Szauder Máriaa (szerk.): Kazinczy Ferenc: Levelek - Magyar Remekírók (Budapest, 1979)

22. Csokonai V. Mihálynak

Skvhlik oly játékos, nem oly könnyű, mint a francia: ezek a ver­selésnek semmi schémáját nem bírják, amit mi is magun­kévá ne tehessünk, csak törjük meg a nyomot. A hyacinthusok és violák Párna gyanánt vetekedve talált Alá puha bimbójukat. Jól érzék, hogy kebelekben Isten fekszik, s örömekben kettőzteték illatjokat. — De élj szerencsésen, szeretetreméltó ifjú, szeretett ba­rátom ! Fogadd el még egyszer hálámat megelőző barátságo­dért, s hidd, hogy az a nap, mely téged karjaim közé hozott, nekem felejthetetlen napom lészen. 22 CSOKONAI V. MIHÁLYNAK Regmec, 1793. júl. 29. Csokonai úrnak Kazinczy. Tegnap ment el tőlem Nagy Gábor úr. Mintegy egy napot töltött itt. Nehezen eresztettem, mert egy szeretet­­re méltó embert leltem benne, s Csokonaimmal s Nagy Sámuelemmel ismertetett meg beszélgetései által. Nyug­hatatlan vagyok már most ezeket személy szerint látni minél előbb. Az úr tőlem azt kívánja a Nagy Gábor úr által meg­küldött levelében, hogy számára küldjem meg a Magyar Museum darabjait. Megküldeném örömest, de nem lehet többé kapni. Az elmúlt hónapban vétettek Abaúj vár­­megye által a Helytartó Tanács rendeléséből sequestrum 67

Next