Magyar Sakkvilág, 1911. április - 1912. március (1. évfolyam, 1-24. szám)

1911-08-13 / 9. szám

130 MAGYAR SAKKVILÁG Elnökök: Huber Dániel, Győr; Maróczy Géza, Budapest; alelnökök: Havasi Artur, Budapest; dr. Steiner Adolf, Temes­vár; ifj. Tolnay Lajos, Budapest; titkár: Chalupetzky Ferenc, Győr; pénztáros: Mészey József, Győr ; ellenőr : Konyovits Miklós, Budapest. Igazgatósági tanácsosok: Apt Ödön Székes­­fehérvár, dr. Bródy Miklós Kolozsvár, Cs'pkés Árpád Maros­­vásárhely, dr. Faragó Ödön Győr, dr. Kiss Ferenc Sepsiszent­­györgy, dr. Kohn Mór Gyula, dr. Paul Leó Budapest, Steiner Bernát Újpest, Steiner Miklós Komárom, dr. Szávay Zoltán Te­mesvár, Tabakovich Emil Arad, dr. Temunovichj Z. Szabadka. Maróczy Géza elnök a tisztikar nevében megköszönvén a bizalmat, rövid beszédben ama reményének ad kifejezést, hogy a szövetség megerősödik és sikeresen fog működni, majd az elnöklést átadta Huber Dániel ügyvezető elnöknek. A közgyű­lés ezután megállapította a költségelőirányzatot, tárgyalt több indítványt s végül köszönetét szavazott dr. Faragó Ödönnek, mint az eszme felvetőjének és Chalupetzky Ferencnek, a szö­vetség agilis, tevékeny titkárának. A közgyűlés lelkes hangulat" ban oszlott szét. A versenyek. A Magyar Sakkszövetség megalakulása alkalmából rendezett versenyek augusztus 7-én kezdődtek a Postás Kaszinó helyisé­gében. Igen érdekes a főverseny, mert ezen tiz ismert nevű já­tékos mérkőzik egymással. Az egyes napok eredményei: I. nap: dr. Fluss P/2) —Barász, Székely (1)— Sterk, Bállá (1) — Asztalos, Réti (1)—Breyer, dr. Bródy P/2)—Chalupetzky. II. Nap : Asztalos P/2) —• Réti, Sterk (1) — Bállá, Barász (1) — Székely, Chalupetzky P/2) — dr. Fluss, Breyer (0) — dr. Bródy. III. nap: Chalupetzky P/2) — Sterk, dr. Fluss (0) — Asz­talos, Székely (1) — Breyer, Balia (1) — Réti, dr. Bródy P/2) — Barász. IV. nap : Breyer (0) — Bállá, Asztalos P/2) — Székely, Sterk (1) — dr. Fluss, Barász P/2) — Chalupetzky, Réti P/2) — Bródy. V. nap : Barász (1) — Asztalos, Chalupetky (1) — Breyer, dr. Fluss (0) — Réti, Székely P/2) — Bállá, dr. Bródy P/2) — Sterk. A melléktorna 1. csoportjában az I. és II. dijon Simon I. és Hajma J. (Kecskemét) osztozkodtak 4 egységgel. Résztvet­­tek még Fischer A. Gyulafehérvár) 2V2, Matievich J, Szabadka, Weiss S. (Győr) 2, Vajda Á. (Nyitra) l/2•

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék