Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény V. (Budapest, 1895)

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYÜJTÖTTE ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA BARTALUS ISTVÁN. ÖTÖDIK KÖTET. PESTI KÖN­YVNYOM­DA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA. BUDAPEST

Next