Magyar Nemzet, 2004. október (67. évfolyam, 259-287. szám)

2004-10-01 / 259. szám

■HM GAZDASÁG________ Több külföldi elemző rontotta hazánk folyó mérlegének hiányáról szóló jelzését. B­ I| KULTÚRA___________ Székhelyi József, a szegedi színház direktora rátámadt az újságírókra. 2 belföld____ .. Összefér Demszky Gábor európai parlamenti és főpolgár­mesteri tisztsége. _ KÜLFÖLD________ Az orosz kormány bejelentette, hogy támogatja a kiotói jegy­zőkönyv ratifikálását. Az MNB nem számolt 650 millióval A vámraktárakban felhalmozott 650 millió euró értékű áru ér­tékét nem számolták el a má­sodik negyedévi folyó mérleg adatsorának összeállításakor - mondta Sándor György, a jegy­bank ügyvezető igazgatója. Ki­emelte: a jegybanknak jelentős a felelőssége az országról ki­adott statisztikák vonatkozá­sában. A jegybank így nem tehette meg, hogy ennyivel rosszabbnak mutassa az or­szág második, illetve első ne­gyedévi külkereskedelmi telje­sítményét. (MTI) Védőfal a Downing Streeten Új, hidraulikus vezérlésű védőfalat emelnek a brit miniszterelnöki hivatal, a londoni Downing Street 10. elé, hogy megelőzzék az öngyilkos merénylők ak­cióit. Védőkerítést vonnak Gordon Brown pénzügymi­niszter rezidenciája elé is. A brit hatóságok cáfolták azokat az értesüléseket, hogy az intéz­kedésre konkrét fenyegetés ha­tására kerülne sor. (MTI) Szombati magazinunk tartalmából ETETÉS, ALTATÁS Összeállítás a magyar felsőoktatásról és a készülő törvényről ARANYLÁZ Találkozás Kocsis Tiborral, az Új Eldorádó című film rendezőjével A LEGHOSSZABB JÁTSZMA Bobby Fischert nem adják ki Amerikának 9 770237 379057 04259 Az első nap, az első törvénysértés­ ­ Munkatársunktól jogszabályban előírt határidőt figyelmen kívül hagyva és az államháztartási törvényt meg­szegve csak október 7-én terjeszti be a kormány a jövő évi költségvetést. Gyurcsány Ferenc szerint mindössze arról van szó, hogy egyértelművé akar­ják tenni: a jövő évi büdzsé már az új kormányé. A Pénzügyminisztérium technikai okkal magyarázta a késést. Még meg sem alakult, máris törvényt sértett a Magyar Köztársaság új kormánya, ugyanis az ál­lamháztartási törvényben előírt szeptember 30-i határidő helyett csak október 7-én terjeszti be a jö­vő évi költségvetést. Gyurcsány Ferenc ugyan kö­zölte, hogy a törvényjavaslat elkészült, sőt a doku­mentumot fel is mutatta az újságíróknak, ám rög­tön hozzátette: az előterjesztést a kormány első ülé­sén még megtárgyalják, mert ezzel akarják egyér­telművé tenni, hogy a jövő évi büdzsé már az új kormány költségvetése. Varga Mihály, az Országgyűlés költségvetési bi­zottságának elnöke hangsúlyozta: egyértelmű jog­sértést követett el a Gyurcsány-kormány azzal,­­ hogy a törvényben előírt kötelezettségének nem tett eleget. Varga emlékeztetett: a kormány már a jövő­ évi adótörvényeket is kéthetes késéssel nyújtotta be a parlamentnek. [Gyurcsány...] Folytatás a 11., jegyzet a 7. oldalon­­ . ■ I­­­ I I I­I ■ H I H H H I­­ H Ára: 145 M­­­­ ■ V ■ K­ I I ■ ■ J 111 ■ J ■ J I ■ Előfizetőknek: 105 W M Alapította: P­e­t­h­ő Sándor Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor ■ Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, I ja. ■ Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax:­­ lap területi képviseleteken (postacím: 1900 Budapest; e­mail: hirlap@posta.hu; zöldszám:Szerető Szabolcs ■ Lapszerkesztők: Ludwig Emil, Torkos Matild • Szerkesztőség és kiadó: 1089 Bu­­(1) 342-6132 (Apróhirdetés-felvétel: 342-6164,322-2448,1075 Bp( Wesselényi u. 8.) • On-line hirde- 1 06-80/444-444). Előfizetési díj egy hónapra 2660 forint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 Bu­dapest, Üllői út 102. • Telefon: (1) 476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levélcím: 1450 Bp. 9., Í­tésfelvétel: puskas.bence@mno.hu. Telefon: (06-20) 934-0640, fax: (1) 306-2963. Terjesztési ügyekben h­at: egy évre 31 920 forint. Hétnapos előfizetési díj: egy hónapra 3172 forint, negyedévre: 9516 fő-PS74. ■ E-mail: szerk@magyarnemzet.hu • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó:­­ telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-megrendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesztés é­rint, fél évre 19 032 forint, egy évre 38 064 forint ■ Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari A Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója ■ Lapigazgató: Dr. Kövesdi László ■ Lapigaz-­­ magyarnemzet.hu. Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. hírlapüzletág. ■ Kft. 9021 Győr, Újlak u. 4/A­­ Ügyvezető igazgató: Szammer István ■ Országos kiadás ISSN­­gató-helyettes: Ostrowski Mária ■ Terjesztési igazgató: Csöry György • A Nemzet Kft. a MATESZ tag- Előfizethet közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, vagy Budapesten a hír- 1 0237-3793, Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X­­ Mai számunkat szerkesztette: Csermely Péter Gyurcsány bemutatta kormányát Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tegnap bejelentette: kabinet­jében hét új tárcavezető lesz. A kormányfő ugyanakkor kisebb politikai lavinát is elindított döntésével, amelynek egyelőre az lett a következménye, hogy lemondott Nagy Sándor területfej­lesztésért felelős politikai államtitkár. Keller László is bejelen­tette: nem folytatja államtitkári tevékenységét.­ ­ Czirják Imre k­ét új minisztert kér fel kormá­nyába Gyurcsány Ferenc mi­niszterelnök. Tegnap a kormányfő hivatalosan is beszámolt kabinetala­kítási terveiről. Ezek szerint Burány Sándor munkaügyi minisztert az eddigi politikai államtitkár, Csizmár Gábor váltja, az ő posztjára pedig Kordás László, a Magyar Szakszer­vezetek Országos Szövetségének al­­elnöke kerül. Gyurcsány tegnapi be­szédében elmondta: Burány a közel­jövőben létrehozandó miniszterel­nöki gazdaságpolitikai tanácsadó testület vezetője lesz majd. Csillag István gazdasági és köz­lekedési minisztert (akinek elmoz­­dítási szándéka váltotta ki Med­­gyessy Péter miniszterelnök buká­sát, és akit tegnap Gyurcsány „tisz­tességes és nagyszerű embernek” nevezett) Kóka János milliárdos üzletember, az Elender Rt. jelenle­gi tulajdonos-vezetője váltja majd. A kormányfő azt is elárulta: a GKM további hatásköröket is kap majd, ugyanis a külügyi tárcától ide csoportosítják át a külgazdasá­gi ügyeket. Az új miniszterelnök menesz­tette Kökény Mihály egészségügyi minisztert is, akit Rácz Jenő jelenle­gi helyettes államtitkár vált majd a bársonyszékben. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszté­rium neve Egészségügyi Miniszté­riumra változik majd. [Kihirdették...] Folytatás a 3. oldalon . A kormányfő hét új miniszterrel kezd neki a munkának fotó: Körneczi Bálint Még egy milliárdos a kabinetben Kóka János gazdasági miniszter neve a Sulinet-botrányból ismerős Kecskére káposztát - így jellemezte kérdésünkre Répássy Ró­bert (Fidesz), hogy Gyurcsány Ferenc kormányfő Kóka Jánost jelölte az SZDSZ-es gazdasági és közlekedési tárca élére. Kóka neve korábban a Sulinet-botrányban bukkant fel.­ ­ Munkatársunktól R­épássy Róbert szerint egyértel­művé vált, miként kapcsolód­nak össze a szabad demokrata ok­tatási tárca Sulinet programjának tendergyőzelmei a kisebbik kor­mánypárt gazdasági köreivel. Kóka János ugyanis az Elender Üzleti Kommunikáció vezérigazgatója, előzőleg az Elender Informatikai Rt. vezérigazgatója, illetve az Elen­der Computer Kft. kereskedelmi igazgatója volt. Az Elender volt az a cég, amely még 1997-ben, az SZDSZ legszűkebb vezetésébe tar­tozó Magyar Bálint előző minisz­tersége idején a MatávCommal al­kotott konzorciumban megnyerte az oktatási intézményeket a világ­hálóhoz kapcsoló Sulinet közbe­szerzési tendert. A Magyar Hírlap A 100 leggazdagabb magyar című kiadványa szerint - amely a 93. he­lyen jegyzi Kóka Jánost 2,6 milliárd forintra becsült vagyonával - az Elender tavalyi ötmilliárdos árbe­vételének csaknem a fele a Sulinet­­­hez köthető. Az SZDSZ-es tárca és az Elender gyümölcsöző kapcsolatát beárnyé­kolta, amikor a múlt évben napvilá­got látott, hogy a Sulinet-tender ki­írásának előkészítésében az oktatá­si tárca és intézményei részéről fel­adatot vállaló munkatársak, köz­­tisztviselők tavaly májusban egy kellemes hétvégét töltöttek Bala­tonkenesén az Elender-alapító és résztulajdonos Lepp Gyula család­jának szállodájában. [Még...] Folytatás a 3. oldalon . Kulcsár és Kerék hazatérhetett Megszüntette tegnap a bíróság Kulcsár Attila exbróker és Kerék Csaba, a Britton Kft. ügyvezetője előzetes letartóztatását, és fo­lyamatos rendőri felügyelet mellett házi őrizetbe helyezte őket. Puhái­ Tamás T­egnap a Budai Központi Kerü­leti Bíróság (BKKB) házi őri­zetbe helyezte a több milliárd forin­tos pénzmosással és sikkasztással is gyanúsított Kulcsár Attilát. Az exbróker a döntés után bilincs nél­kül, egy Audi személygépkocsival hagyta el a bíróság épületét. Arra az újságírói kérdésre, hogy kötött-e al­kut az ügyészséggel, annyit mon­dott: „Ugyan!” Arra a felvetésre pe­dig, hogy miután a közelmúltban megfenyegették, fél-e, visszakérde­zett: „Kitől félnék?” A távirati iroda beszámolója szerint azt a kérdést, hogy mikor nyilatkozik a sajtónak, úgy kommentálta: „Majd meglát­ják.” Kulcsárt később visszavitték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási In­tézetbe, hogy a házi őrizettel kap­csolatos adminisztrációt elvégezze, majd fővárosi XIII. kerületi ottho­nába hajtatott. A K&H Bank Rt. március 30-a óta előzetes letartóztatásban lévő volt ügyvezető igazgatójának házi őrizetbe helyezését még kedden in­dítványozta az ügyészség. Ihász Sándor fővárosi főügyész az enyhí­tésre tett javaslatot akkor úgy ma­gyarázta: a házi őrizet és az előzetes letartóztatás alapvető jogszabályi feltételei azonosak, tehát nem sza­badlábra helyezésről van szó, ha­nem arról, hogy a legszigorúbb sze­mélyi szabadságot korlátozó kény­szerintézkedés helyett egy enyhéb­bet rendeljen el a bíróság. Zámbó Gyula, a gyanúsított védője la­punknak korrektnek minősítette a BKKB döntését. Bár védence sza­badlábra helyezését indítványozta. Kulcsár Attila jogi képviselője elis­merte, volt néhány olyan körül­mény, amely valamilyen kényszer-, intézkedést indokolt. Zámbó Gyula szerint a gyanúsított be fogja tarta­ni a házi őrizet szabályait, és nem kísérel meg külföldre szökni. [Kulcsár...] Folytatás a 2. oldalon . Kovács László kínos percei Brüsszelben Izzasztó három órát élt át teg­napi meghallgatásán Kovács László Brüsszelben, aki érezhe­tő tanúbizonyságát adta, hogy nem ért a rá bízott szakterület­hez. A mindeddig csak kül­­ügyekkel foglalkozó politikust a bizottság tagjai több kérdés­sel is zavarba hozták, s még helyre is igazították. g Munkatársainktól________________ K­ovács László, az Európai Bi­zottság jövendő energiaügyi biztosa meghallgatása elején rögtön kellemetlen helyzet állt elő, miután brüsszeli és budapesti tevékenysé­gének összeférhetetlenségére utaló kérdést tettek fel a politikusnak. Paul Rübig néppárti képviselő la­punk brüsszeli tudósítójának nyi­latkozva is kifejtette, kérdése arra vonatkozott, nem kellene-e abba­hagyni az egész meghallgatást mindaddig, amíg Kovács Budapes­ten külügyminiszterként, pártve­zérként is tevékenykedik, s csak ezek mellett készül brüsszeli meg­bízatására. Nem sokkal később a magyar biztosjelölt ismét kínos perceket élt át, mert a hidrogén sze­repéről tett téves megállapításai miatt a bizottság helyreigazította. [Kovács...] Folytatás a 9. oldalon .

Next