Magyar Nemzet, 2011. június (74. évfolyam, 149-177. szám)

2011-06-11 / 159. szám

W­agner-művekkel az élvonalban Kutya és gyerek a színpadon, biztos siker - szokták mondani. Marton László rendező a jelek szerint biztosra ment, hiszen a Lohengrinben kutya is volt, gyerek is, illetve olyan különféle gégék és poénok oldották a darab drámai vonulatát, amelyeken rendre felkacagott a közönség - mégsem igazán modern az új Lohengrin. Az viszont ismét bebizonyosodott: karmestereinkre és énekeseinkre büszkék lehetünk. HANG­HATAS __Vakul­ya Eszter_________________ N­apszemüveges, fülhallgatós biztonsági őrök lepik el fém­­keresőkkel, nyomozókutyákkal a hálószobát, ellenőrzik az önfeled­ten éneklő nászmenetet, a magya­rok fenyegető hadairól SMS-ben értesül a nép. Bizonyos előadások­ban jó is ez, frissítően hat, különö­sen, ha hat órát ül az ember egy széken. Wagner azonban nem az a típus, akinek a művei elviselik eze­ket a töréspontokat. Modern sem attól lesz egy előadás, hogy a szín­padra viszünk néhány mobiltele­font, öltönyt adunk a királyra és bőrkabátot a negatív szereplőre, il­letve a szivárvány színeibe öltöz­tetjük a kórust. Modern - leg­alábbis az én értelmezésemben - az a rendezés, amelyik túlmutat önmagán, nem pusztán elmeséli a történetet, hanem általános igaz­ságokra világít rá, vagy pedig a mai kor számára értelmezi a régmúlt korok történéseit. Áthallásos, kifi­nomult, a lélek legbelső bugyrait kutatja, a legegyszerűbb sztori mö­gött is megtalálja a pszichológiai indítékot, vagy éppen a párhuza­mot más korokkal, más hasonló karakterekkel, amelyek a mai kor emberét történelmi, társadalmi okokból különösen érzékenyen érintik. Marton László rendezése nem ilyen: kosztüm helyett kom­mersz kortárs ruhákba bújtatja az énekeseket (jelmeztervező: Bene­dek Mari), akik viszont éppen úgy játsszák a darabot, mint ötven év­vel ezelőtt talpig bársonyban szo­kás volt. Érezhető volt ugyan egy­két utalás, asszociatív megoldás, ezek azonban nem álltak össze egységes koncepcióvá. A mozgás sem koncentrált, sem látványos nem volt: a Schörghofer-féle Ring minimalizált, de annál kifejezőbb és a zenét főszerepbe helyező szín­padi játékának hatását meg sem közelítette. A díszlet (díszletterve­ző: Horgas Péter) egyszerű, a ren­dezéshez és a jelmezekhez illesz­kedik; a tükrök alkalmazása jó öt­let, a megoldás viszont több fantá­ziát is elbírt volna, akár a fények játéka (világítástervező: Bányai Tamás), a technika ugyanis a MűPában adott. A zene azonban kárpótolt a rendezés hiányosságaiért. Fischer Ádám ismét olyan csodát varázsolt a MűPa falai közé, amivel minden Wagner-rajongó elégedett lehet. Ezúttal ráadásul joggal lehetünk büszkék saját énekeseinkre: a cím­szerepet éneklő Kovácsházi István érzékeny, árnyalt Lohengrinje olyan íveket rajzolt fel, amelyekkel szinte szöveg nélkül is értelmezhe­tővé vált a mondanivalója. Camilla Nylunddal (Elsa) tökéletesen iga­zodtak egymáshoz, míg az igazán átütő Petra Lang (Ortrud) és Perencz Béla (Telramund) páros is összehangoltságával tűnt ki. Első­sorban a névkérdés témája köré épült zeneileg mind a négyük elő­adása, teljes egységben Fischer Ádám zenei megközelítésével. Alfred Muff Henrik királyként és Michael Nagy mint a király hírnö­ke szintén remek hangi adottsá­gokkal, karakterhez illő hangszín­nel és hangban átélt játékkal győz­te meg a közönséget. Kiváló éneke­sek a javából, egyetlen hangjuk, frazeálásuk vagy dinamikai árnya­lásuk jogosultságát sem tudjuk kétségbe vonni. Külön ki kell emelni a kórust, amely a Honvéd Férfikar erőteljes és dinamikus énekeseiből, a Bu­dapesti Stúdió Kórus, valamint a Magyar Rádió Énekkarának tagja­iból állt össze, a világhírű Wagner­­szólistákhoz méltó megszólalásuk megdöbbentő ereje elkápráztatta a közönséget. Az Operaház zene­kara az egyes szólamok egymás­hoz való viszonyában, a dallamok szólamból szólamba való vándor­lásának követhetőségével, a dina­mika és a hangszín érzékeny vál­takozásaival mutatta be: egy jó karmesterrel Wagner-művekkel is kerülhetünk az élvonalba. (Richard Wagner: Lohengrin, premier. Budapesti Wagner-napok, MűPa Bartók Béla Nemzeti Hang­­versenyterem, június 9. 16.00.) Lohengrin: fantáziátlan rendezés és nagyszerű zene FOTÓ: MŰPA/PETŐ ZSUZSA 2011. június 11., szombatKultúralemzet A várost ellepték a teátristák Egyelőre kedélyes családi ünnepre emlékeztet a Pécsi Országos Színházi Találkozó­ ­ Ps.thő B­ús, borongós időben nyitotta meg az idei Pécsi Országos Színházi Találkozót Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter csü­törtök délután. Aztán a sepsiszent­­györgyiek Shakespeare-előadását, A velencei kalmárt majd a Pintér- Darvas-féle Parasztoperát tekint­hették meg a nézők Bocsárdi László, illetve Mohácsi János rendezésé­ben. Pécs utcáit ellepte az érdeklő­dő közönség, a Nemzeti előtt sorok álltak. A tegnapi versenyprogramra nem is tudtak jegyet szerezni a ké­sőn ébredők. Pedig a világhírű ro­mán származású rendező Andrei Serban Három nővér-adaptációját adta elő a budapesti Nemzeti Szín­ház, Háy János Nehéz című darabja Bérczes László rendezésében pedig a Bárka színpadáról jutott be a megméretésbe. Délután a színházi találkozó volt igazgatóját, Jordán Tamást látta vendégül a fesztiválon Márta István, a POSZT új művésze­ti vezetője. Jordánnak sokat kö­szönhet a találkozó, nemcsak a POSZT egyik megálmodója volt, de komoly szerepet játszott működte­tésében is. A színész-rendező élet­művéből este kiállítás nyílt a Palatí­nus szállóban. A gazdag versenyen kívüli prog­ramokból kiemelkedett Veiszer Alinda Törőcsik Marival folytatott tegnapi beszélgetése, a művésznő­vel konkurált Szálinger Balázs 91% című darabjának felolvasószínházi változata. Törőcsik Mari egyébként már szinte hozzátartozik az idei ko­ra nyári pécsi belváros képéhez: gyakran látni, hogy utcai járókelők állítják meg egy-két kedves szóra. A versenyprogrammal párhu­zamosan igazi érdekességet is megtekinthettek tegnap az érdek­lődők: Brecht Koldusoperájának 1965-ös, Ádám Ottó rendezte vál­tozatát vetítették. Ma ismét a Há­rom nővér, illetve Pintér Béla és Társulata Szutyok című drámája szerepel a kínálatban. ■ ÉLETMŰDÍJ ELŐSZÖR: Törőcsik Ma­ri kapja a Színházi Kritikusok Céhé­nek első életműdíját - jelentette be tegnap a szervezet a Pécsi Országos Színházi Találkozón. A díjkiosztót szeptemberben tartják. Azt, hogy a jövőben ki kapja meg a díjat, ezen­túl minden évben POSZT-on hoz­zák nyilvánosságra. (MTI) Közlemény A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) ezúton tájékoz­tatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2011. július 12-étől az ÁSZF Törzsszöveg IV. fejezet 2.5 pont c) alpontjában foglaltakra tekintettel­­ az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében - az alábbiak szerint módosulnak. 1. Az ÁSZF Törzsszöveg VI. fejezet 2.1.1. pontja az alábbiakkal kerül ki­egészítésre: Az Előfizető felelős a díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségekért. Az Előfizető felelősségét azonban korlátozzák a Felek a tartozás behajtásában­ közreműködők által felszámított költségek mértékében, amely költségeket mint kárt köteles az Előfizető megfizetni. 2. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF l./A sz. melléklete) III. fejezet 6.13.1.4., valamint a Díjszabás az igény­­bevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF l./B sz. melléklete) III. fejezet 6.9.1.4. pontja alól kikerülnek az alábbi számok: .Díjzóna Hann­ivál Videóhívás H­erut­iárFt/p®c Brutóft.St/pese 0691633000 - 0691633­099 155.00 06 91633100 - 0691633199 190.00 06 91633200 - 06 91633299­­ 250,00 06 91633300 - 06 91633399 315,00 06 91633400-06 91633499 375.00 06 91633500 - 0691633599 500,00 06 91633600 - 06 91633699 565.00 06 91633700 - 0691633799 625,00 Qíjzónához rend­elt Bruttó ár Ft/SMS Díjzóna emelt díjas Mphdelszámok 1 176xx 17629 315,00 176xx 17648 500,00 Díjzóna Hanghívás Bruttó ár Ft/perc Videóhívás Bruttó ér Ft/psze 06 91115 000 06 91113 099 110,00 0691115100-0691115199 750,00 0691115200-0691115299 500,00 06­91115300 - 06­91115399 25,00 0691115400-0691115499 50,00 06­91115500 - 06­91115­599 75,00 0691115600-0691115­699 250,00 0691115700 - 0691115799 500,00 0691115800-0691115899 750,00 0691115900-0691115999 1000,00 B. Eseménydíjas hívás-, illetve SMS-alapú szolgáltatások díjai: B1. Normál tartalmak Eseménydíjas hívás-, illetve kérés-válasz alapú SMS-szolgáltatások Díjzóna Díjzónához rendelt emeltdíjas Bruttó ár : Ft/SMS - hívó számok Ft/SMS Ft/hívás 1765­17651 750.00 Praktikum Ász csomag ára 1590 Ft Havi előfizetési díj: havidíjmentes kapcsolási díva • 1 , 00 Ft A Szolgáltató hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai do­­jil­r 29,00 Ft Más belföldi mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai 39,00 Ft Belföldi vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai minden időszakban : 39,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai­­ 29,00 Ft Hangposta hívásának percdíjai minden időszakban 29,00 Ft Invitel Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díja minden időszakban, hívásonként 130,00 Ft 3. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF l./A sz. melléklete) 111. fejezet 6.13.1.4., valamint a Díjszabás az igény­­bevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF l./B sz. melléklete) III. fejezet 6.9.1.4. pontja az alábbiakkal módosul: A. Perc alapú emelt díjas hívás, illetve SMS szolgáltatások díjai A.1. Normál tartalmak Perc alapú emelt díjas hívás A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) ezúton tájékoz­tatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2011. július 12-étől az ÁSZF Törzsszöveg IV. fejezet 2.5 pont c) alpontjában foglaltak­ra - az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében, promóciós szolgáltatás állandóvá té­telére - tekintettel az alábbiak szerint módosulnak. 4. A Díjszabás az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF I./B sz. melléklete). II. fejezet 1. pontja, valamint az ÁSZF vonatkozó részei az alábbiakkal egészülnek ki: Praktikum ÁSZ tarifacsomag csúcsidő: hétköznap 06.00 órától 19.00 óráig csúcsidőn kívül, hétköznap 19.00 órától 06.00 óráig hétvégi időszak, szombat 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig és mun­kaszüneti napokon 00.00 órától 24.00 óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidőre és a csúcsidőn kívüli időszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Magyar Telekom Nemzetközi tudakozó Szolgáltatás (199) hívásának díja i ■ ■■■ ■" . ■-:■»-1 ■ >-’a i I'.nt 199.00 Ft Invitel Különleges Tudakozó szolgáltatás (197) hívásának díja minden időszakban, percenként 190.00 Ft SMS küldése Praktikum Ász tarifacsomaggal. • A Szolgáltató hálózatán belülre: 41 Ft/SMS • A T-Mobile, a Magyar Telekom*, az Invitel,valamint a UPC Telekom hálózatába: 41 Ft/SMS • A Vodafone hálózatába: 41 Ft/SMS • Nemzetközi mobilhálózatba: 62 Ft/SMS • Kapcsolási díj normáldíjas belföldi (Telenor és más mobil, valamint vezetékes) hálózatba irányuló hívás ideértve az ezekbe az irányokba történő hívásátirá­nyítást is), valamint hangposta és kékszám hívása esetén kerül felszámításra. Minden megkezdett egység díjköteles. Fontos: a percalapú számlázás min­den hívástípusra (nemzetközi, roaming, forgalmi díjas DATA és WAP) vonat­­­­kozik, kivéve az Emelt díjas szolgáltatásokat (EDSZ és távszavazás). A csomag 400 Ft kezdőegyenleget tartalmaz. A szerződéskötésre valamint az érvényességi időre vonatkozóan a Törzsszöveg IV. 1.1.7 és IV. 1.2 pontja tartalmaz rendelkezéseket. A tarifacsomagra a kártyás előfizetésekre irány­adó rendelkezéseket kell alkalmazni az itt rögzített eltérésekkel. Igénybevétel feltételei: • A tarifacsomaggal Előfizetői szerződést kötni kizárólag 14. életévét be­töltött magánszemély jogosult. • 2011. július 12-étől Praktikum Ász tarifacsomagra Előfizetői szerződést kötni, arra váltani, illetve áttérni, az Általános Szolgáltatási Feltételek­ben rögzített szabályok szerint lehetséges. A díjcsomagban foglalt szolgáltatások: • SMS, MMS, Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívó fél­azonosítás, Hívószámküldés-tiltás, Hangposta, Mobil Internet Start, WAP A díjcsomaggal igénybe nem vehető szolgáltatások: • Praktikum Hálózaton belüli csomag; Praktikum Csúcsidőn kívüli csomag; MMS Hétvége csomag; Páratlan Szem, PluszNutla, Praktikum Hétvége; Szomszédhívó; WAP 45 A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek teljes szöve­ge a Telenor Magyarország Értékesítési Pontjain és honlapján 2011. június 10-étől az Előfizetők rendelkezésére áll. Amennyiben Tisztelt Előfizetőink a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az Eht. 132. § (4) és (5) be­kezdéseiben meghatározott következő jogokkal élhetnek: (4) Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott ese­tekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elő­fizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkö­vetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mond­hatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figye­lembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A­telenor Egyszerűen, neked.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék