr. Lomnicziné Marosvári Éva, 10. Berecz Krisztián ll.o. Medgyessy Ferenc G., Debrecen, T.: Homolya Ferenc ANGOL NYELV 1. Tömör Judit 12. o. Tóparti G. és Mű­vészeti SZKI, Székesfehérvár, T.: Lomniczi Ágnes, Vargáné Szöllősy Ilona, 2. Korom Veronika 12. o. Budapesti Baár-Madas Re­formátus G., Budapest, T.: Illés Valémé, 3. Gyimesi Máté ll.o. Babits Mihály G., Bu­dapest, T.: Toroczkay Erika, 4. Udvarhelyi Éva Tessza 12. o. Toldy Ferenc G., Buda­pest, T.: Sorosy Judit, 5. Bánki Melinda 11. o. Teleki Blanka G., Budapest, T.: Zdrav­­kova Elena, 6. Mach Tivadar ll.o. JPTE Babits Mihály Gyak. G. és SZKI, Pécs, T.: Rózsahegyi Ágnes, 7. Mester Anita 12. o. Avasi G., Miskolc, T.: dr. Madej Ferencné, 8. Sáfrány Csaba Tamás 12. o. Tóparti G. és Művészeti SZKI, Székesfehérvár, T.: Búza Andrea, 9. Czugler Viktória 12. o. Fa­zekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Számadóné Bíró Alice, 10. Varga Péter 11. o. Eötvös József G., Tata, T.: Bakosné Feke Erzsébet, Szabó Imre FRANCIA NYELV I. kategória 1. Papp Dénes 12. o. Móricz Zsig­­mond G., Budapest, T: Szöllősi Ildikó, 2. Berkes Katalin 12. o. Berzsenyi Dániel G., Budapest, T.: dr. Taksony óyörgyné, 3. Reviczky Ágnes 12. o. Szent István G., Bu­dapest, T.: Molnár Zsófia, 4. Szabó Noémi 12. o. Svetits Kát. G., Debrecen, T.: Hoff­­mann M. Márta, 5. Strausz Tamás 12. o. Piarista G., Budapest, T.: Havas István, 6. Tarr Zsófia 12. o. Berze Nagy János G., Gyöngyös, T.: Knábné Drelyó Zsuzsa, Tu­ba Erzsébet, 7. Gyulai Péter 12. o. Piarista G., Budapest, T.: Havas István, 8. Erőss Dóra ll.o. Vajda J. Újreál Középisk., Bu­dapest, T.: Tatai Gyöngyi, 9. Gábor Emma 12. o. Katona József G., Kecskemét, T.: Ju­hász Zoltán, 10. Sebők Miklós 11. o. Eöt­vös József G., Tata, T.: Katona Mária II. kategória 1. Bojár Nóra ll.o. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló G., Budapest, T.: Dávid Anna, 2. Kelemen Zsuzsa 12. o. Budapesti Baár-Madas Református G., T.: Ravasz Eszter, Kiss Csilla, 3. Végh Judit 12. o. Fa­zekas Mihály G„ Debrecen, T.: Varga Zsu­zsa, 4. Ador Orsolya ll.o. Horváth Mihály G., Szentes, T.: Anionjuk Éva, 5. Podma­­niczky Balázs ll.o. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló G., Budapest, T.: Dávid Anna, 6. Szentesi Tamás ll.o. Eötvös József G., Ta­ta, T.: Menoni Gabriella, 7. Kábái Viktor 11. o. Óbudai G., Budapest, T.: Fitori Ju­lianna, Kállai Katalin, 8. Monyók Ákos 11. o. Földes Ferenc G., Miskolc, T.: Nagy Fe­renc, 9. Révész Anna ll.o. Óbudai G., Bu­dapest, T.: Fodomé Jáborcsik Erzsébet, 10. Hajdú Enikő 12. o. Erkel Ferenc G., Gyula, T.: Dusnoki Józsefné, Rabia, Bouros NÉMET NYELV I. kategória 1. Hóbár Hajnalka 12. o. Zrínyi Miklós G., Zalaegerszeg, T.: Marosiné Kohut Gyöngyi, 2. Táncos Zoltán 12. o. Lónyai Utcai Református G., Budapest, T.: Gom­bos Valéria, 3. Csókay Balázs 11. o. Faze­kas Mihály Főv. Gyak. G., Budapest, T.: Füzesséry Zoltánná, 4. Szekér András 12. o. Móricz Zsigmond G., Szentendre, T.: Csi­­géné Vámay Judit, 5. Szalay László 12. o. Széchenyi István G., Sopron, T.: Mészáros­­né Németh Ildikó, 6. Papp Veronika ll.o. Révai Miklós G., Győr, T.: Döbörhegyi Er­­nőné, 7. Hodossy Beáta ll.o. Révai Miklós G., Győr, T.: Kovácsné Szabó Éva, 8. Dari­­da Ágnes 11. o. Rózsa Ferenc G., Békés­csaba, T.: Nyilas Mária, 9. Nagy Janette 11. o. Kereskedelmi Szakközépiskola, Győr, T.: Szabó Erzsébet, 10. Must Anita 11. o. JATE Ságvári Endre Gyak. G., Szeged, T.: Józsáné Mocsai Andrea II. kategória 1. Boros Attila 12. o. Petőfi Sándor G. és SZKI, Pápa, T.: Kiss Tamás, 2. Vasalik Viktória ll.o. Lóczy Lajos G., Balatonfü­­red, T.: dr. Babári Emőné, 3. Széchy Anna ll.o. Toldy Ferenc G., Budapest, T.: Boldi­zsár Katalin, 4. Ladányi Gergely 12. o. Pan­nonhalmi Bencés G., T.: Bánhegyi Miksa OSB, 5. Szávai Zsolt 12. o. Bibó István Al­ternatív G. és SZKI, Hévíz, T.: Zavagyil Éva, 6. Herbszt Szilvia 12. o. Kisfaludy Ká­roly G., Mohács, T.: Balogh Istvánná, 7. Kovács Attila 12. o. Árpád G., Budapest, T.: Serfőző Anikó, 8. Tárkányi Katalin 11. o. Tóth Árpád G., Debrecen, T.: dr. Kárpá­ttá Lászlóné, 9. Kovács Laura 12. o. Veres Péter G., Budapest, T.: Rudolf Radenhau­­sen, 10. Hindrich Tamás 12. o. Révai Mik­lós G., Győr, T.: Döbörhegyi Emőné OROSZ NYELV I. kategória 1. Somfai Kata 12. o. ELTE Trefort Ágoston Gyak. G., Budapest, T.: Simon Zsuzsa, 2. Kovács Judit ll.o. Fazekas Mi­hály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Szilágyi Erzsébet, Laczházi Aranka 3. Holové Marianna ll.o. Zrínyi Ilona G., Nyíregyháza, T.: Tóth Tiborne, 4. Nagy Mónika 12. o. Kossuth Lajos G. és SZKI, Mosonmagyaróvár, T.: Litresits Józsefné, 5. Bedi Katalin ll.o. Fazekas Mihály Fő­városi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Szi­lágyi Erzsébet, Laczházi Aranka, 6. Zsák Krisztina 12. o. Leővey Klára G., Buda­pest, T.: Dr. Pócs Ilona, 7. Nádor Adrienn 12. o. Magyar László G., Dunaföldvár, T.: Lukácsi Pál, 8. Lukács Adrienn 12. o. Pe­tőfi Sándor G. és SZKI, Sárbogárd. T.: Ba­rabás Irén, 9. Kiss Krisztina 12. o. Berzse­nyi Dániel G., Celldömölk, T.: Ozorainé Gyarmati Magdolna, 10. Turóczi Emese 12. o. Hajnóczy József G. és SZKI, Tisza­­földvár, T.: dr. Sonkoly Lajosné II. kategória 1. Erdős Zoltán 12. o. Teleki Blanka G., Székesfehérvár, T.: Halomhegy iné Mol­nár Anna, 2. Dudics Emese 12. o. KLTE Gyakorló G., Debrecen, T.: dr. Benkő Krisztina 3. Simárdi Nóra 12. o. ELTE Radnóti Miklós Gyak. G., Budapest, T.: Vujovits Vlagyimimé, 4. Jana István 12. o. Széchenyi István G., Szolnok, T.: Pugnemé Kereki Ágnes, Szűcs Rózsa, 5. Mózes Ber­nadett 12. o. Teleki Blanka G., Székesfe­hérvár, T.: Halomhegy iné Molnár Anna, 6. Vilmányi Melinda 12. o. Fazekas Mihály G„ Debrecen, T.: dr. Kovácsné Nagy Irén, 7. Csősz Albert Ájbék 11. o. Lóczy Lajos G., Balatonfüred, T.: Hessz Tibor, 8. Soós Emma 12. o. ELTE Radnóti Miklós Gyak. G., Budapest, T.: Vujovits Vlagyimimé, 9. Rózsa Ágnes 12. o. Teleki Blanka G., Szé­kesfehérvár, T.: Halomhegyiné Molnár An­na, 10. Antal Judit 12. o. Fazekas Mihály G., Debrecen, T.: Ládi Józsefné OLASZ NYELV I. kategória 1. Csuport Alexandra 12. o. Eötvös Jó­zsef G., Budapest, T.: Sedlmayer Beáta, 2. Jeney Orsolya 11. o. Tóth Árpád G., Debre­cen, T.: Horváth Györgyné 3. Faix Katalin 12. o. Móricz Zsigmond G., Budapest, T.: Sármány Andrásné, Megyeri Zsuzsanna, 4. Molnár Ágnes 12. o. Könyves Kálmán G., Budapest, T.: Sasváriné Szalai Katalin, 5. Kozma Szilvia 12. o. Móricz Zsigmond G., Budapest, T.: Sármány Andrásné, Megyeri Zsuzsanna II. kategória 1. Nagy Annamária ll.o. Patrona Hun­gáriáé G., Budapest, T.: Amoldné Horváth Stella, 2. Steigerwald Zsuzsa 12. o. Berzse­nyi Dániel G., Budapest, T.: Horváth Ta­kács Krisztina 3. Katona Zsófia 12. o. Pat­rona Hungáriáé G., Budapest, T.: Amoldné Horváth Stella, 4. Lázár Gabriella 12. o. Berzsenyi Dániel G., Budapest, T.: dr. Ke­nyeres Zoltánná, 5. Lenkei Barbara 12. o. Vásárhelyi Pál Kereskedelmi SZKI, Buda­pest, T.: Hubai Ilona SPANYOL NYELV 1. Davalovszky Csilla 11. o. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol G., Budapest, T.: Menczel Gabriella, 2. Vida Júlia 12. o. Tán­csics Mihály G., Budapest, T.: Lizsicsár Mihályné 3. Fodor Angéla 11. o. Az I. M. N. N. Kaffka Margit G., Budapest, T.: Te­­messzentandrási Katalin, 4. Varga Gabriel­la 12. o. Szinyei Merse Pál G., Budapest, T.: Éltető Pétemé, 5. Csaba Eszter 12. o. Karinthy Frigyes G., Budapest, T.: Santos­­né B. Margit LATIN NYELV 1. Csankovszki Katalin 12. o. Baksay Sándor Református G., Kunszentmiklós, T.: Balogh Mihály, 2. Tamás Ábel 11. o. Ber­zsenyi Dániel G., Budapest, T.: Murányi Yvett 3. Fogarasi Katalin ll.o. József At­tila G., Székesfehérvár, T.: Belecz Zsolt, 4. Katona Zsófia Renáta 12. o. Patrona Hun­gáriáé G., Budapest, T.: Peller Beáta, 5. Dejcsics Norbert 12. o. Czuczor Gergely Bencés G., Győr, T.: Horváth Valér HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV 1. -, 2. Resimovic Damir 12. o. Miros­­lav Krlezá Á. I. és G., Pécs, T.: Kis Kollár Ilona 3. Sibalin Zdenka ll.o. Horvát Taní­tási Nyelvű Á. I. és G., Budapest, T.: Kara­­gity Miijana NÉMET NEMZETISÉGI NYELV 1. Schlapp Anita 11. o. Leőwey Klára G., Pécs, T.: Weigert József, Wolfgang Lehmann 2. Elmer Edina 12. o. Magyaror­szági Németek Ált. Műv. Közp. G., Baja, T.: Régaisz István 3. Szettele András 12. o. Német Nemzetiségi G. és Kollégium, Bu­dapest, T.: Scheffer Anette, 4. Agasvári Bernadett ll.o. Leőwey Klára G., Pécs, T.: Husznai Gábomé, Varga Lászlóné , 5. Futó Claudia ll.o. Magyar-Német Nyelvű Is­kolaközpont, Pécs, T.: Zwickl Erzsébet ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV 1. -, 2. Cséffán Tünde 12. o. Nicolae Bálcescu Román Tannyelvű G., Gyula, T.: Czeglédiné Gurzó Mária 3. Opris Ioana Adriana 12. o. Nicolae Bálcescu Román Tannyelvű G., Gyula, T.: Czeglédiné Gurzó Mária SZERB NEMZETISÉGI NYELV 1. Rác Petin Veszna 12. o. Szerb Taní­tási Nyelvű G., Budapest, T.: Vajda József­né 2. Erdős Krisztina 12. o. Szerb Tanítási Nyelvű G., Budapest, T.: Vajda Józsefné SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV 1. Veres Nikoletta 12. o. Szlovák Tan­nyelvű G., Budapest, T.: Pavol Pavlik 2. Halász Edit 12. o. Szlovák Tannyelvű G., Budapest, T.: Pavol Pavlik 3. Benyó Márton ll.o. Szlovák Tannyelvű G., Bu­dapest, T.: Csörgői Istvánná MATEMATIKA » I. kategória 1. Fogl Tamás 12. o. Ipari SZKI és Ál­talános G., Veszprém, T.: Némedi Lajosné, 2. Spisák Ferenc 11. o. Neumann János Közgazdasági SZKI és Gimn., Eger, T.: Szakaiiné Haraszti Éva 3. Orosz Tímea 12. o. Széchenyi István Közgazdasági SZKI, Nyíregyháza, T.: Kissné Orosz Gyöngyvér, 4. Rózsa Tamás 12. o. Pálfy J. Műszeripari és Vegyipari SZÍ, Szolnok, T.: Báthori Átti­­láné, 5. Markó Csaba 12. o. Energetikai Szakképzési Int. Műsz. SZKI, Paks, T.: Árokszállási Eszter, 6. Mayr Zoltán 12. o. Kossuth L. Közgazdasági SZKI, Budapest, T.: Kollámé Tóth Éva, 7. Ritecz Dániel 12. o. Noszlopy Gáspár Közgazdasági SZKI, Kaposvár, T.: Varga Ferenc, 8. Vincicki Norbert 12. o. Széchenyi István Közgazda­­sági SZKI, Nyíregyháza, T.: Kissné Orosz Gyöngyvér, Dr. Kiss Sándor, 9. Hegedűs Miklós 12. o. Gábor Dénes Elektonikai Műszaki Középiskola, Debrecen, T.: Gyeb­­námé Nagy Andrea, 10. Sípos Péter 12. o. Trefort Ágoston Két Tannyelvű Műsz. Kö­zépisk., Budapest, T.: Dunajszki Zsuzsa II. kategória 1. Sarlós Ferenc 12. o. III. Béla G., Baja, T.: Királyné Nagy Éva 2. Kun Gábor 12. o. Piarista G., Budapest, T.: Nyeste Pál 3. Karádi Richárd 12. o. Révai Miklós G., Győr, T.: Dr. Szíjártó Miklósné, Zsebők Ottó, 4. Hartmann Miklós 12. o. Petőfi Sándor Evangélikus G., Bonyhád, T.: Dr. Katz Sándor, 5. Tisza Gergő 12. o. Révai Miklós G., Győr, T.: Zsebők Ottó, 6. Já­nosi Gergely 12. o. Eötvös József G., Bu­dapest, T.: Gyengéné Béé Andrea, 7. Bíró Zsuzsanna 11. o. A Premontrei Rend Szent Norbert G.a, Szombathely, T.: Heigl István, 8. Pál András 11. o. Eötvös József G., Budapest, T.: Somfai Zsuzsa, Balga Attila, 9. Szakács László 11. o. Jedlik Ányos G., Budapest, T.: Gudenus László­né, Dr. Sebestyén Zoltán, 10. Zombori Ta­más 12. o. Toldy Ferenc G., Budapest, T.: dr. Pelényi Attiláné, Zombori Natasa III. kategória 1. Lippner Gábor 12. o. Fazekas Mi­hály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Dobos Sándor, Thiry Imréné, Pósa La­jos 2. Lukács László ll.o. Földes Ferenc G., Miskolc, T.: ifj. Szabó Kálmán, Gu­lyás Tibor, 3. Kőműves Balázs 12. o. Faze­kas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Bu­dapest, T.: Fazakas Tünde, Dobos Sándor, 4. Patakfalvi Zsolt ll.o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Tábomé Vincze Márta, Beleznay Ferenc, 5. Gerbicz Róbert 11. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Tábomé Vincze Márta, Beleznay Ferenc, 6. Végh László 11. o. Fazekas Mihály G., Debrecen, T.: Nagy Erzsébet, 7. Fehér Károly 1L o. Fazekas Mihály G., Debre­cen, T.: Dr. Szabó Józsefné, 8. Gáli Ger­gely 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gya­korló Gimn., Budapest, T.: Fazakas Tün­de, Dobos Sándor, 9. Zawadowski Ádám 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Dobos Sándor, Thiry Imréné, 10. Pogány Ádám 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Buda­pest, T.: Dobos Sándor, Thiry Imréné FIZIKA I. kategória 1. Mihajlik Gábor 11. o. Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Vác, T.: Arany Tóth László 2. Nagy Péter 12. o. Egressy Gábor Ipari Szakközépiskola, Bu­dapest, T.: Zentai Magdolna, 3. Orbán Jó­zsef 12. o. Bolyai János Elektronikai Szak­­középiskola, Budapest, T.: Csapó Mária, 4. Hegedűs Miklós 12. o. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola, Debre­cen, T.: Gyebnámé Nagy Andrea, 5. Csib­­ra Norbert 12. o. Liska József Erősáramú SZKI és G., Jászberény, T.: Bakki Árpád II. kategória 1. Tóth Bálint 11. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló G., Budapest, T.: Dvo­rak Cecília, Horváth Gábor 2. Karádi Ri­chárd 12. o. Révai Miklós G., Győr, T.: Dr. Somogyi Sándor, Nagy Attila, 3. Józsa István Gergő ll.o. KLTE Gyakorló G.a, Debrecen, T.: Farkas József, Dr. Szegedi Ervin, 4. Lippner Gábor 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló G., Budapest, T.: Horváth Gábor, 5. Németh András 11. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló G., Budapest, T.: Dvorak Cecília, Horváth Gábor, 6. Tóth Ádám 12. o. Fazekas Mi­hály Fővárosi Gyakorló G., Budapest, T.: Horváth Gábor, 7. Császár Balázs 12. o. A Premontrei Rend Szent Norbert G.a, Szombathely, T.: Heigl Istvánná, Heigl István, Kovács László, 8. Bója Bence 12. o. Árpád G., Budapest, T.: dr. Schuszter Ferenc, 9. Gáli Gergely 12. o. Fazekas Mi­hály Fővárosi Gyakorló G., Budapest, T.: Horváth Gábor, 10. Bérezi Gergely 12. o. JATE Ságvári Endre Gyakorló G., Szeged, T.: Tóth Károly, Győri István III. kategória 1. Bálint Imre 12. o. JATE Ságvári Endre Gyakorló G., Szeged, T.: Homolya Ernő 2. Kormos Márton 12. o. KLTE Gya­korló G., Debrecen, T.: Farkas József, dr. Szegedi Ervin, 3. Somogyi Gábor 12. o. Tóth Árpád G., Debrecen, T.: Baló Péter, dr. Szegedi Ervin, 4. Hegedűs József 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló G., Bu­dapest, T.: Dvorák Cecília, 5. Váry Mátyás 12. o. Zrínyi Miklós G., Zalaegerszeg, T.: Pálovics Róbert, 6. Szöllősi Gergely 12. o. KLTE Gyakorló G., Debrecen, T.: Farkas József, dr. Szegedi Ervin, 7. Nagymányoki Zoltán 12. o. Veres Péter G.. Budapest, T.: Erdősi Katalin, 8. Vasvári Gergely 12. o. Pannonhalmi Bencés G., T.: Pintér Amb­rus, 9. Pál András ll.o. Eötvös József G., Budapest, T.: Hegedűs Katalin, 10. Pandúr Sándor 11. o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Zsigri Ferenc BIOLÓGIA I. kategória 1. Pazár Bori 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló G., Budapest, T.: Gö­­möry András 2. Tóth István Balázs 13. o. Petőfi Sándor G., Mezőberény, T.: Dagmar Keck, 3. Szegő Eszter 12. o. Szent István G., Budapest, T.: dr. Vizy Béláné, Zelinka Tamásné, 4. Radovits Tamás 12. o. Lovassy László G., Veszprém, T.: dr. Szalainé Tóth Tünde, 5. Kiss Ánita 12. o. József Attila G. és SZKI, Monor, T.: dr. Pap Sándomé, 6. Borsos Júlia 12. o. Révai Miklós G., Győr, T.: Kovácsné Kiss Gabriella, 7. Csel neki Judit 12. o. Fráter György Katolikus G., Miskolc, T.: Szeremleyné Bodnár Terézia, 8. Lesznyák Judit 12. o. Tóth Árpád G., Debrecen, T.: Várallyai Lászlóné, 9. Dombi Szilvia 12. o. III. Béla G., Baja, T.: Mezei­­né dr. Kopasz Mária, 10. Illyés Zoltán 12. o. Piarista G., Budapest, T.: Balogh Tamás II. kategória 1. Kiss Levente 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Gö­­möry András 2. Pál János ll.o. Fazekas Mihály Fővárosi Cyakorló Gimn., Budapest, T.: Müllner Erzsébet, 3. Kelemen Dóra 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Gömöry András, 4. Horváth Tibor 12. o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: dr. Bóna József 5. Tészás Alexandra 12. o. Janus Pannonius G. és SZKI, Pécs, T.: Horváth Lajosné, 6. Gás­pár Imre ll.o. Radnóti Miklós Kísérleti G., Szeged, T.: dr. Szolnoky Jenőné, 7. Kóczián Kristóf 12. o. A Ciszterci Rend Nagy Lajos G., Pécs, T.: Bakos Dona, 8. Nándori Beáta 12. o. Lovassy László G., Veszprém, T.: Kölesei Márton, Kiss Zoltán, Szalayné Tóth Tünde 9. Zimmermann Aliz 12. o. Rózsa Fe­renc G., Békéscsaba, T.: Balázs Gyuláné 10. Annaházi Anita 12. o. Rózsa Ferenc G., Bé­késcsaba, T.: Balázs Gyuláné KÉMIA I. kategória 1. Kőhalmi Dóra 12. o. Zrínyi Miklós G., Zalaegerszeg, T.: Tölgyesné Kovács Katalin, Halmi László, 2. Szuromi Péter 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Szabó Szabolcs, Len­­nert József, Riedel Miklósné 3. Pusztai Zol­tán 12. o. Lovassy László G.a, Veszprém, T.: Szelényi Gézáné, 4. Pál András 11. o. Eötvös József G., Budapest, T.: Nadrainé Horváth Katalin, 5. Gáspár Imre ll.o. Radnóti Miklós Kísérleti G., Szeged, T.: Csányi Sándor, Sántháné dr. Szeghy And­rea, 6. Gáli Gergely 12. o. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Budapest, T.: Szabó Szabolcs, 7. Tóth Ádám 12. o. Faze­kas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn., Bu­dapest, T.: Szabó Szabolcs, 8. Bakó Amb­rus 11. o. Piarista G., Budapest, T.: Dragon Faragó Lajos, 9. Boros Márton 11. o. Eöt­vös József G., Budapest, T.: Nadrainé Hor­váth Katalin, 10. Dörnyei Ágnes 12. o. Leő­wey Klára G., Pécs, T.: Csikós Istvánná II. kategória 1. Szilágyi Petra Ágota ll.o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Villányi Attila, 2. Pálfi Villő Katalin 12. o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Czirók Ede 3. Csékei Márton 12. o. A Ciszterci Rend Nagy La­jos G., Pécs, T.: Kromek Sándor, 4. Czakó Gábor ll.o. Radnóti Miklós Kísérleti G., Szeged, T.: Meleg István, 5. Farkas Eszter 12. o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Czirók Ede, 6. Koplányi Krisztián ll.o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Villányi Attila, 7. Vrabecz Attila 12. o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Czirók Ede, 8. Farkas Péter ll.o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G„ Budapest, T.: Villányi At­tila, 9. Hídvégi Dávid ll.o. ELTE Apáczai Csere János Gyak. G., Budapest, T.: Villá­nyi Attila, 10. Varga Zsolt 12. o. Földes Ferenc G., Miskolc, T.: Endrész Gyöngyi r1 iá »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék