Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény VI. (Budapest, 1895)

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYÜJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BARTALUS ISTVÁN. HATODIK KÖTET. BUDAPEST 1895. Ára 3 írt nettó. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA.

Next