Magyar Nőorvosok Lapja, 1947 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1947-01-01 / 1. szám

MAGYAR ==Z NÖORYOSOK zzuzzzn LAPJA AZ EGYETEMI II. SZ. HŐI KLINIKA KIADVÁNYA* AM. O.SZ. SZ. NŐGYÓGYÁSZ SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: FELELŐS SZERKESZTŐ: SZARKA SÁNDOR d r. SZERKESZTIK: ZOLTÁN IMREdr. VÁCZY LÁSZLÓ dr. X. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 1V47, JANUÁR FRIGYESI JÓZSEF dr. KOVÁCS FERENC dr. LAJOS LÁSZLÓdr. SZARKA SÁNDOR dr. EGYETEMI TANÁROK, A MAGYAR EGYETEMEK SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKÁINAK IGAZGATÓI BÁRSONY JENÖdr. FEKETE SÁNDOR dr. KOVÁTS ISTVÁNdr. PROBSTNER ARTHUR dr. EGYETEMI C. R K. ÉS MAGÁNTANÁROK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék