Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény VI. (Budapest, 1895)

E - Én nem bánom, ha úgy is

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL , A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYŰJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BARTALUS ISTVÁN. HATODIK KÖTET. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA. BUDAPEST Ára 3 frt netto.

Next