Magyar Nemzet, 2021. június (84. évfolyam, 124-149. szám)

2021-06-01 / 124. szám

2021. június 1., kedd BELFÖLD 3 Oltási igazolványban is az élen j­ár hazánk Új funkciókat kap a védettséget bizonyító applikáció Nyárra elkészül a digitális védettségi igazolvány újabb fejleszté­se. Az applikáció folyamatosan frissülni fog, hogy újabb funkciók­kal segítse a felhasználókat. Az alkalmazás nagyban megkönnyíti mindazok életét, akik már megkapták a védőoltást, azonban még nincs oltási igazolványuk, valamint a szolgáltatóknak is lehetővé teszi a vendégkör növelését. Bácskai Miközben Európa legnagyobb részén még híre-hamva sincs az oltási igazol­ványnak, Magyarországon már hónapok óta használjuk ezt a dokumentumot. Je­lenleg arról sincs információ, hogy mi­kor kerülhet használatba az EU-s oltási igazolvány, miközben hazánkban már az igazolvány mellett a digitális védett­ségi igazolványt is felmutathatják a fel­használók. így kijelenthető: nemcsak a beadott oltások arányában, hanem már az adminisztratív intézkedések terén is­­lehagytuk Európa többi országát. A különbségek pedig hamarosan még jelentősebbek lehetnek: a Magyar Nem­zet úgy értesült az ügyre rálátó, meg­bízható forrásból, hogy a digitális vé­dettségi igazolvány továbbfejlesztése folyamatban van. Információink sze­rint június közepére készül el az az új funkció, amellyel leolvashatóvá válik, hogy az applikáció használója mikor kapta meg a második oltását. Hama­rosan az is leolvasható lesz, hogy mi­lyen típusú vakcinát kapott a felhasz­náló. A kormány egy februári kormány­­határozatban döntött a védettségi iga­zolványok bevezetéséről. A döntést az indokolta, hogy ekkortól kezdve egy­re többen kapták meg a második oltá­sukat. A kutatások szerint az oltások minden fajtája több mint 95 százalék­kal csökkentette a súlyos megbetege­dést a beoltottak körében. A kabinet, igazodva a digitális vi­lág kihívásaihoz, a védettségi igazol­vány digitális változatát is létrehoz­ta egy applikáció formájában, amely a Google Play áruházban EESZT-alkal­­mazás néven, az App Store-ban pedig EESZT Lakossági néven érhető el. Az applikáció nagyban megkönnyíti mind­azok életét, akik már megkapták a vé­dőoltást, azonban még nincs oltási iga­zolványuk, valamint a szolgáltatóknak is lehetővé teszi a vendégkör növelését. Az alkalmazás közvetlenül kapcso­lódik az EESZT-hez, így már az első vé­dőoltás rögzítése után azonnal jelzi a beoltottság tényét. Érdemes hozzáten­ni: jelzi az oltás hiányát is. Az alkalmazás használatáról bővebb információ található a Koronavirus.gov. hu kormányzati portálon. Az adminisztratív intézkedések terén is lehagytuk Európa többi országát Fotó: Havran Zoltán BÚCSÚ A JÁRVÁNYTÓL Szeptember vége óta nem fordult elő, hogy tíznél kevesebb covidos halálesetet jelentsenek. A koronavirus.gov.hu tegnap azt közölte: öt, többségében idős beteg halt meg. Az új fertőzöttek száma is a szeptember eleji járványhelyzetet idézi (156), a 8052 teszten belül a pozitívak aránya a két százalékot sem éri el. Száztízen vannak lélegeztetőgépen, ami ok­tóber 10-én fordult elő utoljára. Eddig 5 146 949 embert oltottak be Magyar­­országon, közülük 3 611 690-en már a második adag vakcinát is megkapták. Kínai vakcinát is előállítanak majd a debreceni gyárban Munkatársunktól Megállapodás született arról, hogy a Magyarországon jelenleg épülő Nem­zeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz a ko­ronavírus elleni kínai vakcina előállí­tására is, ami nagy stratégiai előnyt je­lent majd az országnak - jelentette be tegnap Szijjártó Péter Kínában. A kül­gazdasági és külügyminiszter arról szá­molt be, hogy az utóbbi hét évben im­már tizenkettedik alkalommal folyta­tott kétoldalú tárgyalást kínai kollégá­jával, Vang Jivel, ez mutatja, hogy a fe­lek mekkora jelentőséget tulajdoníta­nak együttműködésük folyamatos fej­lesztésének.­­ Magyarország és a Kí­nai Népköztársaság 2017 óta straté­giai partnerei egymásnak, ha valaki­nek eddig kétségei voltak, akkor az el­múlt hónapokban meggyőződhetett ar­ról, hogy Magyarország milyen sokat profitált ebből a stratégiai együttmű­ködésből [...] Annak sikere most már megmentett emberéletekben mérhető - mondta. - Az oltóanyag nem ideoló­giai vagy geopolitikai kérdés, az élet­mentéshez szükséges eszköz. Ha nem múltak volna emberéletek ezen a kérdé­sen, akkor most egyszerűen és hango­san kinevethetnénk azokat, akik min­denfajta sületlenségeket és butaságo­kat hordtak össze a kínai oltóanyagról - fogalmazott. Szijjártó Péter rámutatott, hogy amennyiben a kormány nem vásárolt volna vakcinát a Sinopharmtól, akkor „most egymillióval kevesebben lenné­nek beoltva, nem állnánk az Európai Unió élén az oltottság tekintetében, és nem tudtunk volna jelentős lépé­seket tenni vissza, a normalitás irányá­ba”. Hozzátette, hogy folytatódni fog az együttműködés az oltóanyagok te­rén, Magyarországon átveszik majd a Sinopharm teljes gyártási technológiá­ját, s ez fontos előny, ugyanis a világon folyamatos lesz a kereslet a vakcinák iránt. A miniszter kiemelte, hogy az egészségügyi mellett a gazdasági vá­lasz sikeressége is fontos, márpedig a két ország jelentős gazdasági sikertör­ténetek előtt áll. Megemlítette egyebek mellett, hogy hamarosan két nagy kí­nai bank is megjelenik Magyarorszá­gon, és több magyar cég komoly sike­reket ért el az ázsiai országban. A HELYZET Csepp a tengerben Micsoda család! címmel jelentetett meg a napokban a Szivárvány­családokért Alapítvány egy hiánypótló mesekönyvet. (Mikor más­kor, mint gyereknapon.) A hiányt ebben az esetben kéretik szó sze­rint, valamint véresen komolyan venni, tudósítóink szerint ugyan­is már hónapok óta tapasztalható egy egészen furcsa jelenség: Ma­gyarországot valósággal ellepték a zombiként maguk elé bámuló, katatón állapotban ténfergő emberek, akik Hosszúpályitól egészen Sopronkövesdig transzparensekkel tüntetnek, és a teljes kétségbe­esés határán egyensúlyozva követelik, hogy kapható legyen végre egy efféle, a homoszexuális és leszbikus szülők életét bemutató ked­ves kis mesekönyv. Hiszen szerintük teljességgel elviselhetetlen az az áldatlan álla­pot, hogy mindössze az HBO-n, a Netflixen meg az összes létező új mozifilmben és sorozatban láthatnak csak szimpatikus, humoros és csillogóan intelligens, valamint megnyerő külsejű LMBTQI-embere­­ket, ahogy szülőként, barátként, hétköznapi vagy szuperhősként áll­nak helyt az életben, és mutatják a helyes, és progresszív utat a ked­ves nézőknek. Úgy tudjuk, azt is keveslik, hogy már minden új mese­filmben is megjelentek a homoszexuális közösség legfurcsább képvi­selői, vagy hogy a Pride ma már nem egy napig, hanem egy teljes hó­napig tart. Amely rendezvények csúcspontjának számító felvonulá­son pedig muszáj megjelenniük a nyugati multik megbecsült alkal­mazottainak, ha meg nem teszik tiszteletüket, akkor nem lesznek továbbra is a nyugati multi megbecsült alkalmazottai. Egyes rossz nyelvek szerint - amelyek jellemzően reggel, délben meg este a fasizmust szokták dicsőíteni - valósággal ömlik az LMBTQI- propaganda. Reggel, délben meg este. Szerintük például nem is a Micsoda család!, hanem a Meseország mindenkié című könyv volt az első, szivárványcsaládokról szóló ma­gyar nyelvű mesekönyv. Persze ők nem képesek felismerni az apró különbségeket, nüanszokat, amelyek elválasztják egymástól ezt a két fontos és korszakos, valamint úttörő alkotást. Ami is nem csoda, hi­szen kizárólag focimeccset néznek, szotyit köpködnek meg bőgatyá­ban zabálnak pacalt, internet sincs a barlangjaikban, valamint - és talán ez a legfontosabb probléma - nem kaptak megfelelő mennyi­ségű érzékenyítő anyagot. Ezért is van szükség az ilyen, az egészen pici, kisóvodásokat megcélzó fantasztikus alkotásokra, mert így a kisgyerekek már azelőtt megtudhatják, hogy a család az család, meg hogy a gonosz homofób Orbán bácsi áskálódása miatt nem jöhetnek létre az ilyen, a könyvben bemutatott idilli és végtelenül cuki életkö­zösségek, mielőtt megtanulnának beszélni. Hiszen nem lehet elég korán elkezdeni a Magyarország alaptör­vénye és a Fidesz elleni lázítást, a homofób fasiszta diktatúra lebon­tása csak úgy fog tudni megvalósulni, ha az óvodásokat is bevon­ják ebbe a sok munkával és nehézséggel járó küzdelembe. Mármint az összeset - innentől elengedjük az iróniát és elkezdünk komolyan beszélni hiszen láttuk, mi történt a Meseország mindenkié című könyv kapcsán: a gyerekeket célzó erőszakos LMBTQI-propagandá­­ról is kiderült, az volt az alkotók és a kiadó eredeti célja, hogy a bor­zalmasan gyenge érzékenyítő füzetkét minden iskolába és óvodába eljuttassák. Pedig mi csak egyetlen dolgot kértünk az LMBTQI-lob­­bitól: hogy hagyják békén a gyerekeinket. APÁTI BENCE TOLLHEGYEN Pilhál György Csúszásveszély Levegőért kapkod Sándor Zsuzsa kiérdemesült bíró (egykori ügyész), a munkásmozgalom régi harcosa. Azt nehezményezi, hogy az ATV egyik műsorában nemrég Puzsér Róbert perceken át zavartalanul ar­ról beszélt - beszélhetett -, hogy Karácsony Gergely notórius hazudo­­zó. Ráadásul a többiek is egyetértettek vele abban, hogy le van zsu­­gázva: Karácsony lesz a közös miniszterelnök-jelölt. Hallatlan!„Hét­ről hétre megnézem az ATV Öt című műsorát, s egyre kevésbé értem, mit akar elérni ezzel az ATV? - kesereg közösségi oldalán. - Egyre inkább az az érzésem, azért készítik ezt a műsort, hogy minél jobban betegyenek az ellenzéknek.” Míg hősnőnk a repülőjét keresi, elmondom, ugyanő jó múltkor „kis görénynek”, „ritka aljas kis tetűnek”, valamint „sunyi kis mocsoknak” nevezte Schiffer Andrást, amiért az expolitikus nem vett részt egy ha­­nukagyertya-gyújtáson. Nem meglepő, hogy most meg méltatlannak és aljasnak kiáltja ki az ATV műsorát. „Arról egyikük sem beszélt - panaszolja -, hogy az ellenzéki pártokat a Fidesz kényszerítette bele ebbe az összefogásba. Az egész társaság mintha arra esküdött volna fel, hogy beteszi a szappanos deszkát az egyesült ellenzék feneke alá, hadd csússzanak minél mélyebbre.” Szerintem a legmélyebbre Zsuzsa asszony csúszott. Ha nem len­ne reménytelen, elmondanám neki, hogy nem a Fidesz kényszerítette ebbe az összefogásba az ellenzéket, hanem saját aljas vágyuk: akkor is választást nyerni, ha nincs meg a kellő társadalmi támogatottság. A szokásos bolsi tempó: bármi áron hatalomra kerülni.­Hol van már Drágabolgár úrék legendás Újságíróklubja az ATV-n. Ott bezzeg senki sem énekelt ki a kórusból.

Next