Magyar Nőorvosok Lapja, 1989 (52. évfolyam, 1-6. szám)

1989 / 1. szám

52-и =f - Л-? Főszerkesztő: GÁTI ISTVÁN dr. Főszerkesztő-helyettes: LÁSZLÓ JÁNOS dr. Szerkesztőbizottság: Asztalos Miklós dr., Árvay Sándor dr., Bódis Lajos dr., Csaba Imre dr., Csömör Sándor dr., Doszpod József dr., Győry György dr., liléi György dr., Kovács László dr., Lampé László dr., Papp Zoltán dr., Sas Mihály dr., Surányi Sándor dr., Székely József dr., Treit Sándor dr., Váczy László dr., Zoltán Imre dr., Zsolnay Béla dr. 52. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1—56. OLDAL 1 989. JANUÁR i BUDAPEST г Гч

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék