Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény IV. (Budapest, 1894)

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYÜJTÖTTE ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BARTALUS ISTVÁN. NEGYEDIK KÖTET. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA, 1894.

Next