Magyar pályázatok - A vízaknai fürdő pályatervei, 1905. május (3. évfolyam, 5. szám)

K; tiEHRLIGH J. és H. =BUDAPEST = IX..LÓNYAY-UTCA15. Meidinger töltő-, szabályozó- és szel­lőzőkályhák. — Meidinger kizárólag fafútésre alkalmas kályhák. -----------­Meidinger betétek cseré p-burkolatban minden kivitelben. Vulkán fa- és szén­fűtésre berendezett kályhák. -----------­Ideál szabályozó, öl­töző és főzőkályhák. Központi fűtések és £■ szellőzők:------------6*1.----------------------­Blockner d. SZOBRÁSZ BUDAPEST, VIII., Lujza-u. 7. sz. KÉSZÍT: gyps-, ce­ment-, kő-, műkő-, majolika és terracotta szobrász-munkákat. — Költségvetésekkel és ter­vekkel szívesen szolgál. Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan ön ¿s eszközöl. & a a MAGYAR .'T'.'T'.'X'TVT/T' RABITZ-VALLALAT R A BITZ - ren dszerek. gí, IRODA ÉS GYÁR: Budapest, III., Szépvölgyi-utca 13. sz. Szabadon függő gipszlemez és szabadon függő tégla­válaszfalak, gipsz- és cement-födémszerkezetek, gipsz- és cementboltozatok. Könnyűfraneziagipszbetonok.„HYGIENIA" hézagmentes közegészségügyi padolatok. Gipszcement „ESTRICH" burkolatok, MONIER-RENDSZEREK. % VASBETONOK. TELEFON 43-16. TELEFON 43—16. cT c ¿/nS . c ■ co Ji 2 2 «-- o<j ,3 xs g « ü E2-S45 ^ 3 »S SÖJ <V rr tíy ^ sjiU jSg* > m.S. s ^ aj ec *-XJ *o QJs-CLpco •s'! Cü ej o ■o «c a Cö 21 N u. KO'-f5 írca KO 5 .5_ c COc Cl£ aj a TJl CO • C aj[f 02 í Ql3 Cl ?£ P szaki- és vasútépítészcti nyomtatványokban, swájci, valamint eredeti Richter és Riefler leghíresebb gyártmányokban. HID\AA\1\1 FFDFMP rézárügy ára BUDAPEST, VII. KÉR., CSÁNYI-UTCA 9. SZÁM. Ili r\i V L/Vi N i N 1 Ll\ Li \ V j eszít gőz-, víz- és légszeszvezetékekhez szükséges réz-, érc-, foszfor-, bronz­_______________________________________________________ öntvényt, horgany-diszőntvényt és felirati táblákat. -------- TELEFON 29—03.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék