Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1914-02-22 / 22. szám

Magyar Sakkvilág 337 Az első osztály kétfordulós versenyének eredménye: I. dij (120 K) Maróczy Géza 7V2, II. (80 K) Lehner Vilmos 7, III, (60 K) dr. Exner Kornél 572, IV. Figdor Adolf 5, V—VI. Diener Hugó és Taraba Károly. A második osztály kétfordulós versenyén az I. dijat (60 K) nyerte Kiss Albert, II. dij (40 K) Hoffer Márton, III. Stern Antal, IV. Bródy Miklós, V, dr. Győri Lipót. Részt vettek még Lőwy Sándor, Sütő J,, Rosenberg M., Goldschmidt V., Faludi Vilmos, Adorján Dezső. (Folytatjuk.) (—s.) HÍREK. — Újpest. Az Újpesti Sakk-kör február 14-én tartotta V. évi rendes közgyűlését a tagok élénk részvétele mellett. A jelentések után a tisztikar megválasztása következett, mely csekély eltéréssel a tavalyi tisztikar megválasztását eredményezte. Elnök lett Steiner Bernát, alelnökök Glatter Vilmos és dr. Kovách Gyula, titkár Pártos Károly, pénztáros Schwartz Ede, könyvtáros Rosenberg Károly, ellenőr Rejtő Pál, háznagy Tatarik Emil. A választmányba 12 tagot választottak, kiknek nevében dr. Detchy István köszönte meg a közgyűlés bizalmát­— Székesfehérvár. A Székesfehérvári Sakkozó Társaság klub­élete, amióta a társaságnak volt illusztris elnöke, Exner Győző Székes­­fehérvárról- elköltözött, kissé lecsendesedett, Cseh Istvánnak sem akadt megfelelő ellenfele; a játék általában nem fejlődött. De most mintha virágzó élet kezdődnék. A kör rövid idő alatt mintegy tizenöt uj tagot nyert, kik lelkesen hódolnak a játéknak s versengésükkel zajosabb életet keltettek. Ezért a társaság házi versenyt rendez, melye hó 15-én kezdődött. — Pöstyén. A Pöstyéni Sakk- és Karambolkor a sakkjáték népszerűsítése céljából ingyenes sakk-tanfolyamot rendez, mely a játék elemeinek tanításával kezdődik és fokozatosan a haladók oktatására tér át. Előadók: dr. Sajó Adolf, Tolnai Ede és Lendvai Pál. Elő­adások minden kedden és csütörtökön este 9—11-ig — Komárom. A Komáromi Sakk-kör 1914 március 1-én tartja évi rendes közgyűlését. — Pétervár, Alechin és Niemzowits, az orosz nemzeti ver­seny győzte=ci döntő mérkőzésben kerültek össze. Az első játszmát (ezt mai számunkban bemutatjuk) megnyerte Alechin, a második azonban kemény küzdelem után a 85. lépésnél Niemzowits győzel­mével végződött. A mérkőzést azután eldöntetlennek nyilvánították, a két mester közt megosztották a verseny első és második diját s egy­úttal mindketten jogosítva vannak résztvenni az áprilisban kezdődő nemzetközi mesterversenyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék