Magyar Nemzet, 2020. június (83. évfolyam, 127-151. szám)

2020-06-02 / 127. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 127. szám 2020. június 2., kedd Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Tarlós István: Miért halogatják a Lánchíd felújítását? 2. oldal Donald Tusk ismét bírálóan beszélt Orbán Viktorról 10. oldal Erős forgalmat regisztráltak a boltokban pünkösdkor 12. oldal Zavargások és félelem Amerikában Trump a radikális baloldali tüntetőket tette felelőssé • Bunkerbe menekítették az elnököt Kottász Zoltán Az elmúlt napokban rendületlenül foly­tatódtak az Egyesült Államok-szerte ki­­­­robbant tüntetések és zavargások, ame­lyekre évtizedek óta nem volt példa. A számos államban bevezetett kijárási ti­lalmat semmibe véve vonultak emberek ezrei az utcákra, hogy kifejezzék tilta­kozásukat, amiért egy színes bőrű fér­fit múlt kedden megölt egy fehér rend­őr. A tüntetések azonban sok helyütt rendbontásba, randalírozásba és fosz­togatásba csaptak át. Több mint het­ven város nyugalma bolydult fel, olya­noké, amelyeknek utcái a koronavírus­­járvány miatt nemrég még üresek vol­tak. A rohamrendőrséget többek között New Yorkban, Chicagóban, Philadel­phiában és Los Angelesben kellett be­vetni, a rendfenntartók könnygázzal és gumilövedékekkel vették fel a harcot a helyi üzleteket kifosztó, rendőröket kö­vekkel hajigáló, rendőrautókat felgyújtó vanidálok ellen. A belföldi vészhelyzetek kezelésére szakosodott Nemzeti Gár­da egységeit tizenöt államba és a fővá­rosba, Washingtonba is kivezényelték. Donald Trump a radikális baloldali tüntetőket tette felelőssé a zavargáso­kért. - Határozottan ellenzem, hogy bárki visszaéljen ezzel a tragédiával, fosztogasson és raboljon, megtámad­jon és fenyegessen másokat - fogalma­zott Trump. Az elnök egyben szörnyű­nek nevezte a George Floyd halálához vezető rendőri intézkedést, és úgy fo­galmazott: a durván eljáró egyenruhá­sok foltot ejtettek a tisztességes ame­rikai rendőrség becsületén. A 46 éves George Floydra azért hívták ki múlt kedden a rendőrséget Minneapolisban, mert hamis 20 dolláros bankjeggyel akart kifizetni egy doboz cigarettát. Egy mobiltelefonon rögzített videófel­vétel tanúsága szerint a megbilincselt és földre kényszerített áldozat nyakán legalább nyolc percen keresztül térde­pelt egy fehér rendőr. Folytatás a 8. oldalon . Tiltakozók egy égő üzlet előtt Minneapolisban. A Nemzeti Gárdát is mozgósították a rend helyreállításáért Fotó: MTI/EPA/Craig Lassig Gyógyíthatatlanok Trianon százéves sebei Pataki Tamás - Felháborító, hogy a balliberális hang­adók igyekeznek relativizálni Trianon évfordulóját, és szemérmetlen provo­káció, hogy Romániában nemzeti ün­neppé nyilvánították június 4-ét. A ro­mán döntéshozók ezzel újabb száz évre elvetették a sárkányfogat, hogy ne bé­­kélhessenek meg az itt élő népek - er­ről beszélt lapunknak adott interjújá­ban Rátóti Zoltán. A Jászai Mari-díjas színművész játsza a főszerepet A be­széd - Apponyi a magyar ügy védel­mében című, június 4-én debütáló tör­ténelmi tévéjátékfilmben. Úgy véleke­dett: Apponyi Albertet a felelősségtu­dat vezérelte, az utolsó pillanatban is hatni akart a külföldi politikusok jó­érzésére. A színművész úgy érzi, Tria­non sebei sohasem fognak begyógyulni. Interjú a 17. oldalon Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 6-21 °C Porcs III—* 1«, SZERDA 8 CSÜTÖRTÖK 16:­ 25 11 03 PÉNTEK 1$-26 13 Árfolyamok EURÓ­­ USA-DOLLÁR 348,35­­ 313,35 2*1 9 771217 550022 2 0 12 7 Teljesen széteshet a balra forduló Jobbik Kárpáti András-Bácskai Balázs Mára a teljes szétesés határára sodró­dott a Jobbik, amely egy ideig az ellen­zék vezető ereje volt. Míg a 2018-as par­lamenti választáson csaknem húsz szá­zalékot értek el, addig a tavalyi európai parlamenti voksoláson már csak a sza­vazatok hat százalékát gyűjtötték be. A párt a Vona Gábor-féle vezetés ál­tal szorgalmazott balratolódás és a Si­micska Lajossal kötött szövetség nyo­mán roppant meg: a 2018-as pártszaka­dás, a tiltott pénzügyi manőverek mi­att kiszabott büntetések, az ismertebb politikusok távozása után a parlamenti jelenlét megőrzésének esélye is egyre távolabb kerül a Jobbiktól. Abból a 26 képviselőből, akik 2018-ban mandátu­mot szereztek, csupán kilencen tagjai a frakciójuknak. Részletek a 4. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék