Magyar Nyelv – 77. évfolyam – 1981.

TARTALOM B­­ABAFFY ERZSÉBET: Igerendszer és igeragozás összefüggése az ősmagyar korban 20. — A magyar nyelv grammatikája 487 BALÁZS JÁNOS: Lőrincze Lajos: Emberközpontú nyelvművelés 219. — Nyelvművelé­sünk és a nyelvfilozófia 396 BALLÓ KÁROLYNÉ: 188 magyar szó leggyakoribb asszociációi 462 BENCZE LÓRÁNT: A nyelvi norma és a metafora kérdéséhez 196 BENKŐ LORÁND: Megjegyzések a bagó eredetéhez 203. — Mészöly Gedeon emlékezete 257 BERECZKI GÁBOR:­­ Erdődi József 366 D. BERENCSI MARGIT: A „tűz" motívum Nagy László költészetében 72 BERNÁTH BÉLA: Még egyszer a feze 334 BOKOR JÓZSEF: A zárt érzés állapota és mozgása Sopronkövesd nyelvjárásában .... 347 BÜKY BÉLA: Emlékkiállítás a Magyar Nyelvtudományi Társaság 75. évfordulója al­kalmával 118 CZEGLÉDY KÁROLY: Még egyszer a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról 419. — A Terhin-i ujgur rovásírásos felirat török és magyar történeti és nyelvé­szeti vonatkozásai 461 DEME LÁSZLÓ: Zárószók 319 DIENES ERZSÉBET: AZ Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításá­nak tanulságaiból 315 DIENES OTTÓ: Egy átfogó stílusmeghatározási kísérlet 233 DOBÓ GÉZÁNÉ: Két olasz jövevényszavunk mai nyelvi helyzetéről 200 ÉDER ZOLTÁN: Pápaszem szavunk keletkezésének művelődéstörténeti háttere 177 ELTÉR ISTVÁN: Néhány megjegyzés Ibn Hagyánnak a magyarok 942. évi spanyol­országi kalandozásáról szóló tudósításához 413 ERDŐDI JÓZSEF: Szabóné Kispál Magdolna 70 éves 124. — Area és misztika 298 FÁBIÁN PÁL: A tulajdonnevek írásának kérdései II. 208. — Tulajdonnév-írási állás­foglalás-módosítás 340. — Szemere Gyula 70 éves 503 BABÓ KINGA: Nyelv, megismerés, cselekvés 236 FAZEKAS TIBORC: Nyelvatlasz és köznyelvkutatás 492 FEHÉRTÓI KATALIN: A leveles melléknév és a régi magyar bűnüldözés 440 FEKETE PÉTER: Dunakunyhó 466 FENYVESI ISTVÁN—ERDEI JUSZTINA: A második „magyar Anyegin" 320 FODOR ISTVÁN: Francia eredetű városnév-e a Párizs? 158 FOGARASI MIKLÓS: A blabla múltjáról 467 FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE: A testmozdulatok jelrendszere 49 GÁLFFY MÓZES: A többtagú (halmozott) állítmányú egyszerű mondatok és a melléren­delő összetett mondatok elhatárolásának kérdéséhez 385 GALGÓCZI LÁSZLÓ: Szitokszóvá vált betegségneveink 188 GERSTNER KÁROLY: Paládi-Kovács Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása . . 499 GREGOR FERENC: Hadrovics László köszöntése születésének 70. évfordulója alkalmá­ból 122. — Újabb adatok a lovak és szarvasmarhák leírásához a XVII—XVIII. században 126. — A százados, hadnagy és tizedes szavak jelentésfejlődési és szláv nyelvi kapcsolatai 423 GRÉTSY LÁSZLÓ: Kovalovszky Miklós 70 éves 125 HAJDÚ MIHÁLY: J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése 109

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék