Magyar Nemzet, 2001. május (64. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-09 / 107. szám

EB Magyar Memxel • Hirdetés 2001. május 9., szerda Ingatlanfejlesztési Szövetkezet Új lakások leköthetők: Bp. XIV., Ilka u. 17. alatt 44 db lakással, parkolókkal és 3 db üzlettel épülő társasházban 40, 56, 86, 110 nm-es lakások egyedi fűtéssel, két lift és nagy kert használatával. Szoc. pol. engedmények és kedvezményes hitel igénybe vehető! Lakások, üzletek átadása 2001. III. negyedévében. Várható ár: 260 eFt/nm-től. INFORMÁCIÓ: 06 (23) 508-705 BAUMAG Szövetkezeti értékpapír A BAUMAG Szövetkezet ajánlata tagjainak NETTÓ ÉVES HOZAM Lekötési idő 10 000-2.99 MFt-ig 3 MFt-6.99 MFt-ig 7 millió Ft-tól 1 hónap évi 12% évi 12% évi 12% 3-5 hónap évi 13% évi 13.5% évi 14% 6-12 hónap évi 14% évi 14.5% évi 15% RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A BAUMAG IRODÁKBAN: Székesfehérvár, © 06 (22) 502-186 • Budakalász, ® 06 (26) 340-433 • Budaörs, ® 06 (23) 508-708 • Vác, © 06 (27) 300-885 • Zalaegerszeg, ® 06 (92) 350-425 • Győr, © 06 (96) 517-875 • Szombathely, © 06 (94) 317-933 • 1024 Bp., © 315-1630 • 1035 Bp., © 388-6715 • 1042 Bp., © 370-5284 •­­1075 Bp., © 327-8430, 327-8420 • 1113 Bp., © 386-8239 • 1173 Bp., © 256-9739 • 1202 Bp., © 283-3282 Bővebb információ a Teletext 536. oldalán ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES! Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az » O B S E R VE R « BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. 1084 Budapest, Auróra u. 11. Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744 E-mail: marketing@observer.hu http://wwww.observer.hu A Szent István-bazilika Hild József tervezte altemploma kolumbáriumában el nem évülő urnafülkék válthatók. Érdeklődni lehet a bazilika kegyeleti irodájában, bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felől. Félfogadás: keddtől péntekig 10-14, szombaton 10-12 óra között Telefon: 332-0873 Nyaraljon a tavai Nemzettel Azon olvasóink között, akik az alábbi megrendelőlapon 2DDIL mi­’t­ti 31: $3 j írni ii3 L ikteritt megrendelik és legalább negyedévre előfizetik a Magyar Nemzetet. 3 ÉH IDD DDD FI Mm d tiiMal ttnryiai/t sturM&tiiink 1 A sorsolás időpontja 2001. június 29-én, közjegyző jelenlétében. A nyertesek névsorát a Magyar Nemzet július 2-i száma közli. 1-X--------------------------------------------------------------X" MEGRENDELŐLAP Alulírott..........................................................................................(név) ..........................................................................(irányítószám, helység) ....................................................................................................(utca, tér) .........................................(házszám)...............................(emelet, ajtó) megrendelem a Magyar Nemzet című lapot (aláírás) ELŐFIZETÉSI DÍJ: □ 1/4 éves: 4032 Ft O 1/2 éves: 8064 Ft , éves: 16 128 Ft * Az előfizetést 2001. július 1-jétől indítjuk. A sorsoláson a június 15-ig beérkezett befizetések vesznek részt. Cím: E3 Nemzet Kft. Terjesztés 1450. Bp.9.Pf.74. 8 Tájékoztatás: (06-1 )4762-176 ÁLLAMI TÁMOGATÁST igénylő pályázatok (PHARE, ISPA, SAPARD, Széchenyi terv) elkészítését vállajuk. Szakmai és üzleti szempontok elemzése révén nyerésesélyes pályamunkát szolgáltatunk. T.: 464-4192, fax: 464-4195 T.: (54) 469-101 KÖZLEMÉNY Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §§-ának (2) bekezdése alapján 2000. december 2-án pályázatot hirdetett meg másod-, harmad- és negyedéves egy­etemi hallgatók vizsgafilmjei, valamint végzős egyetemi hallgatók diplomafilmjei elkészítésének támogatására. Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. május 3-án döntött a pályázat kedvezményes t­­zenjeiről. Határozata értelmében összesen 15 pályázat 90 960 175 forint támogatásban részesült.­­ A pályázatról részletes információ a Műsorszolgáltatási Alap honlapján (http://alap.ortt.hu) található. Hirdetésfelvétel Kiadói, szerkesztőségi áron vállaljuk a hazánkban megjelenő összes napi, heti és havi lapokban hirdetések eljuttatását és kezelését. Országos terjesztésű lapok: Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Újpressz, Napi Gazdaság, Népszava, Világgazdaság Megyei lapok: Kisalföld, Heves Megyei Hírlap, Új Néplap Szolnok, Békés Megyei Népújság, 24 óra Komárom, Észak-Magyarország, Új Nógrád, Somogyi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Kelet-Magyarország, Zalai Hírlap, Fejér Megyei Hírlap, Tolnai Napló, Petőfi Népe, Vas Népe, Hajdú Bihari Napló, Veszprémi Napló Heti­lapok: Szabad Föld, HVG, Üzleti 7, Nők Lapja... Telefon: 342-6164 Telefax: 342-6132 Autós-motoros futárszolgálat REDDA-MOTOR Kft. Telefon: 218-0888 *MAHIR 73291/1II* Espi I Hirdetésfelvétel: 342-6164, 322-2448, 06/70313-8295,­­ fax:342-6132 W­IPMIsp Magyaurok­sság ML ISO minősítéssel rendelkező építőipari kivitelezőket keres lépcsőház és vizes­blokkok komplett külső és belső felújítására a jelentkezőknek részletes tájékoztatót küldünk a jelentkezéseket 2001. 05. 18-ig kérjük faxon elküldeni az alábbi címre: Farkas Imre PM Magyarország Kft. Fax: 36/413-426 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, valamint a Fővárosi Szakképzési Bizottság Megyei Szakképzési Bizottság PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a szakképzés fejlesztésének támogatására 1. A pályázat kiírója: Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, valamint a Fővárosi Szakképzési Bizottság. 2. A pályázat célja: Az Szt. hatálya alá tartozó - állam által elismert - szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzés tárgyi fejj­lesztésére irányuló berházások támogatása, szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzés tárgyi feltételeinek a gyakorlati oktatás felé 3. A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be mindazok a Magyar Köztársaság területén és székhellyel rendelkező önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású szakképző iskolák, amelyek tevékenységükben a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Szt.) 2. § a), b) pontja és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelnek. Továbbá pályázhatnak azok a hozzájárulásra kötelezettek (továbbiakban gazdálkodó szervezetek), akik a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztéséről szóló 1996. évi LXXVII. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Szt. hatálya alá tartozó, az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett, iskolai tanulók gyakorlati képzését folytatják, akik: - tanműhellyel rendelkeznek, mely tanműhelyek a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzését szolgálják, és megfelelnek a szakképzés megkezdé­sének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII. 13.) OM sz. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint 15-17. §-aiban előírtaknak; - 2000. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló, többször módosított 1996. évi LXXVII. törvény 4. § (8) bekezdésében, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló, módosított 17/1999. (IV. 2.) OM sz. rendelet 2. § (6) bekezdésében előírtak szerint teljesítették. Ha a pályázó gazdálkodó szervezet, a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése azt jelenti, hogy a pályázó a bevallási kötelezettségét nem az APEH, hanem az OM felé teljesítette a jogszabályokban leírtak szerint. Azon felsőoktatási intézmények (karok) és szakközépiskolák is pályázatot nyújthatnak be, amelyek a 2000/2001. tanévben érvényes, a 45/1997. (III. 12.) korm.­rendelet 8. § (3) bek. szerinti indítási engedély birtokában akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytatnak. A felsőoktatási intézmények karonként legfeljebb egy pályázatot nyújthatnak be.­­ 4. A pályázható tárgyi eszközök köre: Tanulók gyakorlati képzéséhez szükséges - a pályázati dokumentációban részletezett­­ tárgyi eszközök, melyek közvetlenül szolgálják a gyakorlati képzést. 1. Az igényelhető támogatás mértéke és formája: A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a pályázatban meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére lehet felhasználni. Meglévő tanműhely bővítését átalakítását rekonstrukcióját szolgáló ingatlanvásárlási, vagy építési beruházás céljára nem nyújtható be pályázat A pénzügyi lebonyolítás módja: egyszeri részletszámolás vagy egyszeri végelszámoláson alapuló támogatásigénylés alapján utólagos finanszírozással lehetséges. 6. A támogatás feltételei: a) Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be - kivételt képeznek az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytató intézmények. Egy pályázat egy pályázati célra és egy szakterületre irányulhat valamint a pályázatok minimális értéke 3 millió forintnál kevesebb nem lehet. b) A pályázónak nincs köztartozása. •c) Érvényes pályázatot csak az a pályázó adhat be, amely a jelen felhíváshoz tartozó Pályázati dokumentációt beszerezte, és pályázatát az abban foglaltak alapján készítette el. 7. A 17/1999. (IV. 2.) OM-rendelet 5. § (8) alapján nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül a kiíró által meghirdetett, fejlesztésre irányuló, beruházási célú pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott; az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül a decentralizált szakképzési alaprészből nyert pályázati támogatást, és az arra kötött szerződést maradéktalanul nem teljesítette; az MPA szakképzési alaprészével szemben a tárgyévet megelőző időszakra a kiíróval szemben lejárt teljesítetlen kötelezettsége van; akinek az állami költségvetéssel és az MPA-val szemben tartozása van; aki csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó Pályázati dokumentáció 2001. 06. 01-jéig átvehető az OKÉV Közép-magyarországi Területi Irodától (címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.). Kérésre az OKÉV Területi Iroda a Pályázati dokumentációt postán utánvétellel elküldi. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kapni az OKÉV Közép-magyarországi Területi Iroda munkatársától Velkeiné Fazekas Évától a 06-1-483-3597-es telefonszámon. 8. A pályázat benyújtása: A Pályázati dokumentáció alapján elkészített pályázatokat 5 összefűzött példányban legkésőbb 2001. június 6-án, személyesen 16.00. óráig lehet beadni az OKÉV Közép-magyarországi Területi Irodájában vagy postai úton eljuttatni. (Postán tértivevényesen feladott pályázat esetén a postabé­lyegző dátumának kell megfelelnie a határidőnek.) A késve érkezett pályázatok nem kerülnek értékelésre. 9. A pályázat értékelése: A pályázatokat formai szempontból az OKÉV Közép-magyarországi Területi Iroda ellenőrzi. A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. A támogatásról, annak összegéről a Fővárosi Szakképzési Bizottság javaslata alapján az OKÉV főigazgatója dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatott pályázókkal a támogató a döntést követő 60 napon belül szerződést köt. Az értékelés során előnyt élveznek a Pályázati dokumentációban részletezett értékelési szempontoknak megfelelő pályázatok. Pályázatának eredményéről minden pályázó írásban értesítést kap. TÜV Rheinland­ Euroqua - a gyártók és szolgáltatók piacvezető rendszertanúsítója ISO 9000:2000 QS 9000, VDA 6.1, TS 16949 / OHSAS / BS 8800 A ~ Kisvállalkozások részére is elérhető feltételekkel. . .vgy TUV Rheinland Euroqua - a gyártók és szolgáltatók piacvezető rendszertanúsítója ISO 9000:2000 ISO 14000 QS 9000, VDA 6.1, TS 16949 HACCP OHSAS / BS 8800 Kisvállalkozások részére is elérhető feltételekkel Telefon: 461-1200, fax: 461-1199 • e-mail: isore@hu.tuv.com • www.tuv.com hird@magyarnemzet.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék