Magyar Nemzet, 1999. március (62. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-27 / 72. szám

24 Madar Nemzet Az év legjobb könnyűzenei produkciói Az eMeRTon-díjak Az eMeRTon-díj rangos köny­­nyűzenei elismerés minden esz­tendőben a Magyar Rádióban. Egy esztendő kivételével 1986 óta vehetik át a szakzsűri által legilletékesebbnek ítélt mű­vészek a díjakat. A legutóbbi megmérettetés szerint, mint a Magyar Rádió márványtermé­ben tartott sajtótájékoztatón megtudtuk Az Év Énekesnője Koncz Zsuzsa lett, Az Év Éne­kese Zámbó Jimmy. Dunai Ta­más Az Év Musicalénekese cí­met érdemelte ki, e díj női válto­zatát Auksz Éva kapta. Ifj. Sánta Ferenc lett Az Év Hangszeres Szólistája, a felfutó Back II. Black Az Év Popegyüttese címet érdemelte ki. Először adták ki Az Év Felfedezettje díjat, mely­nek nyertese Fehér Adrienné. Az Év Zeneszerzője Blum Jó­zsef lett. Az Év Hangmérnöke Bányai Jenő. Életműdíjjal jutal­mazták a Stúdió 11 zenekart. A Méta együttes és Balogh Kál­mán cimbalomművész érdemel­te ki Az Év Folkegyüttese díjat. A pódiumon mind ismertebb a négy fiatalból álló Cotton Club Singers, ők lettek Az Év Dzsesszegyüttese. A hetvenéves Magyar Rádió a rádiózás napja címmel emlékezetes programot adott a hallgatóknak, így ez lett Az Év Produkciója, karmestere, Kovács László vette át a díjat. Szintén e műsor kapcsán ismerte el a zsűri a zeneszerző Balogh Sándor kiemelkedő munkáját. Tragikus, korai halála után dí­jazták Felber Györgyöt az Örö­kös Gyártásvezető címmel. Az Év Kiadványa lett Kincses Ve­ronika és a Fóti gyermekváros kórusa közös előadása. A díjátadást követően Dunai Tamással beszélgettünk. -Korábban több színész is részesült hasonló elismerésben, de ön musicalszínészi teljesítmé­nyéért tüntették ki, elsősorban a Hegedűs a háztetőn Tevje alakí­tásáért. - Olyan ez, mint a kis­lányok hajfonata. Az is három részből lesz eggyé. Valóban prózai színésznek indultam, verseket mondtam, fúvós hangszeren játszottam, később kezdtem komolyabban énekel­ni. A Madách Színházban mind több zenés darabban kap­tam szerepet. Őszintén örülök a díjnak, ez amolyan díszcsaj a hajfonaton. — Közismerten jó muzsikus is, játszik a színészzenekarban. Most jelent meg a CD-je.­­ Klarinét és szaxofon a hangszerem, szívesen fújom őket. Az idén leszek ötven­éves, és életem első CD-je a minap látott napvilágot. Öröm­zenélés volt a felvétel a stúdi­óban a Budapest Dixieland Band közreműködésével. A le­mez címe: akkordok, és versek alá úszik a zene, világslágerek választják el egymástól a poé­mákat. Márai Sándor gondola­taitól kezdve Tamkó Sirató Károlyon versein át József At­tila, Szép Ernő, Var István, Kányádi Sándor, Tóth Árpád, Weöres Sándor, Nagy László, Csukás István írásai elevened­nek meg rajta. (várhegyi) A díjátadó ünnepségen, középen Koncz Zsuzsa, aki az év énekesnője lett nagy Zoltán felvételei Dunai Tamásnak ezúttal mu­sicalszínészi telessítményét is­merték el Gyöngyöstől Sopronig Zorán országos turnéra indul A népszerű énekes ma már több korosztály kedvence, hangversenyeinek sajátos hangu­lata van, amelyet „unplugged”, akusztikus stílusával, egyéni hangvételével ért el. Mint megtudtuk, a mostani, sok magyar nagyvá­rost érintő koncertkörúton, mely március 29- én kezdődik Gyöngyösön, a tavaly ősszel megjelent és már aranylemezzé lett Hozzám tartozol című CD szerelmes hangvételű dala­ival kezdődik. A koncertre jellemző lesz a hasonló életérzést árasztó nóták sora. A szín­padon természetesen ott lesznek a vokálozó hölgyek, a zenészbarátok, Presser Gábor és a többiek. Hallottunk a látványtervekről, az úgyne­vezett intelligens lámpaparkról, amely a da­lok hangulatához illő megvilágítást ad. Nem hiányzik majd a kivetítő sem, amelynek se­gítségével tökéletes képet lát a távol ülő néző is. Újdonságszámba mennek a csillagos ég­boltról űrtávcsővel készült felvételek a hát­térben, mindezek a május 31-én Sopronban záruló tumén mindenütt láthatók lesznek. Zorán felhívta a figyelmet a tumé rész­vevői közül a harmonikás muzsikuskollé­gára, Orosz Zoltánra, aki az aluljárótól a párizsi koncertpódiumig mindenütt freneti­kus sikert aratott, technikai tudását még Presser Gábor is megcsodálja. A hazai körút nem zavarja abban Zoránt, hogy új lemeze is mihamarabb elkészüljön. Már rendszeresen dolgozik Dusánnal -testvérével és szövegírójával­­ a stúdióban, és feltehetően novemberre megjelenik az új, optimistább életszemléletet tükröző lemez a rajogók örömére. V. A. VAJDA JÓZSEF FELVÉTELE Hétvége Bécsben Mozart-hét: Március 27. és április 3. között Mozart-hetet rendeznek Bécsben, öt helyszínen kilenc alka­lommal kerül sor a nagy zeneszerző műveinek bemutatására. Festői kör­nyezetben: a Varázsfuvolát a schön­­brunni Kastélyszínházban viszik színre (Sarastrót Manfred Klein énekli), a minoriták templomában hangzik fel a Requiem, a régi város­háza (1. Wipplinger Strasse 8.) ba­rokk termében kamaramuzsika hall­ható. A Szent Kereszt-templomában Florian Pagitsch nemcsak Mozart orgonaműveit játssza, hanem apjá­nak, Leopoldnak egyik szerzemé­nyét is. Az Inter-Continental szállo­dában pedig először kerül sor Mozart-Brundira, a vasárnapi villás­reggeli finomságai után Mozart ze­néje is megszólal. Részletes program és helyfoglalás 9 és 21 óra között a 00431-1793-as bécsi telefonszámon. Egy rövid, de gazdag életpálya. Május 2-ig látható a bécsi Kunst- Haus Wienben (3. Untere Weissber­­gerstrasse 13.) Jean-Michel Basquiat száz olajfestménye és grafikája a Maugrabi-gyűjteményből. Sokan ta­lán nem is hallottak még a művész­ről, pedig a nyolcvanas években nagy visszhangot váltott ki New Yorkban mint az első, átütő sikert arató fekete spanyol hátterű festő. Üstökösként felívelő pályája tragi­kus véget ért, amikor huszonhét éve­sen, 1988-ban, kábítószer-túladago­lás áldozata lett. Haydn-ház: A XVIII. század­ban, az akkori Bécs elővárosaként, Szélmalom negyednek nevezték azt a részt, ahol 1793-ban, hatvanegy esztendős korában Joseph Haydn há­zat vásárolt. A régi épületet felújít­tatta, emeletet építtetett rá, s itt csú­csosodott ki pályája a Teremtés, majd az Évszakok megkomponálá­­sával. A múzeummá alakított épület­ben őrzik a nem sokkal halála előtt, 1809-ben papírra vetett sorokat is. A zeneszerző az első emeleten lakott, a földszint szolgájáé és kottamásoló­jáé volt. Johann Elssler neve ugyan­csak nem ismeretlen, hiszen lánya, Fanny volt a császárváros ünnepelt táncosnője. A Haydn-emlékek mel­lett egy Brahms-emlékszobát is léte­sítettek. Brahms elődje nagy tiszte­lője volt, ápolta emlékét, és mivel hajdani lakóházát lebontották, így nem lehetett megörökíteni munkás­ságát. A Haydn-ház (6. Haydngasse 19.) keddtől vasárnapig délelőtt 9 és 12.15, valamint délután 13 és 16.30 óra között tart nyitva. Szamurájok messzi kalandozása: Szamuráj és Bushido, Japán tükre. Nagoya és a birodalom egysége 1550-1867 címmel április 5-ig lát­ható a Történelmi Múzeum kiállítá­sa. (Historisches Museum der Stadt Wien, 4. Karlsplatz). Kétszázötven olyan tárgyi emlék mutatja be a ja­pán história három évszázados ívét, amelyek még soha nem hagyták el a távol-keleti országot, s a nagoyai múzeumban nemzeti kincsként őriz­ték őket: a mindennapok esztétikájá­tól a harci tradíciókig, a teaceremó­nia hagyományaitól a nó-színházig, a japán művészi és vallási sajátossá­gokig, a látnivalók azonban a japán múlt tükrét jelenthetik. Berendeztek egy Nagoya-shopot is, ahol kedvez­ményes áron vásárolhatók eredeti ja­pán tárgyak, művészi alkotások. Az érdekesség s a kép teljessége kedvé­ért tegyük hozzá: Nagoyában viszont az osztrák főváros vendégeskedik Bécs - egy várossors Európában címmel. Romy Schneider mítosza: Minden, ami Romy Schneider életé­vel és mítoszával kapcsolatos, látha­tó lesz majd azon a nyári kiállításon, amely május 1-től augusztus 31-ig látható a Kaiserliche Hofmobilien­­depotban (7. Andreasgasse 7., na­ponta 9 és 17 óra között). Négy évti­zed filmplakátjai, fotói, filmrészle­tei, levelei, nyilatkozatai alapján ele­venedik meg a filmsztár alakja, s akit érdekel, különféle anyagokat akár haza is vihet magával kinyom­tatva azokat a terminálokról. Vámpírmúzeum: A német nyelvterület legjobb musicaljének címével kitüntetett Vámpírok tánca, amely Polanski filmjének színpadi változata, újabb látványosságot kí­nál az előadás kísérőjeként. A Raimundtheaterben (G. Wallgasse 18.) szerdától vasárnapig délután 16 órakor - kizárólag csoportosan, ve­zetővel - megtekinthető a világ első vámpírmúzeuma, sok érdekes és mulatságos kiállítási tárggyal, külön Dracula-tárlattal. (Összeállításunk a Compress közreműködésével készült.) Kikapcsolódás A szocreál használati tárgyai Giccs és kultusz A Tavaszi fesztivál rendez­vénysorozatának eseménye a Giccs és kultusz című vándor­­kiállítás, amely az ötvenes és hatvanas évek formatervezésé­nek és használati tárgyainak állít emléket némi nosztalgiá­val. Budapesten a budavári Sándor palotában 800 négyzet­­méteren kapott helyet a gyűjtemény, amelyet nézve ta­lán sokan felismerik valahai szobaberendezésüket vagy la­kásdíszüket. (r.) Az ötvenes évek modern lakása Macskakompozíció drótból NAGY ZOLTÁN FELVÉTELEI 1999. március 27., szombat A Csillagok falán Bárdy György keze nyoma A magyar színjátszás nagy bö­lénye - a megfogalmazás Gör­gey Gábor írótól való -, Bárdy György szokott elegaciájával foglalt helyet az asztalnál. Ba­rátai, teniszpartnerei társaságá­ban rágyújtott aznapi szivarjá­ra, és bölcs mosollyal várta a történések folyását. Tudta pon­tosan, mi vár rá: riportok, te­­nyerelés a Csillagok falába, ahol több pályatársa kéznyoma már az utókoré. - Az ötlet dicsérendő -mondja a művész -, örülök, hogy rám került a sor. Három­szor vagy négyszer jártam Amerikában, ahol magam is láttam az ottaniak lábnyomát Hollywoodban. Tolnay Klári­val voltam turnén, aztán éne­kesekkel, Kovács Katival, Koós Jánossal, Aradszky Lász­lóval léptünk fel sikerrel oda­­kinn. Akkor még nem gondol­tam, hogy egyszer Budapesten is lesz emlékfal a művé­szeknek. - A Vígszínház tagja négy évtizede. Mi mindenben láthatja a közönség mostanában? - A Svejkben van egy hálás szerepem, kilenc éve vasárna­ponként játszom az Ózban, gye­rekközönségnek, és ez nagyon jó. Annyi érdeklődő szempár, őszinte reagálás sehol nem ta­pasztalható, mint ezeken az előadásokon. Készülök valamire, amiről még nem sokat tudok. Shakespeare Sok hűhó semmiért című darabjában alakítok majd valakit, Eszenyi Enikő rendezi és az olvasópróbán majd több is ki­derül. Egy új filmre is gondolok, ugyanaz a stáb csinálja, mint a Retúr című mozit, Palásthy György rendezi, úgy hallottam a forgatókönyv és a szándék meg­van hozzá, a pénz még hiányzik. Bárdy György a tenyerelés előtt elmondta, hogy nem kíván az Oscar-díj átadásához hason­lóan köszönetet mondani, ami­ért rá gondoltak az arra illetéke­sek, inkább elmondott az egy­begyűltek örömére egy Örkény István tollából származó egy­perces novellát, A megváltó címűt. Osztatlan sikert aratott vele a Pizza Hut Király utcai ét­termében. (v. a.) „Nem gondoltam, hogy Budapesten emlékfal lesz a mű­vészeknek” NAGY ZOLTÁN FELVÉTELE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék