Magyar Nemzet, 2011. május (74. évfolyam, 119-148. szám)

2011-05-23 / 140. szám

n'QOü^­BELFÖLP Schiffer szerint Gyurcsány egy bal­laszt, kizárt, hogy az LMP együttműködjön vele. Milliárdokra perük a milliárdost Kártérítési eljárás indul a bíróságon Kapolyi László voltMSZP-s honatya ellen Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Szerető Szabolcs • Lapszerkesztők: Néző László, Villányi Károly • Szerkesztőség és ki­adó: 1089 Budapest, Üllői út 102. • Telefon: (1) 476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levél­cím: 1450 Bp. 9, Pf. 74 • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Lovas Iván • Terjesztési igazgató: Csóry György • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; I Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: (1) 342-6132 (Apróhirdetés-felvétel: (1) 342- 6164,322-2448,1075 Bp., Wesselényi u. 8.) • On-line hirdetésfelvétel: hirdetes@mahirpress.hu • Te­lefon: (1) 216-8817, fax: (1) 215-0245. Terjesztési ügyekben telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-meg­rendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesztes@magyarnemzet.hu. Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetéses terjesztés: MédiaLOG Zrt. Megrendelés: (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: elofizetes@media-log.hu. Reklamációk fogadása: (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: reklamacio@media-log.hu. Előfizetési díj egy hónapra 2660 fo­rint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 forint, egy évre 31 920 forint. Hétnapos előfizetési díj: egy hónapra 3170 forint, negyedévre: 9510 forint, fél évre 19 020 forint, egy évre 38 040 forint • Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos kiadás ISSN: 0237-3793 • Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X • Mai számunkat szerkesztette: Villányi Károly Ismét lehet közgyógylista Változtatna a közgyógyellátás rendszerén az egészségügyi államtitkárság. A tervek sze­rint a jövőben csak az olcsóbb készítményeket lehetne felírni az elvileg ingyenességre jogo­sító kedvezménnyel. A tárca ezzel piaci előnyt adna az ala­csonyabb árú készítmények­nek, s arra ösztönözné a gyár­tókat, hogy a rendszeres ár­versenyeken tegyék olcsóbbá medicináikat. Bővebben a 3. oldalon SPANYOLOK TAVASZA. A kampánycsend teljes figyelmen kí­vül hagyásával, harmincezer fős tömeg tüntetésével zajlottak le tegnap a spanyol helyhatósági és regionális választások. A voksolástól a szakértők azt várják, hogy a hét éve kisebbség­ben kormányzó szocialisták súlyos vereséget szenvednek, de a gazdasági nehézségek miatt elégedetlen fiatalok az ellen­zéki Néppártot sem támogatják Bár a kairói főtér emlékét idézve többször felmerült a spanyol Tahrír tér analógia, töb­ben tagadták, hogy kapcsolat lenne az ő mozgalmuk és az egyiptomi elnökbuktató forradalom között A várakozások szerint azonban a tüntetések a szavazás után is folytatódni fognak Továbbiak a 9. oldalon fotű: afp/javier soriano . Polgári napilap LXXIV. évfolyam, 140. szám Budapesti kiadás -2011. május 23., hétfő www.mno.hu Ára: 145 forint Előfizetőknek: 105 forint MA: SPORT7 KÜLFÖLD ígérete ellenére mégsem írta alá a megállapodást távozá­sáról a jemeni államfő. GAZPASAG Sokmilliós beruhá­zások nélkül hiába várják a fogorvosok a külföldi pácienseket. KRÓNIKA__________ Vulkánkitörés mi­att átmenetileg le­zárták Izland legnagyobb repülőterét. Magyar hegymászók újabb nyolcezrese Különleges polgári per tár­gyalását kezdi meg a hét kö­zepén a Fővárosi Bíróság. Az ítél­kező fórumnak arról kell dönte­nie: köteles-e Kapolyi László szo­cialista kötődésű nagyvállalkozó csaknem tízmillió eurót, jelenlegi árfolyamon számolva 2,6 milliárd forintot átutalni a Magyar Villa­mos Művek Zrt. (MVM) többségi tulajdonában álló egyik társaság­nak? A követelést egy 2008-as hi­telügylet kapcsán támasztották Kapolyival szemben. Az előző ciklusban MSZP-s parlamenti képviselőként is tevékenykedő üzletember alaptalannak tartja az igényt. Az esetet nem csak a polgári bíróság vizsgálja: az ügy része az MVM-mel összefüggő büntetőel­járásnak is. Részletek a 13. oldalon Az üzletember alaptalannak tartja a 2,6 milliárd forintos igényt mmmmaamm Erőss Zsolt (képünkön) és Gál László - a magyarok közül elsőként - elérték szombaton a világ negyedik legmagasabb hegye, a 8516 méter magas Lhoce csúcsát. A sportembe­rek a 7900 méteres IV-es tá­borból tíz-tizenkét óra alatt jutottak fel a hegyoromra, majd újabb hat óra alatt visz­­sza a táborba. Erőss a kilence­dik, Gál pedig az első nyolc­ezres csúcsát mászta meg. Ez a magyar hegymászósport tizenegyedik nyolcezrese a ti­zennégyből. Részletek a 16. oldalon Nyelte a pénzt a HM filmstúdiója Több kétes üzletben vett részt a Honvédelmi Minisztérium (HM) médiacége, a Zrínyi Non­profit Kft. az előző választási cik­lusban - tudtuk meg. Például pia­ci ár fölött, tizenötmillió forintért vásárolt a kft. vágógépet és archi­válóberendezést a szaktárca kato­nai filmstúdiója részére, de gya­nús módon szereztek be egy to­borzóbuszt is a cégen keresztül. A cég pénzén kiadott, Magyar Hon­véd című hetilap főszerkesztőjét pedig előbb leváltotta a társaság korábbi ügyvezetője 2008 nyarán, egyben kinevezte az újság tanács­adójának. Ennél a társaságnál fog­lalkoztatták vissza Fapál Lászlót, a HM egykori közigazgatási állam­titkárát is, aki azóta előzetes letar­tóztatásba is került. Továbbiak a 2. oldalon FOTÓ: NAGY BÉLA Továbbképzés jakuzziban B Pii.hAi. Tamás___________________ Súlyos visszaéléseket és ész nélküli pazarlásokat tárt fel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nél lefolytatott jogi át­világítás. Ä lapunk birtokába került vizs­gálati anyagból - amely a vállalat tulajdonosa, a Magyar Fejlesztési Bank megbízásából készült - ki­derül: négycsillagos wellness-szál­lodákban tartott magának több tíz millió forintért továbbképzéseket a NIF Zrt. akkori vezetése 2007 és 2009 között. Még a trénerek well­­nessköltségeit is az állami cég áll­ta. Az átvilágítás szerint arányta­lanul sok pénzt emésztettek föl ezek a továbbképzések, ráadásul a munkák egy részét maga a NIF is elvégezhette volna a saját munka­társaival. Bővebben a 2. oldalon Aranykéz utca: meghallgatták az új tanút Már meghallgatták a nyomo­zók a négy áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás ti­zenhárom év után, a napok­ban jelentkezett tanúját, aki Jozef Rohácot látta a merény­let helyszínén annak időpont­jában - értesült lapunk. Az csak később derül ki, hogy be­számolója elég lesz-e Rohác újabb meggyanúsításához. <g CSIRRA TlROR__________________ Vizsgálata végén együtt kíván­ja nyilvánosságra hozni a Jozef Rohác elleni bizonyítékokat a Fenyő János médiavállalkozó ti­zenhárom évvel ezelőtti meggyil­kolása miatt eljárást folytató Nem­zeti Nyomozó Iroda (NNI) - tudta meg a Magyar Nemzet. Rendőrsé­gi információink szerint a hatóság már meghallgatta azt a nemrég je­lentkezett tanút, aki - elmondása szerint - látta Rohácot a szintén 1998-ban végrehajtott, négy halá­los áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás helyszínéhez kö­zel a bűncselekmény időpontjá­ban. Korábban beszámoltunk ró­la, hogy NNI-s forrásunk nem cá­folta és nem is erősítette meg a ta­nú bekapcsolódását az ügybe. Egyelőre nem tudni, hogy a férfi beszámolója mennyire lendíti elő­re az Aranykéz utcai merénylet nyomozását, s ha jelentőséggel bír, akkor a vallomás alapján meg lehet-e gyanúsítani Rohácot a rob­bantással. Ha igen, akkor újra kell kérni a kiadatását Szlovákiától, megjelölve az új gyanúsítás tényét. A rendőrségen mindkét ügyben hírzárlat van érvényben. [Aranykéz...] Folytatás a 17. oldalon >

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék