Magyar Nemzet, 2021. április (84. évfolyam, 76-99. szám)

2021-04-01 / 76. szám

2021. április 1csütörtök Magyar Nemzet BELFÖLD 3 Bűn az oltás ellen kampányolni Orbán Viktor egymás megsegítésére szólított fel A koronavírus elleni vakcina ellen agitálni súlyos felelőtlenség, sőt bűn, ugyanis akik az áldoktorok, és oltásellenes baloldali politiku­sok tanácsai emberi életekbe kerülhetnek Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök az M1 aktuális csatornának adott tegnap esti inter­jújában azt kérte, hogy hagyják dolgozni az orvosokat, és az ápo­lókat, s ne vezesse félre az embereket kamuvideókkal, álhírekkel. Kárpáti András Ne adjunk hitelt, és teret az oltásel­lenes hangoknak. A koronavírus el­leni vakcina ellen agitálni súlyos fe­lelőtlenség, sőt bűn, ugyanis akik az áldoktorok, és oltásellenes baloldali politikusok tanácsai emberi életek­be kerülhetnek - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az M1 aktuá­lis csatornának adott tegnap esti in­terjújában. A kormányfő azt kérte, hogy hagyják dolgozni az orvosokat, és az ápolókat, s ne vezesse félre az embereket kamuvideókkal, álhírek­kel. Szavai szerint a magyar társada­lom 20 százaléka, vagyis több mint 2 millió fő kapta már meg a vakcinát, ami a legmagasabb az Európai Uni­óban. Aláhúzta: ezt az eredményt le­hetetlen lett volna elérni a keleti - orosz és kínai - vakcinák nélkül. A pedagógusok ma kezdődő oltása kap­csán elmondta: az első vakcina után egy héttel kezdődik az oktatás, ami elég idő bizonyos szintű védettség ki­alakulására.­­ Májusban 4,12 millió vakcina áll majd rendelkezésre, má­jus végére-június elejére pedig 7 mil­lió. De már április végére mindenki hozzájuthat az első oltáshoz, aki re­gisztrált - fogalmazott. Ez a szám je­lenleg 3,76 millió fő. Hangsúlyozta: a tavaly tavasszal bevált járványügyi intézkedésekkel mint az egyes üzletek zárva tartása, vagy a ki­járási korlátozás, már nem lehet meg­állítani a Covid-19 terjedését. - A ha­zánkban is elterjedt brit variáns sokkal fertőzőbb, ezt megállítani, vagy meg­ölni csakis a vakcinával lehet - nyo­matékosította a kormányfő, hozzáté­ve: a gazdaság fokozatos újraindítá­sa csak a megfelelő átoltottság elérése után lehetséges. Arra a kérdésre, hogy ez a szám miért 2 és félmillió fő, a mi­niszterelnök elmondta: nagyjából ek­kora átoltottság jelenti azt, hogy min­den olyan 65 év feletti idős állampol­gár felvette a védettséget, aki regiszt­rációval jelezte ezt a szándékát.­­ Egy­szerre kell védekezni a járvány ellen, és újraindítani az országot, ami a nem­zet lelki magára találását, a közössé­gi élet beindítását is magában foglal­ja. Nagy szerepe lesz a kultúra, a mű­vészet, és az egyház képviselőinek is - fogalmazott a kormányfő. Úgy vél­,­te, hogy nyár végére kaphatjuk visz­­sza a régi, pandémia előtti életünket. Orbán Viktor arra is kitért, hogy sta­bil az egészségügy, kétszer annyi lé­legeztetőgép bevethető mint ameny­­nyi most használatban van, az alapel­látásban pedig továbbra is biztosított a súlyosabb betegek ellátása. A Matteo Salvinivel, az olasz jobbol­dali párt, a Liga vezetőjével, valamint Mateusz Morawiecki lengyel minisz­terelnökkel közösen tartott mai, há­romoldalú találkozóval kapcsolatban a kormányfő arról számolt be, hogy egy olyan platform megindítását tervezik, hogy minden olyan szavazó megtalálja benne a képviseletet, aki a hagyomá­nyos európai értékekben hisz. Már most kimutatható a veszélyeztetett korcsoportokban a szérum jótékony hatása Fotó: MTI/Varga György Hatásosak a védőoltások Veres László István A védekezés már hosszú ideje tart, az egészségügyi dolgozók rendkívül fá­radtak, a kórházakban pedig heroi­kus küzdelmet folytatnak. Ezért min­denkinek kötelessége mindent megtenni azért, hogy csökkentse az egészségügyi ellátórendszer leter­heltségét - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília beszá­molt arról, hogy már több mint két­­millióan kaptak legalább egy oltást, ezzel a lakosság átoltottsága megha­ladta a húsz százalékot. - Ez egy na­gyon nagy eredmény - tette hozzá. Elmondta: a vakcinaszállítmányok különböző mennyiségekben, de rendszeresen érkeznek az országba. Ismertetése szerint a kedd éjszaka ér­kezett 250 ezer adag Szputnyik V vakcinát a Nemzeti Népegészségügyi Központban bevizsgálják, ezt köve­tően első oltásként fogják felhasznál­ni. A szakember fontosnak nevezte, hogy elkezdődik a pedagógusok, köz­nevelésben dolgozók kampányszerű oltása is. Kiemelte: az oltási sorrend ettől nem változik, de ha az oltó­anyag-szállítmányok mennyisége le­hetővé teszi, akkor más veszélyezte­tett csoportokat is beoltanak. Emlékeztetett, hogy már a Magyar Honvédség autóbuszai is járják az or­szágot, és Nógrád után Komárom- Esztergom megyében segítenek az immunizációs program végrehajtá­sában. Azonban ezek szolgáltatását is csak az előzetesen regisztrált, idő­pontra hívott páciensek vehetik igénybe. - Akiknek nincs időpontjuk, azok ne álljanak be az altóbuszoknál a sorba - kérte a tiszti főorvos. Mül­ler Cecília tudatta: mára az idősott­honokban élőknek a 82, a dolgozók­nak pedig a 77 százaléka be van oltva. Ennek köszönhetően a novemberi (2020 47-49. hete) adatokhoz képest márciusban (2021 9-11. hete) 96 szá­zalékkal kevesebb gondozott és 92 százalékkal kevesebb dolgozó fertő­ződött meg, miközben az országban 38 százalékkal nőtt a fertőzöttek szá­ma. Az idősotthonokban a koronaví­­rus-fertőzés miatti halálesetek száma 86 százalékkal csökkent november­hez képest, míg országosan 14 száza­lékkal emelkedett. - Ezek az adatok egyértelműen bizonyítják a védőoltá­sok hatásosságát és eredményességét - szögezte le Müller Cecília. Az or­szágos tiszti főorvos kitért rá, hogy a háziorvosok szakmai vezetői elkészí­tették a kollégáik oltási tevékenységét támogató szakmai ajánlást, ami ab­ban segíti a háziorvosokat, hogy mi­lyen, különösen kiemelt kockázatú krónikus betegeket részesítsenek előnyben az oltási programban. tovik­ Nemzet A HELYZET Tartuffe a kórházban A magyar sajtó Tartuffe-jei levelet írtak a kormánynak, amelyben úgymond a szabad tájékoztatásért csengenek, mondván, ezen életek múlhatnak. Egy jellemző rész a levélből: „Magyarországon azonban továbbra is csak falakba ütközik minden szerkesztőség, amely felelősen, a társadalmi érdeknek meg­felelően szeretne beszámolni a járványhelyzetről és a kórházak leterheltségé­ről.” Nos, akkor a tényekről röviden: a magyar sajtó Tartuffe-jei az elmúlt egy évben bebizonyították, hogy egyetlen érdekük van és egy célt szolgálnak, úgy is, mint a teljes ellenzék propagandistái: ellehetetleníteni a kormány mun­káját és annyit hazudni a magyarországi járványhelyzetről és a járvány ke­zeléséről, amennyit csak lehet. A magyar sajtó Tartuffe-jei az elmúlt egy év­ben - az ellenzékkel együttműködve vagy még azokat is túlteljesítve­­ „be­számoltak” arról, hogy: - a kormány nem vásárolt elegendő lélegeztetőgépet; - a kormány túl sok lélegeztetőgépet vásárolt; - a kormány a szigorítással és a rendkívüli helyzettel valójában nem a járvány ellen harcol, hanem diktatúrát akar bevezetni; - a kormány a választásokat sem akarja megtartani; - a kormány elhamarkodta a szigorításokat; - a kormány elkésett a szigorításokkal; - ideje lenne enyhíteni a korlátozásokon; - ideje lenne tovább szigorítani; - a keleti vakcinák használata emberkísérlet; - elegendő nyugati vakcina áll rendelkezésre; - ha nem áll rendelkezésre elegendő nyugati vakcina, arról a kormány te­het; - a magyar hatóságok engedélye csupán politikai nyomásra született meg; - a magyar hatóságok engedélye nem ér semmit, csak az unió hatóságai a megbízhatók; - az egészségügyi rendszer összeomlott; - az egészségügyi rendszer holnap fog összeomlani; - mindenki mindent remekül csinál, kivéve a kormányt; - nálunk halnak meg a legtöbben (ezt akkor mondták először, amikor ná­lunk haltak meg a legkevesebben); - a KSH adatai semmit sem érnek, a sajtó tudja jól. És így tovább... A magyar sajtó Tartuffe-jei soha életükben nem akartak tájékoztatni senkit semmiről, ezek a gazemberek kizárólag előre megírt for­gatókönyvek alapján megpróbálták aláásni a védekezést, és legalább az olva­sóik tudatában és lelkében előállítani az „itt minden tragikus, itt semmi sem működik, minden rossz, amit a kormány tesz” érzést és tudatot. Ennek ren­deltek alá mindent. Leginkább a tisztességet és az igazmondást. Nincs a vilá­gon egyetlen kormány sem, amelynek ennyire tisztességtelen és kártékony el­lenzéke és sajtója lenne, mint nekünk, magyaroknak. És Tartuffe most be akar menni a kórházakba, hogy a Rákosi-rendszer termelési riportjainak modorá­ban naponta beszámoljon a „teljes összeomlásról és káoszról”. Tartuffe-ék „ké­résének” álszentségénél és pofátlanságánál már csak a képtelensége nagyobb. A nagyérdemű közönségnek pedig illik észben tartani mindazt, amit amúgy az amerikai filmekben naponta lát: katasztrófák és kataklizmák idején a front­vonalban dolgozók keresetlen szavakkal szokták eltakarítani a helyszínről a médiát. És ez így van jól. Még abban az esetben is, ha legalább az objektivi­tás látszatára valamit is adó médiáról van szó. Esetünkben viszont erről szó sincs. Esetünkben az ellenzék médiagépezetéről beszélünk, amely most szin­tet akar lépni a félretájékoztatásban és a hazudozásban, ugyanis lassan vége lesz a pandémiának. Ki kell még hozni belőle, amit lehet. Ahogy a minap a Pesti TV-ben meg is fogalmazta az egyik ballibsi megmondóember: „Az el­lenzéknek célzott kampányt kellene folytatnia a járvány áldozatainak hozzá­tartozóinál, mert még nem aknázták ki eléggé a fájdalmat.” Na, ezek ilyenek. Ezeket nem a kórházakból, hanem a normális, emberi élet valamennyi terü­letéről el kellene távolítani. BAYER ZSOLT TOLLHEGYEN Pilhál György Pufajkaretró Juhász Norbert „hagyományőrző’’ szilárd meggyőződése, hogy fölötte áll a magyar jogrendszernek, személyét egy daliás kor hagyta ránk őrlányként. Most, hogy vöröscsillag-használat miatt az Egri Ügyészség vádat emelt el­lene, a Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnoka ellen, közösségi oldalán még ironizál is: „Oly gálád tettre vetemedtem, hogy me­részeltem használni a nemzetközi munkásmozgalom jelképét, mely szerves részét képezi az egykori Munkásőrség szimbólumrendszere mellett egyen­­ruházatának is. Melyet ők önkényuralmi jelképnek titulálnak.” (Merthogy az, 1993 óta törvény tiltja a használatát!) Hősünk két esztendeje hívta életre a munkásőr-nosztalgiakört, ami azért is érdekes, mert ő maga épp abban az évben, 1989-ben született, amikor az eredeti ármádiát, az 1956-ban szervezett párthadsereget szélnek eresztet­ték. Ehhez képest társaságának honlapja nagykanállal osztja a történelmi „ismereteket”, legyen szó Horthy Miklósról, aki „a jobboldal és a fasiszták ünnepelt hőse”, az 1956-os „ellenforradalomról” vagy a Munkásőrség meg­születésének előzményeiről, visszamenőleg Marxig, Leninig, sőt a párizsi kommünig. Lényegében mindenki fasiszta, aki tőlük jobbra áll. Juhász egy nemrégi bejegyzéséből tudjuk, hogy elvtársaival egy munkásőr­­történeti múzeum létrehozásán fáradoznak. Illetve most leálltak, nem folytat­ják, amíg az őket molesztáló ügyészség nem kér tőlük hivatalosan bocsánatot. Különben? Különben dühbe jönnek.

Next