Magyar Nemzet, 2000. február (63. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-05 / 30. szám

4 Magyar Vmztst Kecskemét a rajzasztalon Animációs készülődések a harmadik évezredre HAVRAN ZOLTÁN FELVÉTELES­osem maradnak feladatok és tervek nél­kül. Világlátott kisegérről készítenek filmet Kányádi Sándor meseregénye alapján, és német koprodukciós partnerrel dolgoznak egy másik munkán. Híres és ked­ves magyar népmesesorozatuk folytatására is kaptak megbízatást. Összesen nyolc produk­ciójukat részesítette központi támogatásban a filmekről gondoskodó két jelentős intéz­mény, az Országos Rádió- és Televíziótestü­let, az ORTT, valamint a Magyar Mozgókép Közalapítvány, az MMKA - mondja Mikulás Ferenc, a kecskeméti animációs stúdió veze­tője. Természetesen külföldi megrendelésre is dolgoznak, francia felkérésre Verne Gyula Utazás a Föld középpontjába című regényé­nek a filmváltozatát tervezik, és francia meg­rendelésre készül a Temetői mesék című pro­dukciójuk is, amellyel a gyermekek számára akarják felfoghatóvá és elviselhetővé tenni az elmúlás tényét. A millenniumra két témával jelentkeztek: Árpád-házi királyainkról szerettek volna 13 részes sorozatot készíteni Árpádok címmel, és a magyar szenteket akarták televíziós sorozat formájában megismertetni az ifjúsággal. Pá­lyázataik egyelőre csak részleges sikert arat­tak. A múlt nevezetes alakjait hús-vér ember­ként, jó és rossz tulajdonságaikkal együtt sze­rették volna bemutatni mind a két sorozatban. Azaz: szeretnék továbbra is, mert nem tettek le róla a kecskeméti animációs stúdió munka­társai, hogy előbb-utóbb mind a két millen­­náris tervük megvalósításához megkapják a szükséges központi támogatást. Érszegi Géza történész írta a szinopszist az Árpád-házi kirá­lyokat bemutató sorozathoz, Puskely Mária egyháztörténész a magyar szentekéhez. A Magyar Mozgókép Közalapítványtól kapott pénzekből elkészíthetik a szakanyagokat és a forgatókönyveket. Hozzászoktak már, hogy tíz év is elmúlik, mire elképzeléseik zöld utat kapnak. Persze jó volna, ha a millennium ide­jén és nem a harmadik évezred valamelyik „szürke” esztendejében láthatná meg a kecs­kemétiek sorozatait első ízben a nagyközön­ség. Ha a kulturális kormányzat az újabb pá­lyázati kiírások meghirdetésekor figyelemmel lesz a kecskeméti animációs műhely ezeréves keresztény államiságunkat ábrázoló sorozat­terveire, még 2001-ben képernyőre kerülhet­ne az Árpádok című sorozat is, a Magyar szentek című animációs ismeretterjesztő program is. Magával a stúdióval egyidős az a terv, hogy animációs filmen mutassák be a híres várost, Kecskemétet azok a művészek, akiket e településhez köt a munkájuk. A millen­niumra készülődvén készségesnek is mutat­kozott a város, hogy a Kecskemétet bemutató animációs produkcióhoz az anyagi forrásokat megteremtse, fölkutassa, így a város ezredévi ünnepségének látnivalói között az a 12-15 perces vizuális költészet is szerepel majd, amelyhez a forgatókönyvet Szilágyi Varga Zoltán készítette, a rendezője pedig Buglya Sándor lesz. Vegyes technikájú produkció­nak szánják a kecskeméti bemutatót, amely­ben lesznek játék- és dokumentumfilm-ele­­mek, számítógépes megoldások is a régi met­szetek és grafikák meg az animáció mellett. A városi önkormányzatnak köszönhetően megkapta ez a produkció a központi támoga­tást is, és a televíziótársaságok máris érdek­lődnek iránta. A néző pedig arról ábrándozik a kecskeméti rajzfilm hírének hallatán, vajha más nevezetes magyar városokról is hasonló produkció születhetnék a millennium alkal­mából. Nem hiú ábránd ez, a székesfehérvári Szent István-bazilikát „újraépítő” animációs filmet, Deák Péter rendezését 2001-ben lát­hatja majd a közönség.­­A bazilika romjain virtuálisan fölépülő templom - időutazás a múltba. Számítógépes animáció segítségével rekonstruálják, milyen lehetett ez a magyar történelem korai szakaszában igen rangos épület, amikor Istvánt temették, és amikor Imrével és Gellérttel együtt szentté avatták.) Mikulás Ferenc: Számítógéppel rekonstruáljuk a székesfehérvári királyi bazilikát V­i Eseménynaptár 2000 (II. 05. - III. 15.) ; II. 05. Budapest: Balázs Ferenc élete és munkássága (konfe­rencia); II. 07. Miskolc: Madarász Iván új művének bemuta­tója; II. 07. Szombathely: Országos zenekari fesztivál 2000. II. 08-10. Fényeslitke: Honnan jöttünk, hová megyünk (ve­télkedő, konferencia); II. 08-20. Nagykőrös: Élő népművé­szet című kiállítás a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egye­sület anyagából; II. 09-13. Miskolc: Voguloktól a Rábakö­zig (néptáncfesztivál); II. 10. - III. 06. Barcs: A magyar királyság történelmi vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században (kiállítás); II. 11. - IV. 09. Me­zőfalva: Emlékezzünk régiekről (történelmi előadássorozat); II. 12. Györköny: Millenniumi rendezvénysorozat; 2000. II. 12. - 2001. XII. 31. Jósvafő: Hagyo­mányőrző és művészeti napok; II. 13. Budapest: A magyar zene évszázadai (díszhangverseny); II. 14. Budapest: Csángó fesztivál; II. 14. - III. 03. Szombat­hely: Ki mit tud? 2000 - Városi kulturális bemutató és vetélkedő; II. 15. - XI. 24. Békéscsaba: Hazám, hazám, te mindenem (gyermek képzőművészeti kiállí­tás); II. 15-30. Csetény: Csetényi park rekonstrukciója, millenniumi emlékliget kialakítása; II. 17. - 2001. III. 15. Bonyhád: Régi magyar mesterségek, régi re­mekek; II. 18. Mezőőrs: Jó reménység kora (vetélkedő); II. 18. - III. 19. Nyír­egyháza: Millenniumi programsorozat - Honfoglalás kori harci eszközök - Sza­bó István kiállítása; II. 18. Simontornya: Életképek a magyar történelemből (ve­télkedő, történelmi farsang); II. 19-20. Budapest: Csángó bál 2000 (folklórfeszti­vál); II. 20. Budapest: Millenniumi koncert; II. 20-25. Csíkszereda: A passióját­szás hagyományai a történelmi Magyarország területén; II. 24-25. Nyírtura: Képzőművészeti napok; II. 24. Pásztó: Ezer év öröksége (előadássorozat); II. 24-26. Szentlőrinc: Borverseny; II. 24. Szekszárd: A magyar nemzet kiemelkedő államférfiai - a magyar állam ezer éve; II. 24. Tatabánya: Jászai Mari-szobor fel­avatása; II. 24. - III. 12. Zalaegerszeg: Ősi magyar címerek (kiállítás); II. 25. Zákányszék: Millenniumi dél-alföldi regionális hegedűverseny; II. 25. - 2003. X. 30. Nagykanizsa: Emékek a múltból - 50 éves a nagykanizsai Thúry György Mú­zeum; II. 25. Jósvafő: Jósvafői hagyományőrző farsang; II. 25. Mór: A keresz­ténység felvételétől az ország felajánlásáig; II. 26. Szigetújfalu: Könyvtári olva­sóterem átadása; III. 01. Békéscsaba: Németh László: A két Bolyai (színházi be­mutató); III. 01. - VII. 28. Budapest: Árpád-házi királyok, Salló István fafaragó­művész kiállítása; III. 01. - V. 20. Derecske: Helytörténeti vetélkedő és kiállítás; III. 01. - VIII. 08. Elek: Millenniumi sétány és Szent István-szobor felállítása; III. 01-31. Győr: A történelem hónapja (előadássorozat): III. 01-30. Jásztelek: Faültetési akció; III. 01. Kunsziget: Emlékparkavatás; III. 01-05. Mohács: Schneider Lajos népdaléneklési verseny; III. 01-03. Nagykőrös: Arany János és Petőfi Sándor (középiskolai vetélkedő); III. 01. - X. 01. Pásztó: A magyar zene évszázadai (koncertsorozat); III. 01-03. Tihany: A magyar sport 1000 éve (kon­ferencia): III. 02. Borsodbóta: Millenniumi nap (zászlóátadás): III. 02-05. Moh­ács: Kárpát-medencei népdaléneklési verseny: III. 03-05. Budapest: Pszinap­­szis-2000. IV.; III. 03. Dunaföldvár: Millenniumi nap (zászlóátadás, ünnepi ülés); III. 03-05. Szolnok: Nemzetközi katonai és hagyományőrző találkozó a szolnoki csata emlékére; III. 04. Aggtelek: Jósvafői hagyományőrző farsang; III. 04. Dunaföldvár: Vetélkedők, gálaest; III. 04. Harta: Hartai hagyományőrző sváb bál; III. 05. Budapest: Erdélyi reformáció az irodalomban (kiállítás); III. 05. Budapest: Kányádi Sándor előadóestje, Botár Edit kolozsvári képzőművész akvarelljei; III. 05. Budapest: Magyar szerzők gitáros művei (koncert); III. 06-08. Csopak: Ezeresztendős a magyar katolikus kereszténység (konferencia); III. 06. Zámoly: Hagyományőrző népdal- és népitánc-bemutató; III. 09. Gyulafe­hérvár: Meditáció-Komplex (művészeti esemény); III. 09-11. Miskolc: Államala­pítás - Határon túli diákszínjátszók fesztiválja és történelmi vetélkedő; III. 09. Szekszárd: A magyar nemzet kiemelkedő államférfiai - A magyar állam ezer éve; III. 10. — IV. 28. Bősárkány: Honismereti előadássorozat; III. 10. — IV. 02. Győr: IV. győri tavaszi fesztivál; III. 10. - XII. 31. Isaszseg: Falutörténeti ólomkatona­kiállítás; III. 10. - VI. 18. Kiskunhalas: Katona Renáta rajzai; III. 10-15. Mezőzombor: Millenniumi emlékhét (kiállítás, vetélkedő, túra); III. 10-11. Mis­kolc: Heckenast Gusztáv-emlékkonferencia; II. 11-17. Fehérgyarmat: Millenniu­mi zenei napok; III. 11. Mottó: Címer- és zászlóavatás, vetélkedő; III. 11. Kaba: Millenniumi szóló népdaléneklési verseny; III. 11. Kaposvár: Zarándokmise és kulturális program; III. 11-30. Lengyeltóti: A magyar királyság történelmi várme­gyéinek címerei a XVII-XIX. században című vándorkiállítás; III. 11. Lengyeltó­ti: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 11. Pétervására: Millenniumi nap (zászló­átadás); III. 11. Zalaegerszeg: Éneklőverseny; III. 12-15. Bakony­szombathely: VII. bakonyi amatőr népművészeti fesztivál; III. 12. - XI. 30. Pásztó: Történelmi vetélkedő; III. 12-15. Szekszárd: Kárpát-medencei diáktalálkozó a millennium je­gyében; III. 12. - VI. 02. Szombathely: Országos zenekari fesztivál 2000; III. 12- 15. Zalaegerszeg: Magyar forradalmak és szabadságharcok (vetélkedő); III. 13- 14. Budapest: Németh László-napok; III. 13. - VIII. 31. Isaszeg: Rajzpályázat a millennium jegyében; III. 14. - IX. 22. Budapest: Történelem, kép, história és művészet Magyarországon (kiállítás); III. 14. - IV. 09. Győr: Építészeti fotóséta az 1000 éves Magyarországon; III. 14. Nyírtura: Rajz-, vers- és kenyérsütő-ver­­seny; III. 14. - VIII. 20. Szolnok: Lant és kard - a szolnoki Kodály kórus koncert­je; II. 14. Szombathely: Ezer év - ezer kép - Középiskolások képzőművészeti ki­állítása; III. 14. Tab: Magyar krónika - Ezer év történeti énekei (koncert); III. 14. Taktakenéz: Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére; III. 15. - VIII. 15. Ezeréves pillanat - országos fotó-vándorkiállítás; III. 15. Ácsteszér: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Ásványráró: Millen­niumi nap (zászlóátadás, községháza-avató, helytörténeti kiállítás); III. 15. Bajót: Szent Korona-eszme (szakfotó-kiállítás); III. 15. Bakonyszombathely: Millenniu­mi nap (zászlóátadás); III. 15-26. Balatonberény: Megemlékezés az 1848-as for­radalomról és szabadságharcról (helytörténeti kiállítás); III. 15. Balatonszent­­györgy: Az évezred kapujában - helytörténeti kiállítás, ünnepi műsor fáklyás fel­vonulással; III. 15. - VIII. 20. Bánhorváti: Folklórtalálkozó és történelmi tábor; III. 15. Bonyhád: Koltay László: Vörösmarty-emlékek Tolna megyében (könyv­­bemutató); II. 15. Budapest: XIII. országos népművészeti kiállítás megnyitása; III. 15. - XII. 30. Budapest: 1000 éve Európában (kiállítás); III. 15. - IX. 21. Bu­dapest: Tavaszi tárlat 2000 (kiállítás); III. 15. Csabacsüd: Március 15-i ünnepség, Petőfi-szobor-avatás; III. 15. Csemő: Millenniumi nap (zászlóátadás, helytörténeti kiállítás, fáklyás felvonulás); III. 15. Csetény: Helytörténeti kiállítás megnyitása; III. 15. Dánszentmiklós: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. - VIII. 20. Deb­recen: Uram, jó nekünk itt lenni; III. 15. Derecske: Millenniumi nap (zászlóát­adás); III. 15. Dévaványa: Kinek neve egy eszmével él, afölött az időnek nincsen hatalma (kiállítás); III. 15. Ebes: Millenniumi nap (zászlóátadás, szoboravatás); III. 15. Fehérgyarmat: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Fényeslitke: Mil­lenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Gödöllő: Millenniumi nap (zászlóátadás), Magyar oratórium 2000 (koncert); III. 15. Gödöllő: Gödöllő, a nyitott város (hely­­történeti kiállítás megnyitása); III. 15. Gyomaendrőd: Ünnepi megyegyűlés; III. 15. (állandó) Győr: A győri egyházmegye 1000 éve (kiállítás); III. 15. Gyula: Az Erkel Ferenc Társaság hangversenye; III. 15. - V. 20. Hajdúszovát: Honfoglalás - Államalapítás - Egyházszervezés (kiállítás, vetélkedő); III. 15. - VIII. 30. Ho­mokmégy: X­XI. századi temető feltárása; III. 15. - X. 23. Igrici: Testvér­települési kapcsolatok, valamint a helyi érdeklődésre számot tartó millenniumi ünnepségek; III. 15. Ináncs: Millenniumi nap (zászlóátadás, millenniumi emlék­park átadása); III. 15. Isaszeg: Március 15-i községi ünnepség; III. 15. Kecske­mét: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15-31. Kecskemét: Kecskeméti tavaszi fesztivál; III. 15. Kerekegyháza: 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünne­pe, emlékünnep a község alapítója, Farkas János tiszteletére; III. 15. Kevermes: Ünnepi műsor az 1848-19-es forradalom és szabadságharc tiszteletére (faültetés); III. 15. - XII. 30. Kiskunfélegyháza: Földadta sors (kiállítás); III. 15. Kiskunha­las: Millenniumi staféta Ópusztaszerre; III. 15. Kisunyom: Zászló- és címerava­tás; III. 15. Kőcser: Versmondó verseny; III. 15. - XII. 31. Kunsziget: Helyi pá­lyázatok megvalósítása (kiállítás); III. 15. Lánycsók: Millenniumi nap (zászlóát­adás), emlékfaültetés, emléktábla-elhelyezés. Zúgjatok harangok - rockopera he­lyi kulturális csoportok előadásában; III. 15. - VIII. 20. Helytörténeti vetélkedő és tájház anyagának bővítése (kiállítás); III. 15. Mesztegnyő: Történelmünk cse­répdarabkái - Táborhely és emlékpark-átadás; III. 15. Mezőkomárom: Megemlé­kezés a Petőfi-szobornál és Carabelli János honvéd őrnagy sírjának koszorúzása; III. 15. Mihályi: Iskolások szavalóversenye és történelmi vetélkedője; III. 15. Mogyoród: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Mogyoród: Milleniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Mohács: Helytörténeti kiállítás megnyitása; III. 15. — IV. 11. Nagykanizsa: Tavaszi művészeti fesztivál; III. 15. Nádasd: Millenniumi nap (zászlóátadás), Nádasáról elszármazottak találkozója; III. 15. - XI. 05. Nagyré­­de: 725 éve az ezeréves hazában (kiállítás, konferencia) III. 15. Nyírmihálydi: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. - VI. 30. Ópusztaszer: Korniss Péter fo­tóművész kiállítása; III. 15. Páka: Öveges József Általános Iskola névadó ünnep­sége; III. 15. Pápoc: Pápoc 2000 (kiállítás); III. 15. Pomáz: 2000-ben 2000 fa — a Szelistye sétányon lévő fasor ünnepélyes kiültetése; III. 15. Romhány: Március 15. (kiállítás, koncert, ünnepség); III. 15. Rúzsa: Március 15-i megemlékezés, Holt fák kopjafájának áthelyezése; III. 15. Sajópetri: Millenniumi nap (zászlóát­adás) millenniumi emlékpark és I—II. világháborús emlékmű avatása, ökumenikus istentisztelet; III. 15.-V. 28. Sarkad: Hazánk ezeréves állam (történelmi játék gyerekeknek); III. 15. Sásd: Kőrösfő (Erdély) - Sásd testvértelepülési szerződés aláírása; III. 15. Serényfalva: Millenniumi nap (zászlószentelés, millenniumi em­lékmű avatása); III. 15. Siklós: Siklós évszázadai; III. 15. Simontornya: Március 15-i ünnepség; III. 15. Simontornya: Styrum-kápolna felavatása; III. 15. Szabad­­kígyós: Kossuth-szobor-avatás; III. 15. Szekszárd: Gyökerek című kiállítás meg­nyitása; III. 15. - IV. 15. Szekszárd: Millenniumi ifjúsági találkozó; III. 15. - VIII. 20. Szepetnek: Millenniumi sétány kialakítása; III. 15. - IV. 10. Tarany: Millenniumi nap (zászlóátadás), helytörténeti kiállítás; III. 15. Tarnaszentmiklós: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Tát: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Terpes: Hősök emlékműve és települési zászló avatása; III. 15. Tiszaalpár: Millenniumi nap (zászlóátadás); III. 15. Tiszabura: Emlékműavatás; III. 15. Tiszavasvári: A szabadság eszméje a magyar történelemben; III. 15. Tolna: Vá­rostörténeti vetélkedő a millennium alkalmából; III. 15. Türje: Március 15-i meg­emlékezés a millennium jegyében; III. 15. Vaja: Millenniumi hangverseny; III. 15. Zámoly: Kopjafaavatás az 1848-^19-es forradalom és szabadságharc évfordu­lója alkalmából Készült ? a Nemzeti Kulturális ,________ Örökség 3'n rrt Minisztériumának ^ íj támogatásával A mellékletet készítette: Honthy Kinga, Lőcsei Gabriella (szerkesztő) és Szénási Zsófia -i- Millennium 2000. február 5., szombat Szabadságvágy - operákkal A zene szeretete meg Sándor Pál tévésorozata A zenés színház regénye, az ope­ra több évszázadnyi története a témája Sándor Pál és Selmeczi György közös vállalkozásának, amely a komolyzene legösszetet­tebb műfajának csodás birodal­mába vezeti el a nézőt. A kalauz, a mesélő, a zeneszerzőként és ze­nészként egyaránt ismert (elis­mert) Selmeczi György sajátos gondolatmenetének megfelelően avatja be a szemlélőt az opera európai világába Monteverditől Bartókig. Mesél a zenéről, tájak­ról, korokról, a világról, emberi érzésekről.­­ Selmeczi Györgyöt fan­tasztikus képességű zenésznek tartom, a 13 részes sorozat ötlete az ő fejében született meg - mondja Sándor Pál. A zene, Ko­lozsvár (ahonnan származik) és az élete, tudása a sorozat alappil­lére. Csodálatos munka: több mint kilencven operarészlet, több mint félszáz énekes, gyö­nyörű díszletek és jelmezek... Az opera születésétől máig meg­tett időutazás számomra is fan­tasztikus élmény volt a sok, te­hetséges fiatal oldalán. Mert tud­ni kell, hogy csupa fiatal tehet­ség szerepel a sorozatban - pilla­natokon belül világsztárok lehet­nek­­, olyanok, akiknek magyar az anyanyelvük, de már a világ számos pontján élnek és dolgoz­nak. Mind énekesként, mind szí­nészként kiválónak bizonyultak, és remélem, a közönségnek épp­oly felfedezést jelentenek, mint nekem - meséli az a Sándor Pál a sorozatról, aki a rendezés oroszlánrészét átengedte az ifjú és tehetséges Silló Sándornak, ő maga a rendező-konzultánsi te­endőket látta el. Maradéktalanul bízott Selmeczi György ízlésé­ben, aki hibátlanul válogatta ki a társaságot. A kolozsvári színház­ban forgatták a sorozat jelentős részét, nélkülük ez a film nem készülhetett volna el. A sorozat minden egyes darabjának más fogalom áll a középpontjában, van, amelyikben a szabadság­­vágy. A történet kerete egy uta­zás: a zeneszerző három tanítvá­nyával Kolozsvárra igyekszik, s közben arról beszél, mi is történt a zenében az utóbbi néhány száz évben. A két barát - a rendező Sándor Pál és a zeneszerző Sel­meczi György - négy éve hatá­rozta el, ennek a filmnek meg kell születnie, de csak fokozato­san jutottak annyi pénzhez, hogy belevágjanak. A millenniumi tá­mogatás jelentette munkájukhoz az alapot, ennek köszönhetően kezdhettek hozzá a forgatáshoz. Az elkészült művet az MTV ve­títi majd, de videoforgalmazás­­ban és az európai kulturális adók által is népszerűsítik. Olyan országimázst építő sorozat lesz ez a rendező szerint, amely vi­lágszínvonalon képes közvetíteni a magyar énekesek teljesítmé­nyét, illetve a magyar zenés szín­ház és kultúra értékeit. Sándor Pál: Csodálatos ez az időutazás! Kertész Gábor felvétele A helyszín Kolozsvár, ahonnan a műsor „lelke”. Selmeczi György származik Kavran Zoltán felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék