Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény IV. (Budapest, 1894)

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALU­DY-TÁ­RSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYŰJTÖTTE ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BARTALUS ISTVÁN. NEGYEDIK KÖTET. BUDAPEST PESTI KÖN­YVNYOMD­A-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA, 1894.

Next