Magyar Nemzet, 2004. január (67. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

2 belföld__________ A munkaadók járnak jól: az idei naptárban kevesebb lesz a szabadnap. LÁTÓ­TÉR_________ Kiházasított tár­sasházak: kétsé­ges, hogy az új törvény segíti-e a tulajdonosokat. 0 ■ KÜLFÖLD_________ Írország tegnap fél évre átvette az Európai Unió soros elnökségét. E KULTÚRA________ Czakó István, a palackba zárt költő emlékeiről, versek­ről és az emigrációról. Olcsóbb gyógyszerek Romániában Ez évtől a tavalyi 19 helyett csak tíz­­százalékos áfa terheli Romániá­ban a gyógyszereket, ami nettó kilencszázalékos árcsökkenést eredményez a medicináknál. A kabinet elsősorban a nyugdí­jasok és a kis keresetűek hely­zetén kívánt javítani. (H. T.) Vizsgálat indul a Gallup-ügyben A Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálatot indított, miután a Gallup kifogásolta a MeH Kor­mányzati Kommunikációs Központ egyik pályázatát. Mint korábban megírtuk, egy pályá­zaton két kategóriában a Gal­lup győzött, de a kancellária új ajánlatokat kért. Végül a Szon­da Ipsos nyert, s ezután élt ki­fogással a Gallup. (MN) Tömegtüntetés Hongkongban A politika liberalizálását követelte Hongkongban több mint száz­ezer ember. Legfontosabb kö­vetelésük az volt, hogy szabad választások útján dönthessenek az eddig Peking által kinevezett helyi kormányfőről és a tör­vényhozó testületről. (MTI) Szombati magazinunk tartalmából APRÓ BETŰS VILÁG Egy huszonöt éves álláskereső naplója MÁRÉVÁR UTOLSÓ OSTROMA Mihez kezdjünk, ha bezárnak a bányák? MAMBÓ MAGNÓ Szenes Iván a Honthy-kalandról és a dalköl­tészetről he n k ■ yn i h h b b * jB i B B Bf B I ^b ^b H B B B I ^b I H Ára: 145 forint I ■ ■ H ■ W B H | I v ^b J B B J ^b j I ■ Előfizetőknek: 105 W^B Alapította: P­e­t­h­ő Sándor Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Tarr Péter | Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: (1)342-6132 (Apróhirdetés-felvétel: 342-6164, 322-2448, 1075 Bp.,­­ (1089 Budapest Vill., Orczy tér 1.). Telefon: (1) 303-3441,(1) 303-3442, fax: (1)303-3440, közvetlenül postautalványon Lapszerkesztők: Ludwig Emil, Szerető Szabolcs • Művészeti vezető: Gremsperger Péter • Szerkesztőség és kiadó: 1089­1 Wesselényi u. 8.) ■ On­ line hirdetésfelvétel: puskas.bence@mno.hu. Telefon: (06-20) 934-0640, fax: (1) 306-2963. Tér- és vagy átutalással a Postabank és Takarékpénztár Rt. 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámon • InterTicket ügyfél-Budapest, Üllői út 102.­Telefon: (1)216-1274, (1)476-2131, (06-30) 916-3843, fax: (1)215-3197. Levélcím: 1450 Bp. 9., ij­jesztési ügyekben telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-megrendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesz- || szolgálat (1) 266-0000 (OTP által kibocsátott bankkártyával), külföldről: Batthyány Kultur-Press fax: (36-1) 201-8891 Pf. 74 • E-mail: szerk@magyarnemzet.hu- Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ■ Felelős kiadó: A Nemzet Lap- és fi­tes@magyarnemzet.hu. Terjeszti a Hírker Rt., a Nemzeti Hírlap-kereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok is Előfizetési díj egy hónapra 2408 forint, negyedévre­ 7224 forint, fél évre 14 448 forint, egy évre 28 896 forint­­ Nyomta-Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Dr. Kövesdi László • Lapigazgató-helyettes: Ostrowski Mária • Tér- 1 Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ (ÜLK). • Előfizethető a hírlapkézbesítőknél, vi­­tás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. 9021 Győr, Újlak u. 4/A ■ Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos fesztési igazgató: Csóry György • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. • Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; I déken a postahivatalokban, Budapesten az ÜLK ügyfélszolgálati irodáinál, valamint a Hírlap-előfizetési Irodában­­ kiadás ISSN: 0237-3793, Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X­ Mai számunkat szerkesztette: Ludwig Emil B . Új esztendő, dráguló élet A pénzügyminiszter kedvező gazdasági fordulatról beszél Új, magasabb árakkal várják mától az élelmiszerboltok a vevő­ket. Ettől az évtől ugyanis a kormány 12-ről 15 százalékra emel­te az élelmiszerek áfáját, ami önmagában három százalékpon­tos növekedést eredményez. A villamos energia áfája 13 száza­lékkal emelkedik. Drágulnak a gyógyszerek, a közműszolgálta­tások, a közlekedés, az élvezeti cikkek, a távközlés. A cégvilág és a polgárok ötszázmilliárd forinttal fizetnek majd több adót, mint az elmúlt évben.­ ­ Hommer Tibor k­ormánypárti képviselők azt nyilatkozták lapunknak, hogy a Medgyessy-kabinet meg­teremtette a „vállalkozásbarát környezetet” Magyarországon. Ellenzéki honatyák szerint vi­szont nem lehet vállalkozásbarát klímáról beszélni akkor, amikor az eddigiekhez képest ötszázmil­liárd forinttal nő a lakosság és a cégek összesített közterhe. A pénzügyminiszter az MTI- nek adott interjút, ahol a kor­mány eddigi tevékenységének eredményeként arra a megállapí­tásra jutott, hogy „az elmúlt év nyarától a gazdasági folyamatok már kedvezőbb irányt vettek, a gazdaságpolitikában fordulat kö­vetkezett be”. Az elmúlt év egyik leglényege­sebb gazdaságpolitikai döntése az áfakulcsok megváltoztatása volt. Ennek eredményeképpen minden élelmiszer fogyasztói ára megemelkedik, drágul a földgáz és a villanyáram, többet kell fi­zetni a patikákban a gyógyszere­kért - miközben sem a nyugdí­jak, sem a reálkeresetek nem emelkednek olyan mértékben, hogy a többletkiadásokat ellen­súlyozni tudják. László Csaba pénzügyminiszter az MTI-nek azt is elmondta, hogy a gazdaság­­politikai fordulat igazi hatása csak egy-másfél év múlva fog ér­ződni. Összeállítás A 11., 12. ÉS A 13., VEZÉRCIKK A 7. OLDALON Medgyessyvel mind többen elégedetlenek Amíg 2002 végén a lakosság 22 százaléka gondolta úgy, hogy a kormány­fő inkább rosszul végzi a munkáját, az elmúlt decemberre már több mint kétszer ennyien voltak elégedetlenek a miniszterelnök teljesítményével. A Gallup adatai szerint ugyanebben az időszakban 57-ről 36 százalékra apadt az elégedettek aránya Értékelések a 3. oldalon Robbantásokkal búcsúzott az óév II. János Pál pápa a jog és az erkölcs új világrendjét sürgette HÍRÖSSZEFOGLALÓ N­oha a nyugati világ több or­szágában a terrorizmus ve­szélyére figyelmeztették a lakoso­kat, a 2004-es év beköszöntét mégis százezrek ünnepelték az ut­cákon. A magas fokú biztonsági készültségnek is köszönhetően a nagyvárosok terein felhőtlen jó­kedv uralkodott. Felemásra sike­redett ugyanakkor az újévi kö­szöntő Nagy-Britanniában, mert az országra tört ítéletidőre hivat­kozva törölték a hagyományosan nagyszabású utcabálokat. II. János Pál pápa az újévi nagymisén arra szólított fel, hogy legyen a 2004-es esztendő min­denki számára a béke és a kibon­takozás éve. A katolikus egyházfő új nemzetközi világrendet sürge­tett, amelyben a fegyverek erejét a jog és az erkölcs erejének kell fel­váltania. A válságövezetekben ugyanak­kor korántsem köszöntött be ilyen zavartalanul az új év. Bag­dad egyik forgalmas negyedét az év utolsó napján hatalmas robba­nás rázta meg, melynek következ­tében többen életüket veszítették. Egy nappal ezt megelőzően két ember meghalt, tizennégy megse­besült az észak-iraki Kirkukban, ahol kurd harcosok belelőttek arab és türk nemzetiségű tünte­tők tömegébe. Az indonéziai Aceh tartományban épp egy szilveszte­ri ünnepség közepette robbant pokolgép, itt kilencen haltak meg. Afganisztánban fegyveresek két ízben is rajtaütöttek egy amerikai járőrön, de a támadások visszave­rése során a katonák mintegy 25 tálib harcost lelőttek. Részletek a 8. oldalon Bagdadban egy étterem előtt robbant bomba követelt öt halálos áldozatot . FOTÓ: MTI/EPA/STEFAN ZAKUN Budapest szennyezett, büdös és drága A fővárosi önkormányzat médiaelemzése szerint a cikkek 48 százaléka kritikus a Gidró Kriszta­udapest a legdrágább, leg­szennyezettebb és legbüdösebb város hazánkban, nemzetközi ösz­­szehasonlításban ugyanakkor a leg­olcsóbb és a legélhetőbb - derül ki az elmúlt négy év Budapestről szóló, hazai lapokban megjelent cikkeiből. A médiaanalízist a fővárosi önkor­mányzat saját tulajdonú cége, a Stúdió Metropolitana Kht. készítet­te. A Budapestről szóló, 1999 óta megjelent cikkek 48 százaléka kriti­kát fogalmazott meg. Az írások öt­vennégy százaléka foglalkozott a köztisztaság kérdésével, 41 százalé­ka pedig az árszínvonallal. Ezekben a cikkekben a szennyezett és a drága jelzővel jelölték a fővárost. A köztisztasággal foglalkozó írá­sok egy részében a budapestiek nem megfelelő magatartását bírálták a szerzők, ezek a cikkek az utcák és a terek koszosságáról, a kutyapiszok­ról, az omló vakolatokról és a fal­firkákról szóltak. Az egyre kevesebb zöld terület, a Duna szennyezése, a rákospalotai szemétégető káros­­anyag-kibocsátása, a dugók okozta lég- és zajszennyezettség miatt vi­szont a városvezetést hibáztatták. Az árszínvonalról szóló cikkek­nek mindössze hat százalékában emlegették az olcsóságot, a többi a drágaságról szólt.­­ Számon kérik a jóléti rendszerváltást Noha a munkavállalóknak bérfelzárkóztatást és bizton­ságot, érdekképviseleteiknek pedig partnerséget ígért a kormány, könnyen meglehet, hogy az európai uniós csatla­kozás éve Magyarországon a sztrájkok és demonstrációk éve lesz. II Bakonyi Adám ■_______­_______ E­lszámolta magát a kormány, amikor a munkavállalóknak és érdekképviseleteiknek felso­­rolhatatlan mennyiségű ígéretet tett a választási kampány idején. Az érintettek azonban, úgy tűnik, nem felejtettek, és a ciklus felé­hez közeledve egyre hangosab­ban és erőteljesebben követelik az ígéretek teljesülését - legtöbb­jük megvalósulására ráadásul Medgyessy Péter személyesen tett ígéretet. Ismert, hogy a rendszerváltás óta először országos közszolgá­lati sztrájkbizottság alakult, mivel a szocialista-szabad demokrata kabinet nem vállalt - a szakszer­vezetek számára is elfogadható - garanciát a mindössze az infláció mértékével megegyező, hatszáza­lékos idei béremelés kifizetésére. Az érdekvédők attól tartanak, az egyre nyilvánvalóbb pénzügyi krízist a kormány esetleg a köz­szektor béreinek befagyasztásá­val kívánja orvosolni. A huszonnégy szakszervezetet tömörítő sztrájkbizottság már felmérte tagsága akciókészségét: eszerint a munkavállalók túlnyo­mó többsége akár hosszabb időn keresztül is kész lenne sztrájkol­ni. A legutóbbi bejelentések sze­rint amennyiben január elején nem születik megállapodás a közszféra ez évi béreiről, orszá­­gos szintű figyelmeztető sztrájk­ra kerülhet sor. [2004...] Folytatás a 2. oldalon .

Next