Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-07-13 / 7. szám

104 Magyar Sakkvilág A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Velence-kávéházból kiszorult Pesti Sakk-kör hamar talált új helyiséget. Egy hét múlva, 1866 január 12-én már kész volt egy német nyelvű szerződés, mely szerint Kurz József kávés fűtés és világítással szobát ad a körnek egy évre 160 frt-ért. (Ez a kávéház a Hajó- és Sütő-utca sarkán lévő kétemeletes házban ma is fennáll. Régóta a budapesti szerbek találkozó helye, amit következtetni lehet a csendes kávéház szerb fölirataiból.) Akkor irta a Vasárnapi Újság sakkrovata: „A P. S. K. helyiségét 1866. január 28-óta a Hajó­ u. 8. sz. alatt levő Kurz-féle kávéházba tette át. A kör, mely már egy idő óta inkább csak néven volt mint valóságban, ez intézkedés által egészen uj életre ébredt s nincs kétség benne, hogy most már élénk támogatásnak fog örvendeni azok részéről is, kik előbbi helyiséget távolinak tartották.“ A Pesti Sakk-kör választmánya 1866 február 4-én dr. Brode Lipót elnöklete alatt ismét ülést tartott. Ezen az alapszabályok 7. pontja értelmében kívánt ellenőrnek megválasztották Ternyei Ferenc tanár titkárt. A választmány elhatározta, hogy a kör tagjainak több­sége által nyilvánított óhajnak engedve, a korábban elhatározott pro­bléma torna helyett rendes versenyt rendeznek, melyre a következő hat díj tűzetett ki: I. díjul a gróf Bethlen János által ajándékozott 2 drb. arany és egy a kör által megvett sakktábla ércből, azután három, kettő és egy arany s végül két és egy ezüst tallér. A résztvevők egy forint tétet fizettek. Ez a második körverseny 1866. március és április hónapokban folyt le 17 résztvevővel. Az I. díjat Cseresnyés István nyerte 16 egy­séggel, tehát valamennyi ellenfelét legyőzte. II. díjas lett Zaáry Zsigmond 14, III. Strausz Henrik 13, IV­ V. Erkel Elek és Ginter Károly 12, VI. Ternyei Ferenc 11 egységgel. Cseresnyés Istvánnak ez a fényes eredménye volt egyszersmind utolsó szereplése is. A kiváló játékos 1866 október 10-én meghalt Makón 29 éves korában. (Atyja, id. Cseresnyés István, Csanád­­megyének 20 éven át volt főügyésze, egy évvel korábban hunyt el.) A Pesti Sakk-kört rövidesen másik veszteség is érte, mert ugyancsak 1866 végén halt meg Czenner Ernő ügyvéd is, kinek neve még a negyvenes évekből volt ismeretes. Egy leiratból, mely 1866 február havában érkezett Rottenbiller Lipót főpolgármestertől, megtudjuk, hogy a Pesti Sakk-körhöz Hamza Máté tanácsnok kineveztetett állandó ország fejedelmi biztosul, kinek az alapszabályok egy példánya volt beküldendő. A választmány még 1866 május 6-án s utána már csak decem-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék