Magyar Nemzet, 2010. április (73. évfolyam, 89-117. szám)

2010-04-10 / 97. szám

36 igyar A Nemzet Magaán 2010. április 10., szombat ■ V. A.______________________________________­ ­ ■ B­udapesti, Váci utcai turisztikai, rendezvény­­szervező társaságnál dolgozik Sebestyén Ist­ván. Tíz évvel ezelőtt ők rendezték az első budapesti pörköltfőző fesztivált, ahol Benke Laci bácsi irdatlan mennyiségű pörköltöt főzött. Elő­ször csak ráfogták, hogy az a világ legnagyobb pör­költje, aztán jött egy ötlet: a meglévő fényképek és vi­deofelvételek alapján ismertessék el hivatalosan is! A szervezőstábból Sebestyén Istvánra esett a választás, próbálja elintézni, hogy a legnagyobb pörkölt Guin­­ness-rekord legyen. Ezerkilencszázötvenegyben Sir Hugh Beavernek, a Guinness Sörfőzde akkori igazgatójának fejéből pat­tant ki az ötlet, amikor kedvenc sportjának, a vadá­szatnak hódolt társaival, akik éppen azon vitatkoz­tak, hogy a nyírfajd vagy a lile a leggyorsabban repü­lő madár. 1955-ben kiadták az első Guinness-rekor­dok könyvét, amely karácsonyra a bestsellerlisták élére került. Ma már a Guinness-rekordok könyve a világ legnagyobb gyűjteménye, olyan nemzetközileg elismert és hitelesített rekordokat jelentet meg, ame­lyek az emberi teljesítőképesség vagy a természet szélsőségeként jönnek létre. Bekerülni a könyvbe nagy megtiszteltetés. Sebestyén István kereste a kapcsolatot a londoni kiadóval, de néhány e-mail váltás után kiderült, nem is tudják, mi az a pörkölt, miért több, mint egy más­fajta egytálétel. Azt sem tudják, miért olyan nehéz el­készíteni. A német társkiadó viszont megértette, mi­ről van szó - vélhetően jártak már nálunk -, így kiad­ta a német Guinness-rekordot erre a főzési attrakció­ra. Sebestyén István akkor még nem sejtette, hogy ez az elismertetési bravúr számára milyen következmé­nyekkel jár. A közlekedési mérnök, jogász végzettsé­gű férfi, aki híradás-technikai szakcikkek szerzője is, így magyarázza az előzményeket:­­ Benke Lászlót sokan faggatták, hogyan sikerült a rekordját a Guinness-könyvbe berakatnia, ki intéz­te el ezt neki, mire ő a maga kedélyes stílusában azt válaszolta, hogy szóljatok a Zsiráfnak. - A Zsiráfnak? - Igen, mivel 198 centiméter magas vagyok, a tu­risztikai szakmában tizenöt éve ez a becenevem. Még egyetemistaként akasztották rám. Jól van, mondtam magamban, vállalható becenév. Egyébként egyszer már egy hivatalos rendezvényen államtitkári szinten is „lezsiráfoztak”. Ráadásul pont az állatkertben tar­tották a sajtótájékoztatót. Benke Laci bácsi Guinness­­elismerését követően özönleni kezdtek hozzánk a fel­kérések. Nem volt kapcsolattartó, így én vettem nya­kamba ezt a területet. Úgy gondoltam, évi három­négy rekordkísérletben fogok közreműködni, nem hittem volna, hogy idő múltával évente több mint száz kísérlet lesz belőle, s nem marad egy szabad hét­végém sem. Sebestyén István Váci utcai irodájában fogadja az ügyfeleket. Nincs egy órája, hogy elment a cseréptö­rés rekordere, aki a diplomájáért ugrott be. István táskájában mérőszalag, nagyító, fényképezőgép, komputer s nyomtató található. Kizárólag a magyar­­országi rekordok regisztrálásával foglalkozik. Tudo­mása szerint a londoni kiadóhoz évente nyolcvanezer javaslat érkezik, nagyon megszűrik, hogy mi kerülhet a kiadványba.­­ A magyar rekordok fele a gasztronómiához köt­hető, az angoloktól pedig nem várható el, hogy a mi finomságainkat megértsék, ezért sok kísérletre nem is reagálnak. Pontosan ez a helyzet hívta életre a ma­gyar rekordok számbavételét, rögzítését, internetes weblapon való megjelentetését. Miénk a világ legnagyobb disznósajtja: 5 méter hosszú, 12 centiméter átmérőjű. A szatmárcsekeieké a leghosszabb puliszka, amely 10 centiméter széles, 190 méter hosszú. A leghosszabbra tekert rétes 82,5 méteres lett, a legnagyobb pásztortarhonya 3700 adagos volt. Persze kocsonyában is jók vagyunk: 2009-ben a felsőtárkányi kocsonyafőző versenyen a Jankó család 110 adagos kocsonyát készített. Domb­­rádon Pokol Ernő 23 évig üzemeltetett palacsintázót, családtagjai segítségével egy nap alatt 4699 darab pa­lacsintát készített. Be lehet kerülni a rekordgyűjte­ménybe 673 grammos citrommal, nyolc méter belső átmérőjű adventi koszorúval, mozgó járművön törté­nő kézenállással, folyamatos mesemondással, mara­toni kosárlabdázással, de rajzfilmnézéssel is, amely márciusban volt. A filmnézés jelenlegi világrekordja egyébként 123 óra - ezt kívánta megdönteni tizenöt elszánt ember. A budapesti maratoni filmnézés a Macskafogó című kultikus magyar rajzfilm vetítésével kezdődött. Az el­ső versenyző már a tizennyolcadik óra után kiesett.­­ Tipikus maratoni rekordkísérlet volt. A kilenc­venedik óra után már csak ketten maradtak, s a ki­­lencvennegyedik óránál egyikőjük föladta. A győztes, egy 53 éves kamionsofőr a 104. órában közölte, hogy most már nagyon unja a filmet, s abbahagyta a kísér­letet. A Guinness-rekordot nem sikerült megdönte­­nie, de ez akkor is magyarországi csúcs - tudtuk meg Sebestyén Istvántól, aki természetesen nem nézte vé­gig a filmeket: ott volt a kísérlet indításakor, néha reggel, ebéd után­i munka után, este is kiugrott a helyszínre. Gyakran keresik telefonon. Van, akit lebeszél a kí­sérletről. Az autóval körforgalomban megállás nélkü­li maratoni körözésről vagy arról, hogy 24 óráig ücsö­rögjön egy medence fenekén búvárruhában. Viszont ha a teljesítmény elismerést vált ki, s nem lesz nevet­ség tárgya, nem lehet baj - vigasztalja a csalódott em­bereket. A gasztronómiai jellegű törekvésekről meg­jegyzi: ha a rekordkísérlet egy települést megmozgat, már nyertek vele. Ráadásul sokszor a gasztronómiai attrakció a települési marketing része. Hívták már téglából készült csónakhoz is. Hankó Péter gyöngyösi lakos, aki ytongtéglából készít szob­rokat, 2009. július 11-én vízre bocsátotta a Markazi­­víztározón az általa épített ytongcsónakot. A téglából ragasztással készült vízi jármű 205 centiméter hosz­­szú, szélessége 80 centiméter, teljes szerkezeti ma­gassága 50 centiméter, a csónak tömege 200 és 250 kiló közötti, számított vízkiszorítása pedig 660 liter. Ez volt az ország egyetlen, így legnagyobb méretű építőipari téglából megalkotott vízi járműve.­­ Magam is csodálkoztam, de a téglacsónak nem süllyedt el, hanem úszott a vízen. A siker kulcsát a téglák egymáshoz ragasztása és az építőanyag kezelé­se jelentette. Sebestyén István egyik héten azt tanúsítja, hogy több mint kétszázan nevettek együtt egy nevelési jó­gagyakorlaton, máskor nótát hallgat. Tavaly ugyanis megdőlt a megszakítás nélküli nótázás Nagyszénáson felállított 42 órás világrekordja: a győr-ménfőcsana­­kiak 50 óra és 7 percig énekeltek magyar nótákat. De megrendezték a horkolók éjszakáját is. A két gyógy­szergyártó által szervezett fővárosi rendezvény célja az volt, hogy a horkolók ébredjenek rá: a horkolás nemcsak környezetük számára kellemetlen, de ront­ja saját életminőségüket is.­­ Összetrombitáltak százvalahány próbaalvót. A pálinkakóstolót követően mézes borral kínálták az ér­deklődőket, majd egy rettenetesen unalmas filmet vetí­tettek nekik, azaz mindent megtettek annak érdeké­ben, hogy a társaság elálmosodjon. Valamennyivel éjfél előtt elcsendesedett a csarnok. Két alvásszakértő orvos közreműködését kértem. Két óra körül elég rendesen zengett a ház, az akusztikus kollégák megmérték, ki mennyivel horkol. A leghangosabban alvó férfi kilenc­ven decibel fölött horkolt. Szórakoztató, hogy az embe­rek fejéből mi minden ki nem pattan. A feleségem az asszisztensem, ő fényképezi az attrakciókat. A közeli hetek programja: maratoni csoportos gépelési kísérlet­re, tömeges pizzakóstolásra s 25 éves házassági évfor­dulót tartók tömeges rekordkísérletére utazunk. Épp a végszóra csörren meg a telefonja, valakik műanyagpalack-taposási kísérletben gondolkodnak. Nagy siker a világ legsilányabb filmje Madáretetés : Győr Ágne­s_____________________________E­ mlékszem, ahogy négy évvel ezelőtt sátorban sikoltozó kamaszok közt álltam. A színpadon nem más, mint Korda György és felesége, Klára énekelt. Néhány órával korábban egyik ismerősöm hívott, hogy menjek el a koncertre. In­doklása egyszerű volt, de meggyőző: „Ez annyira rossz, hogy látnod kell!” Igaza volt. Ezért sem lepődtem meg, mikor a minap arról ol­vastam a BBC hírportálján, hogy az Egyesült Álla­mokban tömegek rohanják meg a mozikat azért, hogy láthassák a Birdemic: Shock and Terror (Ma­dárinvázió: sokk és terror) című filmet. A mozi szív­szaggató történet arról, ahogy egy törekvő szoftver­­kereskedő és barátnője megpróbálja felvenni a harcot egy csapat dühös madárral. A film hősei, amíg lehet, vállfákkal, majd lőfegyverekkel küzdenek a „vadak­kal”, de hiába. Bár az 1970-es években is elavultnak számító számítógépes technikával képernyőre vitt sa­sok, dögkeselyűk és sirályok egymás után robbannak fel a vásznon, elfogyni mégsem akarnak. Ahogy a filmtörténelem legrosszabbul megírt dialógusai sem. A nézők pedig ízelítőt kaphatnak abból, hogyan is né­zett volna ki Alfred Hitchcock híres Madarak című al­kotása, ha történetesen nem a mester, hanem egy szi­lícium-völgyi szoftverkereskedő készíti el. Ez a bizonyos üzletember a vietnami születésű James Nguyen. A férfi, aki hatéves korában mene­kült családjával együtt az ígéret földjére, régóta gyártja alacsony költségvetésű amatőr filmjeit. Al­kotásain azonban idáig átnézett a szakma. A 2008- ban elkészült Birdemicnek is a feledés juthatott vol­na osztályrészéül, ha a szívós alkotó nem veszi kezé­be szellemi termékének reklámozását. Akkor sem adta fel, mikor a független filmek nemzetközi szem­léjén, a Robert Redford által életre hívott Sundance fesztiválon becsapták az orra előtt az ajtót: autóját madártollal,­­ürülékkel és művérrel dekorálta, majd nyolc napon keresztül furikázott vele az esemény­nek helyt adó Utah állambeli Park Cityben. Kitartá­sát siker koronázta. Bár a Hitchcock emlékének adózó filmet eleinte csak késő este vetítették kisebb mozikban, a világháló hamarosan az egekbe emelte Nguyen madarait. A YouTube-on, Facebookon és egyéb közösségi portálokon egyetlen kiáltásban egyesült a nézők tábora: gyerekek, ez annyira rossz, hogy látnotok kell! És megindultak a tömegek. A Variety magazin szerint bár az alkotás nem szállítja a címben megígért rettegést, a döbbenet, amely úrrá lesz a nézőkön a fil­met látva, „kárpótolja” a közönséget. „Szinte hallani, ahogy leesik az emberek álla, és koppan a padlón” - olvasható a lapban. Mire egy angol cég vállalta a film terjesztését, már egyértelművé vált, a Birdemicből kultuszfilm lesz: sikerrel pályázhat a valaha készült legrosszabb film címére. Bár a párhuzam adja magát, James Nguyen sze­rencsésebb, mint az amerikai Edward Davis Wood Jr, aki zömében az 1950-es években készített, technikai­lag és történetileg is silány alkotásaiért érdemelte ki minden idők legrosszabb filmrendezőjének címét. Az ő alkotásait ugyanis csak halála után néhány évvel emelte a kultuszfilmek magasságába a kacagó publi­kum. Noha a­ Birdemic alkotója eredetileg nem ilyen babérokra tört, egyelőre nem panaszkodik. Egy ri­porternek azonban azt nyilatkozta, bízik benne, hogy a nevetésen túl el is gondolkoztatja majd a nézőket a filmje. Hogy rájöjjünk, pontosan min is kellene gon­dolkozniuk, abban sajnos sem ő, sem a moziélmény nem segít. Lesz-e folytatása a „legjobb” legrosszabb filmnek? Nos, természetesen igen. Már készül a második rész, a címe: Feltámadás. .Jelenet­ a Birdemic című filmből Hogyan lehet bekerülni a Guinness-rekordok könyvébe? Szóljatok a Zsiráfnak! Nincs unalmas élete Sebestyén Istvánnak, aki tíz éve rögzíti a magyarországi rekordkísérleteket. Fültanúja a megszakítás nélküli nótázásnak, a horkolók viadalának, máskor száguldó autón végzett kézenálláspróbát figyel, beül a leghosszabb tanítási órára, megkóstolja a legnagyobb disznósajtot, s nem csodálkozik már azon sem, ha téglából készült csónakhoz hívják. Amikor lenne egy kis pihenője, nyugdíjasklubok hallgatóságát szórakoztatja effajta történetekkel. FOTÓ: F­Ö R N­E­C­Z­I B­Á L­I­N TI .: Sebestyén István: Szórakoztató, hogy az emberek fejéből mi minden ki nem pattan

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék