Vitányi Borbála: Justh Zsigmond írói névadása - Magyar Névtani Dolgozatok 50. (Budapest, 1983)

MAGYAR NÉVTANI DOLGOZATOK 50. Vitányi Borbála JUSTH ZSIGMOND ÍRÓI NÉVADÁSA Budapest, 1983. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next