Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény I. (Budapest, 1896)

Jj1 MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYŰJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BARTALUS ISTVÁN ELSŐ KÖTET. H-IK KIADÁS­­ára 3 lit nettó. BUDAPEST PESTI KÖN­YV NYOMD­A-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA-

Next