Magyar Nemzet, 2004. június (67. évfolyam, 138-167. szám)

2004-06-01 / 138. szám

hird@magyarnemzet.hu A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázati felhívása civil szervezeti tagok, munkatársak képzésének támogatására NCA-CIV-04-E A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet. A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek szakmai fejlődését segítő képzések támogatása az alábbi kategóriákban: a) EU-szempontú projekttervezés és -irányítás, b) projektasszisztens, c) civil érdekképviseleti technikák és módszerek, d) kommunikációs módszerek és technikák, e) együttműködési és konfliktuskezelési módszerek és technikák, f) szolgáltatásszervezési módszerek. A pályázók kőre: társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Nem pályázhatnak: azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm.rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére. Felosztható keret: 150 millió forint. Támogatás mértéke: Jelen pályázaton igényelhető legnagyobb támogatási összeg kategóriánként 5 millió forint. Egy szervezet maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot, de külön-külön. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió forint támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból. Támogatás formája: vissza nem térítendő. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. július 01. A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információk: Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztály (1054 Budapest, Hold utca 4.) A pályázattal kapcsolatosan további információ Galanits Bélánétól kérhető az (1) 452-8906-os telefonszámon vagy a galanits.gyongyi@allamkincstar.gov.hu e-mail cimen, valamint a (80) 204-453-as zöldszámon. A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról. A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztályától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák. Budapest, 2004. június 01. NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának erősítésére, nemzetközi tevékenységének támogatására pályázatot hirdet. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 5. § (1) bekezdése értelmében pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: A) A magyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétének segítése. A nemzetközi szervezetekben való jelenlét, együttműködés és cserekapcsolatok támogatása. Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjához való hozzájárulás. B) Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának segítése, tapasztalatcsere. Nemzetközi tevékenységet segítő ismeretbővítés és képzés támogatása. C) Határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása. D) Az EU döntéshozatali folyamatában való civil részvétel elősegítése. E) Az EU és más nemzetközi együttműködési és pályázati lehetőségek megismertetése, pályázati tanácsadás és segítségnyújtás. Az EU-s és nagyobb nemzetközi pályázatok előkészítésének támogatása. Pályázatot nyújthatnak be: 2003. január 1-je előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek, amelyek megfelelnek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 3. §-ában foglalt feltételeknek. A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 580 millió forint. A támogatás formája és felhasználható időtartama: a) Támogatást a pályázó 2004. szeptember 1. és 2005. május 31. napja között megvalósuló programokhoz kaphat. b) A benyújtott programok megvalósításához a Kollégium vissza nem térítendő támogatást nyújt. Apályázat benyújtásának határideje: 2004. július 1. A pályázat benyújtásának helye, a pályázattalkapcsolatos információk: Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztály 1054 Budapest, Hold u. 4. A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a galanits.gyongyi@allamkincstar.gov.hu e-mail címen, valamint a (80) 204-453-as zöldszámon. A részletes pályázati anyagok beszerezhetők: A részletes PÁLYÁZATI KIÍRÁS, valamint az ADATLAP és a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ elektronikus úton letölthető a www.nca.hu , valamint a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról. A részletes pályázati anyagokat a Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztálya kérés esetén postai úton eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára. Budapest, 2004. június 1. ' NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázati felhívása országos civil adatbázis megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére * NCA-CIV-04-F A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet. A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek megismerhetőségét segítő és ismertségét növelő szolgáltatás elvi megalapozása az egységes országos civil adatbázis megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével. A pályázók köre: társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Nem pályázhatnak: azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm.rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére. Felosztható keret: 20 millió forint. Támogatás mértéke: Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió forint támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból. Támogatás formája: vissza nem térítendő. Apályázat benyújtásának határideje: 2004. július 01. A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információk: Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztály (1054 Budapest, Hold utca 4.) A pályázattal kapcsolatosan további információ Galanits Bélánétól kérhető az (1) 452-8906-os telefonszámon vagy a galanits.gyongyi@allamkincstar.gov.hu e-mail címen, valamint a (80) 204-453-as zöldszámon. A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról. A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Támogatásokat kezelő főosztályától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák. Budapest, 2004. június 01. NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma a civil szervezetek területi és szakmai együttműködésének fejlesztése, az ehhez szükséges feltételek javítása és az érdekképviseleti célú tevékenységek támogatására pályázatot hirdet A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: A) Új együttműködések kialakítása, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása Azonos területen működő (település, kistérség, megye, régió), vagy azonos érdekekért tevékenykedő civil szervezetek tartós együttműködésének kialakítása. B) Meglévő civil érdekképviseleti együttműködések fejlesztése, bővítése Például civil kerekasztal, kistérségi fórumok, emyőszervezetek fejlesztése, szektorok közötti együttműködések előmozdítására vonatkozó programok támogatása. C) Egyszeri rendezvények megvalósítására vonatkozó együttműködések Olyan rendezvények támogatása, melyek elősegítik a civil szervezetek tapasztalatainak megosztását és lehetőséget teremtenek arra, hogy további együttműködések jöjjenek létre. Közös rendezvények, fórumok, akciók szervezése (előkészítés, a rendezvény költsége, utánkövetés). D) Egyéb innovatív együttműködési programok Olyan programok, tevékenységek, melyek a civil együttműködéseket ösztönzik. Módszertan kidolgozása, modell értékű együttműködési programok bemutatása, tapasztalatok feldolgozása, civil kommunikáció, internetes szolgáltatások létrehozása, civil együttműködésekre vonatkozó kutatások. Pályázatot nyújthatnak be: 2003. január 1-je előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú civil szervezetek, amelyek megfelelnek az NCA törvény 3. §-ában foglalt feltételeknek. A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 365 millió forint. A támogatás formája és felhasználható időtartama: a) Támogatást a pályázó 2004. szeptember 1. és 2005. május 31. napja között megvalósuló programokhoz kaphat. b) A benyújtott programok megvalósításához a Kollégium vissza nem térítendő támogatást nyújt. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. július 1. A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információk: Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztály 1054 Budapest, Hold u. 4. A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a (80) 204-453-as zöldszámon, valamint a galanits.gyongyi@allamkincstar.gov.hu e-mail címen. A részletes pályázati anyagok beszerezhetők: Arészletes PÁLYÁZATI KIÍRÁS, valamint az ADATLAP és a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ elektronikus úton letölthető a www.nca.hu , valamint a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról. A pályázati anyagok emellett személyesen is átvehetők a Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztályán, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák. Budapest, 2004. június 1. NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma EB Magpur öet • Hirdetés 2004. június 1., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék