Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-09-28 / 12. szám

Magyar Sakkvilág 175 A Budapesti Sakk-Körből. A Budapesti Sakk-Kör szeptember 27-én tartotta K. Jónás Ödön üdv. tanácsos elnöklésével első őszi választmányi ülését. Az immár egyre erősbödő közéletnek hű képét mutatta az ülés napirendje; a tárgyalt ügyek egyike-másika valósággal országos sakkjelentőséggel bír, így megalakította a­­választmány a tervezett jubiláris mesterver­seny rendezőbizottságát. A bizottság tagjai egytől-egyig a közélet és a magyar sakkozás kiválóságai, kiknek működése bizonynyal meg fogja hozni a kivánt eredményt. A Halmos Izor által létesített 2 és 3 lépéses feladványverseny bizottságát is megalakították. Tagjai Halmos Izor, Havasi Artur és Dunka J. György, kik egyúttal bírálók is. Elhatározta elvben a választmány egy őszi verseny megrendezését, mely novemberben veszi kezdetét. Az előbbi években oly jól bevált szombati sakkesték felújítása is határozatba ment, az első szombati sakkestély október 4-én esti 8 órakor lesz. A sakkestéken vendégeket is szívesen látnak. Ezenkívül a választmány más számos folyó ügyet intézett el. A newyorki négyes­ mesterverseny. A kétfordulós négyes­versenyt szeptember 12-én fejezték be a newarki Rice Chess Clubban. Az első turnusban Duras 3, Marshall 2, Chares Va, Jaffe­t­a volt az eredmény, a torna mégis Marshall győzelmével végződött. Marshall ugyan­is a második turnusban legyőzte Durast is 81 lé­pésben, míg Duras az utolsó napon Chaves ellen vereséget szenvedett. A verseny részletes eredménye a táblázatból látható. Itt említjük meg, hogy a Manhattan Chess Club Marshall és Duras közt matchet tűzött ki, mely szeptember 17-én kezdődött. A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Pesti Sakk-kör 1870-ben messzire kiható jelentékenyebb sze­rephez juthatott volna, de körülményei nem engedték, hogy nagyobb mozgalomban részt vegyen, így anyagi helyzeténél fogva nem tehetett eleget az 1870. gráci kongresszus elnökségétől jövő ama megkeresés­nek, hogy a kör képviseltesse magát az 1870 szeptember 15-re Grácba egybehívott kongresszuson.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék