Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény VII. (Budapest, 1896)

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. S A A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYÜJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA . BARTALUS ISTVÁN: HETEDIK KÖTET. Ára 3 frt netto. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA, 1896.

Next