Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény V. (Budapest, 1895)

J - Jaj, de búsan harangoznak

J­­ AJ, DE BÚSAN HARANGOZNAK TARJÁNBAN. 1. Jaj de bú-san ha-ran-goz-nak Tar - ján - ban, El - her-radt a leg - szebb le-gény bú - bá - ja. Há - rom ga-lamb húz - za azt a ha - ran - got, hogy te - me - tik a ne - gye - dik Pesti könyvnyomda részvény-társaság* metszése és nyomása. 585

Next